Hjem
 • E-postfredrik.parelius@uib.no
 • Telefon+47 55 58 30 71
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Gunvor bekjenneren – Gunvor Hofmo, Sylvia Plath og "confessional poetry". Prosopopeia. 65-79.
 • Vis forfatter(e) (2023). Flamme i «festgul nott» – «Gullhanen» Olav H. Hauges første Astrup-sonett? Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 22-35.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Krystalldrømmer – nytt blikk på Kristofer Uppdal og Ekspresjonismen.
 • Vis forfatter(e) (2022). Kristofer Uppdals Herdsla: mellom selvbiografi og politisk visjon.
 • Vis forfatter(e) (2022). Hauge-føredraget 2022: Kryssande far i myr og berg – Olav H. Hauge og Tarjei Vesaas .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Verdas poesidag 2023: "Gullhanen".
 • Vis forfatter(e) (2021). Levende natur i Olav H. Hauges "Trollfjell".
 • Vis forfatter(e) (2021). Klassikaren: "Til eit Astrup-bilete".
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Når berget «opnar seg» – Bergets innside i Olav H. Hauges diktning .
 • Vis forfatter(e) (2023). Jord og jern (1933) – Mellom urtid og fremtid.
 • Vis forfatter(e) (2023). Dikt om syn – Seerposituren hos Gunvor Hofmo.
 • Vis forfatter(e) (2021). «Levninger af første chaos» – Skrekkøgler i Wergelands «Cæsaris» (1833), Uppdals Sauros-skratt (1918) og .
 • Vis forfatter(e) (2019). «Seddu» og satori. Elementer av zen i Olav H. Hauges «Eg stend eg, seddu».
 • Vis forfatter(e) (2018). Gunvor Hofmo; “The mad aunt” of Norwegian poetry? .
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2023). Snubler i gode intensjoner – Anmeldelse av Per Thomas Andersen "Lese Lyrikk". Agora. 433-442.
 • Vis forfatter(e) (2022). Ukjent opphav og bestemmelsessted – Anmeldelse av Nikoline Ruis "Oumuamua". Krabben. Tidsskrift for poesikritikk.
 • Vis forfatter(e) (2020). Djevelske detaljer: Omtale av Matias Faldbakkens "The Hills" (2017). REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora. 150-152.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2023). Om det menneskelege og det ikkje-menneskelege. Ti tekstar om lyrikk . Novus Forlag.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Slumrende former – Lyrikkens fall ut av vår felles bevissthet. Minerva (Oslo). 85-89.
Programledelse
 • Vis forfatter(e) (2023). Kjærleiksbrevet som litterært erindringsarbeid.
 • Vis forfatter(e) (2023). Arven etter Hauge – ei samtale om Olav H. Hauges poesi.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2023). Lyrisk kvarter, episode 2: "Gullhanen" spesial.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2024). "Ubegripelig ung". Ung, voksen og kulturell makt i Eline Lund Fjærens "Ung jente, voksen mann" (2013). 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). "Levninger af første Chaos" – Skrekkøgle, katastrofisme og mytopoesis i Wergelands "Cæsaris" (1833) og Uppdals "Sauros-skratt" (1918). 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Seddu og satori – Om zen og mystikk i Olav H. Hauges «Eg stend eg, seddu» . 14 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.