Hjem

Våren 2021: Studieleder ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Institutt for sammenliknende politikk og Sosiologisk institutt.

---

Seniorkonsulent i fellesadministrasjonen for Institutt for geografi og Institutt for sosialantropologi.

 • Studieadministrasjon ved Institutt for geografi
 • Evaluering og kvalitetsikring av studieprogrammer og emner
 • Studierettleiing for bachelor- og masterstudenter i geografi
 • Utveksling/internasjonalisering
 • Tilsetting og oppfølging av undervisningsassistentar
 • Sekretær for Undervisningsutvalget på Institutt for geografi
 • Alumnuskoordinator for geografi
 • Nettredaktør for nettsidene til Institutt for geografi
 • Administrere instituttet sine kontoar i sosial medium
 • Universitetet i Bergen: Cand.polit: Hovedfag i geografi. Grunn- og mellomfag i geografi, delfag norsk historie og grunnfag i kulturminnevern og kulturformidling
 • Høgskolen i Stavanger: 2-årig samfunnsfag med kulturforvaltning
 • Møre og Romsdal distriktshøgskule (Volda): Tysk grunnfag