Hjem
Gidske Leknæs Andersens bilde

Gidske Leknæs Andersen

Førsteamanuensis

Jeg forsker på landskaps- og miljø-endringer i tid og rom og hvordan slike endringer påvirkes av både naturlige og samfunnsmessige forhold. Menneskelig bruk av natur-ressurser spiller en sentral rolle og jeg er opptatt av hvordan tradisjonell bruk har formet kulturlandskapene våre, og hvordan endring i denne bruken samspiller med miljø- og klima-effekter.

Utvalgte publikasjoner
 • Bastesen, Eivind; Haave, Marte; Andersen, Gidske Leknæs; Velle, Gaute; Bødtker, Gunhild; Krafft, Charlotte Gannefors. 2021. Rapid landscape changes in plastic bays along the Norwegian coastline. Frontiers in Marine Science. 8. 17 sider. doi: 10.3389/fmars.2021.579913
 • Andersen, Gidske Leknæs. 2018. Brann, bruk og beredskap: Kulturlandskapets rolle i et omstillingsperspektiv. kapittel 9, sider 149-166. I:
  • Haarstad, Håvard; Rusten, Grete. 2018. Grønn omstilling: norske veivalg. Universitetsforlaget. 230 sider. ISBN: 978-82-15-02876-7.
 • Hjelle, Kari Loe; Mehl, Ingvild Kristine; Sugita, Shinya; Andersen, Gidske Leknæs. 2015. From pollen percentage to vegetation cover – evaluation of the Landscape Reconstruction Algorithm in western Norway. Journal of Quaternary Science. 30: 312-324. doi: 10.1002/jqs.2769
 • Andersen, Gidske Leknæs; Krzywinski, Knut; Talib, Mohamed; Saadallah, Ahmed Ebaid Mohamed; Hobbs, Joseph J.; Pierce, Richard. 2014. Traditional nomadic tending of trees in the Red Sea Hills. Journal of Arid Environments. 106: 36-44. doi: 10.1016/j.jaridenv.2014.02.009
 • Andersen, Gidske Leknæs. 2012. Vegetation and Management Regime Continuity in the Cultural Landscape of the Eastern Desert. 9, sider 126-139. I:
  • Barnard, H; Duistermaat, Kim. 2012. The History of the Peoples of the Eastern Desert. 520 sider. ISBN: 978-1931745963.
 • Andersen, Gidske Leknæs. 2006. How to detect desert trees using CORONA images: Discovering historical ecological data. Journal of Arid Environments. 65: 491-511. doi: 10.1016/j.jaridenv.2005.07.010
 • Salem, B. B.; Andersen, Gidske Leknæs; zahran, Mahmoud. 2009. Remote Sensing and Vegetation Map of Egypt. Chapter 8, sider 319-333. I:
  • zahran, Mahmoud; Willis, Arthur. 2009. The vegetation of Egypt. Springer Science+Business Media B.V.. 437 sider. ISBN: 978-1-4020-8755-4.
Lærebok
 • Vis forfatter(e) (2020). Aktør digitalt [læreverk i samfunnsfag for ungdomstrinnet]. URL: https://aktoer.fagbokforlaget.no/. Fagbokforlaget.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Endangered Dracaena ombet Population in the Red Sea Hills, Sudan, Recovers After Abrupt Change. Frontiers in Environmental Science. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Rapid landscape changes in plastic bays along the Norwegian coastline. Frontiers in Marine Science. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Robson, Benjamin Aubrey, 2016. The Application of Remote Sensing Techniques for the Quantification and Change Assessment of Debris-covered Glaciers. Norsk Geografisk Tidsskrift. 62-63.
 • Vis forfatter(e) (2016). Seed viability and germination success of Acacia tortilis along land-use and aridity gradients in the Eastern Sahara. Ecology and Evolution. 256-266.
 • Vis forfatter(e) (2015). From pollen percentage to vegetation cover – evaluation of the Landscape Reconstruction Algorithm in western Norway. Journal of Quaternary Science. 312-324.
 • Vis forfatter(e) (2014). Traditional nomadic tending of trees in the Red Sea Hills. Journal of Arid Environments. 36-44.
