Hjem
 • E-postFrode.Storaas@uib.no
 • Telefon+47 55 58 31 19
 • Besøksadresse
  Haakon Sheteligespl. 10
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5007 BERGEN

 

Visuell antropologi, museologi, kommunikasjon,

Generell antropologi, sosial komleksitet, etnisitet, lokal politikk, religion, kjønn, utviklingsproblematikk

 

 

Feltarbeid:

South Sudan, Kenya, Uganda, Ethiopia, Tanzania, Zimbabwe, Mozambique,

Norway, Macedonia, Mexico, USA, Nepal, China

Vitenskapelig artikkel
 • 2019. The Go-Between, Afar of Ethiopia . Journal of Anthropological Films.
 • 2018. Antropologi på film - refleksjoner rundt tre filmer fra Kilimanjaro. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 146-164.
 • 2017. Indirect Cinema. Visual Anthropology. 91-94.
 • 2009. Audience of Ethnographic Films - The role of the imagined spectators. Die Maske, Zeitschrift für Kultur- und Sozialanthropologie. 12-14.
 • 2009. Antropologi, kommunikasjon og multimodale tekstar. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 179-190.
 • 2001. Folk på utstilling. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 103-110.
 • 1997. The Nexus of Economic and Political Viabilities among Nomadic Pastoral ists in Turkana, Kenya. Research in Economic Anthropology : A Research Annual.
Faglig foredrag
 • 2017. NAFA in CAFFE.
 • 2017. Kan historisk utstilling vera dagsaktuell?
 • 2017. Den dagsaktuelle kolonihistoria.
 • 2015. Presentation of the film The Rebirth of Mahadev.
 • 2015. Presentation of the film The Go-Between, Afar of Ethiopia.
 • 2015. Presentation of the film Tama Gaun - the Copper Village.
 • 2015. Kjønn og Makt gjesteforelesing med vising av filmen Making Rain.
 • 2015. Filming in Ethiopia. Presentation of the film The Go-Between, Afar of Ethiopia.
 • 2015. Approaches to Visual Anthropology.
 • 2015. 50 års samtale.
 • 2013. Journalistikkens etiske utfordring: Hvordan rapportere sant om De Andre.
Vitenskapelig foredrag
 • 2019. Presenting A Kali Temple Inside Out at Tretyakov Gallery.
 • 2019. Making Rain og If the VAgina had Teeth presentert på Ethnographical Film Club .
 • 2019. Heritage on film - presenting the film Both Sides .
 • 2019. Film i utstilling.
 • 2019. Changing World and changing perspective presenting the film Making Rain .
 • 2019. Beyond Life: Cooling and Cleansing in Kilimanjaro screened at the 7th Congress of the Portuguese Anthropological Association (APA).
 • 2019. A retrospective look at my work with film (given title).
 • 2019. A Kali Temple presented at Kratovo Film Festival.
 • 2019. A Kali Temple Inside Out presented at Jerusalem Cinematheque.
 • 2019. A Kali Temple Inside Out presented at Viscult-NAFA 2019: Cultural Connections.
 • 2019. A Kali Temple Inside Out - presented at Ethnofest.
 • 2018. The Nordic Eye - The making of 'Beyond Life - Cooling and Cleansing in Kilmanjaro' .
 • 2018. Kunnskap, fiksjon og fakta – utfordringar for antropologien. .
 • 2018. Kulturvariasjon i ei globalisert verd.
 • 2018. Film i akademia - «muligheter og begrensninger» .
 • 2018. Film as a language for communicating science.
 • 2018. Beyond Life: Cooling and Cleansing in Kilimanjaro.
 • 2018. Atali's Gift.
 • 2017. Tama Gaun - the Copper Village, archaeology and anthropology on film.
 • 2017. Presenting and discussing Tama Gaun - the Copper Village.
 • 2017. Intangible Heritage and the use of audio-visual media.
