Hjem
Gjert Frimann Vestrheims bilde

Gjert Frimann Vestrheim

Professor, klassiske fag (gresk)
 • E-postGjert.Vestrheim@uib.no
 • Telefon+47 55 58 22 97
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Den barokke hagen og hovedbygningen på Strømsnes. Bergens historiske forenings skrifter. 36-68.
 • Vis forfatter(e) (2017). Der Maler-Vergleich in Hölderlins Andenken. Hölderlin-Jahrbuch. 252-261.
 • Vis forfatter(e) (2016). The destruction of the Alexandrian library. Eos. 229-244.
 • Vis forfatter(e) (2016). Fawns and gender. A note on Sappho's Tithonus poem. Eos. 117-121.
 • Vis forfatter(e) (2014). Biblioteksbrannen i Aleksandria. Klassisk Forum. 5-37.
 • Vis forfatter(e) (2013). Problematisk fra Greenblatt om Lukrets. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 149-160.
 • Vis forfatter(e) (2013). Händels Serse - barokkopera med antikk handling. Klassisk Forum. 44-52.
 • Vis forfatter(e) (2012). Voice and addressee in the mimetic hymns of Callimachus. Symbolae Osloenses. 21-73.
 • Vis forfatter(e) (2011). Skandinaviske Homer-gjendiktninger. Klassisk Forum. 45-81.
 • Vis forfatter(e) (2010). Zur Bedeutung des Nordostwindes in Hölderlins Andenken und Das Nächste Beste. Germanisch-Romanische Monatsschrift. 117-122.
 • Vis forfatter(e) (2010). Skandinavisk heksameterdiktning. Klassisk Forum. 61-84.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kallimakhos epigrammer : gjendiktet og med innledning og noter. Klassisk Forum. 34-37.
 • Vis forfatter(e) (2007). Zum Suniontempel in Hölderlins Der Archipelagus. Text & Kontext. Sonderreihe. 192-195.
 • Vis forfatter(e) (2007). Greske navn på norsk. Klassisk Forum. 32-41.
 • Vis forfatter(e) (2004). Alcman fr. 26: A wish for fame. Greek, Roman and Byzantine Studies. 5-18.
 • Vis forfatter(e) (2002). The Poetics of Epiphany in Callimachus' Hymns to Apollo and Pallas. Eranos. 1-9.
 • Vis forfatter(e) (2000). Meaning and Structure in Callimachus' Hymns to Artemis and Delos. Symbolae Osloenses. 62-79.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2009). Biblioteket i Aleksandria (foredrag).
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2006). Voice in sepulchral epigrams.
 • Vis forfatter(e) (2005). Voice in sepulchral epigram.
 • Vis forfatter(e) (2001). Epifani som poetikk.
 • Vis forfatter(e) (2001). Callimachus' Hymns and the Rhetoric of Praise.
 • Vis forfatter(e) (2000). Litteraturhistoriske problemer.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2019). Flat jord. Dag og Tid. 34-34.
 • Vis forfatter(e) (2015). Svar til Bjørsnøs. Forskerforum. 41-41.
 • Vis forfatter(e) (2015). Ikke araberne. Forskerforum. 35-35.
 • Vis forfatter(e) (2012). Sluttreplikk om spansk gullalder. Dag og Tid. 30-30.
 • Vis forfatter(e) (2012). Gullaldermytar igjen. Dag og Tid. 41-41.
 • Vis forfatter(e) (2011). Araberne reddet ikke Aristoteles. Levende Historie. 13-13.
 • Vis forfatter(e) (2002). Brennende biblioteker. Morgenbladet.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2020). Leidulf Melve: Ei verd i endring. Den globale mellomalderen 500-1500, Dreyers forlag Oslo. Anmeldt av Gjert Vestrheim. Klassisk Forum. 70-102.
