Hjem
Gidske Leknæs Andersens bilde

Gidske Leknæs Andersen

Førsteamanuensis

Jeg forsker på landskaps- og miljø-endringer i tid og rom og hvordan slike endringer påvirkes av både naturlige og samfunnsmessige forhold. Menneskelig bruk av natur-ressurser spiller en sentral rolle og jeg er opptatt av hvordan tradisjonell bruk har formet kulturlandskapene våre, og hvordan endring i denne bruken samspiller med miljø- og klima-effekter.

Utvalgte publikasjoner
 • Hjelle, Kari Loe; Mehl, Ingvild Kristine; Sugita, Shinya; Andersen, Gidske Leknæs. 2015. From pollen percentage to vegetation cover – evaluation of the Landscape Reconstruction Algorithm in western Norway. Journal of Quaternary Science. 30: 312-324. doi: 10.1002/jqs.2769
 • Andersen, Gidske Leknæs; Krzywinski, Knut; Talib, Mohamed; Saadallah, Ahmed Ebaid Mohamed; Hobbs, Joseph J.; Pierce, Richard. 2014. Traditional nomadic tending of trees in the Red Sea Hills. Journal of Arid Environments. 106: 36-44. doi: 10.1016/j.jaridenv.2014.02.009
 • Andersen, Gidske Leknæs. 2012. Vegetation and Management Regime Continuity in the Cultural Landscape of the Eastern Desert. 9, sider 126-139. I:
  • Barnard, H; Duistermaat, Kim. 2012. The History of the Peoples of the Eastern Desert. 520 sider. ISBN: 978-1931745963.
 • Andersen, Gidske Leknæs. 2006. How to detect desert trees using CORONA images: Discovering historical ecological data. Journal of Arid Environments. 65: 491-511. doi: 10.1016/j.jaridenv.2005.07.010
 • Salem, B. B.; Andersen, Gidske Leknæs; zahran, Mahmoud. 2009. Remote Sensing and Vegetation Map of Egypt. Chapter 8, sider 319-333. I:
  • zahran, Mahmoud; Willis, Arthur. 2009. The vegetation of Egypt. Springer Science+Business Media B.V.. 437 sider. ISBN: 978-1-4020-8755-4.
Tidsskriftartikler
 • Quincey, Duncan J; Jackson, Miriam; Andersen, Gidske Leknæs. 2017. Robson, Benjamin Aubrey, 2016. The Application of Remote Sensing Techniques for the Quantification and Change Assessment of Debris-covered Glaciers. Norsk Geografisk Tidsskrift. 71: 62-63. doi: 10.1080/00291951.2017.1288167
 • Andersen, Gidske Leknæs; Krzywinski, Knut; Gjessing, Håkon K.; Pierce, Richard. 2016. Seed viability and germination success of Acacia tortilis along land-use and aridity gradients in the Eastern Sahara. Ecology and Evolution. 6: 256-266. doi: 10.1002/ece3.1851
 • Hjelle, Kari Loe; Mehl, Ingvild Kristine; Sugita, Shinya; Andersen, Gidske Leknæs. 2015. From pollen percentage to vegetation cover – evaluation of the Landscape Reconstruction Algorithm in western Norway. Journal of Quaternary Science. 30: 312-324. doi: 10.1002/jqs.2769
 • Andersen, Gidske Leknæs; Krzywinski, Knut; Talib, Mohamed; Saadallah, Ahmed Ebaid Mohamed; Hobbs, Joseph J.; Pierce, Richard. 2014. Traditional nomadic tending of trees in the Red Sea Hills. Journal of Arid Environments. 106: 36-44. doi: 10.1016/j.jaridenv.2014.02.009
 • Hobbs, Joseph J.; Krzywinski, Knut; Andersen, Gidske Leknæs; Talib, Mohamed; Pierce, Richard; Ebaid, Ahmed. 2014. Acacia Trees on the Cultural Landscapes of the Red Sea Hills. Biodiversity and Conservation. 23: 2923-2943. Publisert 2014-07-18. doi: 10.1007/s10531-014-0755-x
 • Goslar, Tomasz; Andersen, Gidske Leknæs; Krzywinski, Knut; Czernik, Justyna. 2013. Radiocarbon determination of past growth rates of living acacia tortilis trees from two arid sites in the eastern Sahara. Radiocarbon: An International Journal of Cosmogenic Isotope Research. 55: 1683-1692.
