Hjem
 • E-postGry.Heggli@uib.no
 • Telefon+47 55 58 31 89
 • Besøksadresse
  Christiesgt. 13
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Heggli har særlig arbeidet med kulturelle perspektiv på lesing og skriving, samt skriftlige og muntlige kommunikasjonsformer, og er for tiden engasjert i forskningsfeltet akademisk skriving og internasjonalisering.  I tillegg har Heggli også kompetanse innenfor barne- og ungdomsforskning, med en interesse for aldersperspektiv, utdannings- og yrkesvalg samt skolehistorie.

 

Utvalgte publikasjoner:

2016     Care and career in the life scripts of young people – Gendered cases from the Czech Republic and Norway. Co-author: Haldis Haukanes.  NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender research, vol. 24, no. 3, 1-15.

2015     Krigen mot sukkeret: En kamp i det godes tjeneste? En studie av hvordan vitenskapelige og moralske diskurser former foreldreidentiteter. BARN -  forskning om barn og barndom i Norden, no 1, p. 41-58.

2013     Brynjulf Alver (1924-2009). I: Etnologi og folkloristikk. En fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie. Institutt for sammenlignende kulturforskning: Novus Forlag, p.267-283.

2013     Fearing the future? Young people envisioning their working lives in the Czech Republic, Norway and Tunisia. Co-authors: Haldis Haukanes and Marit Tjomsland. Journal of Youth Studies, vol 16, no 7, pp. 916-32.

2004     Alderstyranni og dekronologisering. Alder som kulturanalytisk perspektiv. Tidsskrift for kulturforskning 4

2002     Becoming and being a teenager. From childhood to youth through vernacular writing. In: Younger than yesterday, older than tomorrow. Cultural perspectives on contemporary childhood and youth. Åbo: NNF.

Heggli underviser på bachelor- og masterprogram i pedagogikk; hovedsakelig på emner med samfunnsvitenskapelig vinkling, som;

 • PED200 Education in a changing society
 • PED113 Læring i og for arbeidslivet

 

Tidsskriftartikler
 • Heggli, Gry; Haukanes, Haldis. 2016. Care and career in the life scripts of young people - gendered cases from the Czech Republic and Norway. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research. 24: 165-180. doi: 10.1080/08038740.2016.1242512
 • Heggli, Gry. 2015. Det farlig sukkeret, en trussel mot den gode barndommen? En studie av hvordan vitenskapelige og moralske diskurser former voksenidentiteter. Barn. 1. 41-58.
 • Heggli, Gry; Haukanes, Haldis; Tjomsland, Marit. 2013. Fearing the future? Young people envisioning their working lives in the Czech Republic, Norway and Tunisia. Journal of Youth Studies. 16: 916-931. doi: 10.1080/13676261.2013.766682
 • Heggli, Gry. 2011. Annerledeslandet - en respons til Ørnulf Hodnes bok "Folkeskolen i folkeminnet. En annerledes skolehistorie". Årbok for norsk utdanningshistorie. 28: 88-94.
 • Heggli, Gry. 2008. Anmeldelse av Blanka Henrikssons avhandling ”Var trogen i alt”. Den goda kvinnan som konstruktion i svenska och finlandssvenska minnesböcker 1800-1980. Åbo akademis förlag, Åbo Akademi University Press 2008. Svenska landsmål och svenskt folkliv. 1. 144-146.
 • Heggli, Gry. 2007. Sukkerets krigere. Frykt og forargelse. Bergens Tidende. Publisert 2007-09-29.
 • Heggli, Gry. 2007. Anmeldelse av doktoravhandling: Ambivalent experiences and ambiguous stories. Susanne Nylund Skog 2002. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 37: 130-132.
 • Heggli, Gry. 2005. Bokanmeldelse: Oppdrag: Mamma, pappa. Fortellinger fra en ny generasjon foreldre. Tidsskrift for kjønnsforskning. 2. 120-123.
 • Heggli, Gry. 2004. Alderstyranni og dekronologisering alder som kulturanalytisk perspektiv. Tidsskrift for kulturforskning. 3: 5-14.
Bokkapitler
 • Heggli, Gry. 2013. Brynjulf Alver (1924-2009). 15, sider 267-282. I:
  • Rogan, Bjarne; Eriksen, Anne. 2013. Etnologi og folkloristikk. En fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie. Novus Forlag. 697 sider. ISBN: 978-82-7099-723-7.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.