Hjem
Gjert Frimann Vestrheims bilde

Gjert Frimann Vestrheim

Professor, klassiske fag (gresk)
  • E-postGjert.Vestrheim@uib.no
  • Telefon+47 55 58 22 97
  • Besøksadresse
    HF-bygget, Sydnesplassen 7
  • Postadresse
    Postboks 7805
    5020 Bergen

 

Books

 

Klassisk retorikk, Dreyers forlag, Oslo 2018, 248 s. 

Antikken i ettertiden, Mathilde Skoie og Gjert Vestrheim (red.), Universitetsforlaget, Oslo 2009, 339 s.

Klassisk talekunst. Greske og romerske taler fra Gorgias til Cicero. I redaksjon ved Gjert Vestrheim og Tor Ivar Østmoe. Oversatt og med innledninger og kommentarer av Tormod Eide, Thea Selliaas Thorsen, Gjert Vestrheim og Tor Ivar Østmoe, Vidarforlaget 2009, 256 s.

Friedrich Hölderlin: Sanger i natten (gjendiktninger med innledning og kommentarer), Gyldendal 2007, 141 s.

Construction of Voice and Addressee in the Hymns of Callimachus, Bergen: Universitetet i Bergen 2005. ISBN 82-91626-24-3. 193 s.

 

Articles

"Der Maler-Vergleich in Hölderlins Andenken", Hölderlin-Jahrbuch 40 (2016-7) 252-61

"The destruction of the Alexandrian library", Eos 103 (2016) 229-244

"Fawns and gender. A note on Sappho's Tithonus poem", Eos 103 (2016) 117-121

"Biblioteksbrannen i Aleksandria", Klassisk forum 2014:2 5-37

"Voice and Addressee in the Mimetic Hymns of Callimachus" Symbolae Osloenses 86 (2012) 21-73

"Skandinaviske Homer-gjendiktninger", Klassisk forum 2011:1 45-81 http://www.klassiskforbund.no/images/dokumenter/kf-2011-1-vestrheim.pdf

"Zur Bedeutung des Nordostwindes in Hölderlins Andenken und Das Nächste Beste", Germanisch-Romanische Monatsschrift 60 (2010) 1: 117-122

"Voice in sepulchral epigrams: some remarks on the use of first and second person in sepulchral epigrams, and a comparison with lyric poetry", in Manuel Baumbach, Andrej Petrovic and Ivana Petrovic (ed.), Archaic and Classical Greek Epigram, Cambridge University Press, 2010, 61-78

"Skandinavisk heksameterdiktning", Klassisk forum 2010:1 61-84, http://www.klassiskforbund.no/images/dokumenter/kf-2010-1-vestrheim.pdf

"Hellas som ideal - og som stilideal: Hölderlins Arkipelaget og Goethes Hermann og Dorothea" i Mathilde Skoie og Gjert Vestrheim (ed.) Antikken i ettertiden, Universitetsforlaget, Oslo 2009, 157-180

“Zum Suniontempel in Hölderlins Der Archipelagus”, Text und Kontext 29 (2007) 192-5

“Alcman fr. 26: A wish for fame”, Greek, Roman and Byzantine Studies 44 (2004) 5-18 http://grbs.library.duke.edu/article/view/11

“The Poetics of Epiphany in Callimachus’ Hymns to Apollo and Pallas”, Eranos 100:2 (2002) 175-183

“Meaning and Structure in Callimachus’ Hymns to Artemis and Delos”, Symbolae Osloenses 75 (2000) 62-79
 

Book Reviews in International Periodicals 

 "A.D. Morrison, The Narrator in Archaic Greek and Hellenistic Poetry, Cambridge University Press, Cambridge 2007", Ancient History Bulletin Online Reviews 1 (2011) 14-16

“Dimitrios Yatromanolakis and Panagiotis Roilos, eds., Greek Ritual Poetics” Classical Bulletin 82:2 (2006) 229-230
 

Book Reviews in Norwegian

"Gjennom nåløyet" (Peter Brown: Through the eye of a needle: Wealth, the fall of Rome, and the making of Christianity in the West, 350-550 AD, Princeton University Press 2012). Klassisk Forum 2014 (1) s. 102-107