 • Andersen, Gidske Leknæs; Krzywinski, Knut; Pierce, Richard. 2012. Mellom Nilen og Rødehavet, et kulturlandskap i endring. Ostrakon. 4: 23-34.
 • Hjelle, Kari Loe; Halvorsen, Lene Synnøve; Andersen, Gidske Leknæs. 2008. Landscape and agricultural development in Sogndal, Western Norway, revealed through pollen and macrofossil analysis, modern analogues and modelling approaches. Terra Nostra. 2: 118-118.
 • Andersen, Gidske Leknæs; Krzywinski, Knut. 2007. Mortality, recruitment and change of desert tree populations in a hyper-arid environment. PLOS ONE. 2. 10 sider. doi: 10.1371/journal.pone.0000208
 • Andersen, Gidske Leknæs; Krzywinski, Knut. 2007. Longevity and growth of Acacia tortilis; insights from 14C content and anatomy of wood. BMC Ecology. 7. 14 sider. doi: 10.1186/1472-6785-7-4
 • Andersen, Gidske Leknæs. 2006. How to detect desert trees using CORONA images: Discovering historical ecological data. Journal of Arid Environments. 65: 491-511. doi: 10.1016/j.jaridenv.2005.07.010
Rapporter/avhandlinger
 • Krzywinski, Knut; Andersen, Gidske Leknæs; Pierce, Richard; Talib, Mohamed; al Zaki, Faroug; Berak, Ali. 2017. The Ancient Blemmy Capital of Nubt Photogrammetry Survey of Sudanese Cultural Heritage on the initiative of Ministry of Tourism, Environment and Wildlife, Red Sea State, Sudan. Universitetet i Bergen, Bergen. 49 sider.
 • Andersen, Gidske Leknæs; Gabrielsen, Sven Erik. 2013. Hydromorfologiske endringer i Vikja som følge av regulering. LFI-rapport nr. 209. LFI Uni Miljø, Bergen.
 • Velle, Gaute; Andersen, Gidske Leknæs; Haave, Marte; Pulg, Ulrich; Scheider, Susanne. 2013. LFI-212. Biologiske og kjemiske undersøkelser i vassdrag ved Bergen Lufthavn Flesland. Uni Miljø, Uni Research AS, Bergen.
 • Andersen, Gidske Leknæs; Krzywinski, Knut. 2008. Forprosjekt: Restaurering etter utbygging av Kløvtveitvassdraget. Unifob Miljøforskning, Bergen. 56 sider.
 • Andersen, Gidske Leknæs. 2007. Long-term dynamics of wadi trees in a hyper-arid cultural landscape. 130 sider.
Bokkapitler
 • Andersen, Gidske Leknæs. 2018. Brann, bruk og beredskap: Kulturlandskapets rolle i et omstillingsperspektiv. kapittel 9, sider 149-166. I:
  • Haarstad, Håvard; Rusten, Grete. 2018. Grønn omstilling: norske veivalg. Universitetsforlaget. 230 sider. ISBN: 978-82-15-02876-7.
 • Andersen, Gidske Leknæs. 2012. bidragsyter i ulike kapittel i boken. bidragsyter i flere kap.. I:
  • Davies, Jonathan. 2012. Conserving Dryland Biodiversity. ISBN: 978-2-8317-1541-4.
 • Andersen, Gidske Leknæs. 2012. Vegetation and Management Regime Continuity in the Cultural Landscape of the Eastern Desert. 9, sider 126-139. I:
  • Barnard, H; Duistermaat, Kim. 2012. The History of the Peoples of the Eastern Desert. 520 sider. ISBN: 978-1931745963.
 • Salem, B. B.; Andersen, Gidske Leknæs; zahran, Mahmoud. 2009. Remote Sensing and Vegetation Map of Egypt. Chapter 8, sider 319-333. I:
  • zahran, Mahmoud; Willis, Arthur. 2009. The vegetation of Egypt. Springer Science+Business Media B.V.. 437 sider. ISBN: 978-1-4020-8755-4.
 • Andersen, Gidske Leknæs. 2004. Satillittbasert kart. kart, sider . I:
  • Helland-Hansen, William. 2004. Naturhistorisk vegbok. Hordaland. 567 sider. ISBN: 82-7326-061-5.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.