Hjem
Gjert Frimann Vestrheims bilde

Gjert Frimann Vestrheim

Professor, klassiske fag (gresk)
 • E-postGjert.Vestrheim@uib.no
 • Telefon+47 55 58 22 97
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • 2017. Der Maler-Vergleich in Hölderlins Andenken. Hölderlin-Jahrbuch. 252-261.
 • 2016. The destruction of the Alexandrian library. Eos. 229-244.
 • 2016. Fawns and gender. A note on Sappho's Tithonus poem. Eos. 117-121.
 • 2014. Biblioteksbrannen i Aleksandria. Klassisk Forum. 5-37.
 • 2013. Problematisk fra Greenblatt om Lukrets. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 149-160.
 • 2013. Händels Serse - barokkopera med antikk handling. Klassisk Forum. 44-52.
 • 2012. Voice and addressee in the mimetic hymns of Callimachus. Symbolae Osloenses. 21-73.
 • 2011. Skandinaviske Homer-gjendiktninger. Klassisk Forum. 45-81.
 • 2010. Zur Bedeutung des Nordostwindes in Hölderlins Andenken und Das Nächste Beste. Germanisch-Romanische Monatsschrift. 117-122.
 • 2010. Skandinavisk heksameterdiktning. Klassisk Forum. 61-84.
 • 2008. Kallimakhos epigrammer : gjendiktet og med innledning og noter. Klassisk Forum. 34-37.
 • 2007. Zum Suniontempel in Hölderlins Der Archipelagus. Text & Kontext. Sonderreihe. 192-195.
 • 2007. Greske navn på norsk. Klassisk Forum. 32-41.
 • 2004. Alcman fr. 26: A wish for fame. Greek, Roman and Byzantine Studies. 5-18.
 • 2002. The Poetics of Epiphany in Callimachus' Hymns to Apollo and Pallas. Eranos. 1-9.
 • 2000. Meaning and Structure in Callimachus' Hymns to Artemis and Delos. Symbolae Osloenses. 62-79.
Populærvitenskapelig foredrag
 • 2009. Biblioteket i Aleksandria (foredrag).
Vitenskapelig foredrag
 • 2006. Voice in sepulchral epigrams.
 • 2005. Voice in sepulchral epigram.
 • 2001. Epifani som poetikk.
 • 2001. Callimachus' Hymns and the Rhetoric of Praise.
 • 2000. Litteraturhistoriske problemer.
Leserinnlegg
 • 2019. Flat jord. Dag og Tid. 34-34.
 • 2015. Svar til Bjørsnøs. Forskerforum. 41-41.
 • 2015. Ikke araberne. Forskerforum. 35-35.
 • 2012. Sluttreplikk om spansk gullalder. Dag og Tid. 30-30.
 • 2012. Gullaldermytar igjen. Dag og Tid. 41-41.
 • 2011. Araberne reddet ikke Aristoteles. Levende Historie. 13-13.
 • 2002. Brennende biblioteker. Morgenbladet.
Anmeldelse
 • 2019. Romersk komedie (Terents: Evnukken, oversatt av Iris Aasen Brecke),. Dag og Tid. 29-29.
 • 2019. Eit innhaldsrikt liv (Finn-Einar Eliassen: Peter Dahl), . Dag og Tid. 28-28.
 • 2017. Keisar og galilear (Ammianus Marcellinus: Romersk historie, oversatt av Kari Skard, Aschehoug 2016). Dag og Tid.
 • 2016. Fornstora dar (Dick Harrison: Tredveårskrigen, Dreyer forlag 2016). Dag og Tid. 27-27.
 • 2016. Daningsreisa (Kirsti Gulowsen og Olaf Steen: Roma. Kunsten, arkitekturen, historien, Dreyer 2016). Dag og Tid. 29-29.
 • 2015. Venterommet (Ingrid Lydersen Lystad: Johannes Flintoe og Fugleværelset. En reise i norsk natur, historie og egenart). Dag og Tid. 28-29.
 • 2015. Til kjeldene (Hans Johan Sagrusten: Det store puslespillet. Jakten på de tidligste manuskriptene til Bibelen). Dag og Tid. 26-26.
 • 2015. Reisa gjennom tusenåra (Aage Hauken: Hellas fra sør til nord. En reise i gammel og ny tid). Dag og Tid. 29-29.
 • 2015. Politikk som improvisasjon (Alexander Z. Ibsen: Gresk blod). Dag og Tid. 29-29.