 • 2017. Etno-film: Between Tradition and Experiment.
 • 2017. Atali's Gift.
 • 2017. Anthropology on Film.
 • 2017. "Cooling and Cleansing – in Kilimanjaro"; and "Atali's Gift".
 • 2016. Visual Anthropology.
 • 2016. Levende bilde / levende menneske.
 • 2016. Keynote: Cultural Heritage and Documentation.
 • 2016. Film som tekst i formidling av antropologisk innsikt.
 • 2016. Cultural Heritage - Anthropological Approach.
 • 2015. The Ontological Turn and Visual Anthropology.
 • 2015. South Sudan between Ontology and Politics.
 • 2015. Antropologisk film og etikk.
 • 2015. Antropologisk film og arkeologi Presentasjon av Tama Gaun - the Copper Village.
 • 2014. Visual Studies of Africa: Memory, History, Identity.
 • 2014. Visual Anthropology .
 • 2014. The Making of The Go-Between, Afar of Ethiopia, .
 • 2014. The Afar of Ethiopia Introducing The Go-Between, film.
 • 2014. The Afar Law Introducing The Go-Between, Afar of Ethiopia, film .
 • 2014. Research Himalaya Introducing Tama Gaun (film by Frode Storaas, Dipesh Kharel, 97 min.).
 • 2014. On Whose Terms?
 • 2014. Journal of Anthropological Film and the Academia.
 • 2014. Introducing The Go-Between, film.
 • 2014. Film og undervising - vising av The Go-Between, film.
 • 2014. Anthropology of Law Introducing The Go-Between, Afar of Ethiopia, film.
 • 2013. Whose Voice - anthropology and filmmaking.
 • 2013. Anthropology and film, the making of Girls and Other Things - Filip, Macedonia.
 • 2012. Whose Voices.
 • 2012. Visual Archaeology.
 • 2012. The use of film as documentation tool.
 • 2012. Rainmaking in Southern Africa.
 • 2012. Presenting his film: If the Vagina had Teeth, From Chassuka, Mosambique.
 • 2012. Presentasjon av filmane "Frå Solside til Skuggeland" og "Going for Mackerel".
 • 2012. Industrisamfunnet Ålvik opp, ned og opp.
 • 2012. Anthropology at Home.
 • 2012. Anthropology and Visual Anthropology.
 • 2011. Visual anthropology - a substitute for anthropological writing?
 • 2011. Visual Anthropologyand and activism. Comparing Fish On! and Upstream Battle.
 • 2011. Introducing Friends (film 30 min. by Storaas, Koneska).
 • 2011. Antropologien mellom ord og bilde. Hvordan ta vare på felterfaringen?
 • 2011. Antropologi på film og i tekst.
 • 2010. The returning of the film "If the Vagina had Teeth".
 • 2010. Presentation and screening of the film "If the Vagina had Teeth".
 • 2010. Presentation and screening of Fish On!
 • 2010. Evig liv - ei utstilling som lever.
 • 2010. Collaboration on anthropological filmproject in Mozambique.
 • 2010. Antropolgisk film - eit grensetilfelle.
 • 2009. The shooting of the film ”If the Vagina had Teeth”.
 • 2009. Presentasjon av Making Rain.
 • 2009. Presentasjon av Fish On!
 • 2009. Making Rain - film as publication of research.
 • 2009. Fish On! and political activism.
 • 2009. Ethnography and Museums.
 • 2009. Archaeology, Anthropology and Film.
 • 2009. Antroformanten og representasjonen.
 • 2009. "If the Vagina had Teeth", filming rituals.
 • 2008. Whose Story. Anthropological Approach to filmmaking.
 • 2008. Virkeligheten er best på film - miniseminar om forskning og dokumentarfilm.
 • 2008. The making of the film Fish On!
 • 2008. Showing and Saying - film as Documentation and Publication.
 • 2008. Mediating Camera - introducing Making Rain.
 • 2008. Making Rain and Local Politics introducing the film Making Rain.
