Hjem
Gry Ekeland Parkers bilde

Gry Ekeland Parker

Seniorkonsulent, areal og organisasjon
 • E-postGry.Parker@uib.no
 • Telefon+47 55 58 35 78+47 479 65 304
 • Besøksadresse
  Realfagbygget
  Allègaten 41, u. etg., Ledelse og stab
  5007 Bergen
  Rom 
  UF5b
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 BERGEN
 • Koordinator for universitetets satsingsområde Klima og energiomstilling
 • Arealansvar MN-fakultetet
 • Administrativt ansvarlig for fakultetsstyret
 • Sekretær for fakultetets valgstyr
 • Koordinator for fakultetsledelsen
 • Nettverk for UiBs nettsider
 • Midlertidig verneombud fakultetsadministrasjonen

MA International Business/ DESS Affaires Internationales
(double degree), Université de Savoie

BA International Marketing 
BI, Norwegian Business School including exchange to:

 • École supérieure de Commerce de Grenoble, one year 
 • École supérieure de Commerce de Nantes Atlantiques, one semester