Hjem
Frøydis Petersen Jensens bilde

Frøydis Petersen Jensen

Vit. assistent

Master i sosiologi, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo (2020)

Bachelor i sosiologi, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo (2017)