Hjem
 • E-postgrethe.melby@uib.no
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Grethe Melby arbeider med en monografi som omhandler  BIT Teatergarasjens historie. BIT startet som en teaterfestival i 1983. Etterhvert ble BIT til et helårs programmerende teater, med de tilhørende festivalene Oktoberdans og Meteor.

Avhandingen ser på de retoriske strategiene teateret har benyttet seg av i møte med den norske offentlighet. Den spør hvordan teateret har blitt møtt av kritikere, politikere og andre deltakere i offentligheten. Den ser også på hvordan teateret har argumentert for sitt syn på teater og scenekunst overfor byråkrati og bevilgende myndigheter. 

Grethe Melby er pedagog med 15 års erfaring som lektor i videregående skole. Hun begynte i 2007 som lektor i mediefag, men har senere jobbet som fellesfagslærer ved Årstad videregående skole med elever på industrifag, bilmekaniker, helsefagarbeid og studiespesialiserende. 

Hun har hovedfag i medievitenskap fra Institutt for informasjons- og medievitenskap. Der gjorde hun en retorisk analyse av debatter rundt fri programvare, herunder kontroversen rundt tenåringen Jon Lech Johansen som ble arrestert av Økokrim.

Grethe Melby har også studert administrasjon og organisasjonsvitenskap, litteraturvitenskap, nordisk og historie. Hun kom til Bergen høsten 1994 for å gå på skrivekunstakademiet, og har fått oppført to mindre teaterstykker tidlig på 2000-tallet. Hun har jobbet frilans som teaterprodusent.

Grethe Melby har også jobbet som frilans anmelder for Kunstkritikk no, Billedkunst, Norsk Shakespearetidskrift og Scenekunst.no. Nå anmelder hun teater og scenekunst for regionalavisen Bergens Tidene.

Grethe Melby er redaksjonemedlem i det fagfellevurderte tidsskrifet Teatervitenskapelige studier.
 

Grethe Melby er medlem at to forskningsgrupper:

Forskningsgruppen for retorikk, demokrati og offentlig kultur

Forskergruppen for teaterhistorie og dramaturgi

Høst 2023: Introduksjon til kunst, teater og digital kultur.
Kunst og kontrovers, teater og offentlighet. 

Vår  2023: TEAT115 Framsyningsanalyse og teaterkritikk: 
Teaterkritikk i dagspresse og tidskrift

Vår  2023: TEAT211 Teaterestetikk og teaterteori:
Kritisk teori, feminisme og postkolonialisme

Vår  2023: TEAT252 Teoribasert bacheloroppgåve:
Veiledning

Vår  2023: TEAT253 Praksisbasert bacheloroppgåve:
Veiledning