 • Vis forfatter(e) (2019). Romersk komedie (Terents: Evnukken, oversatt av Iris Aasen Brecke),. Dag og Tid. 29-29.
 • Vis forfatter(e) (2019). Eit innhaldsrikt liv (Finn-Einar Eliassen: Peter Dahl), . Dag og Tid. 28-28.
 • Vis forfatter(e) (2017). Keisar og galilear (Ammianus Marcellinus: Romersk historie, oversatt av Kari Skard, Aschehoug 2016). Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2016). Fornstora dar (Dick Harrison: Tredveårskrigen, Dreyer forlag 2016). Dag og Tid. 27-27.
 • Vis forfatter(e) (2016). Daningsreisa (Kirsti Gulowsen og Olaf Steen: Roma. Kunsten, arkitekturen, historien, Dreyer 2016). Dag og Tid. 29-29.
 • Vis forfatter(e) (2015). Venterommet (Ingrid Lydersen Lystad: Johannes Flintoe og Fugleværelset. En reise i norsk natur, historie og egenart). Dag og Tid. 28-29.
 • Vis forfatter(e) (2015). Til kjeldene (Hans Johan Sagrusten: Det store puslespillet. Jakten på de tidligste manuskriptene til Bibelen). Dag og Tid. 26-26.
 • Vis forfatter(e) (2015). Reisa gjennom tusenåra (Aage Hauken: Hellas fra sør til nord. En reise i gammel og ny tid). Dag og Tid. 29-29.
 • Vis forfatter(e) (2015). Politikk som improvisasjon (Alexander Z. Ibsen: Gresk blod). Dag og Tid. 29-29.
 • Vis forfatter(e) (2015). Eit anna Egypt (Aage Hauken: Fra ørken til paradis. Gamle klostre i Egypt). Dag og Tid. 36-36.
 • Vis forfatter(e) (2014). Roma usensurert (Petronius: Satyricon, omsatt av Kjell Arild Pollestad). Dag og Tid. 26-27.
 • Vis forfatter(e) (2014). Kva har dei gjort for oss? (Knut Ødegård: Antikken. Hellas og Roma, fra bystat til imperium). Dag og Tid. 28-28.
 • Vis forfatter(e) (2014). Kongar og krigar (Harald Høiback: Krigskunstens historie). Dag og Tid. 28-28.
 • Vis forfatter(e) (2014). Knut Ødegård: Antikken. Hellas og Roma. Fra bystat til imperium, Pax forlag 2014. Klassisk Forum. 109-112.
 • Vis forfatter(e) (2014). Høgkulturell folklore (Florian Illies: 1913. Århundrets sommer). Dag og Tid. 26-27.
 • Vis forfatter(e) (2014). Gresk visdom (Hesiod, gjendikta av Aslak Rostad). Dag og Tid. 33-33.
 • Vis forfatter(e) (2014). Gjennom nåløyet (Peter Brown: Through the eye of a needle: Wealth, the fall of Rome, and the making of Christianity in the West, 350-550 AD, Princeton University Press 2012). Klassisk Forum. 102-107.
 • Vis forfatter(e) (2014). Gjennom nålauga (Peter Brown: Through the eye of a needle). Dag og Tid. 27-27.
 • Vis forfatter(e) (2014). Da Vinci-koden (Atle Næss: Leonardo da Vinci og hans tid). Dag og Tid. 24-24.
 • Vis forfatter(e) (2013). Titus Livius: Romas eldste historie. Oversatt av Gunn Haaland. Aschehoug (Thorleif Dahls Kulturbibliotek) 2012. Klassisk Forum. 116-118.
 • Vis forfatter(e) (2013). Thorvald Steens historier (Thorvald Steen: Historier om Istanbul, 3. utg, Dinamo 2011). Dag og Tid. 22-23.
 • Vis forfatter(e) (2013). Storverket nesten fullført (Patrick Leigh Fermor: The broken road: From the Iron Gates to Mount Athos, John Murray 2013). Dag og Tid. 32-33.
 • Vis forfatter(e) (2013). Sin eigen bilethoggar (Giovanni Pico della Mirandola: Lovprisning av menneskets verdighet og Om det værende og det ene. Oversatt og med innledning, forord og etterord av Tore Frost), Vidarforlaget 2013. Dag og Tid. 32-33.
