Hjem
 • E-postGry.Wester@uib.no
 • Telefon+47 55 58 62 47+47 459 17 782
 • Besøksadresse
  Kalfarveien 31
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Mitt hovedfelt er politisk filosofi, og min forskning fokuserer på spørsmål om rettferdig fordeling og teorier om likhet, spesielt i tilknytning til helse og helsetjenester. Hovedinteressene mine omfatter ulikheter i helse, kapabilitetstilnærmingen, funksjonshemming, og prioritering av helsetjenester.

Tidsskriftartikler
 • Wester, Gry. 2015. Conscientious objection by health care professionals. Philosophy Compass. 10: 427-437. doi: 10.1111/phc3.12235
 • Wester, Gry. 2015. The social gradient in health: missed opportunities or unjust inequalities? American Journal of Bioethics. 15: 60-62. doi: 10.1080/15265161.2015.1000746
Bokkapitler
 • Teig, Inger Lise; Wester, Gry. 2018. Styringsdilemmaer i praksis. Helsepersonells beslutninger om helsehjelp i daglig arbeid. kapittel 8, sider 208-235. I:
  • Aasen, Henriette Sinding; Bringedal, Berit; Bærøe, Kristine; Magnussen, Anne-Mette. 2018. Prioritering, styring og likebehandling: Utfordringer i norsk helsetjeneste. Cappelen Damm Akademisk. 292 sider. ISBN: 978-82-02-56935-8.
 • Wester, Gry. 2018. Hvorfor er sosiale ulikheter i helse urettferdig? 1, sider 30-56. I:
  • Aasen, Henriette Sinding; Bringedal, Berit; Bærøe, Kristine; Magnussen, Anne-Mette. 2018. Prioritering, styring og likebehandling: Utfordringer i norsk helsetjeneste. Cappelen Damm Akademisk. 292 sider. ISBN: 978-82-02-56935-8.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

'The Norwegian National Council for Priority Setting in Health Care: decisions and justifications', med Berit Bringedal, Health Economics, Policy and Law, 2017. DOI: https://doi.org/10.1017/S1744133117000020

'Conscientious Objection by Health Care Professionals', Philosophy Compass, vol. 10 (7), 2015.

‘The Social Gradient in Health: Missed Opportunities or Unjust Inequalities?’, American Journal of Bioethics, vol. 15 (3), 2015.

‘Relational Equality and Health’, med Kristin Voigt, Social Philosophy and Policy, vol. 31 (2), 2015.

‘The Need for Health and Health Care’, med Jonathan Wolff, Encyclopedia of Health Economics. Ed. Anthony Culyer. Elsevier, 2014.

‘Rettferdig Fordeling av Helse?’, Rus & Samfunn, vol. 1, 2013.

‘The Social Gradient in Health: How Fair Retirement Could Make a Difference’, med Jonathan Wolff, Public Health Ethics, vol. 3 (1), 2010.

2012 - 2014: Postdoktor ved Montreal Health Equity Research Consortium, McGill Universitet, Montreal, Canada

 

2012: Dr. Philos i filosofi (Universitetet i Oslo)

-       Avhandling: When are health inequalities unfair?

 

2007: M.Phil. i filosofi (University College London)

-       Avhandling: Doing justice to the disabled

 

2004: B.A. i psykologi og filosofi (Trinity College Dublin)

Prioritizing healthcare: Tensions and interplays between legal, political, economic and professional perspectives

Prioritering og fordeling av helsetjenester representerer flere og ulike utfordringer for velferdssystemene. I dette prosjektet skal vi utføre en tverrfaglig og empirisk forankret analyse av hvordan prioritering og fordeling av helsetjenesterer regulert og hvilke implikasjoner dette har. Vi vil undersøke hvordan prioritering av helsetjenester er regulert gjennom juridiske, politiske, økonomiske, administrative og faglige virkemidler. Hva er innholdet i og hensikten med de ulike instrumentene som regulerer fordeling og prioritering av helsetjenester?