Hjem
Gita Pattanaik Rongeværs bilde

Gita Pattanaik Rongevær

Seniorkonsulent, studie- og eksamenskonsulent
 • E-postGita.Rongevar@uib.no
 • Telefon+47 55 58 94 21
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Studiekonsulent for fransk og russisk.
Eksamen og timeplanar for fransk, russisk. 

 

 • Studierettleiing
 • Emne- og studieplanar
 • Studentutveksling
 • Masterstudentar og oppfølgingsplanar
 • Sekretær for programstyret
 • Infosenteret ved HF
 • Godkjenningssaker
 • Innpassingssaker
 • Eksamensadministrasjon
 • Undervisningsplanlegging, timeplan og rombestilling
 • Obligatoriske undervisningsaktivitetar
 • Studentsøknader knytte til eksamen og utsett/tilrettelagt eksamen
 • Søknader om permisjonar på lågare grad
 • Videooverføring munnleg eksamen
 • Frukostmøte studentane
 • NORCAM (NORPART)