Hjem
Filip Truyens bilde

Filip Truyen

Professor, Professor II ved Det juridiske fakultet
 • E-postfilip.truyen@uib.no
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2008). Vederlaget ved innløsning av aksjer. Hvor langt rekker Flesberg-dommen? Nordisk Tidsskrift for Selskabsret. 62-70.
 • Vis forfatter(e) (2007). Valuation principles in connection with a parent company's squeeze-out of shares in a subsidary. European Company Law. 177-180.
 • Vis forfatter(e) (2007). Terra-saken. Lov og Rett. 561-562.
 • Vis forfatter(e) (2007). Statutory Regulations of Executive Pay Stipulation in Public Limited Companies. European Company Law. 33-35.
 • Vis forfatter(e) (2007). Rettsmidler mot feil i møteleders stemmefortegnelse på generalforsamlingens åpning. Tidsskrift for forretningsjus. 8-22.
 • Vis forfatter(e) (2007). New rules on accessoral liability. European Company Law. 130-133.
 • Vis forfatter(e) (2007). Aksjeanalyse og informasjonsansvar. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 85-170.
 • Vis forfatter(e) (2006). Kollektive investeringsformer - forholdet mellom verdipapirfond, investeringsselskaper og aksjespareklubber. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 268-340.
 • Vis forfatter(e) (2004). Myndighetsmisbruk i aksje- og allmennaksjeselskaper. Jussens venner. 305-328.
 • Vis forfatter(e) (2004). Likhetsprinsippet i artikkel 42 i det annet selskapsrettsdirektiv, særlig ved aksjeemisjoner og ved utdeling. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 580-592.
 • Vis forfatter(e) (2003). Norway Seafoods-dommen: Et signal om bedre minoritetsvern? Nordisk Tidsskrift for Selskabsret. 343-356.
 • Vis forfatter(e) (1990). Overgivelseskriteriet ved selgers stansningsrett. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 342-389.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2008). Majoritetsmisbruk og minoritetsmisbruk i aksje- og allmennaksjeselskaper. Skranker, styringsrom og rettsmidler.
 • Vis forfatter(e) (2008). Informasjonsansvar ved tap på aksjeinvesteringer.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2009). Hva kan vi lære av Flesberg-dommen?
 • Vis forfatter(e) (2009). Ansvarsgjennombrudd i akjse - og allmennaksjeselskaper.
 • Vis forfatter(e) (2009). Aksjonæravtalen i Aker Holding.
 • Vis forfatter(e) (2008). Selskapers samfunnsansvar (innlegg korreferent).
 • Vis forfatter(e) (2008). Majority abuse and the use og general principles of abuse of shareholder's rights.
 • Vis forfatter(e) (2006). Informasjonsansvar og aksjeanalyse.
 • Vis forfatter(e) (2005). Aksjeeiernes myndighetsmisbruk.
 • Vis forfatter(e) (2004). Shareholder Conflicts - a Norwegian Approach.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2009). Towards a Sustainable European Company law. Lov og Rett. 637-639.
 • Vis forfatter(e) (2009). Børs- og verdipapirrett. Lov og Rett. 506-508.
 • Vis forfatter(e) (2008). Bokanmeldelse av Karl-Anders Grønland: Selskapers handel med egne aksjer. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 229-233.
 • Vis forfatter(e) (2006). Anmeldelse av Erik Werlauff, Børs- og kapitalmarkedsret, 3. utgave. København 2005. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 697-702.
 • Vis forfatter(e) (2005). Anmeldelse av Rolf Dotevall, Samarbete i bolag, Stockholm 2005. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 659-661.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2006). HÅKONARMÅL 2006. Det juridiske fakultet.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2005). Aksjonærenes myndighetsmisbruk - en studie av asl/asal. § 5-21 og uskrevne misbruksprisnipper.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2010). Deilig dristig dansk aksjelov. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2007). Hedgefond med vett. Dagens næringsliv. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Hedgefond for folket? Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2005). Benådning og hemmelighold. Dagens næringsliv.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2016). Arbeidstakers rett til å varsle om "kritikkverdige forhold" etter arbeidsmiljøloven § 2-4(1). Med særlig vekt på varsling i aksjeselskap.
 • Vis forfatter(e) (2004). Aksjonærenes myndighetsmisbruk - en studie av asl./asal. § 5-21 og uskrevne misbruksprinsipper.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2009). Trekker seg fra Aker-styret.
 • Vis forfatter(e) (2009). To russ og en operatør.
 • Vis forfatter(e) (2009). Søksmål kan gi økt økonomisk smell.
 • Vis forfatter(e) (2009). Ny Aker-avtale kan gi nye problemer.
 • Vis forfatter(e) (2009). Møter jus-mur.
 • Vis forfatter(e) (2009). Må kjøpe hele?
 • Vis forfatter(e) (2009). Lønnsomt å klage på advokater.
 • Vis forfatter(e) (2009). Kaller regjeringen endeløst naiv.
 • Vis forfatter(e) (2009). Jussekspertet: Røkke var illojal.
 • Vis forfatter(e) (2009). Jusseksperter støtter Røkke.
 • Vis forfatter(e) (2009). Jens prøvde å sikre seg.
 • Vis forfatter(e) (2009). Ikke vent, Brustad.
 • Vis forfatter(e) (2009). Hvordan utnytte en naiv part.
 • Vis forfatter(e) (2009). Glassperler.
 • Vis forfatter(e) (2009). Gir Brustad stryk.
 • Vis forfatter(e) (2009). Fått som fortjent.
 • Vis forfatter(e) (2009). Full støtte til Røkke.
 • Vis forfatter(e) (2009). Endeløst naiv. Eksperter mener Røkke har jussen på sin side.
 • Vis forfatter(e) (2009). Brustad har en dårlig sak.
 • Vis forfatter(e) (2009). Brustad grilles i Stortinget i dag.
 • Vis forfatter(e) (2009). Aksjonæravtalen i Aker Holding.
 • Vis forfatter(e) (2009). Aker-saken.
 • Vis forfatter(e) (2009). Aker-avtalen sikrer ikke arbeidsplasser.
 • Vis forfatter(e) (2008). Uenige om revisjon.
 • Vis forfatter(e) (2008). Terra-kommunene får ikke pengene tilbake.
 • Vis forfatter(e) (2008). Slik kan DnBNOR bli dømt.
 • Vis forfatter(e) (2008). Risikerer seks år.
 • Vis forfatter(e) (2008). Gransker ikke Norges Bank.
 • Vis forfatter(e) (2008). DnbNOR-skandalen vokser.
 • Vis forfatter(e) (2008). DnB NOR-saken.
 • Vis forfatter(e) (2008). Aksjonærkonflikt i DeepOcean ASA.
 • Vis forfatter(e) (2007). Vil liberalisere norske børsregler.
 • Vis forfatter(e) (2007). Undergraver loven (Eastern Drilling-saken).
 • Vis forfatter(e) (2007). Norconsult-saken. Et grovt brudd på hans plikter.
 • Vis forfatter(e) (2007). Kan ha brutt loven (Thule Drilling-saken).
 • Vis forfatter(e) (2007). Eierne har ikke krav på løpende informasjon (Aksjonærkonflikt i Stavanger Aftenblad).
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2008). Innsidehandel.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Selskapsrettslig direktekrav - aksjeeiers erstatningskrav for skade på selskapsinteressen . 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Kan transaksjoner i eierskap utløse samtykkekrav? 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). General principles on the abuse of shareholders' rights in Nordic legislation. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Shareholder conflicts in small and medium sized companies - Remedies for shareholders' abuse of authority and improper retention of dividends. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Rettsmidler mot feil i møteleders stemmefortegnelse ved generalforsamlingens åpning. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Forlik og rettsforlik i anfektelsessøksmål. 9 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2010). National Reporter, UNIDROIT 18th International Congress of Comparative Law: Financial Leasing and its Unification.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2005). Medbestemmelse og maktmisbruk i aksjeselskaper. Revisjon og Regnskap. 17-20.
Intervju tidsskrift
 • Vis forfatter(e) (2010). Verdsettelse ved tvangsovertakelse. Finansavisen.
 • Vis forfatter(e) (2010). Gruppesøksmål. Finansavisen.
 • Vis forfatter(e) (2010). "Selskapstyveri". Bergens Tidende.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Bøker og artikler:

 • "Kan transaksjoner i eierskap utløse samtykkekrav?" i Gudmund Knudsen, Kristin Normann og Geir Woxholth (red.), Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder : Festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år. Oslo, 2010, s. 318-330
 • National Reporter, UNIDROIT 18th International Congress of Comparative Law: Financial Leasing and its Unification 
 • "General principles on the abuse of shareholders' rights in Nordic legislation" i Mette Neville og Karsten Engsig Sørensen (eds.), Company Law and SMEs, København 2010, s. 171-190
 • Bokanmeldelse av Beate Sjåfjell: Towards a Sustainable European Company Law, 2009 (LoR 2009 s. 637-639) 
 • Kapitaltørke, kriseemisjoner og kupp (PACTA 6/2009 s. 29-31)
 • Bokanmeldelse av Knut Bergo, Børs- og verdipapirrett, Oslo 2008 (LoR 2009 s. 506-508)
 • Vederlaget ved innløsning av aksjer. Hvor langt rekker Flesberg-dommen? (NTS 2008 s. 62-70)
 • Selskapers samfunnsansvar, Det 38. nordiske Juristmøte, Bind II, København 2008, s. 492-496
 • Bokanmeldelse av Karl-Anders Grønland: Selskapers handel med egne aksjer, Oslo 2007 (TfR 2008 s. 229-233)
 • Terra-saken (LoR 2007 nr. 10 s. 561-562)
 • Valuation principles in connection with a parent company's squeeze-out of shares in a subsidiary. Report from Norway (European Company Law 4/2007 s. 177-180)
 • New rules on accessorial liability. Report from Norway (European Company Law 3/2007 s. 130-133)
 • Rettsmidler mot feil i møteleders stemmefortegnelse ved generalforsamlingens åpning (TfF 2007 s. 8-22 og Håkonarmål 2006 s. 46-57)
 • Aksjeanalyse og informasjonsansvar (TfR 2007 s. 85-170)
 • Statutory Regulation of Executive Pay Stipulation in Public Limited Companies. Report from Norway (European Company Law 1/2007 s. 33-35)
 • Bokanmeldelse av Erik Werlauff, Børs- og kapitalmarkedsret, 3. utgave, København 2005 (TfR 2006 s. 697-702)
 • "Shareholder conflicts in small and medium sized companies - Remedies for shareholders' abuse of authority and improper retention of dividends" i Paul Krüger Andersen, Rolf Skog og Nis Jul Clausen (eds.): Shareholder Conflicts, København 2006, s. 131-151
 • Kollektive investeringsformer - forholdet mellom verdipapirfond, investeringsselskaper og aksjespareklubber (TfR 2006 s. 268-340)
 • Aksjonærenes myndighetsmisbruk, Oslo 2005, 587 sider [Shareholders' Abuse of Authority. The book includes a summary in English]
 • Bokanmeldelse av Rolf Dotevall, Samarbete i bolag. Om personbolag, Stockholm 2005 (TfR 2005 s. 659-661)
 • Medbestemmelse og maktmisbruk i aksjeselskaper (Revisjon og Regnskap 2005 nr. 2 s. 17-20)
 • Likhetsprinsippet i artikkel 42 i det annet selskapsrettsdirektiv, særlig ved aksjeemisjoner og ved utdeling (TfR 2004 s. 580-592)
 • Myndighetsmisbruk i aksje- og allmennaksjeselskaper (JV 2004 s. 305-328)
 • Aksjonærenes myndighetsmisbruk - en studie av asl./asal. § 5-21 og uskrevne misbruksprinsipper (Doktoravhandling), Bergen 2004, 417 sider
 • Norway Seafoods-dommen: Et signal om bedre minoritetsvern ? (NTS 2003 side 343-356)
 • "Forlik og rettsforlik i anfektelsessøksmål" i Gudrun Holgersen, Kai Krüger og Kåre Lilleholt (red.): Nybrott og Odling, Festskrift til Nils Nygaard, Bergen 2002, side 641-649
 • Overgivelseskriteriet ved selgers stansningsrett (TfR 1990 side 342-389)

