Hjem
Fred Holstens bilde

Fred Holsten

Emeritus
 • E-postFred.Holsten@uib.no
 • Telefon+47 55 95 86 61
 • Besøksadresse
  Haukeland Universitetssykehus Laboratoriebygget, 7. etg. Heis øst
  5009 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2013). Psychiatric disorders in low birthweight young adults. Prevalence and association with assessments at 11 years. European psychiatry. 393-396.
 • Vis forfatter(e) (2012). Changes in mortality after first psychiatric admission: A 20-year prospective longitudinal clinical study. Nordic Journal of Psychiatry. 97-106.
 • Vis forfatter(e) (2011). Sleep disturbances in patients with mental disorders. Tidsskrift for Den norske legeforening. 688-691.
 • Vis forfatter(e) (2011). Nonlinear analysis of motor activity shows differences between schizophrenia and depression: a study using Fourier analysis and sample entropy. PLOS ONE. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). A prospective longitudinal study of utilization of a psychiatric hospital in Hordaland County, Norway, from 1985 to 2003. Nordic Journal of Psychiatry. 117-124.
 • Vis forfatter(e) (2011). A pilot study of CBT versus escitalopram combined with CBT in the treatment of pathological gamblers. International Gambling Studies. 121-141.
 • Vis forfatter(e) (2010). Increased health risk in subjects with high self-reported seasonality. PLOS ONE. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Self-reported seasonality is associated with complaints of sleep problems and deficient sleep duration: the Hordaland Health Study. Journal of Sleep Research. 63-72.
 • Vis forfatter(e) (2008). Seasonality is associated with anxiety and depression: The Hordaland health study. Journal of Affective Disorders. 147-155.
 • Vis forfatter(e) (2007). Randomized placebo-controlled field study of the effects of bright light and melatonin in adaptation to night work. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health. 204-214.
 • Vis forfatter(e) (2007). Outcome of pharmacological treatments of pathological gambling - A review and meta-analysis. Journal of Clinical Psychopharmacology. 357-364.
 • Vis forfatter(e) (2006). Søvn hos 40-45 åringer i Hordaland. Norsk Epidemiologi. 81-88.
 • Vis forfatter(e) (2006). Subjective and objective measures of adaptation and readaptation to night work on an oil rig in the North Sea. Sleep.
 • Vis forfatter(e) (2006). Medikamentell behandling ved spilleavhengighet (Pharmacological treatment of pathological gambling). Tidsskrift for Den norske legeforening. 1322-1324.
 • Vis forfatter(e) (2005). Sleep duration, subjective sleep habits of 40 to 45 year olds in the Hordaland Health Study. Sleep. 1260-1269.
 • Vis forfatter(e) (2005). Seasonal variations in mood and behaviour associated with gender, annual income and education: The Hordaland Health Study. European Journal of Epidemiology (EJE). 929-937.
 • Vis forfatter(e) (2005). Neonatal outcomes in offspring of women with anxiety and depression during pregnancy. A linkage study from The Nord-Trøndelag Health Study (HUNT) and Medical Birth Registry of Norway. Archives of Women's Mental Health. 181-189.
 • Vis forfatter(e) (2004). Søvnvansker ved nattarbeid, et problem for offshoreindustrien? Tidsskrift for Den norske legeforening. 2770-2772.
 • Vis forfatter(e) (2004). Skiftarbeid og ulykker - relevans for offshoreindustrien. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2773-2775.
 • Vis forfatter(e) (2004). Light therapy for behavioral and psychological symptoms of dementia. International Journal of Geriatric Psychiatry. 516-522.
 • Vis forfatter(e) (2004). Improvement in behavioral symptoms and advance of activity acrophase after short term bright light treatment in severe dementia. Psychiatry and Clinical Neurosciences. 343-347.
 • Vis forfatter(e) (2003). Sleep disturbances in patients with Addison's disease. European Journal of Endocrinology (EJE). 449-456.