 • Vis forfatter(e) (2013). Ikkje bygd på ein dag (Titus Livius: Romas eldste historie. Oversatt av Gunn Haaland. Aschehoug/Thorleif Dahls kulturbibliotek 2012). Dag og Tid. 25-25.
 • Vis forfatter(e) (2013). Homer: Sangen om Odyssevs. Oversatt av Kjell Arild Pollestad. Cappelen Damm 2013. Klassisk Forum. 106-110.
 • Vis forfatter(e) (2013). Frå hage til hage (Einar Sørensen: Norsk havekunst under europeisk himmel. Scandinavian Academic Press/Spartacus Forlag 2013). Dag og Tid. 26-27.
 • Vis forfatter(e) (2013). Er Homer på prosa framleis Homer? (Homer: Sangen om Odyssevs. Oversatt av Kjell Arild Pollestad. Cappelen Damm 2013). Dag og Tid. 29-29.
 • Vis forfatter(e) (2012). Thorvald Steens historier (Thorvald Steen: Historier om Istanbul, Oslo 2011). Klassisk Forum. 93-101.
 • Vis forfatter(e) (2012). Hvilken gullalder? Prosa - tidsskrift for skribenter.
 • Vis forfatter(e) (2012). Gullaldermytar. Dag og Tid. 28-29.
 • Vis forfatter(e) (2011). A.D. Morrison, The Narrator in Archaic Greek and Hellenistic poetry, Cambridge University Press, Cambridge 2007. The Ancient History Bulletin. 14-16.
 • Vis forfatter(e) (2007). Mogens Herman Hansen: The Shotgun Method. The Demography of the Ancient Greek City-State Culture, Columbia og London 2006. Klassisk Forum. 99-104.
 • Vis forfatter(e) (2006). Ove Kr. Sundberg, Pythagoras og de tonende tall. Solum 2002. 232 s. Klassisk Forum. 85-88.
 • Vis forfatter(e) (2006). Odar av Horats, andre samling. Føreord, utval og gjendikting ved Johannes Gjerdåker. Det Norske Samlaget, Oslo 2005. Klassisk Forum. 129-134.
 • Vis forfatter(e) (2006). Dimitrios Yatromanolakis and Panagiotis Roilos, eds., Greek Ritual Poetics. The Classical bulletin. 229-230.
 • Vis forfatter(e) (2004). Mellom to stoler. Vinduet. 64-68.
 • Vis forfatter(e) (2002). Horats' oder paa norsk. Klassisk Forum. 91-93.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2009). Antikken i ettertiden. Universitetsforlaget.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (2018). Klassisk retorikk. Dreyers forlag, Oslo.
 • Vis forfatter(e) (2009). Klassisk talekunst. Greske og romerske taler fra Gorgias til Cicero. Vidarforlaget AS.
 • Vis forfatter(e) (2009). Klassisk talekunst. Greske og romerske taler fra Gorgias til Cicero. Vidarforlaget AS.
 • Vis forfatter(e) (2007). Friedrich Hölderlin: Sanger i natten. Gjendiktet av Gjert Vestrheim. Gyldendal Norsk Forlag.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Det eksentriske Europa - Remi Brague som kulturhistoriker. Klassisk Forum. 5-22.
 • Vis forfatter(e) (2017). Sapfos Tithonos-dikt. Klassisk Forum. 21-29.
 • Vis forfatter(e) (2017). Nye bøker. Klassisk Forum. 96-98.
 • Vis forfatter(e) (2016). Humanistene. Klassisk Forum. 51-70.
 • Vis forfatter(e) (2016). Gresk språk i fire tusen år. Klassisk Forum. 55-75.
 • Vis forfatter(e) (2015). Storbyen Palmyra. Dag og Tid. 22-23.
 • Vis forfatter(e) (2015). Nye bøker. Klassisk Forum. 97-99.
 • Vis forfatter(e) (2014). Nye bøker. Klassisk Forum. 110-111.
 • Vis forfatter(e) (2014). Nye bøker. Klassisk Forum. 113-114.
