Hjem
Gunhild Vesterhus Strands bilde

Gunhild Vesterhus Strand

Professor, Bistilling Hordaland fylkeskommune, tannhelsetjenesten
 • E-postGunhild.Strand@uib.no
 • Telefon+47 55 58 64 72
 • Besøksadresse
  Årstadveien 19
  5009 Bergen
  Rom 
  DO3.048
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Gerodontologi

Samfunnsodontologi

Dentale materialer

Lærebok
 • Vis forfatter(e) (2007). Munnhelse. I: Geriatrisk sykepleie. Gyldendal Akademisk.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). A Narrative of Oral Care in Palliative Patients. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). 1-7.
 • Vis forfatter(e) (2021). Lovgivning, innhold og organisering av tannhelsebehandling for sosialt svake grupper i befolkningen. Den norske tannlegeforenings tidende. 144-155.
 • Vis forfatter(e) (2020). Risiko for og forebyggelse af oral sygdom blandt ældre. Tandlægebladet. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Randomized controlled trial of the effectiveness of three different oral moisturizers in palliative care patients. European Journal of Oral Sciences. 523-530.
 • Vis forfatter(e) (2019). Erfaringer med portable, elektroniske journalsystem. Tannstikka : tidsskrift for Norsk tannpleierforening. 10-13.
 • Vis forfatter(e) (2018). Effect of glycerol on reconstructed human oral mucosa. European Journal of Oral Sciences. 1-8.
 • Vis forfatter(e) (2017). Munnstell i sykehjem. Den norske tannlegeforenings tidende. 138-143.
 • Vis forfatter(e) (2016). End-of-life palliative oral care in Norwegian health institutions. An exploratory study. Gerodontology. 522-529.
 • Vis forfatter(e) (2015). Når det søte liv blir for surt. Den norske tannlegeforenings tidende. 972-974.
 • Vis forfatter(e) (2015). Munnstell hos døende pasienter – hva vet vi om det? Omsorg. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 34-38.
 • Vis forfatter(e) (2015). Dental Management of the elderly patient in Norway. Zeitschrift für Senioren-Zahnmedizin. 23-28.
 • Vis forfatter(e) (2015). Bruk av tvang ved tannbehandling - Lov eller ikke? Den norske tannlegeforenings tidende. 328-334.
 • Vis forfatter(e) (2014). Jus, puss og konsensus. Munnpleien. 22-23.
 • Vis forfatter(e) (2013). Informert samtykke. Den norske tannlegeforenings tidende. 106-110.
 • Vis forfatter(e) (2013). Ethics in dental education from a Nordic perspective. Den norske tannlegeforenings tidende. 34-39.
 • Vis forfatter(e) (2010). Oral care training in the basic education of care professionals. Gerodontology. 121-128.
 • Vis forfatter(e) (2009). Long-term effect of an oral healthcare programme on oral hygiene in a nursing home. European Journal of Oral Sciences. 575-579.
 • Vis forfatter(e) (2008). Nylonproteser. Den norske tannlegeforenings tidende. 900-904.
 • Vis forfatter(e) (2008). Change in oral health status among the institutionalized Norwegian elderly over a period of 16 years. Acta Odontologica Scandinavica. 368-373.
 • Vis forfatter(e) (2007). Forskning og klinisk verksamhet – fungerar det? Tandläkartidningen. 52-57.
 • Vis forfatter(e) (2007). Chewing problems and dissatisfaction with chewing ability: a survey of older Tanzanians. European Journal of Oral Sciences. 265-274.
 • Vis forfatter(e) (2006). The relationship between caries in the primary dentition at 5 years of age and permanent dentition at 10 years of age – a longitudinal study. International Journal of Paediatric Dentistry. 152-160.
 • Vis forfatter(e) (2006). Psychometric properties and the prevalence, intensity and causes of oral impacts on daily performance (OIDP) in a population of older Tanzanians. Health and Quality of Life Outcomes. 56.
 • Vis forfatter(e) (2006). Norske tannteknikeres erfaringer med keramiske materialer. Tenner i Fokus. 4-8.
 • Vis forfatter(e) (2006). Dental technicians' experiences with all-ceramic extra-coronal restorations. European Journal of Prosthodontics and Restorative Dentistry. 174-178.
 • Vis forfatter(e) (2006). Clinical and socio-behavioural correlates of tooth loss: a study of older adults in Tanzania. BMC Oral Health. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Caries increment and prediction from 12 to 18 years of age: A follow–up study. European Archives of Paediatric Dentistry. 31-37.
 • Vis forfatter(e) (2006). Caregivers’ perceptions of electric vs manual toothbrushes for the institutionalised elderly. Gerodontology. 106-110.
 • Vis forfatter(e) (2006). Caregivers' perceptions of electrical versus manual toothbrushes for the institutionalised elderly. Gerodontology. 106-110.