 • 2008. Lived Realities.
 • 2008. Images of Africa and the film Making Rain.
 • 2008. Fish On! Introducing the film.
 • 2008. Breaking the Barriers -introducing the film Making Rain.
 • 2008. Beyond the Visual Babylon.
 • 2007. Tid og Rom - multimodale tekstar og formidling av antropologi.
 • 2007. The collaboration behind the film Making Rain (57 min.) (by Liivo Niglas and Frode Storaas.
 • 2007. The Story Behind the film Our Courtyard - Bai People of South West China (59 min.) by Frode Storaas and He Yuan Wang.
 • 2007. The Story Behind the film Our Courtyard - Bai People of SOuth West China (59 min.) (by frode Storaas and He Yuan Wang).
 • 2007. The Story Behind the film Making Rain (57 min. by Liivo Niglas and Frode Storaas).
 • 2007. Presentation of the Film Our Courtyard - Bai People of South West China (59 min. by Frode Storaas and He Yuan Wang).
 • 2007. Observation and visual literacy.
 • 2007. Observation - Fieldwork on the Screen.
 • 2007. Magical beliefs in South and North.
 • 2007. Lokal politikk og kjønn - Shona folket i Mosambik.
 • 2007. Kvardagsliv på film - om arbeidet med Our Courtyard - Bai People of South West China (59 min.) av Frode Storaas og He Yuan Wang.
 • 2007. Filming Everyday Life - a case from Palestine.
 • 2007. Film as a Medium for Documentation.
 • 2007. Det tverrfaglege samarbeidet rundt filmen Making Rain (57 min.) av Liivo Niglas og Frode Storaas.
 • 2007. Chair and Discussant at: "Ethnographic Present" - the relationship between ethnographic collections and anthropological research in the early 21st century.
 • 2006. Visual Anthropology Today. Opening Speach, Nordic Anthropological Film Association 27th International Filmfestival.
 • 2006. Virtual Fieldwork and Visual Literacy.
 • 2006. Presentation of the film Our Courtyard - Bai people of South West China.
 • 2006. Observation and Virtual Fieldwork.
 • 2006. Klamath River Basin as an Ecosystem, a filmproject.
 • 2006. From observation to understanding.
 • 2005. Visuell antropologi i antropologiundervisinga.
 • 2005. Visual Literacy and Visual Anthropology.
 • 2005. The State of Visual Anthropology.
 • 2005. The Role of the Audience.
 • 2005. Opening up to the Future - visual anthropology and Internet.
 • 2005. Guns for Sale in Karamoja, Uganda.
 • 2005. Fjorden og industrien.
 • 2005. Etnisitet og konfliktar i Afrika.
 • 2004. Tru eller Overtru - spøking og vitskap.
 • 2004. Fieldwork on Screen.
 • 2003. The future of visual anthropology.
 • 2003. The Importance of Grandmothers - storytellings for children.
 • 2003. Tell me your Story.
 • 2003. My Story.
 • 2003. Anthropology and Interactive Multimedia.
 • 2000. Replacing the pastoral staff.
 • 1998. The Karamojong.
 • 1997. Visual Antrhopology and Ideology.
 • 1997. Locha og eg - betyding av å bo i lokale hushold/familie/bofelleskap under feltarbeid.
 • 1997. Ethnicity and Mobilzation.
Leder
 • 2020. Editorial. Journal of Anthropological Films.
 • 2020. Editorial. Journal of Anthropological Films.
 • 2019. Editorial . Journal of Anthropological Films.
 • 2018. Editorial. Journal of Anthropological Films.
 • 2018. Editorial. Journal of Anthropological Films.
 • 2017. Editorial. Journal of Anthropological Films.
 • 2004. NAFA läheb itta. Tartu visuaalse kultuuri pëvad. 7-8.
 • 2004. NAFA goes East. Film Festival of Nordic Anthropological Film Association 2004 Catalogue. 7-8.