 • Vis forfatter(e) (2014). Jorda har alltid vore rund. Dag og Tid. 24-25.
 • Vis forfatter(e) (2013). Nye bøker. Klassisk Forum. 121-125.
 • Vis forfatter(e) (2012). På det greske Sicilia. Klassisk Forum. 74-88.
 • Vis forfatter(e) (2012). Nye bøker. Klassisk Forum. 105-106.
 • Vis forfatter(e) (2012). Nye bøker. Klassisk Forum. 86-89.
 • Vis forfatter(e) (2012). Bysantinerne. Klassisk Forum. 27-37.
 • Vis forfatter(e) (2011). Nye bøker. Klassisk Forum. 115-117.
 • Vis forfatter(e) (2011). Nye bøker. Klassisk Forum. 118-120.
 • Vis forfatter(e) (2011). I Hellas med Patrick Leigh Fermor. Klassisk Forum. 109-117.
 • Vis forfatter(e) (2009). En reise gjennom Syria. Klassisk Forum. 120-133.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kallimakhos: Epigrammer. Gjendiktet og med innledning og noter. Klassisk Forum. 34-37.
 • Vis forfatter(e) (2001). Idyll og hyrdedikt i antikken. Vagant. 22-26.
 • Vis forfatter(e) (2000). Noen tanker om litteraturhistorieskrivning. Klassisk Forum. 77-82.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2013). Prislønt makkverk (Stephen Greenblatt: The Swerve, 2011). Dag og Tid. 28-28.
 • Vis forfatter(e) (2004). De olympiske leker i antikken. Bergens Tidende. 21-21.
 • Vis forfatter(e) (2003). En klassiker på norsk. Bergens Tidende. 33-33.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2005). Construction of Voice and Addressee in the Hymns of Callimachus.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2016). Burde ikkje fått Holbergprisen.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2010). Voice in sepulchral epigrams: some remarks on the use of first and second person in sepulchral epigrams, and a comparison with lyric poetry. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Innledning. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Hellas som ideal - og som stilideal: Hölderlins Arkipelaget og Goethes Hermann og Dorothea. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Forord. 5 sider.
Oversatt kapittel
 • Vis forfatter(e) (2009). Mot Eratosthenes. 47-68.
 • Vis forfatter(e) (2009). Gorgias: Lovprisning av Helena. 19-24.
 • Vis forfatter(e) (2009). Giorgis Giatromanolakis: Antikken hos noen moderne greske diktere. 198-214.
 • Vis forfatter(e) (2009). Demosthenes: Tredje filippiske tale. 135-152.
 • Vis forfatter(e) (2009). Demosthenes: Første filippiske tale. 119-133.
Scenekunst
 • Vis forfatter(e) (2017). Oversettelser av Hølderlin-tekster til stykket Double feature, Nationaltheatret, september 2017.
Forord
 • Vis forfatter(e) (2009). Forord. 7-10.
Innledning
 • Vis forfatter(e) (2009). Lysias: Mot Eratosthenes. 43-46.
 • Vis forfatter(e) (2009). Lysias. 39-41.
 • Vis forfatter(e) (2009). Innledning. 7-13.
 • Vis forfatter(e) (2009). Gorgias. 15-18.
 • Vis forfatter(e) (2009). Demosthenes. 113-117.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2011). Et pedagogisk opplegg om fremmedord. Communicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret. 58-60.
 • Vis forfatter(e) (2010). Sapfo (med gjendiktning av fr. 16). Filosofisk supplement. 38-44.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 