 • Vis forfatter(e) (2005). Porselen og andre keramer. Den norske tannlegeforenings tidende. 824-827.
 • Vis forfatter(e) (2005). Munnstell når livet er på hell. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1494-1496.
 • Vis forfatter(e) (2005). Munnstell når livet er på hell. Den norske tannlegeforenings tidende. 912-915.
 • Vis forfatter(e) (2005). Keramer som tannrestaureringmateriale. Den norske tannlegeforenings tidende. 322-328.
 • Vis forfatter(e) (2004). Ethics of esthetic dentistry. Quintessence International. 456-465.
 • Vis forfatter(e) (2004). Caries in primary teeth at 5 and 10 years of age: a longitudinal study. European Journal of Paediatric Dentistry. 194-202.
 • Vis forfatter(e) (2004). Caries in primary teeth at 5 and 10 years of age - a longitudinal study. European Journal of Paediatric Dentistry. 194-202.
 • Vis forfatter(e) (2004). ""Ozonhullet"". Den norske tannlegeforenings tidende. 234-237.
 • Vis forfatter(e) (2003). 67+ og rett til tannhelse. Munnpleien. 10-13.
 • Vis forfatter(e) (2002). Relationship between caries prevalence at 5 years of age and dental anxiety at age 10. European Journal of Paediatric Dentistry. 22-26.
 • Vis forfatter(e) (2000). Restorative dentistry : tunnel restorations placed in routine practice and observed for 24 to 54 months. Quintessence International. 453-460.
 • Vis forfatter(e) (2000). Restorative dentistry : tunnel restorations placed in routine practice and observed for 24 to 54 months. Quintessence International. 453-460.
 • Vis forfatter(e) (1999). Marginal ridge strength of tunnel-prepared teeth restored with various adhesive filling materials. Cement and Concrete Research. 645-650.
 • Vis forfatter(e) (1997). Vevsbesparende kavitetstyper - teori og praksis. Den norske tannlegeforenings tidende. 132-136.
 • Vis forfatter(e) (1997). Tunnelfyllinger mest hensiktsmessig ved lav kariesaktivitet og små lesjoner. Den norske tannlegeforenings tidende. 338-339.
 • Vis forfatter(e) (1996). A 3-year clinical study of tunnel restorations. European Journal of Oral Sciences. 384-389.
 • Vis forfatter(e) (1996). A 3-year clinical study of tunnel restorations. European Journal of Oral Sciences. 384-389.
 • Vis forfatter(e) (1993). Effectiveness of caries removal by the partial tunnel preparation method. Scandinavian Journal of Dental Research. 270-273.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2008). sammenhengen mellom ernæring og tannhelse.
 • Vis forfatter(e) (2008). Oral health care plans in nursing homes.
 • Vis forfatter(e) (2008). Munn - og tannstell for eldre.
 • Vis forfatter(e) (2008). Eldretannhelse.
 • Vis forfatter(e) (2008). Eldre må kunne bite fra seg.
 • Vis forfatter(e) (2007). Tennens betydning for ernæring.
 • Vis forfatter(e) (2007). Kurs om eldres tannhelse for sykehjemslegene i Hordaland.
 • Vis forfatter(e) (2007). Gerodontologi.
 • Vis forfatter(e) (2007). Challenges for restorative dentistry in Gerodontology.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2008). Change of oral health status among institutionalized Norwegian elderly.
 • Vis forfatter(e) (2008). Bevare meg vel - om eldres tannhelse.
 • Vis forfatter(e) (2004). Norwegian dental technicians' experiences with all-ceramic restorations.
 • Vis forfatter(e) (2003). Årsaker til tannslitasje.
 • Vis forfatter(e) (2003). With dental materials - from the cradle to the grave.
 • Vis forfatter(e) (2003). Tannløshet, i går, i dag og i morgen.
 • Vis forfatter(e) (2003). Tann- og munnstell i sykehjem.
 • Vis forfatter(e) (2003). Kurs i gerodontologi.
 • Vis forfatter(e) (2003). Geriatri.
 • Vis forfatter(e) (2003). Erosjoner; forebygging og behandling.
 • Vis forfatter(e) (2003). Caries in primary teeth at 5 and 10 years of age - a longitudinal study.
 • Vis forfatter(e) (2003). Behandling av tannslitasje.
 • Vis forfatter(e) (2002). Relationship between approximal caries in primary molars and mesial caries on 6-year-molars.
 • Vis forfatter(e) (2002). Relationship between approximal caries in primary molars and mesial caries on 6-year-molars.
 • Vis forfatter(e) (2002). Evaluation of a new oral health care program in nursing homes.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2018). Tannløs og lovløs. Den norske tannlegeforenings tidende. 546-547.
 • Vis forfatter(e) (2017). Folkeopplysning eller folkeforvirring? Den norske tannlegeforening på ville veier. Den norske tannlegeforenings tidende. 283-283.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (2019). Eldreboken. Diagnoser og behandling. Kapittel 21: Munnhelse og munnstell, s. 205-211. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2013). Odontologi 2013: Palliativt munnstell. Wiley-Blackwell Publishing Inc..
