Hjem
Fredrik Mørk Røkeness bilde

Fredrik Mørk Røkenes

Førsteamanuensis, 20%, Tilknyttet forskerskolen WNGER II
 • E-postfredrik.rokenes@uib.no
 • Telefon73598148
 • Besøksadresse
  NTNU, Institutt for lærerutdanning, Campus Kalvskinnet, Gunnerus gt. 1
  7012 Trondheim
  Rom 
  G226
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Jeg er førsteamanuensis II ved Vestlandets forskerskole for pedagogikk- og utdanningsforskning (WNGER II) og Institutt for pedagogikk ved UiB. Jeg er også førsteamanuensis i engelsk fagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU.

Forskningsinteressene mine er hovedsakelig på undervisning, læring og digitalisering i høyere utdanning, spesielt utviklingen av profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) i lærerutdanningen. I tillegg forsker jeg på datastøttet språklæring i engelsk og fremmedspråkslæring, og jeg er jobber med tematikker innen doktorgradsutdanning og veiledning.

Forskningsinteresser:

 • Profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK)
 • Engelsk fagdidaktikk
 • Nettbasert undervisning og læring
 • IKT i skole og høyere utdanning
 • Lærerutdanning
 • Lærerstudenter
 • Utdanningsteknologi
 • Digitale fortellinger
 • Flipped classroom
 • Learning Analytics
 • MOOC
 • Litteraturgjennomganger, systematiske reviews og meta-synteser
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2024). Teacher preparation for the digital age: Is it still an instrumental endeavor? Scandinavian Journal of Educational Research.
 • Vis forfatter(e) (2023). The Nordic Model and Management in International Corporations: A Scoping Review. Nordic Journal of Working Life Studies. 25-46.
 • Vis forfatter(e) (2023). Teacher Educatorsʼ Perceptions of Flipped Classroom in Teacher Education: Insights from EFL Teacher Educators in Norway. Nordic Journal of Digital Literacy. 186-200.
 • Vis forfatter(e) (2023). Student teachers’ perceptions of flipped classroom in EFL teacher education. Education and Information Technologies : Official Journal of the IFIP technical committee on Education. 1539-1558.
 • Vis forfatter(e) (2023). New kid on the block? a conceptual systematic review of digital agency. Education and Information Technologies : Official Journal of the IFIP technical committee on Education.
 • Vis forfatter(e) (2023). Digital nødundervisning under covid-19-nedstengning: Lærerutdanneres utvikling av profesjonsfaglig digital kompetanse. Nordic Journal of Digital Literacy. 234-245.
 • Vis forfatter(e) (2022). Teacher educators’ professional digital competence in primary and lower secondary school yeacher education. Nordic Journal of Digital Literacy. 46-60.
 • Vis forfatter(e) (2022). Experiences of WNGER II Ph.D.Fellows During the COVID-19 Pandemic – A Case Study. Frontiers in Education. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Migration narratives in educational digital storytelling: which stories can be told? Learning, Media & Technology. 201-215.
 • Vis forfatter(e) (2021). Analysing Teacher Learning in Online Networks: An Outline for Methodological Decision-Making. Proceedings (International Conference of the Learning Sciences).
 • Vis forfatter(e) (2019). Face-to-face and remote teaching in a doctoral education course : using flipped classroom, formative assessment and remote teaching to increase the teaching quality of a literature review course . UNIPED. 194-214.
 • Vis forfatter(e) (2016). Prepared to teach ESL with ICT? A study of digital competence in Norwegian teacher education. Computers & Education. 1-20.
 • Vis forfatter(e) (2016). Digital storytelling in teacher education: A meaningful way of integrating ICT in ESL teaching. Acta Didactica Norge. 311-328.
 • Vis forfatter(e) (2010). Vurderingskriterier for muntlig samhandling. Språk og språkundervisning. 17-31.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2024). How do teachers teach AI?
 • Vis forfatter(e) (2024). Challenge AI: Kunstig intelligens i skolen.
 • Vis forfatter(e) (2024). Challenge AI: Artificial Intelligence and Professional Digital Competence in language education.
 • Vis forfatter(e) (2022). Writing and publishing a literature review in teacher education.
 • Vis forfatter(e) (2021). The Midway evaluation (and 90% evaluation) in a time of upheaval: Some reflections and advice.
 • Vis forfatter(e) (2021). Professional digital competence in teacher education.
 • Vis forfatter(e) (2021). Erfaringer fra digitaliseringsprosjektene i grunnskolelærerutdanningen. Erfaringsdeling og paneldebatt.
 • Vis forfatter(e) (2019). Drøftelser rundt og erfaringsdeling fra to nasjonale tiltak: Den teknologiske skolesekken & Digitalisering i lærerutdanning.
 • Vis forfatter(e) (2019). DigGiLU: Digitalization of Primary and Lower Secondary Teacher Education at the Department of Teacher Education.
 • Vis forfatter(e) (2018). The DigGiLU project.
 • Vis forfatter(e) (2017). Lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse: Hvordan utvikler vi den?
 • Vis forfatter(e) (2017). ICT in teacher education: Main issues and some examples on the use of educational technology in teacher education.
 • Vis forfatter(e) (2017). Digital technologies in language teaching.
 • Vis forfatter(e) (2016). SEMINAR – BOKLANSERING Innlegg om boka: HVA GJØR LÆRERSTUDENTER NÅR DE STUDERER? Lesing, skriving og multimodale tekster i norsk grunnskolelærerutdanning.
