Hjem
Gidske Leknæs Andersens bilde

Gidske Leknæs Andersen

Førsteamanuensis
 • E-postGidske.Andersen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 30 80
 • Besøksadresse
  Fosswinckelsgt. 6
  Rom 
  718
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Jeg forsker på landskaps- og miljø-endringer i tid og rom og hvordan slike endringer påvirkes av både naturlige og samfunnsmessige forhold. Menneskelig bruk av natur-ressurser spiller en sentral rolle og jeg er opptatt av hvordan tradisjonell bruk har formet kulturlandskapene våre, og hvordan endring i denne bruken samspiller med miljø- og klima-effekter.

Utvalgte publikasjoner
 • Hjelle, Kari Loe; Mehl, Ingvild Kristine; Sugita, Shinya; Andersen, Gidske Leknæs. 2015. From pollen percentage to vegetation cover – evaluation of the Landscape Reconstruction Algorithm in western Norway. Journal of Quaternary Science. 30: 312-324. doi: 10.1002/jqs.2769
 • Andersen, Gidske Leknæs; Krzywinski, Knut; Talib, Mohamed; Saadallah, Ahmed Ebaid Mohamed; Hobbs, Joseph J.; Pierce, Richard. 2014. Traditional nomadic tending of trees in the Red Sea Hills. Journal of Arid Environments. 106: 36-44. doi: 10.1016/j.jaridenv.2014.02.009
 • Andersen, Gidske Leknæs. 2012. Vegetation and Management Regime Continuity in the Cultural Landscape of the Eastern Desert. 9, sider 126-139. I:
  • Barnard, H; Duistermaat, Kim. 2012. The History of the Peoples of the Eastern Desert. 520 sider. ISBN: 978-1931745963.
 • Andersen, Gidske Leknæs. 2006. How to detect desert trees using CORONA images: Discovering historical ecological data. Journal of Arid Environments. 65: 491-511. doi: 10.1016/j.jaridenv.2005.07.010
 • Salem, B. B.; Andersen, Gidske Leknæs; zahran, Mahmoud. 2009. Remote Sensing and Vegetation Map of Egypt. Chapter 8, sider 319-333. I:
  • zahran, Mahmoud; Willis, Arthur. 2009. The vegetation of Egypt. Springer Science+Business Media B.V.. 437 sider. ISBN: 978-1-4020-8755-4.
Vitenskapelig artikkel
 • 2017. Robson, Benjamin Aubrey, 2016. The Application of Remote Sensing Techniques for the Quantification and Change Assessment of Debris-covered Glaciers. Norsk Geografisk Tidsskrift. 62-63.
 • 2016. Seed viability and germination success of Acacia tortilis along land-use and aridity gradients in the Eastern Sahara. Ecology and Evolution. 256-266.
 • 2015. From pollen percentage to vegetation cover – evaluation of the Landscape Reconstruction Algorithm in western Norway. Journal of Quaternary Science. 312-324.
 • 2014. Traditional nomadic tending of trees in the Red Sea Hills. Journal of Arid Environments. 36-44.
 • 2014. Acacia Trees on the Cultural Landscapes of the Red Sea Hills. Biodiversity and Conservation. 2923-2943.
 • 2013. Radiocarbon determination of past growth rates of living acacia tortilis trees from two arid sites in the eastern Sahara. Radiocarbon: An International Journal of Cosmogenic Isotope Research. 1683-1692.
 • 2007. Mortality, recruitment and change of desert tree populations in a hyper-arid environment. PLOS ONE. 10 sider.
 • 2007. Longevity and growth of Acacia tortilis; insights from 14C content and anatomy of wood. BMC Ecology. 14 sider.
 • 2006. How to detect desert trees using CORONA images: Discovering historical ecological data. Journal of Arid Environments. 491-511.
Rapport
 • 2017. The Ancient Blemmy Capital of Nubt Photogrammetry Survey of Sudanese Cultural Heritage on the initiative of Ministry of Tourism, Environment and Wildlife, Red Sea State, Sudan. .
 • 2013. LFI-212. Biologiske og kjemiske undersøkelser i vassdrag ved Bergen Lufthavn Flesland. .