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2010). Palliativt munnstell i sykehjem og sykehus.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2005). En studie av en tilstand. Den norske tannlegeforenings tidende. 458.
 • Vis forfatter(e) (2002). God tannhelse er livskvalitet. Vi over 60. 64-65.
 • Vis forfatter(e) (2002). Erosjon - når tenner tæres bort! Norsk Tannvern.
 • Vis forfatter(e) (1997). På tide med handling?? BTF-nytt. 7-14.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2019). A Study on Oral Palliative Care. An exploratory study.
 • Vis forfatter(e) (1997). Therapeutic and functional aspects of tunnel preparations in permanent teeth.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2014). Munnstellet er en juridisk plikt.
 • Vis forfatter(e) (2002). Syreskader.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2013). Palliativt munstell. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Bedre helse med en sunn munn.
 • Vis forfatter(e) (2003). Tilpasset behandling. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Glassionomercement og beslektede materialer. 21 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2011). Oral care of the terminally ill patients.
 • Vis forfatter(e) (2011). Card-based oral care routines as obligatory care plans.
 • Vis forfatter(e) (2010). Palliativt munnstell i sykehjem og sykehus.
 • Vis forfatter(e) (2007). Prevalence, intensity and causes of OIDP among Tanzanian older adults.
 • Vis forfatter(e) (2007). Dissatisfaction with chewing ability a survey of older Tanzanians.
 • Vis forfatter(e) (2006). Antimicrobial effect of ozone gas in primary root caries lesions.
 • Vis forfatter(e) (2005). Oral Care Training in Basic Education of Care Professionals.
 • Vis forfatter(e) (2004). Use of electric toothbrushes for the elderly in institutions.
 • Vis forfatter(e) (2004). Norwegian dental technicians' experiences with all-ceramic restorations.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2011). Tenner for hele livet. Den norske tannlegeforenings tidende. 104-109.
 • Vis forfatter(e) (2011). Tenner for hele livet. Tandlægebladet. 128-134.
 • Vis forfatter(e) (2011). Hampaat koko elämän ajaksi. Suomen hammaslaakarilehti. 38-42.
 • Vis forfatter(e) (2011). Behandling av de äldres tandsjukdomar. Tandläkartidningen. 72-78.
Film
 • Vis forfatter(e) (2008). Munn - og tannstell for eldre og langtidssyke.
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
 • Vis forfatter(e) (2012). Behandling under tvang? 211-221.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Munntørrhet hos alvorlig syke og døende. Tidsskrift for Den norske legeforening.
 • Vis forfatter(e) (2022). Bridge over troubled water – om broreparasjoner med retrograd fremstilte rotstifter. Den norske tannlegeforenings tidende. 250-253.
 • Vis forfatter(e) (2021). Tandvårdssystemen i Norden – stora skillnader för socioekonomiskt utsatta grupper. Tandläkartidningen. 56-62.
 • Vis forfatter(e) (2021). Risiko for og forebyggelse av oral sykdom hos eldre. Nor Tannlegeforen Tid. 2021; 131: 348. Den norske tannlegeforenings tidende.
 • Vis forfatter(e) (2021). Risiko for og forebyggelse av oral sykdom hos eldre. . Den norske tannlegeforenings tidende.
 • Vis forfatter(e) (2021). Risiko for og forebyggelse av oral sykdom hos eldre. Den norske tannlegeforenings tidende.
 • Vis forfatter(e) (2021). Risiko for og forebyggelse av oral sykdom hos eldre. Den norske tannlegeforenings tidende.
 • Vis forfatter(e) (2021). Huomioiko suun terveydenhuollon palvelujärjestelmä vähäosaiset? Suomen hammaslääkärilehti = Finlands tandlækartidning. 40-46.
 • Vis forfatter(e) (2020). Risiko for og forebyggelse af oral sygdom blandt ældre. Tandlægebladet.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2020). Munnhelse. 317-325. I:
  • Vis forfatter(e) (2020). Geriatrisk sykepleie : god omsorg til den gamle pasienten. Gyldendal Akademisk.
 • Vis forfatter(e) (2015). Munnstell. 5 sider. I:
  • Vis forfatter(e) (2015). En Verdig alderdom : omsorg ved livets slutt. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2008). God omsorg til den gamle pasienten. 316-322. I:
  • Vis forfatter(e) (2008). Geriatrisk sykepleie ; god omsorg til den gamle pasienten. Red. Marit Kirkevold, Kari Bordtkorb og Anette Hylen Ranhoff. Gyldendal Akademisk.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.