 • Vis forfatter(e) (2016). PechaKucha 20x20.
 • Vis forfatter(e) (2016). ICT in ELT.
 • Vis forfatter(e) (2014). Development of Student Teachers' Digital Competence in Teacher Education: A Case Study.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2013). En risiko i riktig retning. Eksempler fra praksis.
 • Vis forfatter(e) (2013). Digitale fortellinger i språkopplæringen.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2024). Foundation: 25 years of digital technology in Nordic teacher education.
 • Vis forfatter(e) (2023). Literature review course.
 • Vis forfatter(e) (2023). Emergency remote teaching during Covid-19 in Norwegian teacher education.
 • Vis forfatter(e) (2022). Thematic Working Group 7 (TWG7) - Future learning environments: Sharing lessons and building from experiences in integration physical and digital spaces.
 • Vis forfatter(e) (2022). The impact of the Nordic model in international organizations. A scoping review. Revisited.
 • Vis forfatter(e) (2022). The impact of the Nordic model in international organizations. A scoping review.
 • Vis forfatter(e) (2022). Remote teaching in teacher education during the Covid-19 pandemic.
 • Vis forfatter(e) (2022). PhD-course – Literature review in a doctoral thesis within educational sciences: scoping review and rapid review .
 • Vis forfatter(e) (2022). Flipped Classroom's Impact on Student Teachers' Motivation and Engagement: A Case Study in EFL Teacher Education in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2022). Experiences of WNGER II Ph.D. Fellows During the COVID-19 Pandemic – A Case Study .
 • Vis forfatter(e) (2022). Digital technologies in Nordic teacher education: A scoping review.
 • Vis forfatter(e) (2021). Teacher Educators’ Perceptions of Flipped Classroom in Teacher Education for EFL Student teachers.
 • Vis forfatter(e) (2021). Lærerutdanneres profesjonsfaglige digitale kompetanseutvikling: En studie av digitalisering av grunnskolelærerutdanningen .
 • Vis forfatter(e) (2021). Analysing teacher learning in online networks: An outline for methodological decision-making.
 • Vis forfatter(e) (2020). Peer review.
 • Vis forfatter(e) (2019). Digitalisering i lærerutdanningen: Utviklingen av profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK).
 • Vis forfatter(e) (2018). Lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK): Hvordan utvikler vi den?
 • Vis forfatter(e) (2018). Literature review on PhD-level .
 • Vis forfatter(e) (2018). Literature review on PhD-level.
 • Vis forfatter(e) (2018). Etter disputas – hva gjør jeg? Samtale med NAFOL-alumni professor Elin Angelo, NTNU, og førsteamanuensis Fredrik Mørk Røkenes, NTNU.
 • Vis forfatter(e) (2017). “Literature review at Phd-level” 30. - 31. March 2017.
 • Vis forfatter(e) (2017). Professional digital competence in English language teaching.
 • Vis forfatter(e) (2017). Lærerstudenters digitale kompetanseutvikling i lærerutdanningen - hva vet vi og hvor skal vi?
 • Vis forfatter(e) (2017). ICT in Scandinavian teacher education: A qualitative systematic review of the literature.
 • Vis forfatter(e) (2017). English didactics and ICT in teacher education: What has been achieved, what remains, and what is the potential?
 • Vis forfatter(e) (2017). Digital inequality in school.
 • Vis forfatter(e) (2016). Prepared to teach ESL with ICT? A study of digital competence in Norwegian teacher education.
 • Vis forfatter(e) (2016). Lærerstudentenes digitale kompetanse i lærerutdanningen.
 • Vis forfatter(e) (2016). Literature review on PhD-level.
 • Vis forfatter(e) (2016). Digitale fortellinger i lærerutdanningen.
 • Vis forfatter(e) (2015). Student teachers’ digital competence in Norwegian teacher education.
 • Vis forfatter(e) (2015). Lærerstudenters digitale kompetanseutvikling i lærerutdanningen.
 • Vis forfatter(e) (2015). Digital storytelling in teacher education: Promoting English as a Second Language student teachers’ digital competence and integration of Information and Communications Technology in teaching.
 • Vis forfatter(e) (2014). En systematisk review av litteraturen om lærerstudenters digitale kompetanseutvikling i lærerutdanning.
 • Vis forfatter(e) (2013). Review of Strategies for Developing Secondary Student Teachers’ Digital Competence in Teacher Education.
 • Vis forfatter(e) (2013). Digital Competence in Teacher Education.
 • Vis forfatter(e) (2012). Digital historiefortelling.
 • Vis forfatter(e) (2011). Digital Storytelling i språkfagene. Et undervisningsprosjekt på Program for lærerutdanning.
Annet produkt
 • Vis forfatter(e) (2016). Litteraturreview-video (PEK-prosjektet DigUiB og digital kompetanse II).
Leder
 • Vis forfatter(e) (2022). Extended editorial. Nordic Journal of Digital Literacy. 4-15.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2013). Innsikt i det digitale verktøylandskapet. Norsklæreren. 70-71.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2023). Thematic Working Group 7 - Future Learning Environment: Integrating Digital and Physical Learning Spaces. EDUsummIT 2023.