 • Vis forfatter(e) (2003). Screening for postnatal depression. Validation of the Norwegian version of the Edinburgh Postnatal Depression Scale, and assessment of risk factors for postnatal depression. Journal of Affective Disorders. 151-156.
 • Vis forfatter(e) (2001). Sovemidler. Norsk Legemiddelhåndbok.
 • Vis forfatter(e) (2001). Periodiske beinbevegelser under søvn - kan og skal de behandles? Tidsskrift for Den norske legeforening. 2169-2172.
 • Vis forfatter(e) (1998). Postpartum depresjon - en hyppig forekommende sykdomstilstand med god behandlingsprognose! Helsesøstre. 14-17.
 • Vis forfatter(e) (1998). Kognitiv terapi har visat god effekt på panikkångest. Läkartidningen. 4869-4872.
 • Vis forfatter(e) (1997). Svangerskapsrelaterte psykiske lidelser. Kliniske og epidemiologiske utfordringer. Norsk Epidemiologi. 111-116.
 • Vis forfatter(e) (1997). Psykisk sykdom etter fødsel: Lett å overse, viktig å behandle. Nytt i suicidologi : fra forskning til forebygging. 16-17.
 • Vis forfatter(e) (1997). Lysbehandling ved vinterdepresjoner, andre psykiske lidelser og døgnvillhet ved Mb. Alzheimer. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2484-88.
 • Vis forfatter(e) (1997). Lysbehandling ved jet lag, nattarbeid og søvnlidelser. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2489-2492.
 • Vis forfatter(e) (1997). Lysbehandling ved jet lag, nattarbeid og søvnlidelser. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2489-2492.
 • Vis forfatter(e) (1997). Lysbehandling ved jet lag, nattarbeid og søvnlidelser. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2489-2892.
 • Vis forfatter(e) (1997). Et alternativ ved psykiske lidelser med sesongvariasjon eller søvnforstyrrelser. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2484-2488.
 • Vis forfatter(e) (1993). Can disulfiram potentiate the dexamethasone suppression test in depressive patients? Journal of Affective Disorders. 241-247.
 • Vis forfatter(e) (1993). Can disulfiram potentiate the dexamethasone suppression test in depressive patients? Journal of Affective Disorders. 241-247.
 • Vis forfatter(e) (1992). Inadekvat behandling av affektive lidelser. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2647-2650.
 • Vis forfatter(e) (1992). Affektive lidelser. Medikamentell behandling og elektrokonvulsiv terapi. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2551-55.
 • Vis forfatter(e) (1991). Hva er Jeppes diagnose? Stoffmisbruk.
 • Vis forfatter(e) (1991). Feiltolkning og underbehandling. Stoffmisbruk.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2009). T 5.6 Bipolar lidelse. , Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2009). T 5.2 Søvnvansker. , Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2009). T 5.1 Angst. , Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2009). L5.1 Stemningsstabiliserende midler. , Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2009). L 5.1 Anxiolytika og hypnotika. , Bergen.
 • Vis forfatter(e) (1997). Elektrokonvulsiv behandling. .
 • Vis forfatter(e) (1991). Kompendium i psykiatri. Angstlidelser, misbruksklinikk med kognitiv terapi og affektive lidelser/selvmordlære. .
 • Vis forfatter(e) (1991). Kompendium i kognitiv terapi. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2001). Bruk av antidepressiv medikasjon: myter og realiteter.
 • Vis forfatter(e) (1997). Phototherapy of seasonal affective disorder in the west of Norway.
 • Vis forfatter(e) (1997). Phototherapy in non-seasonal depressions.
 • Vis forfatter(e) (1997). Morning bright light for "sundowning" in Mb. Alzheimer.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2002). Søvn, døgnrytme og kognitiv terapi og ved bipolare lidelser.
 • Vis forfatter(e) (2001). Søvnproblemre ved psykiske lidelser.
 • Vis forfatter(e) (2001). Søvn og psykiske lidelser.
