Hjem
 • E-postFrode.Ulvund@uib.no
 • Telefon+47 55 58 32 07
 • Besøksadresse
  Øysteinsgate 3
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
 • Religionspolitikk
 • Rettshistorie
 • Kriminalitetshistorie
 • Sosialhistorie
 • Friluftslivets historie
 • Jødisk historie

Ulvund arbeider med moderne historie (1750-1950) med særleg fokus på norsk historie, jødisk historie, religionspolitikk, kriminalitetshistorie og bruken av disiplinering og sosial kontroll. Har i tillegg også arbeidd med friluftslivets historie.

 

Vitenskapelig foredrag
 • Ulvund, Frode. 2019. Norge 1814-1851: Antisemittisme bygd på ei konspirasjonsorientert grunnfortelling om minoritetar.
 • Ulvund, Frode. 2019. Constructing Anti-citizens. Mormonism and a Master Narrative of Religious Otherness as a Threat in Scandinavia, c. 1850–1925.
 • Ulvund, Frode. 2018. Åndsfridommens intoleranse? Statskyrkje, religionsfridom og blasfemi ca. 1900-1940.
 • Ulvund, Frode. 2018. Images of wahhabism in the West c. 1800.
 • Ulvund, Frode. 2018. Idle Women? Vagrancy, Forced Labour and Gender in Norway, c 1890-1940.
 • Ulvund, Frode. 2015. Travelling Images? Perceptions of Mormonism in Scandinavia in the middle of the 19th Century.
 • Ulvund, Frode. 2014. Toleration or Exclusion? The practice of the anti-Jewish Exclusion clause in the Norwegian Constitution, 1814-1851.
 • Ulvund, Frode. 2014. Lovens speil. Høgsterett og religionsfridomen.
 • Ulvund, Frode. 2013. Toleranse ovanfrå og intoleranse nedanfrå? Ekskluderingsbestemmelsen i Grunnlova i eit europeisk perspektiv.
 • Ulvund, Frode. 2013. "Dele af ét System»? Forebygging gjennom behandling eller uskadeleggjering i strafferettsreformane rundt 1900.
 • Ulvund, Frode. 2012. Pilotprosjkt i skriving på historie.
 • Ulvund, Frode. 2012. Control and Discretion. The Use of Discretion in Policing Vagrancy and Disorderly persons in Europe ca. 1870-1910.
 • Ulvund, Frode. 2011. Disiplinering og sosial kontroll ved praktisering av tvangsarbeid før 1900.
 • Ulvund, Frode. 2008. The Norwegian workhouse-system from 1845 to 1907.
 • Ulvund, Frode. 2007. Historiefaglige biografier på norsk – metoder, perspektiver, genre.
 • Hoffmann, Christhard; Heiret, Jan; Nagel, Anne-Hilde; Ulvund, Frode. 2007. Historiefaglige biografier på norsk - metoder, perspektiver, genre.
 • Ulvund, Frode. 1999. Teaching methods for teaching methods.
 • Ulvund, Frode. 1998. The Computer as Teacher. Presentation of a web-application to teach students how to read historical manuscripts.
 • Ulvund, Frode. 1998. Internet and teaching: Lost in cyberspace or a dynamic junction?
 • Ulvund, Frode. 1996. The Internet - a new library for student theses?

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Monografiar:

Ulvund, Frode: Skape, verne og forvalte. Bergens Skog- og Træplantningsselskaps virke i Bergens Naturpark 1868-2018. Bodoni forlag 2018

Ulvund, Frode: Nasjonens antiborgere. Forestillinger om religiøse minoriteter som samfunnsfiender i Norge, ca. 1814-1964. Oslo: Cappelen Damm Akademisk 2017

Ulvund, Frode: Fridomens grenser 1814-1851. Handhevinga av den norske "jødeparagrafen", Scandinavian Academic Press 2014

Ulvund, Frode: "Byens udskud"? : ein studie av karrierar som innsett i tvangsarbeids- og straffanstaltar i Bergen ca. 1850-75, Avhandling (dr. philos.) - Universitetet i Bergen, 2002

 

Redigerte bøker:

Ulvund, F. og Sunde J.Ø: Lovens Speil. Høgsterett 200 år, Fagbokforlaget 2015.

