Hjem
Gunn Elisabeth Søreides bilde

Gunn Elisabeth Søreide

Førsteamanuensis
 • E-postGunn.Soreide@uib.no
 • Telefon+47 55 58 39 75+47 994 89 753
 • Besøksadresse
  Christiesgt. 13
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

 

 

 • Elev/student/lærings-identitet
 • Utdanningspolitikk
 • Diskursanalyse
 • Narrativ analyse

 

 

Underviser på flere av emnene på Bachelor/årsstudiet i Pedagogikk;  

    Høstsemester:

 • Ped 110 "Innføring i Pedagogikk"
 • Ped 112 "Pedagogiske perspektiv på læring"
 • Ped 200 "Utdanning i et samfunn i endring"

    Vårsemester

 • Ped 116 "Pedagogisk kompetanse"

 

Undervisning Masterprogrammene i Pedagogikk; 

 • Ped 311/321 «Pedagogisk filosofi»
 • Ped 312/322 «Forskningsmetode»
 • Ped 313/323 «Kunnskap og kunnskapsprosesser»
 • Ped 314/324 «Prosjektplan og fordypning»

 

Veileder masteroppgaver og stipendiater

 

 

 

Vitenskapelig artikkel
 • 2020. The Discursive Governing of Elementary School Student Identity in Norwegian Educational Policy 2000–2015. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research (ILJTER). 136-158.
 • 2018. Narrow identity resources for future students: the 21st century skills movement encounters the Norwegian education policy context. Journal of Curriculum Studies. 384-402.
 • 2016. High-skilled newcomers’ identity: learners or experts? Journal of Workplace Learning. 2-16.
 • 2014. The room of Opportunity: Understanding phases of creative knowledge processes in innovation. Journal of Workplace Learning. 545-560.
 • 2014. A Norwegian policy perspective on the relation between school leadership and pupils’ learning outcomes. Policy Studies. 576-591.
 • 2010. Ethical dilemmas: a resource in public health nurses’ everyday work? Scandinavian Journal of Caring Sciences. 75-83.
 • 2008. Teacher Union and Teacher Identity. Nordisk Pedagogik. 193-203.
 • 2007. The public face of teacher identity - narrative construction of teacher identity in public policy documents. Journal of Education Policy. 129-146.
 • 2006. Narrative construction of teacher identity: positioning and negotiation. Teachers and Teaching: theory and practice. 527-547.
 • 2003. Tell Me Your Story. Using narratives from interviews to understand indigenous knowledge. Indilinga: African Journal of Indigenous Knowledge Systems.
 • 2003. Tell Me Your Story. Using Narratives to Understand Indigenous Knowledge. Indilinga: African Journal of Indigenous Knowledge Systems. 89-97.
 • 2003. "Tell Me Your Story. Using Narratives from Interviews to Understand Indigenous Knowledge". Indilinga: African Journal of Indigenous Knowledge Systems. 89-97.
 • 2001. Perspektiver på evaluering. Pedagogisk praksis. 13-20.
Rapport
 • 2003. Felleskap og læring.Erfaringer det første året med Hovedfag i Pedagogikk. 1. 1. .
 • 2001. Fellesskap og læring. Erfaringer det første året med Hovedfag i pedagogikk. 1. 1. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • 2018. Ta tak, generasjon prestasjon!
 • 2017. God, glad og lojal. Generasjon prestasjon,et politisk ideal?
 • 2009. Profesjon og læreridentitet.
Vitenskapelig foredrag
 • 2019. The discursive construction of student identity in Norwegian education policy documents.
 • 2019. Public narratives and narrative control in The Norwegian 2020 educational reform.
 • 2019. Positioning each other – a metasynthesis of pharmacist - physician collaboration.
 • 2019. Arranged and chaired symposium in two parts: "The encounter between homogenization and heterogeneity: Increased standardization in a diverse world?" Contributed with the following paper "Paradoxes of Curriculum Change: Global educational forms in the Norwegian 2020 Reform".
 • 2018. Inclusion and exclusion in educational reforms that aim for inclusion: The case of Norway.
 • 2017. Interprofessional collaboration between physicians and community pharmacists: a metasynthesis of qualitative studies.
 • 2007. Educational policy documents as a framework for teacher and student identity construction: the case of Norway.
 • 2006. Hvordan kan et nettbasert studium i pedagogikk brukes til konstruktiv utvikling av studentidentitet?
 • 2005. The construction of teacher identity in public policy documents.
 • 2005. Læreridentitet i utdanningspolitiske dokumenter.
 • 2003. Om evaluering.
Kronikk
 • 2018. Fremtidens idealelev er et overmenneske. Bergens Tidende.
Doktorgradsavhandling
 • 2016. The Room of Opportunity. Understanding how knowledge and ideas are constructed in multidisciplinary groups working with developing innovative ideas.
 • 2015. Narrating the relationship between leadership and learning outcomes.
 • 2007. Narrative construction of teacher identity.
Poster
 • 2019. Pharmacist-physician collaboration .
 • 2003. Social roles and professional identity.
Multimediaprodukt
 • 2004. "Tilpasset opplæring - et kvalitativt intervju" (undervisningsvideo i kvalitativ metode).

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Se engelske sider

Forskergrupper