 • 2004. Foreword. Göttingen Internasjonale Film Festival. 7-9.
 • 2002. Antropologisk avdeling. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 54-55.
Anmeldelse
 • 2003. 6th ASTRA Film Fest - a review. NAFA Network Newsletter.
Populærvitenskapelig artikkel
 • 2010. Miraklet på Tinos - om å filma ein gjenstand. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen.
 • 2009. Mi inspirasjonskjelde. På Høyden ( UiBs nettavis).
 • 2009. Evig liv - men ikkje heilt fredleg. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 33-37.
 • 2004. Tru, Overtru og Spøking. Grenda posten. 40-41.
 • 2003. Livet i det gamle Egypt. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 4-7.
 • 2002. Lafon - på savannen sør i Sudan. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 18-20.
 • 1998. Tre kyr for ein Kalasnikov - kronikk. Bergens Tidende.
 • 1997. Presentasjon av "Dei andre" - bilde og antropologi. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen.
 • 1997. Det gode liv - som nomade. Bergens Tidende.
Kronikk
 • 2004. Spøkinga på Bergen Museum. Bergens Tidende.
 • 2002. Minneord om Henning Siverts. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 50-50.
 • 1997. Nynorskbrukarar ikkje velkomne til jubileumsutstillinga. På Høyden ( UiBs nettavis). xx.
 • 1997. Alcoholism Treatment in Norway: The American Way. Reflection: Narratives of Professional Helping. A Journal for the Helping Professions.
Doktorgradsavhandling
 • 1996. Being a nomad, Turkana, Kenya.
Dokumentar
 • 2018. 50 år på 25 min. Gunnar Langhelle og Universitetsmuseet i ein overgangsfase.
 • 2017. What do the rocks say?
 • 2011. Secret Mountain (video 2:27').
 • 2011. Ostrich debate (video 3:21').
 • 2011. Okharbot (video 1:51').
 • 2011. Locals (video 8:12').
 • 2011. Ilha de Mocambique (video 6:03').
 • 2011. Gwenzi I (video 4:37).
 • 2011. Gwenzi 2 (video 2:52').
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2012. Evig liv Egyptsamlinga og utstillinga på Bergen Museum, Universitetet i Bergen. 12 sider.
 • 2012. Antropologien mellom ord og bilde. 19 sider.
 • 2009. Shepherd’s staff and the AK-47: Pastoralism and handguns in Karamoja, Uganda. 17 sider.
 • 2007. Take a Proper Look! Vitual Field Studies. 3 sider.
 • 2004. Multimedia and the teaching of cultural variations. 8 sider.
 • 2003. Frå notekurs til Paris. 21 sider.
 • 1999. Det er røyken vi lever av. 18 sider.
Digitale læremidler
 • 2004. The settlement 2. 24 minutes. Observations from an Afar home settlement in Ethiopia towards midday.
 • 2004. The Waterhole 27 min. En film om livet rundt et vanningshull blant Afar folket i Etiopia.
 • 2004. The Settlement. 23 min. Observations from a an Afar home settlemet early in the morning. Location Ethiopia.
 • 2004. The Night (23 minutes). Observations from a home settlement among the Afar of Ethiopia during the night.
Film
 • 2018. A Kali Temple Inside Out.
 • 2016. Atali's Garden.
 • 2015. Tama Gaun - the Copper Village, film 90.min.
 • 2014. The Go-Between, Afar of Ethiopia, film 38min.
 • 2010. Kissed and Kissed Again - the Miraculous Icon of Tinos (Hellas) - film, 38 min.
 • 2010. Friends, film 35 min. Macedonia.
 • 2009. If the Vagina had Teeth.
 • 2008. Fish On! The Native Americans of Northern California film 61 min. together with Liivo Niglas, Diane Perlov.
 • 2006. Making Rain.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

