Hjem
Margunn Bjørnholts bilde

Margunn Bjørnholt

Professor
 • E-postmargunn.bjornholt@uib.no
 • Besøksadresse
  Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
  Gullhaugveien 1–3
  0484 Oslo
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Bjørnholt er professor II ved Sosiologisk institutt og har hovedstilling som forsker I ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i Oslo.

Les mer:

Se margunnbjornholt.no/publications for en fullstendig liste over publikasjoner

 • Vis forfatter(e) (2022). Why do people participate in research interviews? Participant orientations and ethical contracts in interviews with victims of interpersonal violence. Qualitative Research.
 • Vis forfatter(e) (2022). Vulnerability, Precarity and Intersectionality: A Critical Review of Three Key Concepts for Understanding Gender-Based Violence in Migration Contexts. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Voldsutsatte kvinners oppbruddsprosesser. Fokus på familien. 234-252.
 • Vis forfatter(e) (2022). Speaking the unspeakable: Disclosures of sexual and gender-based violence in asylum credibility assessments. Nordic Journal of Human Rights.
 • Vis forfatter(e) (2022). Men’s rights activism and anti-feminist resistance in Turkey and Norway. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Fraser’s care crisis theory meets the Nordic welfare societies.
 • Vis forfatter(e) (2022). Childhood experiences of companion animal abuse and its co-occurrence with domestic abuse: Evidence from a national youth survey in Norway. Journal of Interpersonal Violence. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Between the law and a hard place: A victim of trafficking meets the Norwegian migration regime. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). What has masculinity to do with intimate partner violence?
 • Vis forfatter(e) (2021). Vold og seksuelle overgrep blant urfolk – utvalgte internasjonale perspektiver. 2/2021. 2/2021. .
 • Vis forfatter(e) (2021). Seksuelle krenkelser og hjelpsøking blant utsatte med innvandrerbakgrunn: En undersøkelse av erfaringer i hjelpeapparatet og politiet. .
 • Vis forfatter(e) (2021). Norwegian Shelters for Victims of Domestic Violence in the COVID-19 Pandemic – Navigating the New Normal. Journal of Family Violence.
 • Vis forfatter(e) (2021). Men, Masculinities and Intimate Partner Violence. Routledge.
 • Vis forfatter(e) (2021). Male victims of violence and men’s rights struggles: a perfect match?
 • Vis forfatter(e) (2021). Krisesentre i Norge og Covid-19. Tidsskrift for velferdsforskning. 1-14.
 • Vis forfatter(e) (2021). I skyggen av likestillingen: Voldsutsatte mødre i Norge. Norsk sosiologisk tidsskrift.
 • Vis forfatter(e) (2021). Feministisk økonomi. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Domestic violence and abuse through a feminist lens.
 • Vis forfatter(e) (2020). Vold, kjærlighet og makt i likestillingslandet. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Krisesentrene og covid-19 – resultat fra en kartlegging i oppmykningsfasen av pandemien (notat). .
 • Vis forfatter(e) (2020). Krisesentrene og covid-19 – resultat fra en kartlegging i april 2020 (notat). .
 • Vis forfatter(e) (2019). «Jeg ville jo si nei» – seksuell vold i parforhold. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Vold i parforhold – kjønn, likestilling og makt. 2/2019. 2/2019. .
 • Vis forfatter(e) (2019). Vold i parforhold – fortsatt et likestillingsproblem. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2019). Vold i nære relasjoner – et felt i bevegelse. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Theorising sexual violence in intimate relations in Scandinavia: a literature review.
 • Vis forfatter(e) (2019). The social dynamics of revictimization and intimate partner violence: an embodied, gendered, institutional and life course perspective. Nordic Journal of Criminology. 90-110.
 • Vis forfatter(e) (2019). Mothering and the Economy.
 • Vis forfatter(e) (2018). Same but different: Polish and Norwegian parents' work–family adaptations in Norway. Journal of European Social Policy. 292-304.
 • Vis forfatter(e) (2018). On the move: Transnational family practices among Polish parents working and caring for children in Norway. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Measuring violence, mainstreaming gender; does adding harm make a difference? Journal of Gender-Based Violence. 465-479.
 • Vis forfatter(e) (2018). How to Make What Really Matters Count in Economic Decision-Making: Care, Domestic Violence, Gender-Responsive Budgeting, Macroeconomic Policies and Human Rights. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). The role of family policy regimes in work–family adaptations: Polish parents in Norway and Poland. Central and Eastern European Migration Review. 31-50.
 • Vis forfatter(e) (2017). Balancing acts: Policy frameworks and family care strategies in Norway. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Refleksjoner over bunadfenomenet – en posttradisjonell norsk praksis under press. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Theorising love, work and family in early Norwegian family research and today.
 • Vis forfatter(e) (2014). The Abuse of Women and Animals: Two Sides of the Same Coin? .