Kronikker:

 • Deilig dristig dansk aksjelov (Dagens Næringsliv 21.06.2010)
 • Hedgefond med vett (Dagens Næringsliv 20.12.2007)
 • Benådning og hemmelighold (Dagens Næringsliv 03.11.2005)
 • Hedgefond for folket? (Dagens Næringsliv 16.03.2005)

Offentlige utredninger:

 • Eierbegrensningsreglene for infrastrukturforetak på verdipapirområdet (børs mv.). Innstilling fra arbeidsgruppe avgitt 14.12.2007 (leder)
 • NOU 1993:16 Etterkontroll av konkurslovgivningen (sekretær)

 

 

CV

Født: 1965

Utdanning:
2004 Dr. juris v/UiB
1994 Advokatbevilling
1991 Cand. jur. v/ UiO

Praksis:

 • 2012-             Professor II ved Det juridiske fakultet, UiB
 • 2011-             Professor II ved Norges Handelshøyskole
 • 2010-             Partner advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co
 • 2007- 2011     Professor ved Det juridiske fakultet, UiB
 • 2004-2007      Førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, UiB
 • 2000-2004      Stipendiat ved Det juridiske fakultet, UiB
 • 1995-2000      Lagdommer ved Gulating lagmannsrett (kst. 1995-1996)
 • 1993-1995      Advokat/advokatfullmektig hos Regjeringsadvokaten
 • 1991-1993      Førstekonsulent i Lovavdelingen, Justisdepartementet
 • 1990               Redaktør Jussens Venner
 • 1988-1989      Vit.ass. Institutt for privatrett, UiO  

       

Annet:

 • Medlem Etisk Komité Norske Finansanalytikeres Forening (2010-)
 • Nestleder i Børsklagenemnden (2009- )
 • Medlem i redaksjonsutvalget for Nordisk Tidsskrift for Selskabsret (2008- )
 • Leder av kontrollkomiteen i Borea Opportunity II AS (2006- )
 • Medlem i redaksjonsrådet for Jussens Venner (2005- )
 • Styreverv (2004- )
 • Medlem i Nordisk nettverk for selskapsrett
 • Leder forskergruppen for selskaps-, børs- og verdipapirrett v/UiB