Ulvund, Frode (red.): Bergen, bergenserne og 1814. Bodoni forlag 2014 

 

Tidsskriftartiklar og bokkapittel:

Ulvund, Frode: "'Berøvelsen af medborgerlige Rettigheder'. Debatten om røysterettsuspensjonen i Bergen 1900-1901". I: Hommerstad, M. og B. A. Steine (red). Stemmerettens grenser. Fattigdom og demokratisk utestengelse 1814–1919. Oslo: Scandinavian Academic Press 2019

Ulvund, Frode:"Eit angrep på nasjonen? Mormonisme, konspirasjonsteoriar og moralsk panikk i Noreg og Sverige, 1900-1914". I Arr 3/2019

Ulvund, Frode: "Åndsfridomens intoleranse? Perspektiv på religionsfridom i Noreg i endring, ca. 1900–1935". I Teologisk Tidsskrift 2/2019. https://www.idunn.no/tt/2019/02/aandsfridomens_intoleranse

Ulvund, Frode: "Wahhabisme som skremmebilde i Skandinavia rundt 1800. Hans Nielsen Hauge i lys av osmansk anti-wahhabisme". I Historisk tidsskrift 2/2018. https://www.idunn.no/ht/2018/02/wahhabisme_som_skremmebilde_i_skandinavia_rundt_1800

 Ulvund, Frode: "'Til vern og fremme for religionen'. Religion, politikk og rett etter 1814". I Dørum, K. og Sødal Helje K. (red.) Mellom gammelt og nytt. Kristendom i Norge på 1800- og 1900-tallet. Bergen: Fagbokforlaget 2016.

Ulvund, Frode: "The Practise of Exclusion: How Article 2 in the Norwegian Constitution was Administered and Enforced between 1814 and 1851" i Hoffmann, C. (red.):: The Exclusion of Jews in the Norwegian Constitution of 1814. Origins - Contexts - Consequences. Metropol Verlag 2016

Ulvund, Frode: "Travelling images and projected representations. Perceptions of Mormonism in Norway, c. 1840–1860" i  Scandinavian Journal of History 2016 ;Volum 41.(2)

Ulvund, Frode: "Penal Reforms, Penal Ideology, and Vagrants in Norway ca. 1900" i  Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice 2015 ;Volum 3.(2)

Ulvund, Frode: "'Grundlovens Taushed'. Høgsterett og religionsfridomen mellom Grunnlova og dissentarlova" i Teologisk Tidsskrift 4/2014.

Ulvund, Frode: "Toleranse ovanfrå og intoleranse nedanfrå? Ekskluderingsbestemmelsen i Grunnlova i eit europeisk perspektiv" i Folkestyre? Kritisk lys på 1814-demokratiet. Bodoni forlag 2014

Ulvund, Frode: «'Dele af ét System' Forebygging gjennom behandling eller uskadeleggjering i strafferettsreformene rundt 1900» i Straff, lov, historie: historiske perspektiver på straffeloven av 1902. Akademisk Forlag 2014

Ulvund, Frode: "Sildefiske og maritim tilpassing i Sunnfjord ca. 1850-1875" i Heimen 2013;Volum 50.(2)

Ulvund, Frode: "A deterrent to vagabonds, lazy persons and promiscuous individuals": Control and Discretion in the Norwegian Workhouse System, 1845-1907" i Crime, History & Societies 2012 ;Volum 16.(2)

Ulvund, Frode: «’at rense gaterne’ Tvangsarbeid som disiplinering og sosial kontroll før 1907» i (S. Olsen, red) Virker straff?, Scandinavian Academic Press 2012, ISBN: 9788230400883.

Ulvund, Frode. ”Tiden 1890-1946” i Vilt - vått og vakkert. Bergen turlag 1890-2005. Bergen: Bodoni Forlag 2005

Ulvund, Frode. ”Tvangsarbeid i Noreg 1845-1907” i Heimen (B. 41, nr 3) 2004

Ulvund, Frode: ”Computer-assisted learning in Bergen: from Absalon to Kark” i History and Computing, vol 12 (2), 2000 (Edinburgh University Press). ISSN 0957-0144

Ulvund, Frode og Opheim, Bente: ”Nordic (Scandinavia) History” i The History Highway 2000. A Guide to Internet Resources (red. Dennis A. Trinkle og Scott A. Merriman), 2. utgåve, M. E. Sharpe: Armonk/London 2000

Ulvund, Frode og Solli, Arne: ”Learning, technology and history” i Historia. Journal of the Historical Association of South Africa, Volume 44(2), 1999. ISSN 0018-229X

Ulvund, Frode: "Online Teaching Applications - Norwegian Examples"i Journal of the Association of History and Computing, Ann Arbor, MI: MPublishing, University of Michigan Library, vol. 1, no. 1, June 1998

 

 

 

800x600

 • Samfunnsfiender. Forestillinger om religiøse minoriteter som samfunnsfare i Norge, 1814- ca 1960. Bokprosjekt, Cappelen Damm, publisering januar 2018.
 • Skape, verne og forvalte. Bergens Skog- og Træplantningsselskaps virke i Bergen Naturpark 1868-2018. Bokprosjekt, Bodoni forlag, publisering september 2018.