 • 2015. Eit anna Egypt (Aage Hauken: Fra ørken til paradis. Gamle klostre i Egypt). Dag og Tid. 36-36.
 • 2014. Roma usensurert (Petronius: Satyricon, omsatt av Kjell Arild Pollestad). Dag og Tid. 26-27.
 • 2014. Kva har dei gjort for oss? (Knut Ødegård: Antikken. Hellas og Roma, fra bystat til imperium). Dag og Tid. 28-28.
 • 2014. Kongar og krigar (Harald Høiback: Krigskunstens historie). Dag og Tid. 28-28.
 • 2014. Knut Ødegård: Antikken. Hellas og Roma. Fra bystat til imperium, Pax forlag 2014. Klassisk Forum. 109-112.
 • 2014. Høgkulturell folklore (Florian Illies: 1913. Århundrets sommer). Dag og Tid. 26-27.
 • 2014. Gresk visdom (Hesiod, gjendikta av Aslak Rostad). Dag og Tid. 33-33.
 • 2014. Gjennom nåløyet (Peter Brown: Through the eye of a needle: Wealth, the fall of Rome, and the making of Christianity in the West, 350-550 AD, Princeton University Press 2012). Klassisk Forum. 102-107.
 • 2014. Gjennom nålauga (Peter Brown: Through the eye of a needle). Dag og Tid. 27-27.
 • 2014. Da Vinci-koden (Atle Næss: Leonardo da Vinci og hans tid). Dag og Tid. 24-24.
 • 2013. Titus Livius: Romas eldste historie. Oversatt av Gunn Haaland. Aschehoug (Thorleif Dahls Kulturbibliotek) 2012. Klassisk Forum. 116-118.
 • 2013. Thorvald Steens historier (Thorvald Steen: Historier om Istanbul, 3. utg, Dinamo 2011). Dag og Tid. 22-23.
 • 2013. Storverket nesten fullført (Patrick Leigh Fermor: The broken road: From the Iron Gates to Mount Athos, John Murray 2013). Dag og Tid. 32-33.
 • 2013. Sin eigen bilethoggar (Giovanni Pico della Mirandola: Lovprisning av menneskets verdighet og Om det værende og det ene. Oversatt og med innledning, forord og etterord av Tore Frost), Vidarforlaget 2013. Dag og Tid. 32-33.
 • 2013. Ikkje bygd på ein dag (Titus Livius: Romas eldste historie. Oversatt av Gunn Haaland. Aschehoug/Thorleif Dahls kulturbibliotek 2012). Dag og Tid. 25-25.
 • 2013. Homer: Sangen om Odyssevs. Oversatt av Kjell Arild Pollestad. Cappelen Damm 2013. Klassisk Forum. 106-110.
 • 2013. Frå hage til hage (Einar Sørensen: Norsk havekunst under europeisk himmel. Scandinavian Academic Press/Spartacus Forlag 2013). Dag og Tid. 26-27.
 • 2013. Er Homer på prosa framleis Homer? (Homer: Sangen om Odyssevs. Oversatt av Kjell Arild Pollestad. Cappelen Damm 2013). Dag og Tid. 29-29.
 • 2012. Thorvald Steens historier (Thorvald Steen: Historier om Istanbul, Oslo 2011). Klassisk Forum. 93-101.
 • 2012. Hvilken gullalder? Prosa - tidsskrift for skribenter.
 • 2012. Gullaldermytar. Dag og Tid. 28-29.
 • 2011. A.D. Morrison, The Narrator in Archaic Greek and Hellenistic poetry, Cambridge University Press, Cambridge 2007. The Ancient History Bulletin. 14-16.
 • 2007. Mogens Herman Hansen: The Shotgun Method. The Demography of the Ancient Greek City-State Culture, Columbia og London 2006. Klassisk Forum. 99-104.
 • 2006. Ove Kr. Sundberg, Pythagoras og de tonende tall. Solum 2002. 232 s. Klassisk Forum. 85-88.
 • 2006. Odar av Horats, andre samling. Føreord, utval og gjendikting ved Johannes Gjerdåker. Det Norske Samlaget, Oslo 2005. Klassisk Forum. 129-134.
 • 2006. Dimitrios Yatromanolakis and Panagiotis Roilos, eds., Greek Ritual Poetics. The Classical bulletin. 229-230.
 • 2004. Mellom to stoler. Vinduet. 64-68.
