Hjem
Frøydis Morkens bilde

Frøydis Morken

Førsteamanuensis, Programansvarlig for Mastergrad i logopedi
 • E-postFroydis.Morken@uib.no
 • Telefon+47 55 58 62 87
 • Besøksadresse
  Jonas Lies vei 91
  5009 Bergen
  Rom 
  9B102P
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 BERGEN
 • Dysleksi
 • Lesing
 • Skriving
 • Kognitive ferdigheter
 • Hjernefunksjon hos barn med dysleksi
 • fMRI
 • Fremmedspråkslæring

LOGO310 - lingvistikk og PBL-veiledning

LOGO320 - dysleksi

LOGO335 - masteroppgaveveiledning

HEL320A - seminarveiledning

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2018. Lese- og skriveprosessering og dysleksi. Psyke & Logos. 97-113.
 • Vis forfatter(e) 2018. Auditive training effects from a dichotic listening app in children with dyslexia. Dyslexia. 336-356.
 • Vis forfatter(e) 2016. Reading in dyslexia across literacy development: A longitudinal study of effective connectivity. NeuroImage. 92-100.
 • Vis forfatter(e) 2016. Neurocognitive development and predictors of L1 and L2 literacy skills in dyslexia: A longitudinal study of children 5-11 years old. Dyslexia. 3-26.
 • Vis forfatter(e) 2015. The dynamics of narrative writing in primary grade children: Writing process factors predict story quality. Reading and writing. 529-554.
 • Vis forfatter(e) 2014. Children with dyslexia show cortical hyperactivation in response to increasing literacy processing demands. Frontiers in Psychology.
 • Vis forfatter(e) 2013. Writing in dyslexia: product and process. Dyslexia. 131-148.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2019. An exploration of DLD/SLI in Norwegian.
 • Vis forfatter(e) 2015. The Bergen Longitudinal Dyslexia Study in a nutshell.
 • Vis forfatter(e) 2015. Early detection of children at risk of school failure caused by language impairment.
 • Vis forfatter(e) 2012. The Bergen Tell-a-tale Project. A neurolinguistic perspective on narrative development.
 • Vis forfatter(e) 2012. Dysleksi og fremmedspråk med fokus på engelsk som første fremmedspråk.
 • Vis forfatter(e) 2011. Reading and Writing Processing in Dyslexia.
 • Vis forfatter(e) 2011. Computer-based Writing Processing in L1 and L2 in Dyslexia.
 • Vis forfatter(e) 2010. L2 competence in children with dyslexia – comparing Norway and Hungary.
Leder
 • Vis forfatter(e) 2018. Perspektiver på læsning. Psyke & Logos. 5-9.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2009. Dysleksi og fremmedspråk. Språk og språkundervisning.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2016. Reading and Writing Processing in Dyslexia.
Intervju
 • Vis forfatter(e) 2018. Statped må styrkes.
 • Vis forfatter(e) 2018. Statped - en bro mellom forskning og praksis.
Poster
 • Vis forfatter(e) 2018. Auditive training effect in dyslexia using a dichotic listening paradigm.
 • Vis forfatter(e) 2016. Effective connectivity in dyslexia. A longitudinal DCM study.
 • Vis forfatter(e) 2014. What does it take to tell a good story? The relation between narrative skills and neurocognitive factors in 3rd graders.
 • Vis forfatter(e) 2014. Neurocognitive Development in Dyslexia From the The Bergen Longitudinal Dyslexia Study.
 • Vis forfatter(e) 2014. Auditive training effect in children using a dichotic listening paradigm.
 • Vis forfatter(e) 2013. The Bergen Longitudinal Dyslexia Study.
 • Vis forfatter(e) 2012. Written Sentence Production in Dyslexia: A Product and Process Perspective.
 • Vis forfatter(e) 2011. Computer-based writing processing in dyslexia.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) 2021. Disorders of Language and Literacy in the Prison Population: A Scoping Review. Education Sciences.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) 2021. Språkutvikling. 56-92. I:
  • Vis forfatter(e) 2021. Nevrokognitiv utviklingspsykologi. Gyldendal Akademisk.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 • The Bergen Longitudinal Dyslexia Study (Ut med språket!). Prosjektleder Turid Helland.
 • Norwegian as second language (L2) in 3rd grade school children. How can transient betweenlanguage problems be separated from problems due to more specific language impairment and/or dyslexia? Prosjekt med Wenche Andersen Helland (prosjektleder) og Turid Helland. Masterstudenter
 • Norske seksåringers artikulasjon. Prosjekt med Nina Helen Pedersen (Statped). Masterstudenter
 • Logopeders direkte behandling av voksne med afasi i Norge; En kvantitativ studie med vekt på evidensbasert praksis. Prosjekt med Wenche Andersen Helland og masterstudenter

Forskergrupper