 • Vis forfatter(e) (2014). Acacia Trees on the Cultural Landscapes of the Red Sea Hills. Biodiversity and Conservation. 2923-2943.
 • Vis forfatter(e) (2013). Radiocarbon determination of past growth rates of living acacia tortilis trees from two arid sites in the eastern Sahara. Radiocarbon: An International Journal of Cosmogenic Isotope Research. 1683-1692.
 • Vis forfatter(e) (2007). Mortality, recruitment and change of desert tree populations in a hyper-arid environment. PLOS ONE. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Longevity and growth of Acacia tortilis; insights from 14C content and anatomy of wood. BMC Ecology. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). How to detect desert trees using CORONA images: Discovering historical ecological data. Journal of Arid Environments. 491-511.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2023). Hvordan plast og rydding av plast påvirker økosystemet på Lisle Lyngøy (Hovedrapport). .
 • Vis forfatter(e) (2023). Geologi, jordsmonn og botaniske undersøkelser på Lisle Lyngøy (delrapport 1). .
 • Vis forfatter(e) (2017). The Ancient Blemmy Capital of Nubt Photogrammetry Survey of Sudanese Cultural Heritage on the initiative of Ministry of Tourism, Environment and Wildlife, Red Sea State, Sudan. .
 • Vis forfatter(e) (2013). LFI-212. Biologiske og kjemiske undersøkelser i vassdrag ved Bergen Lufthavn Flesland. .
 • Vis forfatter(e) (2013). Hydromorfologiske endringer i Vikja som følge av regulering. LFI-rapport nr. 209. .
 • Vis forfatter(e) (2008). Forprosjekt: Restaurering etter utbygging av Kløvtveitvassdraget. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). CHEMICAL DISTRIBUTION AND ECOTOXICOLOGICAL EFFECTS OF PLASTIC LEACHATES IN SOIL: A CASE STUDY OF LISLA LYNGØYNA ISLAND.
 • Vis forfatter(e) (2017). Gammel kultur møter moderne teknologi – dronekartlegging og GIS-analyser av den ukjente Blemmy hovedstaden Nubt.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2018). Et knutepunkt for karavaneveier mellom fortidens store imperier. - Dronekartlegging og GIS-analyser av den ukjente Blemmy hovedstad Nubt i den østlige ørken.
 • Vis forfatter(e) (2016). Tid for serier - reality (sett) fra rommet.
 • Vis forfatter(e) (2016). Prinsen og udyret - en reise mot det grønne Sahara.
 • Vis forfatter(e) (2016). "When the last tree is gone, it is the end of the world" .
 • Vis forfatter(e) (2013). In the footsteps of Prof. Mohamed Kassas.
 • Vis forfatter(e) (2013). Care for Trees.
 • Vis forfatter(e) (2011). Previous work on Acacia tortilis wood samples.
 • Vis forfatter(e) (2011). Mellom Nilen og Rødehavet et kulturlandskap i endring.
 • Vis forfatter(e) (2010). Desert cultural landscape the role of tribal management.
 • Vis forfatter(e) (2010). Continuity and change in vegetation resources.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Setting up MjS stations in a remote area - adaptations, challenges and experiences.
 • Vis forfatter(e) (2021). BRIDGING TRADITIONAL AND SCIENTIFIC ENVIRONMENTAL KNOWLEDGE USING MEET JE STAD METEOROLOGICAL SENSORS.
 • Vis forfatter(e) (2020). Optical properties of vegetation and VIs.
 • Vis forfatter(e) (2018). The Ancient Beja/Blemmy Center of Nubt.
 • Vis forfatter(e) (2015). Viability and germination of Acacia tortilis seeds. Effects of land use and aridity in the Eastern Sahara.
 • Vis forfatter(e) (2015). The difference in genetic population structure of Acacia tortilis ssp. raddiana (Savi) Brenan between the continuous populations East of the Nile and the isolated populations in the West.
 • Vis forfatter(e) (2015). Modeling age and growth rate of an Acacia tortilis population in Arava using a free-shape age-depth model of AMS radiocarbon dates.