 • Vis forfatter(e) (2001). Praktisk bruk av lysbehandling.
 • Vis forfatter(e) (2001). Pasienten som ikke får sove: Årsaker og behandling.
 • Vis forfatter(e) (2001). Lykkepiller i media og i virkeligheten.
 • Vis forfatter(e) (2001). Kogniti terapi ved posttraumatisk stresslidelse.
 • Vis forfatter(e) (2001). Kogniti terapi ved panikkangst.
 • Vis forfatter(e) (2001). Kogniti terapi ved depresjon.
 • Vis forfatter(e) (2001). Intervensjon ved seksuell dysfunksjon hos pasienter med psykofarmaka.
 • Vis forfatter(e) (2001). Indikasjoner for lysbehandling, søvndeprivasjon og kognitive teknikker.
 • Vis forfatter(e) (2001). Er medikamenter mot depresjon skadelige?
 • Vis forfatter(e) (2001). Arv, stress, miljø og sårbarhet i kampen mot tilbakevendende depresjoner.
 • Vis forfatter(e) (2000). Vinterdepresjoner.
 • Vis forfatter(e) (2000). Vinterdepresjoner.
 • Vis forfatter(e) (2000). Søvnvansker ved psykiske lidelser.
 • Vis forfatter(e) (2000). Søvnvansker i allmennpraksis.
 • Vis forfatter(e) (2000). Søvnproblemer hos eldre og demente.
 • Vis forfatter(e) (2000). Søvnforstyrrelser ved affektive lidelser og angstlidelser.
 • Vis forfatter(e) (2000). Søvn og søvnvansker ved psykiske lidelser.
 • Vis forfatter(e) (2000). Søvn og psykiske lidelser.
 • Vis forfatter(e) (2000). Seasonal and Sleep Changes in Postpartum Depression.
 • Vis forfatter(e) (2000). Psykiske lidelser i et evolusjonsperspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2000). Praktisk bruk av lysbehandling og ikke-medikamentelle metoder.
 • Vis forfatter(e) (2000). Praktisk anvendelse av lysbehandling i allmennpraksis.
 • Vis forfatter(e) (2000). Praktisk anvedndelse av kognitiv terapi.
 • Vis forfatter(e) (2000). Lysbehandling.
 • Vis forfatter(e) (2000). Lege-pasientsamtalen: kan den optimaliseres?
 • Vis forfatter(e) (2000). Kognitiv terapi ved sosial fobi.
 • Vis forfatter(e) (2000). Kognitiv terapi ved sosial fobi.
 • Vis forfatter(e) (2000). Kognitiv terapi ved sosial fobi.
 • Vis forfatter(e) (2000). Kognitiv terapi ved sosial fobi.
 • Vis forfatter(e) (2000). Kognitiv terapi ved personlighetsforstyrrelser.
 • Vis forfatter(e) (2000). Kognitiv terapi ved depresjoner og angstlidelser.
 • Vis forfatter(e) (2000). Kognitiv terapi ved angstlidelser.
 • Vis forfatter(e) (2000). Intervju av pasienter med seksuelle problemer.
 • Vis forfatter(e) (2000). Innføring i kognitiv terapi.
 • Vis forfatter(e) (2000). Idemessig og historisk basis for kognitiv terapi.
 • Vis forfatter(e) (2000). Den sokratiske samtalen.
 • Vis forfatter(e) (2000). Den filosofiske basis for kognitiv terapi.
 • Vis forfatter(e) (2000). Behandling av seksuell hemning ved psykiske lidelser.
 • Vis forfatter(e) (2000). Behandling av forsinket søvnfasesyndrom.
 • Vis forfatter(e) (2000). Aktiv og passiv samtaleteknikk i lege-pasientforholdet.
 • Vis forfatter(e) (1999). Søvnvansker ved psykiske lidelser.
 • Vis forfatter(e) (1997). Phototherapy of Seasonal Affective Disorder in the west of Norway.
