Hjem
 • E-postFrode.Thorsen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 69 79+47 414 79 223
 • Besøksadresse
  Møllendalsveien 61
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 Bergen

Kunstnerisk utviklingsarbeid: Blokkfløyte, traverso, historisk orientert oppføringspraksis (16-1700-tallet).

Forskning: Holbergstudier og opplysningstiden

Blokkfløyte, traverso, kammermusikk, oppføringspraksis.

Bøker
 • Akselberg, Gunnstein; Tjønneland, Eivind; Thorsen, Frode. 2006. Holberg og essayet. Alvheim og Eide akademisk forlag. 251 sider. ISBN: 82-90359-77-2.
 • Thorsen, Frode; Dahlberg, Gunilla; Teilmann, Peter Christensen. 2004. Holberg i Norden. 400 sider. ISBN: 9170610118.
Tidsskriftartikler
 • Terzis, A.J.; Thorsen, Frode; Bjerkvig, Rolf; Arnold, H.; Gundersen, Geir. 1997. Effects of taxol on human glioma cells [Abstract]. Journal of Neuro-Oncology. 35(suppl 1): 44.
 • Terzis, A.J.; Thorsen, Frode; Heese, O.; Visted, Therese; Bjerkvig, Rolf; Dahl, O.; Arnold, H.; Gundersen, Geir. 1997. Proliferation, migration and invasion of human glioma cells exposed to paclitaxel (Taxol) in vitro. British Journal of Cancer. 75: 1744-1752.
 • Terzis, AJ; Thorsen, Frode; Heese, O; Visted, T; Bjerkvig, Rolf; Dahl, Olav; Arnold, H; Gundersen, Geir. 1997. Proliferation, migration and invasion of human glioma cells exposed to paclitaxel (Taxol) in vitro. British Journal of Cancer. 75: 1744-1762.
 • Thorsen, Frode; Tysnes, B.B. 1997. Brain tumor cell invasion, anatomical and biological considerations. Anticancer Research. 17: 4121-4126.
 • Thorsen, Frode; Visted, Therese; Edvardsen, L.; Bjerkvig, Rolf. 1997. Retrovirus production from packaging cells and gene transfer into glioma spheroids in vitro. [Abstract]. Journal of Neuro-Oncology. 35(suppl): 44.
 • Thorsen, Frode; Visted, Therese; Lehtolainen, P.; Ylä-Herttuala, S.; Bjerkvig, Rolf. 1997. Release of Replication-Deficient Retroviruses from a packaging cell line: Interaction with glioma tumor spheroids in vitro. International Journal of Cancer. 71: 874-880.
 • Visted, Therese; Thorsen, Frode; L-Johansen, M.; Edvardsen, Klaus; Bjerkvig, Rolf. 1997. LacZ transfected gliomas: Growth pattern and host immune responses agains cells transplanted inside and outside the CNS. [Abstract]. Journal of Neuro-Oncology. 35(suppl 1): 47.
 • Ganz, J. C.; Backlund, E.-O.; Thorsen, Frode. 1993. The results of Gamma Knife surgery of meningeomas, related to size of tumor and dose. Stereotact and Funct Neurosurg. Suppl. 61:1: 23-29.
 • Ganz, J. C.; Backlund, E.-O.; Thorsen, Frode. 1993. The results of Gamma Knife surgery of pituitary adenomas on tumor growth and dose. Stereotact and Funct Neurosurg. Suppl. 61:1: 30-37.
Rapporter/avhandlinger
 • Nyrnes, Aslaug; Malterud, Nina; Thorsen, Frode; Lai, Torbes. 2015. Forskning og utviklingsarbeid innen fagområdet kunst. 1995-2015: 20 år med kunstnerisk utviklingsarbeid. Universitets- og høgskolerådet, NRKU, Oslo. 37 sider.
Bokkapitler
 • Thorsen, Frode. 2008. "Venskab, dyd og Harmonie" - musikkens rolle i Provinzialblade og Minerva. artikkel, sider 263-280. I:
  • Tjønneland, Eivind. 2008. Opplysningens tidsskrifter. Fagbokforlaget. 308 sider. ISBN: 978-82-450-0717-6.
 • Akselberg, Gunnstein; Tjønneland, Eivind; Thorsen, Frode. 2006. Forord: Holberg og essayet. Forord, sider 7-80. I:
  • Akselberg, Gunnstein; Tjønneland, Eivind; Thorsen, Frode. 2006. Holberg og essayet. Alvheim og Eide akademisk forlag. 251 sider. ISBN: 82-90359-77-2.
 • Thorsen, Frode. 2006. "Intet syntes mig at være meer modbydeligt og unaturlig" Om Holbergs operakritikk. -, sider 15-46. I:
  • Akselberg, Gunnstein; Tjønneland, Eivind; Thorsen, Frode. 2006. Holberg og essayet. Alvheim og Eide akademisk forlag. 251 sider. ISBN: 82-90359-77-2.
 • Thorsen, Frode. 2005. Griegakademiet: en 100-åring med fremtiden foran seg. Forord, sider 7-9. I:
  • Storaas, Reidar. 2005. Med Grieg i ryggen. Musikkutdanning i Bergen gjennom 100 år. 122 sider. ISBN: 82-92190-02-3.
 • Thorsen, Frode. 2005. "Naturlig sødhed" - om Holbergs musikalske smak. uten kap. nr., sider 111-127. I:
  • Tjønneland, Eivind. 2005. Den mangfoldige Holberg. Aschehoug & Co. 414 sider. ISBN: 8203190340.
 • Thorsen, Frode. 2004. Musikeren Ludvig Holberg. 165-184. I:
  • Thorsen, Frode; Dahlberg, Gunilla; Teilmann, Peter Christensen. 2004. Holberg i Norden. 400 sider. ISBN: 9170610118.
 • Read, Tracy-Ann; Thorsen, Frode; Garcia-Cabrera, Inmaculada; Terzis, A. J. A.; Bjerkvig, Rolf. 1998. The growth of lacZ transfected glioma cells in the central nervous system. 261-271. I:
  • Mikkelsen, T.; Bjerkvig, Rolf; Laerum, O.D.; Rosenblum, M. 1998. Brain Tumor Invasion: Clinical, Biological and Therapeutic Considerations.
 • Thorsen, Frode; Ganz, J. C. 1993. Dose planning with the Leksell Gamma Knife: The effect on dose volume of more than one shot at the same target point. 151-163. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1993. Stereotact and Funct Neurosurg. Suppl.
 • Ganz, J. C.; Mathisen, J. R.; Thorsen, Frode; Backlund, E.-O. 1992. Acoustic Schwannoma: Early results related to radiobiological variables. 359-363. I:
  • Lunsford, L. D. 1992. Stereotactic Radiosurgery Update.
 • Ganz, J. C.; Myrseth, E.; Thorsen, Frode; Backlund, E.-O. 1992. Acoustic Schwannoma: early results of radiosurgical treatment. 301-304. I:
  • Tos, M.; Thomsen, J. 1992. Acoustic Neuroma.
 • Ganz, J. C.; Myrseth, E.; Thorsen, Frode; Backlund, E.-O. 1992. Acoustic neurinoma: Early results related to radiobiological variables. 359-363. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1992. Stereotactic Radiosurgery Update. (Red.: Lunsford, L. D.).
 • Ganz, J. C.; Myrseth, E.; Thorsen, Frode; Backlund, E.-O. 1992. Acoustic Schwannoma: Early results of radiosurgical treatment. 301-304. I:
  • Tos, M.; Thomsen, J. 1992. Acoustic Neuroma.
 • Thorsen, Frode; Myrseth, E.; Ganz, J. C.; Backlund, E.-O. 1992. A technique for narrow field single dose gamma irradiation of aorta and vena cava in the rat. 281-286. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1992. Stereotactic Radiosurgery Update. (Red.: Lunsford, D.).
 • Thorsen, Frode; Myrseth, E.; Ganz, J. C.; Backlund, E.-O. 1992. A technique for narrow field single dose gamma irradiation of aorta and vena cava in the rat. 281-286. I:
  • Lunsford, L. D. 1992. Stereotactic Radiosurgery Update.
Kunstnerisk produksjon
 • Sveen, Hans Knut; Thorsen, Frode. 2011. A Holberg Recital III: A Copenhagen Mix.
 • Sveen, Hans Knut; Thorsen, Frode; Vindenes, Njål. 2005. Jubileum, Griegakademiet.
 • Vindenes, Njål; Thorsen, Frode; Sveen, Hans Knut. 2005. The Musical Club.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Diskografi i utvalg:

 • Telemann the Chameleon, LAWO 2018
 • Suite Life. Bergen Barokk, LAWO 2016
 • Domestic Bach. Bergen Barokk, LAWO, 2015
 • A Holberg Recital I: A taste of Italy (Corelli, Marcello, Pepusch).
  Bergen Barokk. Bergen Digital Studio
 • A Holberg Recital II Alla francese (Marais, Dieupart etc.). Bergen Barokk. Bergen Digital Studio
 • A Holberg Recital III A Copenhagen mix. Thielo, Scheibe, Telemann, Weise m.fl. Bergen Barokk. Bergen Digital Studio
 • Georg Ph. Telemann: Harmonischer Gottes-Dienst vol. 1. Kantater for sopran, blokkfløyte og Basso Continuo. Toccata Classics (London)
 • Georg Ph. Telemann: Harmonischer Gottes-Dienst vol. 3. Kantater for sopran, blokkfløyte og Basso Continuo. Toccata Classics (London)
 • Georg von Bertouch: triosonater, samt stykker fra Mestmachers notebok. Toccata Classics (London)
 • Pepusch: Cantatas, samt instrumentalmusikk av Finger, Dieupart, Purcell m.fl. BIS/Simax Classics
 • Veracini/Barsanti: 6 sonater for blokkfløyte og Basso Continuo. BIS/Simax Classics
 • G. F. Händel: 7 sonater for blokkfløyte og Basso Continuo. BIS/Simax Classics
 • Diverse innspillinger av samtidsmusikk  som solist, med Musica Viva og BIT20

Konserter:

 • Konsertvirksomhet i Norden, USA og Russland, spesielt med ensemblet Bergen Barokk.
 • En rekke forestillinger som scenisk musiker og komponist. Oppdrag fra f.eks. Den nationale Scene, Komedieteateret osv.

Vitenskapelig produksjon:

 • Artikkelforfatter og medredaktør i antologier publisert av Makadam förlag, Aschehoug, Nordica Bergensia og Fagbokforlaget om Ludvig Holberg som musiker og nordisk opplysningstid.

Formidling:

 • Diverse om Holberg, Telemann, Bertouch, Pepusch, Veracini og Barsanti publisert i CD booklets (se diskografi), som kronikker og foredrag.

 

Professor med hovedvekt på kunstnerisk utviklingsarbeid.

1. TELEMANN: HARMONISCHER GOTTES-DIENST

I 2006 ble Bergen Barokks første CD i serien med kantater fra Georg Philipp Telemanns årgang Harmonischer Gottes-Dienst utgitt. Totalt vil samlingen utgjøre 11 CD-er. Utgiver er Toccata Classics i London. Prosjektet inkluderer kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning innen fonetikk og religion.

Se: www.Telemann.uib.no

 

2. HOLBERGDAGENE

Formålet med Holbergdagene er å skape tverrfaglig og allmenn interesse for opplysningstiden og den klassiske tradisjonen generelt og Holberg spesielt.

Holbergdagene henvender seg til både lek og lærd gjennom seminarer, forestillinger og konserter. Konserter og forestillinger retter seg mot et større publikum, mens seminarene primært vil ha interesse i fagmiljøer ved universiteter og høgskoler.

Holbergdagene arrangeres av Griegakademiet, Institutt for musikk, i samarbeid med Det humanistiske fakultet og Holbergprisen (fra 2006). I tillegg samarbeider vi med en rekke andre institusjoner og aktører i Bergen og i Norden forøvrig.

Se: www.Holbergdagene.uib.no