 • Vis forfatter(e) (2015). Combining XRF data and Scanning Electro Microscopy (SEM) of Acacia tortilis ssp raddiana wood samples for high resolution dendroecological history of Wadi Semna, Eastern Desert, Egypt.
 • Vis forfatter(e) (2015). A desert forest - a regional resource base in the Red Sea Hills of Egypt and Sudan.
 • Vis forfatter(e) (2013). Use, tending and shaping desert trees.
 • Vis forfatter(e) (2013). Traditional tending and the use of Acacia tortilis: Long-term effects upon population viability.
 • Vis forfatter(e) (2013). Traditional nomadic tending of trees in the Red Sea Hills.
 • Vis forfatter(e) (2013). ACACIA Woodcores.
 • Vis forfatter(e) (2013). A methodological approach to determine age and growth rate of ringless trees.
 • Vis forfatter(e) (2012). Radiocarbon determination of past growth rates of living Acacia tortilis trees from two arid sites in Eastern Sahara.
 • Vis forfatter(e) (2012). Determining age and growth rate of Acacia trees in the Eastern Sahara by radiocarbon dating.
 • Vis forfatter(e) (2011). Preliminary results of ACACIA.
 • Vis forfatter(e) (2011). Acacia Trees on the Cultural Landscape of Pastoral Nomads in the Eastern Sahara.
 • Vis forfatter(e) (2010). The importance of traditional management for the maintenance of contracted Acacia tortilis populations in the Eastern Sahara – Erkowit and Khor Oko localities.
 • Vis forfatter(e) (2010). Interaction among human interference, climate and the viability and dynamics of contracted acacia populations in the Eastern Sahara.
 • Vis forfatter(e) (2008). Vegetation and management regime continuity in the Eastern Desert.
 • Vis forfatter(e) (2008). Unity and diversity in European Cultural Landscapes.
 • Vis forfatter(e) (2008). Landscape and agricultural development in Sogndal, Western Norway, revealed through pollen and macrofossil analysis, modern analogues and modelling approaches.
 • Vis forfatter(e) (2008). Land-use transformation in a hyper-arid cultural landscape.
 • Vis forfatter(e) (2007). Relict species, do they exist and what can they tell us about past and future ecosystem dynamics?
 • Vis forfatter(e) (2005). “CORONA – spy photos for change detection of arboreal vegetation in an arid cultural landscape”.
 • Vis forfatter(e) (2005). GIS, spy photos and radiocarbon dating – tools to uncover the secrets of desert trees.
 • Vis forfatter(e) (2004). Vegetasjons-dynamikk og -endringer i ørkenens kultulandsap - bruk av gamle spionatellittdata & GIS i miljø- og utviklingsforskning.
 • Vis forfatter(e) (2004). Can a combination of tree-rings and radiocarbon dating teach us more about age and growth conditions of Acacia tortillis?
 • Vis forfatter(e) (2003). Vegetasjons-dynamikk og -endringer i ørkenens kulturlandskap - bruk av gamle spionsatellittdata & GIS i miljø- og utviklingsforskning.
 • Vis forfatter(e) (2003). Population structure and dynamics of wadi trees – a contribution to future strategies for development and management of arid cultural landscapes.
 • Vis forfatter(e) (2003). Population structure and dynamics of wadi trees – a contribution to future strategies for development and management of arid cultural landscapes.
 • Vis forfatter(e) (2002). Population structure and dynamics of wadi trees – a contribution to future strategies for development and management of arid cultural landscapes.
 • Vis forfatter(e) (2002). Population structure and dynamics of wadi trees – a contribution to future strategies for development and management of arid cultural landscapes.
Annet produkt
 • Vis forfatter(e) (2007). Vårt Europeiska Kulturlandskap – et gemensamt arv.
 • Vis forfatter(e) (2007). Vår Felles Europeiske Kulturlandskapsarv.
 • Vis forfatter(e) (2007). Unser gemeinsames Europäisches Kulturlandschaftserbe.
 • Vis forfatter(e) (2007). Paisagem Cultural Europeia - A nossa herança comum.
 • Vis forfatter(e) (2007). Our Common European Cultural Landscape Heritage.