 • 2002. Horats' oder paa norsk. Klassisk Forum. 91-93.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • 2009. Antikken i ettertiden. Universitetsforlaget.
Fagbok
 • 2018. Klassisk retorikk. Dreyers forlag, Oslo.
 • 2009. Klassisk talekunst. Greske og romerske taler fra Gorgias til Cicero. Vidarforlaget AS.
 • 2009. Klassisk talekunst. Greske og romerske taler fra Gorgias til Cicero. Vidarforlaget AS.
 • 2007. Friedrich Hölderlin: Sanger i natten. Gjendiktet av Gjert Vestrheim. Gyldendal Norsk Forlag.
Populærvitenskapelig artikkel
 • 2017. Sapfos Tithonos-dikt. Klassisk Forum. 21-29.
 • 2017. Nye bøker. Klassisk Forum. 96-98.
 • 2016. Humanistene. Klassisk Forum. 51-70.
 • 2016. Gresk språk i fire tusen år. Klassisk Forum. 55-75.
 • 2015. Storbyen Palmyra. Dag og Tid. 22-23.
 • 2015. Nye bøker. Klassisk Forum. 97-99.
 • 2014. Nye bøker. Klassisk Forum. 110-111.
 • 2014. Nye bøker. Klassisk Forum. 113-114.
 • 2014. Jorda har alltid vore rund. Dag og Tid. 24-25.
 • 2013. Nye bøker. Klassisk Forum. 121-125.
 • 2012. På det greske Sicilia. Klassisk Forum. 74-88.
 • 2012. Nye bøker. Klassisk Forum. 86-89.
 • 2012. Nye bøker. Klassisk Forum. 105-106.
 • 2012. Bysantinerne. Klassisk Forum. 27-37.
 • 2011. Nye bøker. Klassisk Forum. 115-117.
 • 2011. Nye bøker. Klassisk Forum. 118-120.
 • 2011. I Hellas med Patrick Leigh Fermor. Klassisk Forum. 109-117.
 • 2009. En reise gjennom Syria. Klassisk Forum. 120-133.
 • 2008. Kallimakhos: Epigrammer. Gjendiktet og med innledning og noter. Klassisk Forum. 34-37.
 • 2001. Idyll og hyrdedikt i antikken. Vagant. 22-26.
 • 2000. Noen tanker om litteraturhistorieskrivning. Klassisk Forum. 77-82.
Kronikk
 • 2013. Prislønt makkverk (Stephen Greenblatt: The Swerve, 2011). Dag og Tid. 28-28.
 • 2004. De olympiske leker i antikken. Bergens Tidende. 21-21.
 • 2003. En klassiker på norsk. Bergens Tidende. 33-33.
Doktorgradsavhandling
 • 2005. Construction of Voice and Addressee in the Hymns of Callimachus.
Intervju
 • 2016. Burde ikkje fått Holbergprisen.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2010. Voice in sepulchral epigrams: some remarks on the use of first and second person in sepulchral epigrams, and a comparison with lyric poetry. 18 sider.
 • 2009. Innledning. 6 sider.
 • 2009. Hellas som ideal - og som stilideal: Hölderlins Arkipelaget og Goethes Hermann og Dorothea. 24 sider.
 • 2009. Forord. 5 sider.
Oversatt kapittel
 • 2009. Mot Eratosthenes. 47-68.
 • 2009. Gorgias: Lovprisning av Helena. 19-24.
 • 2009. Giorgis Giatromanolakis: Antikken hos noen moderne greske diktere. 198-214.
 • 2009. Demosthenes: Tredje filippiske tale. 135-152.
 • 2009. Demosthenes: Første filippiske tale. 119-133.
Scenekunst
 • 2017. Oversettelser av Hølderlin-tekster til stykket Double feature, Nationaltheatret, september 2017.
Forord
 • 2009. Forord. 7-10.
Innledning
 • 2009. Lysias: Mot Eratosthenes. 43-46.
 • 2009. Lysias. 39-41.
 • 2009. Innledning. 7-13.
 • 2009. Gorgias. 15-18.
 • 2009. Demosthenes. 113-117.
Fagartikkel
 • 2011. Et pedagogisk opplegg om fremmedord. Communicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret. 58-60.
 • 2010. Sapfo (med gjendiktning av fr. 16). Filosofisk supplement. 38-44.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 

