Hjem
Gisle Andersens bilde

Gisle Andersen

Forsker II
NORCE, Uni Rokkansenteret
 • E-postGisle.Andersen@uni.no
 • Telefon+47 55 58 91 60+47 911 32 802
 • Besøksadresse
  Nygårdsgt. 112
  Rom 
  301
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5008 BERGEN

Knyttet til forskergruppene Arbeid, kunnskap, utdanning og økonomi og Migrasjon, Miljø og Utvikling

2016. Samfunnsvitere vil sterkere inn i klimadebatten. http://www.uib.no/svf/104289/samfunnsvitere-vil-sterkere-inn-i-klimadebatten

2015. Gode diagnoser er basert på skitten empiri. Bloggpost på Sosiologen.no, http://sosiologen.no/2015/12/gode-diagnoser-er-basert-pa-skitten-empiri

2015. Naturen er ikke hva den engang var. I serie om samtidsdiagnoser på Sosiologen.no, http://sosiologen.no/2015/12/naturen-er-ikke-hva-den-engang-var/

2015. Natur over tid. Intervju i NaturVest – Magasin for medlemmer i Naturvernforbundet Hordaland og Møre og Romsdal. 3/2015, årgang 39, side 6-7.

2015. Kan Norge på én gang være grønt foregangsland og storproducent af olie? Intervju i den danske avisen Information. http://www.information.dk/532269

2014. Politikernes miljøargumenter gjennom tidene. Faktaark fra Miljø2015 programmet, Norges Forskningsråd  http://www.forskningsradet.no/prognett-miljo2015/Faktaark/1253953284840

2011. For sant til å være godt. Kronikk i Aftenposten. http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/For-sant-til-a-vare-godt-6277647.html

2016

Parlamentets natur. Produksjonen av en legitim miljø- og petroleumspolitikk (1945-2013). Avhandling for PhD.-graden. Sosiologisk institutt, UiB. http://hdl.handle.net/1956/15472


2015

Introduksjon til temanummer om miljøsosiologi (med Ragnhild Sollund). Sosiologi i dag 45:5-7.

2013

Book Review: On Critique: A Sociology of Emancipation
Acta Sociologica 2013;56 86-88
http://asj.sagepub.com/cgi/reprint/56/1/86

Blanchard, Anne, Kjellrun Hiis Hauge, Gisle Andersen, Jan Helge Fosså, Bjørn Einar Grøsvik, Nils Olav Handegard, Matthias Kaiser, Sonnich Meier, Erik Olsen, and Frode Vikebø. (2014). "Harmful routines? Uncertainty in science and conflicting views on routine petroleum operations in Norway." Marine Policy 43:313–320.

Hauge, Kjellrun Hiis , Anne  Blanchard, Gisle Andersen, Ragnhild  Boland, Bjørn Einar  Grøsvik, Daniel  Howell, Sonnich  Meier, Erik Olsen, and Frode Vikebø. (2014)."Inadequate Risk Assessments – A Study on Worst-Case Scenarios Related to Petroleum Exploitation in the Lofoten Area." Marine Policy 44:82-89.

2012
Andersen, Gisle og Mangset, Marte (2012). Er forestillingen om det egalitære Norge resultatet av en målefeil? - Om falske og ekte motsetninger mellom sosiologiske analyser av klasse og kultur. Tidsskrift for samfunnsforskning, 2012(2), 158-188.

