Hjem
Evelyn-Rose Sauss bilde

Evelyn-Rose Saus

Førsteamanuensis, 20% stilling
 • E-postEvelyn-Rose.Saus@uib.no
 • Telefon+47 404 53 224
 • Besøksadresse
  Christies gate 12
  5015 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen
 • Situasjonsbevissthet
 • Beslutningstaking
 • Samhandling i team
 • Simulatortrening
 • Human factors

Emneansvarlig på Psyk640 Operativ psykologi 1, Etter- og videreutdanning

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Teamwork on Patrol: Investigating Teamwork Processes and Underlaying Coordinating Mechanisms in a Police Training Program. Frontiers in Psychology.
 • Vis forfatter(e) (2019). The indirect effect of experience between personality hardiness and situational awareness . Necesse. 147-160.
 • Vis forfatter(e) (2017). Hardiness as a Moderator and Motivation for Operational Duties as Mediator: the Relation Between Operational Self-Efficacy, Performance Satisfaction, and Perceived Strain in a Simulated Police Training Scenario. Journal of Police and Criminal Psychology. 331-339.
 • Vis forfatter(e) (2016). Note on a training program for brief decision making for frontline police officers. Journal of Police and Criminal Psychology. 182-188.
 • Vis forfatter(e) (2013). Fatigue in seafarers working in the offshore oil and gas re-supply industry: effects of safety climate, psychosocial work environment and shift arrangement. International Maritime Health. 72-79.
 • Vis forfatter(e) (2013). A brief safety climate inventory for petro-maritime organizations. Safety Science. 81-88.
 • Vis forfatter(e) (2012). Who benefits from simulator training: Personality and heart rate variability in relation to situation awareness during navigation training. Computers in Human Behavior. 1262-1268.
 • Vis forfatter(e) (2010). Perceived learning outcome: the relationship between experience, realism, and situation awareness during simulator training. International Maritime Health. 258-264.
 • Vis forfatter(e) (2009). Effects of navigation method on workload and performance in simulated high-speed ship navigation. Applied Ergonomics. 103-114.
 • Vis forfatter(e) (2008). Effects of navigation method on workload and performance in simulated high-speed ship navigation. Applied Ergonomics. 103-114.
 • Vis forfatter(e) (2006). The effects of brief situational awareness training in a shoot not shoot police simulator. Military Psychology. S3-S21.
 • Vis forfatter(e) (2006). The effect of brief situational awareness training in a police shooting simulator: An experimental study. Military Psychology. S3-S21.
 • Vis forfatter(e) (2005). Trauma narratives and emotional processing. Scandinavian Journal of Psychology. 503-510.
 • Vis forfatter(e) (2004). Stress and coping in a week-long disabled submarine exercise. Aviation, Space and Environmental Medicine. 616-621.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2016). Hvordan virker av innsatspersonell i politiet, prosjekt TRINPO.
 • Vis forfatter(e) (2006). The relationship between The Big Five and situational awareness in a navigation simulator.
 • Vis forfatter(e) (2004). Trening av situasjonsbevissthet ved Politihøgskolens skytesimulator.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2002). Tidlig prediksjon av posttraumatiske stressymptomer og livskvalitet : et studie basert på Pennebakers skriveparadigme. 65 bl.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2011). Training effectiveness: Situation awareness training in simulators.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2010). Situational awareness and shared mental models: Implications for training in security operations. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Menneskelig svikt og feilhandlinger. 16 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2007). Cross cultural adaptation of the DRS-15 Dispositional Resilience Scale (psychological hardiness).
 • Vis forfatter(e) (2007). Acute stress disorder following a maritime disaster related to later PTSD.
 • Vis forfatter(e) (2006). The relationship between The Big Five and situational awareness in a navigation simulator.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2009). Heart rate variability, prefrontal neural function, and cognitive performance: the neurovisceral integration perspective on self-regulation, adaptation, and health. Annals of Behavioral Medicine. 141-153.
Nettsider (opplysningsmateriale)
 • Vis forfatter(e) (2022). Veileder til ivaretakelse av psykisk helse hos norske soldater i forbindelse med krigen i Ukraina. Forsvarets Sanitet (FSAN), Institutt for Militærpsykiatri og Stressmestring (IMPS).

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 • Individuelle egenskaper/faktorer som kan predikere situasjonsbevissthet
 • Er det mulig å trene og dermed utvikle treningsprogrammer for situasjonsbevissthet i simulator?