Hjem
Gunn Elisabeth Søreides bilde

Gunn Elisabeth Søreide

Førsteamanuensis
 • E-postGunn.Soreide@uib.no
 • Telefon+47 55 58 39 75+47 994 89 753
 • Besøksadresse
  Christiesgt. 13
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

 

 

 • Elev/student/lærings-identitet
 • Utdanningspolitikk
 • Diskursanalyse
 • Narrativ analyse

 

 

Underviser på flere av emnene på Bachelor/årsstudiet i Pedagogikk;  

    Høstsemester:

 • Ped 110 "Innføring i Pedagogikk"
 • Ped 112 "Pedagogiske perspektiv på læring"
 • Ped 200 "Utdanning i et samfunn i endring"

    Vårsemester

 • Ped 116 "Pedagogisk kompetanse"

 

Undervisning Masterprogrammene i Pedagogikk; 

 • Ped 311/321 «Pedagogisk filosofi»
 • Ped 312/322 «Forskningsmetode»
 • Ped 313/323 «Kunnskap og kunnskapsprosesser»
 • Ped 314/324 «Prosjektplan og fordypning»

 

Veileder masteroppgaver og stipendiater

 

 

 

Tidsskriftartikler
 • Hilt, Line; Riese, Hanne; Søreide, Gunn Elisabeth. 2018. Narrow identity resources for future students: the 21st century skills movement encounters the Norwegian education policy context. Journal of Curriculum Studies. 19 sider. doi: 10.1080/00220272.2018.1502356
 • Riese, Hanne; Hilt, Line; Søreide, Gunn Elisabeth. 2018. Fremtidens idealelev er et overmenneske. Bergens Tidende. Publisert 2018-08-22.
 • Søreide, Gunn Elisabeth. 2016. High-skilled newcomers’ identity: learners or experts? Journal of Workplace Learning. 28: 2-16. doi: 10.1108/JWL-12-2014-0088
 • Eide, Helene Marie Kjærgård; Søreide, Gunn Elisabeth. 2014. A Norwegian policy perspective on the relation between school leadership and pupils’ learning outcomes. Policy Studies. 35: 576-591. doi: 10.1080/01442872.2014.971729
 • Ness, Ingunn Johanne; Søreide, Gunn Elisabeth. 2014. The room of Opportunity: Understanding phases of creative knowledge processes in innovation. Journal of Workplace Learning. 26: 545-560. doi: 10.1108/JWL-10-2013-0077
 • Fjetland, Kirsten; Søreide, Gunn Elisabeth. 2010. Ethical dilemmas: a resource in public health nurses’ everyday work? Scandinavian Journal of Caring Sciences. 24: 75-83. doi: 10.1111/j.1471-6712.2009.00688.x
 • Søreide, Gunn Elisabeth. 2008. Teacher Union and Teacher Identity. Nordisk Pedagogik. 28: 193-203.
 • Søreide, Gunn Elisabeth. 2007. The public face of teacher identity - narrative construction of teacher identity in public policy documents. Journal of Education Policy. 22: 129-146. doi: 10.1080/02680930601158893
 • Søreide, Gunn Elisabeth. 2006. Narrative construction of teacher identity: positioning and negotiation. Teachers and Teaching: theory and practice. 12: 527-547. doi: 10.1080/13540600600832247
 • Lillejord, Sølvi; Søreide, Gunn Elisabeth. 2003. "Tell Me Your Story. Using Narratives from Interviews to Understand Indigenous Knowledge". Indilinga: African Journal of Indigenous Knowledge Systems. 2: 89-97.
 • Lillejord, Sølvi; Søreide, Gunn Elisabeth. 2003. Tell Me Your Story. Using Narratives to Understand Indigenous Knowledge. Indilinga: African Journal of Indigenous Knowledge Systems. 2: 89-97.
 • Lillejord, Sølvi; Søreide, Gunn Elisabeth. 2003. Tell Me Your Story. Using narratives from interviews to understand indigenous knowledge. Indilinga: African Journal of Indigenous Knowledge Systems. II.
 • Søreide, Gunn Elisabeth. 2001. Perspektiver på evaluering. Pedagogisk praksis. 200: 13-20.
Rapporter/avhandlinger
 • Søreide, Gunn Elisabeth. 2007. Narrative construction of teacher identity.
 • Søreide, Gunn Elisabeth. 2003. Felleskap og læring.Erfaringer det første året med Hovedfag i Pedagogikk. Pedagogisk praksis. 200: 1. MANGLER.
 • Fuglestad, Otto Laurits; Søreide, Gunn Elisabeth. 2001. Fellesskap og læring. Erfaringer det første året med Hovedfag i pedagogikk. Pedagogisk praksis. 1. Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen, Bergen. 47 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Se engelske sider

Forskergrupper