"Problematisk fra Greenblatt om Lukrets" (om Stephen Greenblatt: The Swerve, London, Bodley Head 2011/ New York, W.W. Norton 2011), Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift 16 (2013) 149-160

"Homer: Sangen om Odyssevs. Oversatt av Kjell Arild Pollestad. Cappelen Damm 2013", Klassisk forum 2013:2 106-110

"Titus Livius: Romas eldste historie. Oversatt av Gunn Haaland. Aschehoug (Thorleif Dahls Kulturbibliotek) 2012" Klassisk forum 2013:2 116-118

"Thorvald Steens historier" (om Thorvald Steen: Historier om Istanbul, 3. utg., Schibsted, Oslo 2011), Klassisk forum 2012:2 93-101, http://www.klassiskforbund.no/images/dokumenter/kf-2012-2-vestrheim.pdf

"Hvilken gullalder?" (om Knut Aukrust og Dorte Skulstad: Spansk gullalder, Pax, Oslo 2011), http://www.prosa.no/2012/hvilken-gullalder/

"Gullaldermytar" (om Knut Aukrust og Dorte Skulstad: Spansk gullalder, Pax, Oslo 2011), Dag og tid 9/3 2012

"Mogens Herman Hansen: The Shotgun Method. The Demography of the Ancient Greek City-State Culture. Columbia og London 2006" Klassisk Forum 2007:2 99-104

”Ove Kr. Sundberg, Pythagoras og de tonende tall, Solum 2002. 232 s.” Klassisk Forum 2006:2 85-88

”Odar av Horats, andre samling. Føreord, utval og gjendikting ved Johannes Gjerdåker. Det Norske Samlaget, Oslo 2005” Klassisk Forum 2006:1 129-134

”Mellom to stoler” (om Svein Jarvolls Sapfo) Vinduet 2003:3 64-68

”Horats’ oder på norsk” (om Gjerdåkers Horats) Klassisk Forum 2002:2 91-93
 

Various

"Gresk språk i fire tusen år" Klassisk forum 2016:2 55-75

"Humanistene", Klassisk forum 2016:1 51-70

"Händels Serse - barokkopera med antikk handling", Klassisk forum 2013:2 44-52

"På det greske Sicilia", Klassisk forum 2012:2 74-88

"En tragikomedie/ A tragicomedy", programartikkel til Händels Xerxes, Festspillene i Bergen 23.-24. mai 2012

"Bysantinerne", Klassisk forum 2012:1 27-37

"Et pedagogisk opplegg om fremmedord", Communicare. Et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksentret 2011:1 58-60 (med Pär Sandin)

"I Hellas med Patrick Leigh Fermor", Klassisk forum 2011:2 109-117

"Araberne reddet ikke Aristoteles", Levende historie 2011:7 13

"Målstrid på heksameter", http://bergensia.wordpress.com/2011/08/05/malstrid-pa-heksameter/

"Svensk hyldest til Ringerike", http://bergensia.wordpress.com/2010/12/17/svensk-hyldest-til-ringerike/

"Sapfo" (med gjendiktning av fr. 16), Filosofisk supplement 2010:3 38-44

"En reise gjennom Syria", Klassisk forum 2009:2 120-133

"Kallimakhos: Epigrammer : gjendiktet og med innledning og noter"  Klassisk Forum 2008:2 34-37

"Greske navn på norsk" Klassisk Forum 2007:2 32-41

”Dikt av Friedrich Hölderlin” (gjendiktninger, kommentarer og noter) Vagant 2005:3 40-48

”De olympiske leker i antikken” Bergens Tidende 2004-08-03

”En klassiker på norsk” (om Gjerdåkers Horats) Bergens Tidende 2003-01-18

”Brennende biblioteker” (om biblioteket i Aleksandria) Morgenbladet 2002-01-18

”Idyll og hyrdedikt i antikken” Vagant 2001:2/3, del II, 22-26  

”Aleksandrias berømte boksamling” Bergens Tidende 1999-10-03