Books

 

Klassisk retorikk, Dreyers forlag, Oslo 2018, 248 s. 

Antikken i ettertiden, Mathilde Skoie og Gjert Vestrheim (red.), Universitetsforlaget, Oslo 2009, 339 s.

Klassisk talekunst. Greske og romerske taler fra Gorgias til Cicero. I redaksjon ved Gjert Vestrheim og Tor Ivar Østmoe. Oversatt og med innledninger og kommentarer av Tormod Eide, Thea Selliaas Thorsen, Gjert Vestrheim og Tor Ivar Østmoe, Vidarforlaget 2009, 256 s.

Friedrich Hölderlin: Sanger i natten (gjendiktninger med innledning og kommentarer), Gyldendal 2007, 141 s.

Construction of Voice and Addressee in the Hymns of Callimachus, Bergen: Universitetet i Bergen 2005. ISBN 82-91626-24-3. 193 s.

 

Articles

"Der Maler-Vergleich in Hölderlins Andenken", Hölderlin-Jahrbuch 40 (2016-7) 252-61

"The destruction of the Alexandrian library", Eos 103 (2016) 229-244

"Fawns and gender. A note on Sappho's Tithonus poem", Eos 103 (2016) 117-121

"Biblioteksbrannen i Aleksandria", Klassisk forum 2014:2 5-37

"Voice and Addressee in the Mimetic Hymns of Callimachus" Symbolae Osloenses 86 (2012) 21-73

"Skandinaviske Homer-gjendiktninger", Klassisk forum 2011:1 45-81 http://www.klassiskforbund.no/images/dokumenter/kf-2011-1-vestrheim.pdf

"Zur Bedeutung des Nordostwindes in Hölderlins Andenken und Das Nächste Beste", Germanisch-Romanische Monatsschrift 60 (2010) 1: 117-122

"Voice in sepulchral epigrams: some remarks on the use of first and second person in sepulchral epigrams, and a comparison with lyric poetry", in Manuel Baumbach, Andrej Petrovic and Ivana Petrovic (ed.), Archaic and Classical Greek Epigram, Cambridge University Press, 2010, 61-78

"Skandinavisk heksameterdiktning", Klassisk forum 2010:1 61-84, http://www.klassiskforbund.no/images/dokumenter/kf-2010-1-vestrheim.pdf

"Hellas som ideal - og som stilideal: Hölderlins Arkipelaget og Goethes Hermann og Dorothea" i Mathilde Skoie og Gjert Vestrheim (ed.) Antikken i ettertiden, Universitetsforlaget, Oslo 2009, 157-180

“Zum Suniontempel in Hölderlins Der Archipelagus”, Text und Kontext 29 (2007) 192-5

“Alcman fr. 26: A wish for fame”, Greek, Roman and Byzantine Studies 44 (2004) 5-18 http://grbs.library.duke.edu/article/view/11

“The Poetics of Epiphany in Callimachus’ Hymns to Apollo and Pallas”, Eranos 100:2 (2002) 175-183

“Meaning and Structure in Callimachus’ Hymns to Artemis and Delos”, Symbolae Osloenses 75 (2000) 62-79
 

Book Reviews in International Periodicals 

 "A.D. Morrison, The Narrator in Archaic Greek and Hellenistic Poetry, Cambridge University Press, Cambridge 2007", Ancient History Bulletin Online Reviews 1 (2011) 14-16

“Dimitrios Yatromanolakis and Panagiotis Roilos, eds., Greek Ritual Poetics” Classical Bulletin 82:2 (2006) 229-230
 

Book Reviews in Norwegian

"Gjennom nåløyet" (Peter Brown: Through the eye of a needle: Wealth, the fall of Rome, and the making of Christianity in the West, 350-550 AD, Princeton University Press 2012). Klassisk Forum 2014 (1) s. 102-107

