Hjem
Fredrik Håland Jensens bilde

Fredrik Håland Jensen

Stipendiat
 • E-postfredrik.h.jensen@uib.no
 • Besøksadresse
  Fosswinckels gate 6
  Lauritz Meltzers hus
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Framtidsfest!

Eg er deltaker for eit stort formidlingstiltak i Media City Bergen 17. august 2023. Prosjektet TekLab inviterer deltakarane på Nordmedia-konferansen til det me kallar Future Fest. Her presenterer me til saman 13 prototypar på nye mediedesign som har til mål å motverka det framtidssjokket norsk akademia ser ut til å lida av.

Det gjeld å ikkje mista handlekrafta, men tvert imot ta kraftfulle grep! Framtidsfesten blir arrangert av TekLab i samarbeid med Media Futures og Media City Bergen.

 

MMM2023 - INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIMEDIA MODELING

RESEARCH2BIZ: FROM RESEARCH TO PROTOTYPE, panel discussion & workshop with 

 • João Filipe Costa Ribeiro (University of Bergen, Norway and Galp, Portugal)

 • Ketil Moland Olsen (Media City Bergen, Norway)

 • Fredrik Håland Jensen (University of Bergen, Norway)

 • Cathal Gurrin (Dublin City University, Ireland)

 • Moderator: Oda Elise Nordberg (University of Bergen, Norway)

 

TELED MONTHLY RESEARCH SERIES - Innovation Pedagogy: A strategy for preparing students for an uncertain job future

This instance of the TeLEd Monthly Event Series will feature Lars Nyre, Professor of Media Design at UiB, and PhD candidates Fredrik Håland Jensen and Rebecca Nedregotten Strand. Together, they will discuss Innovation Pedagogy, which is an approach to student active learning where students are trained to tackle the permanent disruption of professional practices and skillsets that characterizes many sectors of the work life. The technique has been developed for media education but can be applicable to any sectors that experience continuous transformation due to new technology. https://www.uib.no/en/rg/teled/149601/innovation-pedagogy-strategy-prepa...

 

Lærernes dag ved UiB 

28.01.22: m/Rebecca Nedregotten Strand, Lars Nyre og Fredrik Håland Jensen

Kursansvar (Ikke fullstendig)

 • Bachelorkurset MIX202: Design for mediebruk (30 stp). To gjennomføringar: 2020, 2021. Faglærarar: Maud Ceuterick, Frank Wisnes, Fredrik Jensen, Johanne Ågotnes, Joakim Vindenes, Audun Klyve Gulbrandsen, Eva Husby, Oda Elise Nordberg, Andy Opel, Fahmy Zulfikar, Jonathan Lindø Meling, Maj-Inga Holmsen.
 • Masterkurset MIX301: Medieteknologi: teori og utvikling (15 stp). Fire gjennomføringar: 2017, 2018, 2019, 2020. Faglærarar: Joar Midtun, Espen Systad, Tor Langballe, Joar Midtun, Edvard Sørbø, Jon Hoem, Ana Sanchez Laws, Tormod Utne, Fredrik Håland Jensen, Tien Nguyen, Audun Klyve Gulbrandsen, Jonathan Lindø Meling.

Masterprosjekt

 • 2022: Emma Opheim Drageset, Lisa Knashaug, Anita Norheim, Lisa Sætersdal: "Hvordan ser fremtidens strømmetjenester ut, og hvilke designprinsipper er viktig for å skape god brukervennlighet i TV 2 Play?" Eg var rettleiar saman med Lars Nyre
 • 2024: Erling Stavn Qvale, Henrik Levlin Singstad Nordberg: *Untitled* samarbeid med Everviz- Jeg var veileder sammen med Duc Tien Dang Nguyen 
 • 2024: Helene Høylandskjær, Julia Hellem Brandt, Julie Sofie Berntsen: "Kunne Bergen". Samarbeid med Universitetsforlaget. Eg var rettleiar saman med Lars Nyre

Bachelorprosjekt

 • *Kommer
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2023). Mediedesign: en postnormal undersökning av framtidens tekniska medielösningar. . I:
  • Vis forfatter(e) (2023). Tekniska mediestudier. En introduktion till metoder och teknologier. Studentlitteratur AB.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Forskingspublikasjoner

 • Nyre, Lars och Fredrik Håland Jensen (2023) Mediedesign: en postnormal undersökning av framtidens tekniska medielösningar. I Martin Berg, Maria Engberg & Sara Leckner (red.). Tekniska mediestudier. En introduktion till metoder och teknologier. Stockholm: Studentlitteratur.
 • Jensen, Fredrik Håland; Nordberg, Oda Elise; Opel, Andy; Nyre, Lars, “Students Take Charge of Climate Communication”, Proceeding of International Conference on Multimedia Modeling, 2023.
 

TekLab

TekLab er det fremste verkemiddelet eg har for mediedesign og innovasjonsprosjekt. TekLab er eit nettverk for studentaktiv teknologiutvikling, som eg er leiar for, og som for tida vert støtta av HK-dir under program for studentaktiv læring og tiltak for økt arbeidslivsrelevans i høgare utdanning. TekLab har tidlegare hatt status som forskingsnettverk for "Teknologi og materialmiljø" i SAMKUL, Noregs forskingsråd i 2018-2019.