Hjem
 • E-postFrode.Ulvund@uib.no
 • Telefon+47 55 58 32 07
 • Besøksadresse
  Øysteinsgate 3
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
 • Religionspolitikk
 • Rettshistorie
 • Kriminalitetshistorie
 • Sosialhistorie
 • Friluftslivets historie
 • Jødisk historie

Ulvund arbeider med moderne historie (1750-1950) med særleg fokus på norsk historie, jødisk historie, religionspolitikk, kriminalitetshistorie og bruken av disiplinering og sosial kontroll. Har i tillegg også arbeidd med friluftslivets historie.

 

Bøker
 • Ulvund, Frode. 2018. Skape, verne og forvalte. Bergens Skog- og Træplantningsselskaps virke i Bergens Naturpark 1868-2018. Bodoni forlag. 303 sider. ISBN: 978-82-7128-966-9.
 • Ulvund, Frode. 2017. Nasjonens antiborgere. Forestillinger om religiøse minoriteter som samfunnsfiender i Norge, ca. 1814-1964. Cappelen Damm Akademisk. 256 sider. ISBN: 9788202563783.
 • Ulvund, Frode; Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Lovens Speil. Høgsterett 200 år. Fagbokforlaget. 215 sider. ISBN: 9788245018097.
Tidsskriftartikler
 • Ulvund, Frode. 2017. «Mormoner bør ikke taales i Norge». Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Publisert 2017-12-07.
 • Ulvund, Frode. 2017. "Mormoner bør ikke taales i Norge". Fagsnakk. Publisert 2017-12-13.
 • Ulvund, Frode. 2016. Det utenomrettslige rettsoppgjøret. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo. 26: 65.
 • Ulvund, Frode. 2016. Travelling images and projected representations. Perceptions of Mormonism in Norway, c. 1840–1860. Scandinavian Journal of History. 41: 208-230. Publisert 2016-02-29. doi: 10.1080/03468755.2016.1155845
 • Ulvund, Frode. 2016. Forskingsarkiv i fare. Forskerforum. Publisert 2016-03-15.
 • Ulvund, Frode. 2016. Marthe Hommerstad, Christian Magnus Falsen. Stridsmannen. Sjuttonhundratal. 13: 148-149.
 • Ulvund, Frode. 2015. Penal Reforms, Penal Ideology, and Vagrants in Norway ca. 1900. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice. 3: 184-202. doi: http://dx.doi.org/10.15845/bjclcj.v3i2.907
 • Ulvund, Frode. 2015. Bård Frydenlund: Spillet om Norge. Det politiske året 1814. Historisk Tidsskrift. 94: 127-131.
 • Ulvund, Frode. 2015. Tiggerdebatten i reprise. Dagsavisen. Publisert 2015-02-11.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Ulvund, Frode. 2014. Vaktbikkja 200 år. Bergens Tidende. 16-17. Publisert 2014-10-26.
Bokkapitler
 • Ulvund, Frode. 2016. "Til vern og fremme for religionen". religion, politikk og rett etter 1814. Kapittel 2, sider 23-42. I:
  • Dørum, Knut; Sødal, Helje Kringlebotn. 2016. Mellom gammelt og nytt : kristendom i Norge på 1800- og 1900-tallet. Fagbokforlaget. 312 sider. ISBN: 978-82-450-1900-1.
 • Ulvund, Frode. 2016. The Practise of Exclusion: How Article 2 in the Norwegian Constitution was Administered and Enforced between 1814 and 1851. Chapter, sider 141-170. I:
  • Hoffmann, Christhard. 2016. The Exclusion of Jews in the Norwegian Constitution of 1814. Origins - Contexts - Consequences. Metropol Verlag. 198 sider. ISBN: 9783863312763.
 • Ulvund, Frode. 2015. Ein viljelaus spegel? Tolkinga av religionsfridomen i Høgsterett etter 1815. Kapittel, sider 79-114. I:
  • Ulvund, Frode; Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Lovens Speil. Høgsterett 200 år. Fagbokforlaget. 215 sider. ISBN: 9788245018097.
 • Ulvund, Frode; Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Lovens speil og lovens stemme? Kapittel, sider 9-17. I:
  • Ulvund, Frode; Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Lovens Speil. Høgsterett 200 år. Fagbokforlaget. 215 sider. ISBN: 9788245018097.
 • Ulvund, Frode. 2014. Forord. Forord, sider 8. I:
  • Ulvund, Frode. 2014. Bergen, bergenserne og 1814. Bodoni forlag. 278 sider. ISBN: 978-82-7128-700-9.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Monografiar:

Ulvund, Frode: Skape, verne og forvalte. Bergens Skog- og Træplantningsselskaps virke i Bergens Naturpark 1868-2018. Bodoni forlag 2018

Ulvund, Frode: Nasjonens antiborgere. Forestillinger om religiøse minoriteter som samfunnsfiender i Norge, ca. 1814-1964. Oslo: Cappelen Damm Akademisk 2017

Ulvund, Frode: Fridomens grenser 1814-1851. Handhevinga av den norske "jødeparagrafen", Scandinavian Academic Press 2014

Ulvund, Frode: "Byens udskud"? : ein studie av karrierar som innsett i tvangsarbeids- og straffanstaltar i Bergen ca. 1850-75, Avhandling (dr. philos.) - Universitetet i Bergen, 2002

 

Redigerte bøker:

Ulvund, F. og Sunde J.Ø: Lovens Speil. Høgsterett 200 år, Fagbokforlaget 2015.