 • 2013. Hydromorfologiske endringer i Vikja som følge av regulering. LFI-rapport nr. 209. .
 • 2008. Forprosjekt: Restaurering etter utbygging av Kløvtveitvassdraget. .
Faglig foredrag
 • 2017. Gammel kultur møter moderne teknologi – dronekartlegging og GIS-analyser av den ukjente Blemmy hovedstaden Nubt.
Populærvitenskapelig foredrag
 • 2018. Et knutepunkt for karavaneveier mellom fortidens store imperier. - Dronekartlegging og GIS-analyser av den ukjente Blemmy hovedstad Nubt i den østlige ørken.
 • 2016. Tid for serier - reality (sett) fra rommet.
 • 2016. Prinsen og udyret - en reise mot det grønne Sahara.
 • 2016. "When the last tree is gone, it is the end of the world" .
 • 2013. In the footsteps of Prof. Mohamed Kassas.
 • 2013. Care for Trees.
 • 2011. Previous work on Acacia tortilis wood samples.
 • 2011. Mellom Nilen og Rødehavet et kulturlandskap i endring.
 • 2010. Desert cultural landscape the role of tribal management.
 • 2010. Continuity and change in vegetation resources.
Vitenskapelig foredrag
 • 2018. The Ancient Beja/Blemmy Center of Nubt.
 • 2015. Viability and germination of Acacia tortilis seeds. Effects of land use and aridity in the Eastern Sahara.
 • 2015. The difference in genetic population structure of Acacia tortilis ssp. raddiana (Savi) Brenan between the continuous populations East of the Nile and the isolated populations in the West.
 • 2015. Modeling age and growth rate of an Acacia tortilis population in Arava using a free-shape age-depth model of AMS radiocarbon dates.
 • 2015. Combining XRF data and Scanning Electro Microscopy (SEM) of Acacia tortilis ssp raddiana wood samples for high resolution dendroecological history of Wadi Semna, Eastern Desert, Egypt.
 • 2015. A desert forest - a regional resource base in the Red Sea Hills of Egypt and Sudan.
 • 2013. Use, tending and shaping desert trees.
 • 2013. Traditional tending and the use of Acacia tortilis: Long-term effects upon population viability.
 • 2013. Traditional nomadic tending of trees in the Red Sea Hills.
 • 2013. ACACIA Woodcores.
 • 2013. A methodological approach to determine age and growth rate of ringless trees.
 • 2012. Radiocarbon determination of past growth rates of living Acacia tortilis trees from two arid sites in Eastern Sahara.
 • 2012. Determining age and growth rate of Acacia trees in the Eastern Sahara by radiocarbon dating.
 • 2011. Preliminary results of ACACIA.
 • 2011. Acacia Trees on the Cultural Landscape of Pastoral Nomads in the Eastern Sahara.
 • 2010. The importance of traditional management for the maintenance of contracted Acacia tortilis populations in the Eastern Sahara – Erkowit and Khor Oko localities.
 • 2010. Interaction among human interference, climate and the viability and dynamics of contracted acacia populations in the Eastern Sahara.
 • 2008. Vegetation and management regime continuity in the Eastern Desert.
 • 2008. Unity and diversity in European Cultural Landscapes.
 • 2008. Landscape and agricultural development in Sogndal, Western Norway, revealed through pollen and macrofossil analysis, modern analogues and modelling approaches.
 • 2008. Land-use transformation in a hyper-arid cultural landscape.
 • 2007. Relict species, do they exist and what can they tell us about past and future ecosystem dynamics?
 • 2005. “CORONA – spy photos for change detection of arboreal vegetation in an arid cultural landscape”.
 • 2005. GIS, spy photos and radiocarbon dating – tools to uncover the secrets of desert trees.
 • 2004. Vegetasjons-dynamikk og -endringer i ørkenens kultulandsap - bruk av gamle spionatellittdata & GIS i miljø- og utviklingsforskning.
 • 2004. Can a combination of tree-rings and radiocarbon dating teach us more about age and growth conditions of Acacia tortillis?
 • 2003. Vegetasjons-dynamikk og -endringer i ørkenens kulturlandskap - bruk av gamle spionsatellittdata & GIS i miljø- og utviklingsforskning.
