Hjem
Gjert Kristoffersens bilde

Gjert Kristoffersen

Professor emeritus, nordisk språkvitenskap
 • E-postGjert.Kristoffersen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 33 02+47 901 97 709
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Nordisk språkvitenskap
 

 • Fonologi, særlig nordisk prosodi
 • Språklig variasjon
 • Kristoffersen, Gjert. 2019. Sandøydialekten – der øst og vest møtes. Sandøytårnet. Årsskrift for Sandøya historielag. 8-14.
 • Kristoffersen, Gjert; Neteland, Randi. 2019. Ka farsken? Realisering av /r/ som sibiliant i nordnorsk.
 • Kristoffersen, Gjert. 2018. Tonelagsspredning på Strilelandet. Maal og Minne. 29-81.
 • Kristoffersen, Gjert. 2018. Sandøya-dialekten. .
 • Kristoffersen, Gjert. 2018. Not all North Germanic tonal accent systems are privative: A closer look at Bergen (Norway) and Malung (Sweden).
 • Vangsnes, Øystein A; Johannessen, Janne Bondi; Åfarli, Tor Anders; Kristoffersen, Gjert. 2018. Language Infrastructure made Accessible (LIA).
 • Kristoffersen, Gjert. 2018. Hørselen er et upålitelig instrument. Språkprat.
 • Kristoffersen, Gjert. 2017. Tonelagsnøytralisering i våmhusmålet i Ovansiljan.
 • Kristiansen, Marita; Kristoffersen, Gjert; Gregersen, Frans; Josephson, Olle; Huss, Leena; Holmen, Anne; Östman, Jan-Ola; londen, monica; Hansen, Zakaris; Petersen, Hjalmar P.; Grove, Arnaq; Thomassen, Eva; Bernharðsson, Haraldur. 2017. More parallel, please! Sprogbrug i internationaliseringsprocesser Nordisk Gruppe for Parallelsprogligheds afsluttende rapport med 11 anbefalinger til universiteterne om mønsterpraksis for brug af internationale og lokale sprog. .
 • Johannessen, Janne Bondi; Askeland, Anne Renette; Hagen, Kristin; Håberg, Live; Kristoffersen, Gjert; Nøklestad, Anders; Priestley, Joel; Vangsnes, Øystein A; Åfarli, Tor Anders. 2017. Hundre nye dialektordlister.
 • Johannessen, Janne Bondi; Hagen, Kristin; Kristoffersen, Gjert; Vangsnes, Øystein A; Åfarli, Tor Anders. 2017. Erfaringer fra LIA –et infrastrukturprosjekt med gamle dialektdata.
 • Kristoffersen, Gjert. 2016. Fravær av tonelag på Strilelandet: en forskningshistorie. Maal og Minne. 111-157.
 • Kristoffersen, Gjert; Torp, Arne. 2016. Fonologi. 112 sider.
 • Kristoffersen, Gjert. 2016. Er norsk fagspråk i fare? Språkprat.
 • Kristoffersen, Gjert. 2016. Apikal istedenfor palatal /n/ og /l/ i nordnorsk: en kompromissform? 15 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

CV

Født 13. august 1949 i Arendal

Utdannelse/akademiske grader

 • Cand.philol., Universitetet i Bergen, 1978
 • Dr.philos., Universitetet i Tromsø, 1991. Avhandling: Aspects of Norwegian Syllable Structure

Akademisk karriere

 • Amanuensis i allmenn språkvitenskap, Universitetet i Tromsø, 1979-1980
 • Amanuensis i nordisk språkvitenskap, Universitetet i Tromsø, 1980-1984
 • Førsteamanuensis, Universitetet i Tromsø, 1988-1991
 • Professor i nordisk språkvitenskap, Universitetet i Bergen, 1991-
 • Professor II, Høgskolen i Agder, 2000-2002

Andre verv og stillinger

 • Instituttleder (dekan), Institutt for språk og litteratur, Universitetet i Tromsø 1983-1984
 • Forlagsredaktør, Universitetsforlaget, 1984-1988)
 • Prodekan, Det historisk-filosofiske fakultet, Universitetet i Bergen, 1993-1995
 • Instituttstyrer, Nordisk institutt, Universitetet i Bergen 1993-1994
 • Styreleder ved Universitetsbiblioteket, Universitetet i Bergen 2001-2004
 • Forskningsdirektør (100 %) Aksis, Unifob AS 2003-2006
 • Medlem av fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen, 2007-2009
 • Dekan ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen 2009-2013
 • Leder av et utvalg oppnevnt av Språkrådet som skulle legge grunnlaget for en språkpolitikk med hovedmål å sikre norsk som fullverdig nasjonalspråk , 2004-2005
 • Leader of Forskergruppe i samfunn og språkendring ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved Universitetet i Bergen
 • Medlem av redaksjonsrådet for Studia Linguistica, 1992-
 • Medlem av redaksjonsrådet for Norsk lingvistisk tidsskrift, 1997-

Forsknings- og undervisningsopphold i utlandet

 • Skandinavistikkinstituttetene ved universitetene i Gent (1994) and Wien (1999 and 2001) (2 uker hver gang, for det meste undervisning)
 • Vrije Universiteit, Amsterdam, 10 måneder 1996
 • University of California, Berkeley, det akademiske året 2000-2001
 • Universität Konstanz, 2 uker i 2007
 • University of Wisconsin, Madison, det akademiske året 2013-2014