Hjem
 • E-postGunhild.Agdesteen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 60 89
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, Årstadsveien 17
  5009 BERGEN
  Rom 
  3B19
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Koordinator for TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring.

I TVEPS trener vi studenter fra 17 ulike helse- og sosialfagsutdanninger i tverrfaglig samarbeid. Det gjør vi ved å sette sammen studenter fra ulike profesjoner i tverrfaglige grupper à 4-5 studenter, der hver gruppe skal jobbe sammen om et felles oppdrag ute på en praksisarena. TVEPS-praksis er berammet til 20 timers arbeid for studentene, og omlag tusen studenter får på denne måten trent på tverrprofesjonelt samarbeid hvert år gjennom TVEPS. Vi har samarbeid med over hundre ulike praksissteder, hovedsakelig i Bergen og Øygarden kommune.

Poster
 • Vis forfatter(e) (2019). New arenas for interprofessional work training in Western Norway.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.