Hjem
 • E-postFrode.Lindemark@uib.no
 • Telefon+47 55 58 85 16
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, blokk D, Årstadveien 17
  5009 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

 

Verdigrunnlaget og metoder for helseprioriteringer og helseøkonomisk evaluering på tvers av kliniske fagområder.

Alvorlighetsgrad, alder, helsetap og forventet helse over livsløpet.

Forventet nytte, prioritetsvekting og rettferdighet knyttet til prioriteringer i norsk intensivmedisin.

Rett til helsehjelp, medisinske behov og prioriteringsveiledere i spesialisthelsetjenesten.

 

Avisinnlegg:

"Ikke mulig å se bort fra alder", Aftenposten, papirutgaven, 2. juni 2014.

Helseprioriteringer, medisinsk etikk og kunnskapsbasert praksis for lege- og sykepleiestudenter. Forskningsetikk og vitenskapsteori på PhD-kurs.

Lindemark F. Recent developments on the issue of health-care priority setting in Norway. (Book chapter) In: Nagel E, Lauerer M, eds. Prioritization in medicine: An international dialogue. Heidelberg: Springer, 2015

Lindemark F, Haaland ØA, Kvåle R, Flaatten H, Johansson KA (2015) Age, Risk, and Life Expectancy in Norwegian Intensive Care: A Registry-Based Population Modelling Study. PLoS ONE 10(5): e0125907. doi:10.1371/journal.pone.0125907

Frode Lindemark, Ole Frithjof Norheim and Kjell Arne Johansson. Making use of equity sensitive QALYs: a case study on identifying the worse off across diseases. Cost Eff Resour Alloc. 2014. July 23;12:16  doi:10.1186/1478-7547-12-16

Haaland, O. A., F. Lindemark, H. Flaatten, R. Kvale, and K. A. Johansson. 2014. A calibration study of SAPS II with Norwegian intensive care registry data. Acta Anaesthesiol Scand 58 (6):701-8.doi: 10.1111/aas.12327

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2019). A flexible formula for incorporating distributive concerns into cost-effectiveness analyses: Priority weights. PLOS ONE. 1-12.
 • Vis forfatter(e) (2017). Implementation of the 2013 amended Patients' Rights Act in Norway: Clinical priority guidelines and access to specialised health care. Health Policy. 346-353.
 • Vis forfatter(e) (2017). Costs and expected gain in lifetime health from intensive care versus general ward care of 30,712 individual patients: A distribution-weighted cost-effectiveness analysis. Critical Care. 1-13.
 • Vis forfatter(e) (2016). Priority rules as solutions to conflicting health care rights. Medicine, Health care and Philosophy. 67-76.
 • Vis forfatter(e) (2015). Age, risk, and life expectancy in Norwegian intensive care: a registry-based population modelling study. PLOS ONE.
 • Vis forfatter(e) (2014). Making use of equity sensitive QALYs: A case study on identifying the worse off across diseases. Cost Effectiveness and Resource Allocation.
 • Vis forfatter(e) (2014). A calibration study of SAPS II with Norwegian intensive care registry data. Acta Anaesthesiologica Scandinavica. 701-708.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2004). Levels of antibodies against enterotoxigenic Escherichia coli and Vibrio cholerae in young childrenin Bhanktapur, Nepal.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2017). Severity of disease and concern for the distribution of lifetime health. Distribution-weighted cost-effectiveness analysis of admission to intensive care units.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2016). Recent developments on the issue of health-care priority setting in Norway. 111-114. I:
  • Vis forfatter(e) (2016). Prioritization in Medicine. An International Dialogue. Springer.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

PhD-stipendiat, Universitetet i Bergen, 2013-

Forsker, Universitetet i Bergen, 2011-2013

Lege i spesialisering til indremedisin, Haraldsplass diakonale sykehus, Bergen, 2006-2011

Turnuslege, Haukeland Universitetssykehus og Masfjorden legekontor, Hordaland, 2005-2006

Cand. med. 2003