 • Vis forfatter(e) (2014). Room for Thinking - The Spatial Dimension of Waldorf Education. Research on Steiner Education. 115-130.
 • Vis forfatter(e) (2014). Modern Men: A Norwegian 30-Year Longitudinal Study of Intergenerational Transmission and Social Change.
 • Vis forfatter(e) (2014). Introduction. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Counting on Marilyn Waring: New Advances in Feminist Economics (2nd edition). Demeter Press.
 • Vis forfatter(e) (2014). Counting on Marilyn Waring: New Advances in Feminist Economics. Demeter Press.
 • Vis forfatter(e) (2014). Changing men, changing times: Fathers and sons from an experimental gender equality study. Sociological Review. 295-315.
 • Vis forfatter(e) (2014). Advances in Feminist Economics in Times of Economic Crisis. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Vulnerability as a basis for justice and equality in the Nordic countries. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 1-8.
 • Vis forfatter(e) (2013). The vulnerability approach: A way of bridging the equality–difference dilemma? Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 25-44.
 • Vis forfatter(e) (2012). From Work-Sharing Couples to Equal Parents: Changing Perspectives of Men and Gender Equality. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). 'Am I rambling?' On the advantages of interviewing couples together. Qualitative Research. 3-19.
 • Vis forfatter(e) (2011). Kilder til begjær, inderlighet til besvær? Om tradisjon, fornyelse og faglig refleksjon i folkedansen. Musikk og tradisjon. 101-119.
 • Vis forfatter(e) (2011). How men became the local agents of change towards gender equality. Journal of Gender Studies. 3-18.
 • Vis forfatter(e) (2011). Et bærekraftig pengesystem.
 • Vis forfatter(e) (2010). Part-Time Work and the Career and Life Choices of the Men from the Work-Sharing Couples Study. Equality, Diversity and Inclusion (EDI). 573-592.
 • Vis forfatter(e) (2010). Like Father, Like Son? The Transmission of Values, Family Practices and Work-Family Adaptations to Sons of Work-Sharing Men. Fathering: A Journal of Theory, Research, and Practice about Men as Fathers. 276-299.
 • Vis forfatter(e) (2010). Den norske likedelingsmodellen - fra samfunnskritikk til hegemonisk styringsmodell. Sosiologi i dag. 35-56.
 • Vis forfatter(e) (2009). Norwegian Work-Sharing Couples Project 30 years later. Revisiting an experimental research project for gender equality in the family. Equal Opportunities International. 304-323.
 • Vis forfatter(e) (2009). Fathers and Sons - Gender Socialization and Intergenerational Transmission Revisited. Norma - International Journal for Masculinity Studies. 83-102.
 • Vis forfatter(e) (2008). Hvorfor slutter ledere i Statens vegvesen? 14. 14. .
 • Vis forfatter(e) (2008). Distance work: in the intersection technology, politics and organization. The Journal of E-working. 1-11.
 • Vis forfatter(e) (2008). Distance work: in the intersection between technology, politics and organization. The Journal of E-working.
 • Vis forfatter(e) (2007). The good, the bad and the ugly; endring av mannsrollen, fedrerettigheter og likestilling. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). (Fjern-)ledelse i Statens vegvesen. .
 • Vis forfatter(e) (2006). Evaluering av tungbilkontrollprosjektet i Region sør. .
 • Vis forfatter(e) (2006). Bruk av tradisjonskunnskap blant bunadsprodusenter i Telemark i dag. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Hvorfor er folkedrakt så viktig i Norge og marginalt i nabolandene? Nordisk kulturpolitisk tidsskrift. 34-50.
 • Vis forfatter(e) (2005). Gender and Distant Work Relations.
 • Vis forfatter(e) (2005). Farsrettigheter og mødres handlingsrom. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 259-278.
 • Vis forfatter(e) (2004). New Public Management and the Use of Distance Work.
 • Vis forfatter(e) (2004). Fjernarbeid i Statens vegvesen. Erfaringer med bruk av internt fjernarbeid i omstilling av en statlig virksomhet. 3. 3. .
 • Vis forfatter(e) (2002). Fjernarbeid – et mangfold av arbeidsformer. Sammenfatning av funn fra en forundersøkelse om fjernarbeid i Statens vegvesen. 4. 4. .
 • Vis forfatter(e) (2002). Erfaringer med hjemmekontorløsninger i statstjenesten. 1. 1. .
 • Vis forfatter(e) (2000). Tverretatlig samarbeid om personer med sammensatte hjelpebehov; en evaluering av oppfølgingen av Samarbeidsrundskrivet i kommunene. .
 • Vis forfatter(e) (2000). Samarbeid om behandlingsplasser for rusmiddelmisbrukere; en evaluering av Rusmiddelprosjektet i Telemark, Buskerud og Vestfold. .
 • Vis forfatter(e) (1999). Tradisjonskunnskap i bunadnæringa i Telemark. .
 • Vis forfatter(e) (1998). Knutepunkt telependling: Erfaringer, muligheter og suksessfaktorer. .
 • Vis forfatter(e) (1998). Evaluering av Senter for bygdeturisme. .
 • Vis forfatter(e) (1995). Money Against the Stream: Alternative Financial Institutions.
 • Vis forfatter(e) (1990). Industrikårstue Sunndalsøra. .
 • Vis forfatter(e) (1988). Etablererskole for kvinner i landbruket i Nord-Trøndelag. .
 • Vis forfatter(e) (1988). Etablererskole for kvinner i Rogaland. .
 • Vis forfatter(e) (1988). Etablererskole for kvinner i Nord-Østerdal. .

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Twitter