Books

 

Klassisk retorikk, Dreyers forlag, Oslo 2018, 248 s. 

Antikken i ettertiden, Mathilde Skoie og Gjert Vestrheim (red.), Universitetsforlaget, Oslo 2009, 339 s.

Klassisk talekunst. Greske og romerske taler fra Gorgias til Cicero. I redaksjon ved Gjert Vestrheim og Tor Ivar Østmoe. Oversatt og med innledninger og kommentarer av Tormod Eide, Thea Selliaas Thorsen, Gjert Vestrheim og Tor Ivar Østmoe, Vidarforlaget 2009, 256 s.

Friedrich Hölderlin: Sanger i natten (gjendiktninger med innledning og kommentarer), Gyldendal 2007, 141 s.

Construction of Voice and Addressee in the Hymns of Callimachus, Bergen: Universitetet i Bergen 2005. ISBN 82-91626-24-3. 193 s.

 

Articles

"Der Maler-Vergleich in Hölderlins Andenken", Hölderlin-Jahrbuch 40 (2016-7) 252-61

"The destruction of the Alexandrian library", Eos 103 (2016) 229-244

"Fawns and gender. A note on Sappho's Tithonus poem", Eos 103 (2016) 117-121

"Biblioteksbrannen i Aleksandria", Klassisk forum 2014:2 5-37

"Voice and Addressee in the Mimetic Hymns of Callimachus" Symbolae Osloenses 86 (2012) 21-73

"Skandinaviske Homer-gjendiktninger", Klassisk forum 2011:1 45-81 http://www.klassiskforbund.no/images/dokumenter/kf-2011-1-vestrheim.pdf

"Zur Bedeutung des Nordostwindes in Hölderlins Andenken und Das Nächste Beste", Germanisch-Romanische Monatsschrift 60 (2010) 1: 117-122

"Voice in sepulchral epigrams: some remarks on the use of first and second person in sepulchral epigrams, and a comparison with lyric poetry", in Manuel Baumbach, Andrej Petrovic and Ivana Petrovic (ed.), Archaic and Classical Greek Epigram, Cambridge University Press, 2010, 61-78

"Skandinavisk heksameterdiktning", Klassisk forum 2010:1 61-84, http://www.klassiskforbund.no/images/dokumenter/kf-2010-1-vestrheim.pdf

"Hellas som ideal - og som stilideal: Hölderlins Arkipelaget og Goethes Hermann og Dorothea" i Mathilde Skoie og Gjert Vestrheim (ed.) Antikken i ettertiden, Universitetsforlaget, Oslo 2009, 157-180

“Zum Suniontempel in Hölderlins Der Archipelagus”, Text und Kontext 29 (2007) 192-5

“Alcman fr. 26: A wish for fame”, Greek, Roman and Byzantine Studies 44 (2004) 5-18 http://grbs.library.duke.edu/article/view/11

“The Poetics of Epiphany in Callimachus’ Hymns to Apollo and Pallas”, Eranos 100:2 (2002) 175-183

“Meaning and Structure in Callimachus’ Hymns to Artemis and Delos”, Symbolae Osloenses 75 (2000) 62-79
 

Book Reviews in International Periodicals 

 "A.D. Morrison, The Narrator in Archaic Greek and Hellenistic Poetry, Cambridge University Press, Cambridge 2007", Ancient History Bulletin Online Reviews 1 (2011) 14-16

“Dimitrios Yatromanolakis and Panagiotis Roilos, eds., Greek Ritual Poetics” Classical Bulletin 82:2 (2006) 229-230
 