 • Vis forfatter(e) (2022). Digital teknologi for læring og undervisning i skolen. Universitetsforlaget.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2011). Being Critical in a Digital Landscape.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2021). Når fysisk nærvær blir fjernvær. Dagens medisin.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2024). Flipped Classroom in Teacher Education – Perceptions from English language teacher educators and student teachers in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2023). Professional development and the potential for collaboration between schools and universities: A mixed methods research study of school-based teacher educators’ experiences.
 • Vis forfatter(e) (2016). Preparing future teachers to teach with ICT: An investigation of digital competence development in ESL student teachers in a Norwegian teacher education program.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2022). The science of media literacy in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2022). Han Han and Fredrik Mørk Røkenes – Investigating The Benefits Of The ‘Flipped Classroom’ In Teacher Training.
 • Vis forfatter(e) (2021). Profesjonsfaglig digital kompetanse i lærerutdanningene: Fredrik Mørk Røkenes, NTNU, i samtale med Andreas Lund og Ola Erstad, Universitetet i Oslo.
 • Vis forfatter(e) (2021). Digitaliseringsprosjektene i lærerutdanningene.
 • Vis forfatter(e) (2019). DigGiLU prosjektet på NTNU. Samtale med Fredrik M. Røkenes og Mari-Ann Letnes.
 • Vis forfatter(e) (2018). Fremtidens lærerrolle.
 • Vis forfatter(e) (2018). Fredrik Mørk Røkenes om profesjonsfaglig digital kompetanse.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Theoretical considerations of digital competence and digital inequality in upper secondary school. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Language and technology: Digital competence in English . 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Intrinsically Motivating Instruction - Thomas Malone. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Digital competence and digital inequality in upper secondary school. A Mixed Method Study. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Profesjonsfaglig digital kompetanse i skole og lærerutdanning. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). PhD revisited: Preparing future teachers to teach with ICT: An investigation of digital competence development in ESL student teachers in a Norwegian teacher education program . 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Hvordan finne kunnskapsfronten? Litteraturreview i masteroppgaven i grunnskolelærerutdanningen. 42 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Digital kompetanse i lærerutdanning og skole 5-10. 49 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). ICT and Digital Divides. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Digital kompetanse i lærerutdanning og i høyere utdanning. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Litteraturreview i ph.d.-avhandlingen. 41 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Learning Analytics i skole og høyere utdanning. 31 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2018). DigGiLU - Digitalisering av grunnskolelærerutdanningen ved Institutt for lærerutdanning, NTNU.
 • Vis forfatter(e) (2014). Student teachers’ digital competence development in teacher education: A Norwegian case study.
 • Vis forfatter(e) (2012). Addressing the Second Digital Divide: The Development of Student Teachers’ Digital Competence in Teacher Education.
Digitale læremidler
 • Vis forfatter(e) (2020). Vi er alle vandrere – Et undervisningsopplegg om migrasjon basert på møter mellom elever i voksenopplæring og VGS.
Multimediaprodukt
 • Vis forfatter(e) (2017). Flipped Classroom videos: Literature review course on PhD-level, Introduction .
 • Vis forfatter(e) (2017). Flipped Classroom design: Literature review course on Phd-level, part 4.
 • Vis forfatter(e) (2017). Flipped Classroom design: Literature review course on Phd-level, part 2.
 • Vis forfatter(e) (2017). Flipped Classroom design: Literature review course on Phd-level, part 1.
 • Vis forfatter(e) (2017). Flipped Classroom design: Literature review course on PhD-level, part 3 .
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2022). Promoting psychosocial environments in Norwegian primary schools: a scoping review protocol exploring the roles and responsibilities of school social workers. BMJ Open. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Teachers’ professional development in formal online communities: A scoping review. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. 1-17.
 • Vis forfatter(e) (2020). Flipped Classroom in Teacher Education: A Scoping Review. Frontiers in Education. 1-20.
 • Vis forfatter(e) (2014). Development of student teachers' digital competence in teacher education : a literature review. Nordic Journal of Digital Literacy. 250-280.
Innledning
 • Vis forfatter(e) (2022). Digital teknologi i skolesammenheng. 15-31.
Nettsider (opplysningsmateriale)
 • Vis forfatter(e) (2017). SKAL STYRKE LÆRERNES DIGITALE KOMPETANSE.
 • Vis forfatter(e) (2017). ICT and technological change: ICT in teacher education.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Teachers’ professional development in formal online communities: A scoping review. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2016). Lærerstudenters digitale kompetanseutvikling i lærerutdanningen: Hva sier forskningslitteraturen? 49-69. I:
  • Vis forfatter(e) (2016). Digital læring i skole og lærerutdanning. Universitetsforlaget.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Twitter