PUBLICATIONS

(last 5 years)

 

Films

Dipesh Kharel, Frode Storaas, Kathinka Frøystad (research)

A Kali Temple Inside Out, India, film 85 min. 2018

Storaas, Frode, Knut Chr. Myhre

Cooling and Cleansing – in Kilimanjaro, Tanzania, film 25.min. 2018

Storaas, Frode, Knut Chr. Myhre

Atali's Gift, Tanzania, film 43 min. 2017

Storaas, Frode, Dipesh Kharel

Tama Gaun – the Copper Village, Nepal, film 89 min.2015

Storaas, Frode, Dipesh Kharel

The Rebirth of Mahadev, Nepal, film 20 min. 2015

Storaas, Frode, Rolf Scott, Getachew Kassa

The Go-Between, Afar of Ethiopia, film 37 min. 2014

Storaas, Frode, Elizabeta Koneska

Girls and other things, Macedonia film 31min. 2012

 

Selections to film festivals

Tama Gaun – the Copper Village, Nepal film 89 min. 2015

Antropofest, Praha, Tsjekkia  27.-28.2017

Göttingen International Filmfestival, Göttingen, Germany 4. – 8. May, 2016

Kathmandu International Mountain Film Festival, Dec. 2015

Yamagata International Documentary Film Festival, Yamagata, Japan, 8.- 15. Oct. 2015

Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico, 26 edizione, Rovereta, Italy, 6 – 10. Oct. 2015

Beeld voor Beeld, Amsterdam, 11 – 15. February 2015

NAFA 2015 Film Festival and Conference: Images of Cultural Diversity and Heritage, Warsaw, Poland 21. – 26. Sept. 2015

 

The Rebirth of Mahadev, Nepal, film 20 min.

-Los Angeles version of the RAI International Festival of Ethnographic Film, organised and sponsored by the Centre for Visual Anthropology at the University of Southern California.

RAI International Festival of Ethnographic Film in Los Angeles 4-5 March 2016

 

14th RAI INTERNATIONAL FESTIVAL OF ETHNOGRAPHIC FILM, Watershed in Bristol, England, 16th - 19th June 2015

 

The International Festival of Archaeological Film
Fondazione Museo Civico, Borgo Santa Caterina, Rovereto, Italy,October 2015

 

The Go-Between, Afar of Ethiopia, film 37 min. 2014

Los Angeles version of the RAI International Festival of Ethnographic Film, organised and sponsored by the Centre for Visual Anthropology at the University of Southern California.

RAI International Festival of Ethnographic Film in Los Angeles 4-5 March 2016

 

14th RAI INTERNATIONAL FESTIVAL OF ETHNOGRAPHIC FILM, Watershed in Bristol, England, 16th - 19th June 2015

 

Antropofest, Prague, 29.01.15 – 31.01.15

 

Worldfilm, Tartu, 14 – 21.mars.2015

 

Days of Ethnographic Film, Ljubliana  11. – 14 mars 2015

 

Society of Visual Anthropology Film Festival, Washington DC 3 – 7.Dec. 2014

 

Kratova International Film festival, Kratova, Macedonia, 2. – 5 Oct. 2014

 

Days of Ethnographic Cinema, Moscow, Russia, 25. – 28.sept. 2014

 

European Association of Social Anthropologists, EASA, Intenational Film Festival, Tallinn, Estonia 31.juli – 3.august 2014

 

NAFA 2014, Isafjordur, Island 4. 10. June 2014

 

GIEFF, Gøttingen International Ethnographic Film Festival, Gøttingen, Germany, 28. 31. May, 2014

 

Girls and Other Things, Macedonia, film 31 min.

 

Kratova International Film festival, Kratova, Macedonia, 4. – 6 Oct. 2013
 

Days of Ethnographic Film, Ljubliana  10. – 14 mars 2015

 

 

Awards

Tama Gaun – the Copper Village, Nepal, film 89 min.2015

Nepal Panorama, Best Documentary, Special Mention to Tama Gaun (The Copper Village), which gave a fascinating insight into a traditional industry and how it was a way of life for people. 

