Hjem
Gerd Haga Bringelands bilde

Gerd Haga Bringeland

Stipendiat, Ph.d. student. M.D.
 • E-postGerd.Bringeland@uib.no
 • Besøksadresse
  Haukeland Universitetssykehus Laboratoriebygget, 7. etg. Heis øst
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Biomarkører for persontilpasset behandling av multippel sklerose

Multippel sklerose (MS) er en betennelsessykdom i hjerne og ryggmarg som hovedsakelig rammer unge voksne. Immunterapi kan ofte dempe sykdomsaktiviteten, og ett aktuelt alternativ er antistoff-behandling med natalizumab (Tysabri®) som gis intravenøst hver 4. uke. Nesten halvparten av pasientene som mottar natalizumab, har en subjektiv opplevelse av at effekten avtar mot slutten av 4-ukersintervallet mellom dosene. Dette såkalte wearing-off-fenomenet har vært lite forsket på og man vet ikke om den har noe å si for hvor effektivt behandlingen virker eller hva som er årsaken til fenomenet.

Natalizumab forebygger betennelsesaktivitet hos MS-pasienter ved å blokkere reseptorer på hvite blodceller og hindrer derved at disse kommer inn i hjerne og ryggmarg. Bringeland fant at pasienter med regelmessige wearing-off-symptomer hadde lavere reseptormetning, det vil si lavere nivå av bundet natalizumab til reseptorene, sammenlignet med pasienter uten regelmessige symptomer. Pasienter med regelmessige wearing-off-symptomer hadde også høyere kroppsmasseindeks (KMI), som igjen var forbundet med lavere reseptormetning. Funnene indikerer at årsaken til wearing-off-fenomenet er lav reseptormetning, som kan være forårsaket av høy KMI. Pasienter med regelmessige wearing-off-symptomer hadde ikke økt risiko for sykdomsaktivitet etter ett års oppfølging, men de hadde dårligere testresultater for utmattelse og kognitiv funksjon. Studien er den første som har funnet en mulig biologisk forklaring på dette hyppige fenomenet, og den er derfor et viktig bidrag til persontilpasning av natalizumab-behandling.

Massecytometri er en relativt ny teknologi som muliggjør samtidig måling av over 40 markører på enkeltcellenivå. I doktoravhandlingen utviklet Bringeland en metode for å måle reseptormetning på hvite blodceller med massecytometri. Metoden kan anvendes i forskning på reseptormetning og persontilpasset behandling også av andre antistoffer som brukes for eksempel i kreftbehandling.

Research interests: Clinical neurology, neuroimmunology, biomarkers for personalized treatment in multiple sclerosis, mass cytometry.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2021. Cerebrospinal fluid proteome shows disrupted neuronal development in multiple sclerosis. Scientific Reports.
 • Vis forfatter(e) 2020. Wearing-off at the end of natalizumab dosing intervals is associated with low receptor occupancy. Neurology: Neuroimmunology and neuroinflammation. 1-8.
 • Vis forfatter(e) 2020. Wearing-off at the end of natalizumab dosing interval and risk of MS disease activity: A prospective 1-year follow-up study. Journal of Neurological Sciences. 1-3.
 • Vis forfatter(e) 2019. Optimization of receptor occupancy assays in mass cytometry: Standardization across channels with QSC beads. Cytometry Part A. 314-222.
 • Vis forfatter(e) 2019. Candidate markers for stratification and classification in rheumatoid arthritis. Frontiers in Immunology. 1-8.
 • Vis forfatter(e) 2016. U-curve relation between cholesterol and prior ischemic stroke. Brain and Behavior.
 • Vis forfatter(e) 2016. Intracranial artery dissection. Tidsskrift for Den norske legeforening.
 • Vis forfatter(e) 2016. Early neurological worsening in acute ischaemic stroke patients. Acta Neurologica Scandinavica. 25-29.
Leder
 • Vis forfatter(e) 2019. Receptor occupation in the fjords. Cytometry Part A. 1044-1045.
Short communication
 • Vis forfatter(e) 2021. Wearing-off symptoms during standard and extended natalizumab dosing intervals: Experiences from the COVID-19 pandemic. Journal of the Neurological Sciences. 1-3.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Bringeland GH, Bader L, Blaser N, Budzinski L, Schulz AR, Mei HE, Myhr KM, Vedeler CA, Gavasso S. Optimization of Receptor Occupancy Assays in Mass Cytometry: Standardization Across Channels with QSC Beads. Cytometry A. 2019 Mar;95(3):314-322

Bringeland GH, Blaser N, Myhr KM, Vedeler CA, Gavasso S. Wearing-off at the end of natalizumab dosing intervals is associated with low receptor occupancy. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2020 Feb 4;7(3)

Bringeland GH, Myhr KM, Vedeler CA, Gavasso S. Wearing-off at the end of natalizumab dosing interval and risk of MS disease activity: a prospective 1-year follow-up study. Journal of the neurological sciences, may 2020

Nacu A, Bringeland GH, Khanevski A, Thomassen L, Waje-Andreassen U, Naess H. Early neurological worsening in acute ischaemic stroke patients. Acta Neurol Scand. 2016 Jan

Gerd Haga Bringeland · Jonas Anders Lind · Solveig B Glad · Ulrike Waje-Andreassen ·Intracranial artery dissection.  Jul 2016 · Tidsskrift for den Norske laegeforening

Gerd Haga Bringeland · Aliona Nacu · Ulrike Waje-Andreassen · Lars Thomassen · Halvor Naess · U-curve relation between cholesterol and prior ischemic stroke. Sep 2016 · Brain and Behavior