2007
Maten som er trygg nok. En studie av legitimeringsarbeid i stortingsdebatter. Hovedfag, Universitetet i Bergen.

2005
Lise Granlund og Gisle Andersen
Samfunnsvitenskapelige tenkemåter: Et hjelpehefte
Oslo, Universitetsforlaget.

 • Andersen, Gisle. 2019. Vår paradoksale naturforståelse. sosiologen.no. Publisert 2019-09-01.
 • Andersen, Gisle. 2019. Forskning for politikk: Om uavhengighet i direktoratsektoren. Kapittel 7, sider 153-175. I:
  • Ingierd, Helene C.; Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Hauge, Kjellrun Hiis. 2019. Interessekonflikter i forskning. Cappelen Damm Akademisk. 257 sider. ISBN: 978-82-02-58817-5.
 • Dale, Brigt; Andersen, Gisle. 2018. Til Dovre faller? Norsk olje og grønn omstilling. Kapittel 2. I:
  • Haarstad, Håvard; Rusten, Grete. 2018. Grønn omstilling: norske veivalg. Universitetsforlaget. 230 sider. ISBN: 978-82-15-02876-7.
 • Tellmann, Silje Maria; Andersen, Gisle. 2018. Introduksjon: Ekspertene i kunnskapssamfunnet. Norsk sosiologisk tidsskrift. 2: 357-362. doi: 10.18261/issn.2535-2512-2018-05-01
 • Andersen, Gisle. 2017. Parlamentets natur. Utviklingen av norsk miljø- og petroleumspolitikk (1945–2013). Universitetsforlaget. 670 sider. ISBN: 978-82-15-02814-9.
 • Andersen, Gisle. 2016. Parlamentets natur. Produksjonen av en legitim miljø- og petroleumspolitikk (1945-2013). Universitetet i Bergen, Bergen. 504 sider.
 • Andersen, Gisle. 2016. Gode diagnoser er basert på skitten empiri. sosiologen.no. 2 sider. Publisert 2016-01-01.
 • Andersen, Gisle. 2015. Naturen er ikke hva den engang var. sosiologen.no. 3 sider. Publisert 2015-12-15.
 • Andersen, Gisle; Sollund, Ragnhild. 2015. Introduksjon til temanummer om miljøsosiologi. Sosiologi i dag. 45: 5-7.
 • Blanchard, Anne; Hauge, Kjellrun Hiis; Andersen, Gisle; Fosså, Jan Helge; Grøsvik, Bjørn Einar; Handegard, Nils Olav; Kaiser, Matthias; Meier, Sonnich; Olsen, Erik Joel Steinar; Vikebø, Frode Bendiksen. 2014. Harmful routines? Uncertainty in science and conflicting views on routine petroleum operations in Norway. Marine Policy. 43: 313-320. doi: 10.1016/j.marpol.2013.07.001
 • Hauge, Kjellrun Hiis; Blanchard, Anne; Andersen, Gisle; Boland, Ragnhild; Grøsvik, Bjørn Einar; Howell, Daniel; Meier, Sonnich; Olsen, Erik Joel Steinar; Vikebø, Frode Bendiksen. 2014. Inadequate risk assessments – A study on worst-case scenarios related to petroleum exploitation in the Lofoten area. Marine Policy. 44: 82-89. doi: 10.1016/j.marpol.2013.07.008
 • Andersen, Gisle. 2013. On critique: a sociology of emancipation. Acta Sociologica. 56: 86-88. doi: 10.1177/0001699312469283
 • Andersen, Gisle; Mangset, Marte. 2012. Er forestillingen om det egalitære Norge resultatet av en målefeil? - Om falske og ekte motsetninger mellom sosiologiske analyser av klasse og kultur. Tidsskrift for samfunnsforskning. 53: 157-188.
 • Amundsen, Helene; Andersen, Gisle; Kristoffersen, Berit; Dale, Brigt; Dannevig, Halvor. 2011. For sant til å være godt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 29-29. Publisert 2011-03-01.
 • Andersen, Gisle; Dale, Brigt; Kristoffersen, Berit; Amundsen, Helene; Dannevig, Halvor. 2011. For sant til å være godt? Lofotposten. 9. Publisert 2011-03-05.
 • Andersen, Gisle; Dale, Brigt; Kristoffersen, Berit; Amundsen, Helene; Dannevig, Halvor. 2011. For sant til å være godt? Bladet Vesterålen. 23. Publisert 2011-03-08.
 • Andersen, Gisle. 2007. Maten som er trygg nok En studie av legitimeringsarbeid i stortingsdebatter. UiB, Bergen. 237 sider.
 • Andersen, Gisle; Granlund, Lise. 2005. Samfunnsvitenskapelige tenkemåter. Et hjelpehefte. Universitetsforlaget. 120 sider. ISBN: 82-15-00930-1.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Doktorgradsstipendiat i perioden 2008-2013. Avhandlingen "Parlamentets natur. Produksjonen av en legitim miljø- og petroleumspolitikk (1945-2013)" analyserer sammenhengen mellom kunnskapsproduksjon og formingen av legitime handlingsalternativer på miljøfeltet. Empirisk tar prosjektet utgangspunkt i norsk miljøpolitikk, særlig forvaltningen av norske oljeressurser samt forvaltningsplanen for Barentshavet/Lofoten. Fulltekst finnes her: http://hdl.handle.net/1956/15472

Prosjektet var finansiert som et personlig doktorgradsstipend fra programmet "Norsk miljøforskning mot 2015", Norges Forskningsråd.