Hjem
Eyvind Urkedal Yorks bilde

Eyvind Urkedal York

, historie
Vitenskapelig artikkel
 • York, Eyvind Urkedal. 2015. 5. juliforordninga - Strilekrigens lange skugge i rettsvesenet. Bergensposten. 38-44.
 • York, Eyvind Urkedal. 2011. "Der effter blef stor Bulder og Allarm" Bondemotstand og embetsmenn i Bergenhus stiftamt i samband med prosessen rundt dagskatten, 1712-1715. Notat / Høgskulen i Volda og Møreforsking Volda. 33 sider.
Rapport
 • York, Eyvind Urkedal; Solli, Arne; Dyrvik, Ståle. 2012. ”Vi Arbeidere er ingen faatallig Hær”: om husmannsvesenet i Noreg. .
Vitenskapelig foredrag
 • York, Eyvind Urkedal. 2016. Husmannen som samfunnsaktør.
 • York, Eyvind Urkedal. 2015. Protestrepertoaret i Norge før og etter 1814.
 • York, Eyvind Urkedal. 2015. Den perifere pøbelen. 1700-talets urbane underklasse fram i lyset.
 • York, Eyvind Urkedal. 2013. Politisk kultur på Sør- og Vestlandet før og etter 1814.
 • York, Eyvind Urkedal. 2013. "den Norske Almue i almindelighed er saa villig til opløb og sammenrottelse." Vald som politisk verktøy? Konflikt og konfrontasjon i Noreg under eineveldet.
Anmeldelse
 • York, Eyvind Urkedal. 2016. «Augevitne til historia» bokmelding: Dick Harrison «Tredveårskrigen. En europeisk katastrofe 1618-1648». Klassekampens Bokmagasin. 16.
 • York, Eyvind Urkedal. 2016. Sommarkongen: bokmelding: Mona Ringvej - Christian Frederiks tapte rike. Klassekampen. 8-8.
 • York, Eyvind Urkedal. 2016. Bokmelding: Mats Hallenberg & Magnus Linnarson (red.)«Politiska rum. Kontroll, konflikt och rörelse i det förmoderna Sverige 1300-1850 (Lund: Nordic Academic Press 2014). Sjuttonhundratal. Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies. 145-148.
 • York, Eyvind Urkedal. 2016. Bokmelding: Carl Emil Vogt «Herman Wedel Jarlsberg. Den aristokratiske opprøreren». Historisk Tidsskrift (Norge). 545-550.
 • York, Eyvind Urkedal. 2015. Mona Ringvej: Marcus Thrane. Forbrytelse og straff. Bokmelding. Historisk Tidsskrift (Norge). 510-514.
 • York, Eyvind Urkedal. 2013. Review: Knut Dørum og Hilde Sandvik (eds.) Opptøyer i Norge 1750-1850. Sjuttonhundratal. Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies. 211-216.
Intervju
 • Bagge, Bjørn Arvid; York, Eyvind Urkedal. 2015. Då strilane kom til Bergen.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • York, Eyvind Urkedal. 2014. Frå bondeopprør til bondevener : politisk kultur på Sør- og Vestlandet før og etter 1814. 26 sider.
 • York, Eyvind Urkedal. 2014. Fredrik Meltzer (1779–1855): kjøpmann, kvardagskronikør og mannen bak det norske flagget. 11 sider.
Webutstilling
 • Bagge, Bjørn Arvid; York, Eyvind Urkedal; Bratland, Kenneth; Lavik, Tarje Sælen; Nedrebø, Yngve. 2015. Strilekrigen - ein digital utstilling.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

"Frå bondeopprør til bondevener. Politisk kultur på Sør- og Vestlandet før og etter 1814" i Dyrvik og Nagel (red.) Folkestyre? Kritisk lys på 1814-demokratiet. Bodoni Forlag. Bergen. 2014

"Fredrik Meltzer. Kjøpmann, kvardagskronikør og manngen bak det norske flagget" i Ulvund (red.) Bergen, bergenserne og 1814. Bodoni Forlag. Bergen. 2014

Bokmelding: Dørum og Sandvik (red.) Opptøyer i Norge 1750-1850. Scandinavian Academic Press. Oslo. 2013


"Vi Arbeidere er ingen faatallig Hær": om husmannsvesenet i Noreg. Fagrapport som bakgrunn for eit nasjonalt dokumentasjonssenter. Luster sogelag. 2011

"Der effter blef stor Bulder og Allarm" Bondemotstand og embetsmenn i Bergenhus stiftamt i samband med prosessen rundt dagskatten, 1712-1715. Notat 9/2011. Høgskulen i Volda og Møreforsking Volda 2011