Hjem
Gry Ekeland Parkers bilde

Gry Ekeland Parker

Seniorkonsulent, areal og energiomstilling
Mat-nat fak.,sekr, Kommunikasjon og stab
 • E-postGry.Parker@uib.no
 • Telefon+47 55 58 35 78+47 479 65 304
 • Besøksadresse
  Realfagbygget
  Allègaten 41, u. etg., Ledelse og stab
  5007 Bergen
  Rom 
  UF5b
 • Postadresse
  Postboks 7803
 • Koordinator for universitetets satsingsområde Klima og energiomstilling, med spesiell fokus på energiomstilling
 • Arealkoordinator MN-fakultetet
 • Lederstøtte fakultetsledelsen
 • MN-fakultetets valgstyr
 • Nettverk for UiBs nettsider og webredaktør

For further details about my CV please visit my LinkedIn profile, see above icon.

MA International Business/ DESS Affaires Internationales
(double degree), Université de Savoie

BA International Marketing 
BI, Norwegian Business School including exchange to:

Språk

 • Engelsk
 • Fransk

 

Twitter