Kathmandu International Mountain Film Festival (KIMFF) 2015

 

The Rebirth of Mahadev, Nepal, film 20 min.

Commendation, Material Culture and Archaeology,

14th RAI INTERNATIONAL FESTIVAL OF ETHNOGRAPHIC FILM, Watershed in Bristol, England, 16th - 19th June 2015

 

Exhibitions

 

Storaas, Frode, Knut M. Rio, Kari K. Kristoffersen

2014 Inntrykk fra koloniene,Universitetsmuseet i Bergen
 

Articles

 

Storaas, Frode

Mørkrets Hjarte, Årbok for Universitetsmuseet i Bergen 2016, 2017

 

Storaas, Frode

Indirect Cinema, in: Paul Hockings, David MacDougall, Jayasinhji Jhala, Frode Storaas, Antonio Marazzi & Fadwa El Guindi (2017) Discussion, Visual Anthropology, 30:1, 75-103

 

Storaas, Frode

Antropologien mellom ord og bilde, in: Johansen, Anders (red.):  Kunnskapens språk, Scandinavian Academic Press c/o Spartcus Forlag AS, Oslo 2012 s. 97 - 205

 

Storaas, Frode

Evig liv – Egyptsamlinga og utstillinga på Bergen Museum, Universitetet i Bergen i; Maurstad og Hauan (red.) Museers viten, museumsviten ­museologiske perspektiver på universitetsmuseenes gjøren Trondheim: Tapir 2012

 

Storaas, Frode, Seke a & Godhi Bvocho

Audiovisual recording, multimedia productions and the internet: Experiences from Zimbabwe and Mozambique in recording and disseminating knowledge about the archaeological heritage, in: M. Manyanga, S. Katsamudang (eds.) Prodding the Ancestors: Perspectives on Zimbabwean Archaeology in the post-Independence era, Harare 2012

 

 

 

 

 

 

Storaas has since 1993 been based at the University Museum of Bergen. Before then he had positions at the department of Social Anthropology at UiB in between work for aid organizations in Sudan and East Africa, two years scholarship from Norwegian Research Council and a year as a visiting scholar at the Program for Visual Anthropology at the University of Southern California, Los Angeles.  

His anthropological research has mainly dealt with pastoralists and agro-pastoralists in Sudan, Kenya and Uganda. General anthropology, i.e. adaptation, economy, ethnicity and local politics, has been his main theme. 

As a filmmaker he has been involved in projects in Eastern and Southern Africa, in the Middle East, in Mexico and USA, in China and Nepal, on the Balkans and Greece and in Norway. A theme conveyed in most of these projects has been how cultural traditions and ideas influence everyday life of people. As a filmmaker he aims towards creating virtual meetings between the audiences and the people presented on the screen. “I want these meetings not only to communicate knowledge, but also to move spectators emotionally, involving them in an experience that may make a difference.”

A concern related to visual anthropology has been research on media, museology and communication.

Storaas has also been involved in research based on empirical material from Norway, such as fisheries and industrial societies in rural areas.

 

Gen.sec. Nordic Anthropological Filma Association (NAFA)

 

Prosjekter

 

2018 – 2015 Ritual intersections in a mixed, panoptic neighbourhood, India.

 

2017 – 2015 Culture and Nature in Transylvania: Past and Future, Romania,

 

 

2016 – 2015 Nordic Colonial past and museum representation.

 

 2015 – 2014 Images of Cultural Diversity and Heritage, Film Festival and Conference, Poland.

 

 

2014 The Art of Knowledge Exchange - Norwegian-Romanian Workshop.

 

2012 – 2014 To Secure Life: rain-related Ceremonies in Kilimanjaro Region, Tanzania, funded by Bergen Universitetsfond, NOK 95 000

 

- Not the News – kvardagsliv på nett (NAFA)

- Traditions and Archaeology in Eastern Zimbabwe (NUFU)

- Securing Life - Rainmaking in Rombo, Kilimanjaro (BU-fondet)