 • 2003. Population structure and dynamics of wadi trees – a contribution to future strategies for development and management of arid cultural landscapes.
 • 2003. Population structure and dynamics of wadi trees – a contribution to future strategies for development and management of arid cultural landscapes.
 • 2002. Population structure and dynamics of wadi trees – a contribution to future strategies for development and management of arid cultural landscapes.
 • 2002. Population structure and dynamics of wadi trees – a contribution to future strategies for development and management of arid cultural landscapes.
Annet produkt
 • 2007. Vårt Europeiska Kulturlandskap – et gemensamt arv.
 • 2007. Vår Felles Europeiske Kulturlandskapsarv.
 • 2007. Unser gemeinsames Europäisches Kulturlandschaftserbe.
 • 2007. Paisagem Cultural Europeia - A nossa herança comum.
 • 2007. Our Common European Cultural Landscape Heritage.
 • 2007. Nuestro patrimonio común Europeo de paisajes culturales.
 • 2007. Il Nostro Comune Patrimonio del Paesaggio Culturale Europeo.
Mastergradsoppgave
 • 2017. “I Need Some Space!”. Combining Digital and Traditional Methods in the Planning of Public Open Space.
 • 2017. ‘WE DIDN’T START THE FIRE’. A geographic approach to study pre-wildfire conditions in a coastal heathland landscape by the use of GIS and remote sensing techniques.
Populærvitenskapelig artikkel
 • 2012. Mellom Nilen og Rødehavet, et kulturlandskap i endring. Ostrakon. 23-34.
Doktorgradsavhandling
 • 2007. Long-term dynamics of wadi trees in a hyper-arid cultural landscape.
Intervju
 • 2015. Romlige data avgjørende for å nå bærekraftsmålene.
 • 2015. Geite-BigBrother på Storøya.
 • 2015. GPS-geiter skal redde gjengrodde byfjell (NRK Vestlandsrevyen og NRK Norge i dag).
 • 2015. GPS-geiter skal redde gjengrodde byfjell.
 • 2015. GPS-geiter skal redde gjengrodde byfjell.
 • 2008. Et glemt miljøproblem.
 • 2007. Ørkenen dør - forskning.no.
 • 2007. Ørkenen dør - På høyden.
 • 2007. Doktorgradert.
Dokumentar
 • 2013. Care for trees (Norsk versjon).
 • 2013. Care for trees (English version).
 • 2013. Care for trees (Bedja version).
 • 2013. Care for trees (Arabic version).
Programdeltagelse
 • 2011. Characters of Egypt 2011.
 • 2007. Ørkenen dør - Verdt å vite.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2018. Brann, bruk og beredskap: Kulturlandskapets rolle i et omstillingsperspektiv. 18 sider.
 • 2012. Vegetation and Management Regime Continuity in the Cultural Landscape of the Eastern Desert. 14 sider.
 • 2009. Remote Sensing and Vegetation Map of Egypt. 15 sider.
Annet
 • 2012. bidragsyter i ulike kapittel i boken.
 • 2004. Satillittbasert kart. 1 sider.
Sammendrag/abstract
 • 2008. Landscape and agricultural development in Sogndal, Western Norway, revealed through pollen and macrofossil analysis, modern analogues and modelling approaches. Terra Nostra. 118-118.
Poster
 • 2017. The tales of Akerateheils - can RPAS based mapping of ancient graves improve our understanding of the Blemmy culture?
 • 2016. Rainfall Maps from Medium Resolution Satellite Data – A Key to Understand Long-term Dynamics in Hyper-Arid Environments.
 • 2015. ACACIA TORTILIS AND REVIVAL OF TRADITIONAL NOMADIC RESOURCE MANAGEMENT UNDER NEW SOCIO-ECONOMIC REALITIES.
 • 2013. Palaeoclimatic potential of Acacia tortilis in the Eastern Sahara.
 • 2005. CORONA – spy photos for identification of multipurpose trees in arid cultural landscapes.
 • 2003. Detection of vegetation and characteristics of spectral vegetation signatures in a hyper-arid environment across different resolutions.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.