Ulvund, Frode (red.): Bergen, bergenserne og 1814. Bodoni forlag 2014 

 

Tidsskriftartiklar og bokkapittel:

Ulvund, Frode: "Wahhabisme som skremmebilde i Skandinavia rundt 1800. Hans Nielsen Hauge i lys av osmansk anti-wahhabisme". I Historisk tidsskrift 2/2018. https://www.idunn.no/ht/2018/02/wahhabisme_som_skremmebilde_i_skandinavia_rundt_1800

 Ulvund, Frode: "'Til vern og fremme for religionen'. Religion, politikk og rett etter 1814". I Dørum, K. og Sødal Helje K. (red.) Mellom gammelt og nytt. Kristendom i Norge på 1800- og 1900-tallet. Bergen: Fagbokforlaget 2016.

Ulvund, Frode: "The Practise of Exclusion: How Article 2 in the Norwegian Constitution was Administered and Enforced between 1814 and 1851" i Hoffmann, C. (red.):: The Exclusion of Jews in the Norwegian Constitution of 1814. Origins - Contexts - Consequences. Metropol Verlag 2016

Ulvund, Frode: "Travelling images and projected representations. Perceptions of Mormonism in Norway, c. 1840–1860" i  Scandinavian Journal of History 2016 ;Volum 41.(2)

Ulvund, Frode: "Penal Reforms, Penal Ideology, and Vagrants in Norway ca. 1900" i  Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice 2015 ;Volum 3.(2)

Ulvund, Frode: "'Grundlovens Taushed'. Høgsterett og religionsfridomen mellom Grunnlova og dissentarlova" i Teologisk Tidsskrift 4/2014.

Ulvund, Frode: "Toleranse ovanfrå og intoleranse nedanfrå? Ekskluderingsbestemmelsen i Grunnlova i eit europeisk perspektiv" i Folkestyre? Kritisk lys på 1814-demokratiet. Bodoni forlag 2014

Ulvund, Frode: «'Dele af ét System' Forebygging gjennom behandling eller uskadeleggjering i strafferettsreformene rundt 1900» i Straff, lov, historie: historiske perspektiver på straffeloven av 1902. Akademisk Forlag 2014

Ulvund, Frode: "Sildefiske og maritim tilpassing i Sunnfjord ca. 1850-1875" i Heimen 2013;Volum 50.(2)

Ulvund, Frode: "A deterrent to vagabonds, lazy persons and promiscuous individuals": Control and Discretion in the Norwegian Workhouse System, 1845-1907" i Crime, History & Societies 2012 ;Volum 16.(2)

Ulvund, Frode: «’at rense gaterne’ Tvangsarbeid som disiplinering og sosial kontroll før 1907» i (S. Olsen, red) Virker straff?, Scandinavian Academic Press 2012, ISBN: 9788230400883.

Ulvund, Frode. ”Tiden 1890-1946” i Vilt - vått og vakkert. Bergen turlag 1890-2005. Bergen: Bodoni Forlag 2005

Ulvund, Frode. ”Tvangsarbeid i Noreg 1845-1907” i Heimen (B. 41, nr 3) 2004

Ulvund, Frode: ”Computer-assisted learning in Bergen: from Absalon to Kark” i History and Computing, vol 12 (2), 2000 (Edinburgh University Press). ISSN 0957-0144

Ulvund, Frode og Opheim, Bente: ”Nordic (Scandinavia) History” i The History Highway 2000. A Guide to Internet Resources (red. Dennis A. Trinkle og Scott A. Merriman), 2. utgåve, M. E. Sharpe: Armonk/London 2000

Ulvund, Frode og Solli, Arne: ”Learning, technology and history” i Historia. Journal of the Historical Association of South Africa, Volume 44(2), 1999. ISSN 0018-229X

Ulvund, Frode: "Online Teaching Applications - Norwegian Examples"i Journal of the Association of History and Computing, Ann Arbor, MI: MPublishing, University of Michigan Library, vol. 1, no. 1, June 1998

 

 

 

800x600

 • Samfunnsfiender. Forestillinger om religiøse minoriteter som samfunnsfare i Norge, 1814- ca 1960. Bokprosjekt, Cappelen Damm, publisering januar 2018.
 • Skape, verne og forvalte. Bergens Skog- og Træplantningsselskaps virke i Bergen Naturpark 1868-2018. Bokprosjekt, Bodoni forlag, publisering september 2018.