 • Vis forfatter(e) (1997). Morning Bright llight for "sundowning" in Mb. Alzheimer.
 • Vis forfatter(e) (1997). Emosjonelle endringer etter hjerneslag.
 • Vis forfatter(e) (1995). Suicide in childhood and adolescence.
Short communication
 • Vis forfatter(e) (2004). Skiftarbeid og ulykker - relevans for offshoreindustrien. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2773-2775.
 • Vis forfatter(e) (2004). Er søvnvansker ved nattarbeid et problem for offshoreindustrien? Tidsskrift for Den norske legeforening. 2070-2072.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (1991). 100 stoffmisbrukere 20 år etter behandling. Dødlighet, dødsårsak og psykiske lidelser. Alma Mater.
Kompendium
 • Vis forfatter(e) (1993). Kompendium i kognitiv terapi.
 • Vis forfatter(e) (1993). Elektrokonvulsiv behandling 1993. Kompendium.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2002). Nur launisch - oder manish depressiv. Deutsche Gesellschaft für Bipolare Störungen e.V..
 • Vis forfatter(e) (2001). Vagusnervestimulering. NettDoktor.no.
 • Vis forfatter(e) (2001). Stress, døgnrytme og bipolare lidelser. NettDoktor.no.
 • Vis forfatter(e) (2001). Mens du sover. Bergens Tidende. 24.
 • Vis forfatter(e) (2000). Årsaken til depresjon. NettDoktor.no.
 • Vis forfatter(e) (2000). Tvangslidelse. NettDoktor.no.
 • Vis forfatter(e) (2000). Tiltak ved seksuell hemning. NettDoktor.no.
 • Vis forfatter(e) (2000). Selvmord. NettDoktor.no.
 • Vis forfatter(e) (2000). Seksuell hemning. NettDoktor.no.
 • Vis forfatter(e) (2000). Reaksjoner ved krise og sorg. NettDoktor.no.
 • Vis forfatter(e) (2000). Psykodynamisk psykoterapi. NettDoktor.no.
 • Vis forfatter(e) (2000). Posttraumatisk stresslidelse. NettDoktor.no.
 • Vis forfatter(e) (2000). Panikklidelser. NettDoktor.no.
 • Vis forfatter(e) (2000). Når livet er vanskelig. NettDoktor.no.
 • Vis forfatter(e) (2000). Neurotransmittere - hjernens budbringere. NettDoktor.no.
 • Vis forfatter(e) (2000). Kognitiv terapi ved depresjon. NettDoktor.no.
 • Vis forfatter(e) (2000). Kognitiv terapi ved angst. NettDoktor.no.
 • Vis forfatter(e) (2000). Kognitiv psykoterapi. NettDoktor.no.
 • Vis forfatter(e) (2000). Graviditet og amming. NettDoktor.no.
 • Vis forfatter(e) (2000). Fødselsdepresjoner. NettDoktor.no.
 • Vis forfatter(e) (2000). Fobier. NettDoktor.no.
 • Vis forfatter(e) (2000). Er depresjon arvelig? NettDoktor.no.
 • Vis forfatter(e) (2000). Elektrosjokk. NettDoktor.no.
 • Vis forfatter(e) (2000). Depresjon - en folkesykdom. NettDoktor.no.
 • Vis forfatter(e) (2000). Bipolar depresjon. NettDoktor.no.
 • Vis forfatter(e) (2000). Atypisk depresjon. NettDoktor.no.
 • Vis forfatter(e) (2000). Antidepressiva og seksuell hemning. NettDoktor.no.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2001). Humørsyk- eller manisk-depressiv? Dagbladet.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2002). Søvnvansker ved psykiske lidelser.
 • Vis forfatter(e) (2001). Ungdom og søvnvansker.
 • Vis forfatter(e) (2001). Sykdommen menn ikke snakker om.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2001). Søvnvansker.
