Hjem
Gerd Johannessens bilde

Gerd Johannessen

Seksjonssjef
 • E-postGerd.Johannessen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 20 84+47 924 54 664
 • Besøksadresse
  Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 BERGEN

Seksjonsleder for personalseksjonen

 • Daglig ledelse av personalseksjonen
 • Kompetanseutvikling 
 • Utvikling og implementering av rutiner 
 • Rådgivning og støtte mot instituttene 
 • Medvirke til utvikling og iverksetting av UiB’s og fakultetets personalpolitiske målsetninger
 • Oppfølging av personalsaker
 • Utarbeiding av analyser og rapporter for styringsorganer
 • Utvikling og oppfølging av HMS-feltet inkludert IA
 • Kvalitetssikring og utvikling av saksbehandlingsrutiner og saksflyt
 • Forskermobilitet
 • Saksforberedelse lokale lønnsforhandlinger
Vitenskapelig artikkel
 • Silness, John; Berge, Morten Eirik; Johannessen, Gerd. 1997. Relationship between incisal tooth wear and the increasing number of permanent teeth in children and adolescents. Journal of Oral Rehabilitation. 410-413.
 • Silness, John; Berge, Morten Eirik; Johannessen, Gerd. 1997. Re-examination of incisal tooth wear in children and adolescents. Journal of Oral Rehabilitation. 405-409.
 • Berge, Marit; Johannessen, Gerd; Silness, J. 1996. Relationship between alignment conditions of teeth in anterior segments and incisal wear. Journal of Oral Rehabilitation. 717-721.
 • Sarnthein, M.; Jansen, Eystein; Weinelt, M.; Arnold, M.; Duplessy, J. C.; Erlenkeuser, H.; Flatøy, A.; Johannessen, Gerd; Johannessen, T.; Jung, S.; Koç, N.; et. al., [Mangler fornavn]. 1995. Variations in Atlantic surface ocean paleoceanography, 50o-80oN: a time-slice record of the last 30,000 years. Paleoceanography. 1063-1094.
 • Silness, J.; Berge, Marit; Johannessen, Gerd. 1995. Longitudinal study of incisal tooth wear in children and adolescents. European Journal of Oral Sciences. 90-94.
 • Silness, J.; Berge, Marit; Johannessen, Gerd. 1995. A 2-year follow-up study of incisal tooth wear in dental students. Acta odontologica Scandinavica, Supplementum. 331-3.
 • Silness, J.; Berge, Marit; Johannessen, Gerd. 1994. Prevalence, pattern, and severity of incisal wear in dental students. Acta Odontologica Scandinavica. 178-181.
 • Silness, J.; Johannessen, Gerd; Røynstrand, T. 1994. Longitudinal relationship between incisal tooth wear and periodontal condition. Scandinavian Journal of Dental Research. 1-4.
 • Silness, J.; Johannessen, Gerd; Røynstrand, T. 1993. Longitudinal relationship between incisal occlusion and incisal tooth wear. Acta Odontologica Scandinavica. 15-21.
Rapport
 • Husøy, Astrid-Mette; Nygård, Irene; Janson, Inger; Johannessen, Gerd; Gurvin, Ingmund. 2000. Plan for praksis 2000 - 2001. .
Hovedfagsoppgave
 • Johannessen, Gerd. 1992. Mineralogy of platinum-group elements in the Caledonian Leka Ophiolite Complex.
Mastergradsoppgave
 • Johannessen, Gerd. 2010. Medbestemmelse og medinnflytelse etter lov og avtale for ansatte ved Universitetet i Bergen - en historisk gjennomgang.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.