Hjem
 • E-postfrida.mathisen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 24 83
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, Årstadveien 17
  5009 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). 12-year trends in active school transport across four european countries—findings from the health behaviour in school-aged children (Hbsc) study. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). 1-15.
 • Vis forfatter(e) (2020). A comparison of intrinsic and extrinsic motivation among lower and upper secondary school students. Educational Psychology. 961-980.
 • Vis forfatter(e) (2019). Vigorous physical activity in relation to family affluence: time trends in Europe and North America. International Journal of Public Health. 1049-1058.
 • Vis forfatter(e) (2019). Leisure‐time physical activity and participation in organized sports: Changes from 1985 to 2014 in Finland and Norway. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. 1232-1242.
 • Vis forfatter(e) (2017). TRENDS IN ACTIVE COMMUTING TO SCHOOL AMONG CZECH SCHOOLCHILDREN FROM 2006 TO 2014. Central European Journal of Public Health. S21-S25.
 • Vis forfatter(e) (2015). The assessment of ongoing community-based interventions to prevent obesity: Lessons learned. BMC Public Health.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2020). Kan systematisk arbeid med det psykososiale miljøet bidra til bedre gjennomføring i videregående opplæring ? .
 • Vis forfatter(e) (2016). Helse og trivsel blant barn og unge. Resultater fra den landsrepresentative spørreundersøkelsen «Helsevaner blant skoleelever. En WHO-undersøkelse i flere land». 1/2016. 1/2016. .
 • Vis forfatter(e) (2016). Growing up unequal: gender and socioeconomic differences in young people's health and well-being. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study: international report from the 2013/2014 survey. .

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Twitter