 • Vis forfatter(e) (2001). Søvn og psykiske lidelser.
 • Vis forfatter(e) (2001). Forsinket søvnfase.
 • Vis forfatter(e) (2001). Bipolare lidelser.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2012). Søvnforstyrrelser ved bipolare lidelser. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Søvnforstyrrelser. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Søvnvansker. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Stemningsstabiliserende midler. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Bipolare lidelser. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Anxiolytika og hypnotika. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Angst. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). Mirtazapine (Remeron®): farmakologisk og klinisk profil.
 • Vis forfatter(e) (2001). Insomni.
 • Vis forfatter(e) (2001). Angstlidelser.
Leksikonartikkel
 • Vis forfatter(e) (2010). Søvnvansker. 204-209. I:
  • Vis forfatter(e) (2010). Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2010. Foreningen for utgivelse av norsk legemiddelhåndbok.
Annet
 • Vis forfatter(e) (2007). Søvnvansker. 182-187.
 • Vis forfatter(e) (2000). Studentundervisningen. 40-44.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) (2008). Increased health risk in subjects with high self-reported seasonality. Journal of Sleep Research. P74.
 • Vis forfatter(e) (2008). Cognitive-behavioural therapy of insomnia. Nordic Journal of Psychiatry. 45-45.
 • Vis forfatter(e) (2007). High degree of seasonality is associated with more sleep problems and shorter sleep duration. Sleep and Biological Rhythms.
 • Vis forfatter(e) (2007). A pharmacoeconomic evaluation of escitalopram vs. paroxetine in the treatment of generalized anxiety disorder in Norway. Value in Health. A296-A296.
 • Vis forfatter(e) (2006). Vagal nerve stimulation in bipolar disorders. Bipolar Disorders. 11.
 • Vis forfatter(e) (2006). Seasonality, anxiety and depression. Sleep. A376-A376.
 • Vis forfatter(e) (2006). Reduced complexity of motor activity patterns in schizophrenia. Schizophrenia Research. 39-39.
 • Vis forfatter(e) (2006). Effects of bright light and melatonin on adaptation to night work. A randomized placebo-controlled field study at an oil rig in the North Sea. Sleep. A62-A62.
 • Vis forfatter(e) (2005). Sleep complaints more common among subjects with high seasonality. Sleep. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Sleep characteristics of 40-45 year old short, medium and long sleepers in a Norwegian county. Journal of Sleep Research. 751-751.
 • Vis forfatter(e) (2004). Seasonal variations in mood and behaviour associated with female gender, low annual income and education. Journal of Sleep Research. 831-831.
 • Vis forfatter(e) (2004). Patterns of motor activity in schizophrenia and depression. European Neuropsychopharmacology. S375-S375.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2005). Vagus nerve stimulation in Major Depression and bipolar II disorders.
 • Vis forfatter(e) (2005). Sleep complaints more common among subjects with high seasonality.
 • Vis forfatter(e) (2005). Objective registration of motor activity pattern in schizophrenia and depression.
 • Vis forfatter(e) (2002). Sleep characteristics in 40-45 year olds in Hordaland county, Norway.
 • Vis forfatter(e) (2001). Sleep and sleep problems in 40-45 year olds in a Norwegian county.
 • Vis forfatter(e) (2001). Sleep and sleep problems in 40-45 year olds in a Norwegian county.
 • Vis forfatter(e) (2001). Seasonality as measured by the global seasonality score in 40-45 year old men and women in a Norwegian county.
 • Vis forfatter(e) (2001). Seasonality as measured by the global seasonality score in 40-45 year old men and women in a Norwegian county.
 • Vis forfatter(e) (2001). Quality of sleep in postpartum women. Is sleep changes in postpartum women a natural phenomenon or a sign of pathological imbalance?
 • Vis forfatter(e) (2001). Motherhood and depressive disorder.
 • Vis forfatter(e) (2000). Bright light treatment for sleep and behavioural disturbances in severe dementia.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.