Hjem
Gernot Rieders bilde
Foto:
Private
 • E-postGernot.Rieder@uib.no
 • Besøksadresse
  Parkveien 9
  Ida Bloms hus
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Gernot Rieder er postdoktor på CoPol-prosjektet: Covid-19-kontaktsporing som digital politikk. Før dette var han postdoctoral research associate i forskningsgruppen Ethics in Information Technology (EIT) ved Institutt for informatikk, Universität Hamburg.

Ved Københavns universitet avla Gernot en doktorgradsavhandling innenfor IT, og her utforsket han fremveksten av stordata (Big Data) i offentlig politikk og de sosiale og etiske implikasjonene av å ta beslutninger basert på algoritmer. Han forsker for tiden på den evidensbasert politikkutviklingens etikk og epistemologier, statistikkens og databehandlingens historie, og spørsmål om tillit i IT-feltet.

Fra 2014 til 2018 var Gernot assisterende redaktør for tidsskriftet "Big Data & Society". Han er webansvarlig for Austrian Association for Science and Technology Studies og forskningsnettverket Navigating Knowledge Landscapes.