"Problematisk fra Greenblatt om Lukrets" (om Stephen Greenblatt: The Swerve, London, Bodley Head 2011/ New York, W.W. Norton 2011), Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift 16 (2013) 149-160

"Homer: Sangen om Odyssevs. Oversatt av Kjell Arild Pollestad. Cappelen Damm 2013", Klassisk forum 2013:2 106-110

"Titus Livius: Romas eldste historie. Oversatt av Gunn Haaland. Aschehoug (Thorleif Dahls Kulturbibliotek) 2012" Klassisk forum 2013:2 116-118

"Thorvald Steens historier" (om Thorvald Steen: Historier om Istanbul, 3. utg., Schibsted, Oslo 2011), Klassisk forum 2012:2 93-101, http://www.klassiskforbund.no/images/dokumenter/kf-2012-2-vestrheim.pdf

"Hvilken gullalder?" (om Knut Aukrust og Dorte Skulstad: Spansk gullalder, Pax, Oslo 2011), http://www.prosa.no/2012/hvilken-gullalder/

"Gullaldermytar" (om Knut Aukrust og Dorte Skulstad: Spansk gullalder, Pax, Oslo 2011), Dag og tid 9/3 2012

"Mogens Herman Hansen: The Shotgun Method. The Demography of the Ancient Greek City-State Culture. Columbia og London 2006" Klassisk Forum 2007:2 99-104

”Ove Kr. Sundberg, Pythagoras og de tonende tall, Solum 2002. 232 s.” Klassisk Forum 2006:2 85-88

”Odar av Horats, andre samling. Føreord, utval og gjendikting ved Johannes Gjerdåker. Det Norske Samlaget, Oslo 2005” Klassisk Forum 2006:1 129-134

”Mellom to stoler” (om Svein Jarvolls Sapfo) Vinduet 2003:3 64-68

”Horats’ oder på norsk” (om Gjerdåkers Horats) Klassisk Forum 2002:2 91-93
 

Various

"Gresk språk i fire tusen år" Klassisk forum 2016:2 55-75

"Humanistene", Klassisk forum 2016:1 51-70

"Händels Serse - barokkopera med antikk handling", Klassisk forum 2013:2 44-52

"På det greske Sicilia", Klassisk forum 2012:2 74-88

"En tragikomedie/ A tragicomedy", programartikkel til Händels Xerxes, Festspillene i Bergen 23.-24. mai 2012

"Bysantinerne", Klassisk forum 2012:1 27-37

"Et pedagogisk opplegg om fremmedord", Communicare. Et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksentret 2011:1 58-60 (med Pär Sandin)

"I Hellas med Patrick Leigh Fermor", Klassisk forum 2011:2 109-117

"Araberne reddet ikke Aristoteles", Levende historie 2011:7 13

"Målstrid på heksameter", http://bergensia.wordpress.com/2011/08/05/malstrid-pa-heksameter/

"Svensk hyldest til Ringerike", http://bergensia.wordpress.com/2010/12/17/svensk-hyldest-til-ringerike/

"Sapfo" (med gjendiktning av fr. 16), Filosofisk supplement 2010:3 38-44

"En reise gjennom Syria", Klassisk forum 2009:2 120-133

"Kallimakhos: Epigrammer : gjendiktet og med innledning og noter"  Klassisk Forum 2008:2 34-37

"Greske navn på norsk" Klassisk Forum 2007:2 32-41

”Dikt av Friedrich Hölderlin” (gjendiktninger, kommentarer og noter) Vagant 2005:3 40-48

”De olympiske leker i antikken” Bergens Tidende 2004-08-03

”En klassiker på norsk” (om Gjerdåkers Horats) Bergens Tidende 2003-01-18

”Brennende biblioteker” (om biblioteket i Aleksandria) Morgenbladet 2002-01-18

”Idyll og hyrdedikt i antikken” Vagant 2001:2/3, del II, 22-26  

”Aleksandrias berømte boksamling” Bergens Tidende 1999-10-03