 • Vis forfatter(e) (2007). Nuestro patrimonio común Europeo de paisajes culturales.
 • Vis forfatter(e) (2007). Il Nostro Comune Patrimonio del Paesaggio Culturale Europeo.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2020). THE POTENTIAL IMPACTS OF CLIMATE CHANGE ON MARITIME BOUNDARIES AND EXCLUSIVE ECONOMIC ZONES. THREE GIS SCENARIOS FOR 20 JURISDICTIONS IN THE WESTERN AND CENTRAL PACIFIC REGION.
 • Vis forfatter(e) (2017). “I Need Some Space!”. Combining Digital and Traditional Methods in the Planning of Public Open Space.
 • Vis forfatter(e) (2017). ‘WE DIDN’T START THE FIRE’. A geographic approach to study pre-wildfire conditions in a coastal heathland landscape by the use of GIS and remote sensing techniques.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2012). Mellom Nilen og Rødehavet, et kulturlandskap i endring. Ostrakon. 23-34.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2007). Long-term dynamics of wadi trees in a hyper-arid cultural landscape.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2023). Vanlege folks tur.
 • Vis forfatter(e) (2015). Romlige data avgjørende for å nå bærekraftsmålene.
 • Vis forfatter(e) (2015). Geite-BigBrother på Storøya.
 • Vis forfatter(e) (2015). GPS-geiter skal redde gjengrodde byfjell (NRK Vestlandsrevyen og NRK Norge i dag).
 • Vis forfatter(e) (2015). GPS-geiter skal redde gjengrodde byfjell.
 • Vis forfatter(e) (2015). GPS-geiter skal redde gjengrodde byfjell.
 • Vis forfatter(e) (2008). Et glemt miljøproblem.
 • Vis forfatter(e) (2007). Ørkenen dør - forskning.no.
 • Vis forfatter(e) (2007). Ørkenen dør - På høyden.
 • Vis forfatter(e) (2007). Doktorgradert.
Dokumentar
 • Vis forfatter(e) (2013). Care for trees (Norsk versjon).
 • Vis forfatter(e) (2013). Care for trees (English version).
 • Vis forfatter(e) (2013). Care for trees (Bedja version).
 • Vis forfatter(e) (2013). Care for trees (Arabic version).
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2011). Characters of Egypt 2011.
 • Vis forfatter(e) (2007). Ørkenen dør - Verdt å vite.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). At the crossroads of kingdoms and empires: RPAS mapping of Nubt in the land of the Beja. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Brann, bruk og beredskap: Kulturlandskapets rolle i et omstillingsperspektiv. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Vegetation and Management Regime Continuity in the Cultural Landscape of the Eastern Desert. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Remote Sensing and Vegetation Map of Egypt. 15 sider.
Annet
 • Vis forfatter(e) (2012). bidragsyter i ulike kapittel i boken.
 • Vis forfatter(e) (2004). Satillittbasert kart. 1 sider.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) (2008). Landscape and agricultural development in Sogndal, Western Norway, revealed through pollen and macrofossil analysis, modern analogues and modelling approaches. Terra Nostra. 118-118.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2020). Can the storage effect save the endangered Nubian dragon blood tree?
 • Vis forfatter(e) (2017). The tales of Akerateheils - can RPAS based mapping of ancient graves improve our understanding of the Blemmy culture?
 • Vis forfatter(e) (2016). Rainfall Maps from Medium Resolution Satellite Data – A Key to Understand Long-term Dynamics in Hyper-Arid Environments.
 • Vis forfatter(e) (2015). ACACIA TORTILIS AND REVIVAL OF TRADITIONAL NOMADIC RESOURCE MANAGEMENT UNDER NEW SOCIO-ECONOMIC REALITIES.
 • Vis forfatter(e) (2013). Palaeoclimatic potential of Acacia tortilis in the Eastern Sahara.
 • Vis forfatter(e) (2005). CORONA – spy photos for identification of multipurpose trees in arid cultural landscapes.
 • Vis forfatter(e) (2003). Detection of vegetation and characteristics of spectral vegetation signatures in a hyper-arid environment across different resolutions.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.