Book Reviews in Norwegian

"Gjennom nåløyet" (Peter Brown: Through the eye of a needle: Wealth, the fall of Rome, and the making of Christianity in the West, 350-550 AD, Princeton University Press 2012). Klassisk Forum 2014 (1) s. 102-107

"Problematisk fra Greenblatt om Lukrets" (om Stephen Greenblatt: The Swerve, London, Bodley Head 2011/ New York, W.W. Norton 2011), Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift 16 (2013) 149-160

"Homer: Sangen om Odyssevs. Oversatt av Kjell Arild Pollestad. Cappelen Damm 2013", Klassisk forum 2013:2 106-110

"Titus Livius: Romas eldste historie. Oversatt av Gunn Haaland. Aschehoug (Thorleif Dahls Kulturbibliotek) 2012" Klassisk forum 2013:2 116-118

"Thorvald Steens historier" (om Thorvald Steen: Historier om Istanbul, 3. utg., Schibsted, Oslo 2011), Klassisk forum 2012:2 93-101, http://www.klassiskforbund.no/images/dokumenter/kf-2012-2-vestrheim.pdf

"Hvilken gullalder?" (om Knut Aukrust og Dorte Skulstad: Spansk gullalder, Pax, Oslo 2011), http://www.prosa.no/2012/hvilken-gullalder/

"Gullaldermytar" (om Knut Aukrust og Dorte Skulstad: Spansk gullalder, Pax, Oslo 2011), Dag og tid 9/3 2012

"Mogens Herman Hansen: The Shotgun Method. The Demography of the Ancient Greek City-State Culture. Columbia og London 2006" Klassisk Forum 2007:2 99-104

”Ove Kr. Sundberg, Pythagoras og de tonende tall, Solum 2002. 232 s.” Klassisk Forum 2006:2 85-88

”Odar av Horats, andre samling. Føreord, utval og gjendikting ved Johannes Gjerdåker. Det Norske Samlaget, Oslo 2005” Klassisk Forum 2006:1 129-134

”Mellom to stoler” (om Svein Jarvolls Sapfo) Vinduet 2003:3 64-68

”Horats’ oder på norsk” (om Gjerdåkers Horats) Klassisk Forum 2002:2 91-93
 

Various

"Gresk språk i fire tusen år" Klassisk forum 2016:2 55-75

"Humanistene", Klassisk forum 2016:1 51-70

"Händels Serse - barokkopera med antikk handling", Klassisk forum 2013:2 44-52

"På det greske Sicilia", Klassisk forum 2012:2 74-88

"En tragikomedie/ A tragicomedy", programartikkel til Händels Xerxes, Festspillene i Bergen 23.-24. mai 2012

"Bysantinerne", Klassisk forum 2012:1 27-37

"Et pedagogisk opplegg om fremmedord", Communicare. Et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksentret 2011:1 58-60 (med Pär Sandin)

"I Hellas med Patrick Leigh Fermor", Klassisk forum 2011:2 109-117

"Araberne reddet ikke Aristoteles", Levende historie 2011:7 13

"Målstrid på heksameter", http://bergensia.wordpress.com/2011/08/05/malstrid-pa-heksameter/

"Svensk hyldest til Ringerike", http://bergensia.wordpress.com/2010/12/17/svensk-hyldest-til-ringerike/

"Sapfo" (med gjendiktning av fr. 16), Filosofisk supplement 2010:3 38-44

"En reise gjennom Syria", Klassisk forum 2009:2 120-133

"Kallimakhos: Epigrammer : gjendiktet og med innledning og noter"  Klassisk Forum 2008:2 34-37

"Greske navn på norsk" Klassisk Forum 2007:2 32-41

”Dikt av Friedrich Hölderlin” (gjendiktninger, kommentarer og noter) Vagant 2005:3 40-48

”De olympiske leker i antikken” Bergens Tidende 2004-08-03

”En klassiker på norsk” (om Gjerdåkers Horats) Bergens Tidende 2003-01-18

”Brennende biblioteker” (om biblioteket i Aleksandria) Morgenbladet 2002-01-18

”Idyll og hyrdedikt i antikken” Vagant 2001:2/3, del II, 22-26  

”Aleksandrias berømte boksamling” Bergens Tidende 1999-10-03