Hjem
Frøydis Morkens bilde
Foto:
Paul S. Amundsen

Frøydis Morken

Førsteamanuensis
 • E-postFroydis.Morken@uib.no
 • Telefon+47 55 58 62 87
 • Besøksadresse
  Jonas Lies vei 91
  5009 Bergen
  Rom 
  9B102P
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen
 • Dysleksi
 • Lesing
 • Skriving
 • Kognitive ferdigheter
 • Hjernefunksjon hos barn med dysleksi
 • fMRI
 • Fremmedspråkslæring

LOGO310 - lingvistikk og PBL-veiledning

LOGO320 - dysleksi

LOGO335 - masteroppgaveveiledning

HEL320A - seminarveiledning

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2024). Investigating pragmatic abilities in 5- to 7-year-old Norwegian children: A study using the Pragma test. First language.
 • Vis forfatter(e) (2023). Oral language skills and mental health in female prisoners: pragmatic skills are essential. Frontiers in Psychology.
 • Vis forfatter(e) (2023). Disentangling dyslexia from typical L2-learning in emergent literacy. Dyslexia.
 • Vis forfatter(e) (2022). Oral language problems in Norwegian female prisoners. Journal of Correctional Education. 31-48.
 • Vis forfatter(e) (2022). Ikke-kanonisk leddstilling i norske barns språk. Norsk tidsskrift for logopedi. 8-20.
 • Vis forfatter(e) (2021). Kindergarten screening tools filled out by parents and teachers targeting dyslexia. Predictions and developmental trajectories from age 5 to age 15 years. Dyslexia.
 • Vis forfatter(e) (2018). Lese- og skriveprosessering og dysleksi. Psyke & Logos. 97-113.
 • Vis forfatter(e) (2018). Auditive training effects from a dichotic listening app in children with dyslexia. Dyslexia. 336-356.
 • Vis forfatter(e) (2016). Reading in dyslexia across literacy development: A longitudinal study of effective connectivity. NeuroImage. 92-100.
 • Vis forfatter(e) (2016). Neurocognitive development and predictors of L1 and L2 literacy skills in dyslexia: A longitudinal study of children 5-11 years old. Dyslexia. 3-26.
 • Vis forfatter(e) (2015). The dynamics of narrative writing in primary grade children: Writing process factors predict story quality. Reading and writing. 529-554.
 • Vis forfatter(e) (2014). Children with dyslexia show cortical hyperactivation in response to increasing literacy processing demands. Frontiers in Psychology.
 • Vis forfatter(e) (2013). Writing in dyslexia: product and process. Dyslexia. 131-148.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Språkforstyrrelser og dysleksi. .
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Early Screening for Dyslexia: The Value of Teacher and Parental Report.
 • Vis forfatter(e) (2022). Language and literacy in the prison population. .
 • Vis forfatter(e) (2021). Dyslexi hos barn med norska som andrespråk.
 • Vis forfatter(e) (2019). An exploration of DLD/SLI in Norwegian.
 • Vis forfatter(e) (2015). The Bergen Longitudinal Dyslexia Study in a nutshell.
 • Vis forfatter(e) (2015). Early detection of children at risk of school failure caused by language impairment.
 • Vis forfatter(e) (2012). The Bergen Tell-a-tale Project. A neurolinguistic perspective on narrative development.
 • Vis forfatter(e) (2012). Dysleksi og fremmedspråk med fokus på engelsk som første fremmedspråk.
 • Vis forfatter(e) (2011). Reading and Writing Processing in Dyslexia.
 • Vis forfatter(e) (2011). Computer-based Writing Processing in L1 and L2 in Dyslexia.
 • Vis forfatter(e) (2010). L2 competence in children with dyslexia – comparing Norway and Hungary.
Leder
 • Vis forfatter(e) (2018). Perspektiver på læsning. Psyke & Logos. 5-9.
Short communication
 • Vis forfatter(e) (2022). Logopeders arbeidssted, fagområder, kompetanse og kompetansebehov. Norsk tidsskrift for logopedi.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2009). Dysleksi og fremmedspråk. Språk og språkundervisning.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2021). Logopedifagets fremtid. Dagens medisin.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2016). Reading and Writing Processing in Dyslexia.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2023). Spesialpedagogisk spørretime #2.
 • Vis forfatter(e) (2022). Hva er egentlig utviklingsmessige språkforstyrrelser?
 • Vis forfatter(e) (2018). Statped må styrkes.
 • Vis forfatter(e) (2018). Statped - en bro mellom forskning og praksis.
Programledelse
 • Vis forfatter(e) (2023). Podkast: Spesialpedagogisk spørretime #2.
 • Vis forfatter(e) (2022). Podkast: Hva er egentlig utviklingsmessige språkforstyrrelser?
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Forskning på dysleksi - historiske utviklingslinjer. 29 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2023). Mental health and language skills in Norwegian female prisoners diagnosed with ADHD.
 • Vis forfatter(e) (2018). Auditive training effect in dyslexia using a dichotic listening paradigm.
 • Vis forfatter(e) (2016). Effective connectivity in dyslexia. A longitudinal DCM study.
 • Vis forfatter(e) (2014). What does it take to tell a good story? The relation between narrative skills and neurocognitive factors in 3rd graders.
 • Vis forfatter(e) (2014). Neurocognitive Development in Dyslexia From the The Bergen Longitudinal Dyslexia Study.
 • Vis forfatter(e) (2014). Auditive training effect in children using a dichotic listening paradigm.
 • Vis forfatter(e) (2013). The Bergen Longitudinal Dyslexia Study.
 • Vis forfatter(e) (2012). Written Sentence Production in Dyslexia: A Product and Process Perspective.
 • Vis forfatter(e) (2011). Computer-based writing processing in dyslexia.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2021). Intervensjoner for barn med pragmatiske språkvansker - en litteraturstudie. Norsk tidsskrift for logopedi.
 • Vis forfatter(e) (2021). Disorders of Language and Literacy in the Prison Population: A Scoping Review. Education Sciences. 25 sider.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Risiko for å utvikle dysleksi: Ta foreldrenes tidlige bekymring på alvor! Norsk tidsskrift for logopedi. 14-16.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2021). Språkutvikling. 56-92. I:
  • Vis forfatter(e) (2021). Nevrokognitiv utviklingspsykologi. Gyldendal Akademisk.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 • The Bergen Longitudinal Dyslexia Study (Ut med språket!). Prosjektleder Turid Helland.
 • Norwegian as second language (L2) in 3rd grade school children. How can transient betweenlanguage problems be separated from problems due to more specific language impairment and/or dyslexia? Prosjekt med Wenche Andersen Helland (prosjektleder) og Turid Helland. Masterstudenter
 • Norske seksåringers artikulasjon. Prosjekt med Nina Helen Pedersen (Statped). Masterstudenter
 • Logopeders direkte behandling av voksne med afasi i Norge; En kvantitativ studie med vekt på evidensbasert praksis. Prosjekt med Wenche Andersen Helland og masterstudenter

Forskergrupper