Hjem
Gunn Inger Lyse Samdals bilde
Foto:
Njord Svendsen

Gunn Inger Lyse Samdal

Forsker, leksikograf
 • E-postgunn.lyse@uib.no
 • Besøksadresse
  Universitetsbiblioteket
  Sydnesplassen 7
  5007 Bergen
  Rom 
  302
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Nåværende stilling

Jeg jobber som forsker ved Universitetet i Bergen (1.okt. 2018 - ), med en prosjektstilling som leksikograf (ordbokredaktør). I løpet av et femårig prosjekt reviderer og oppdaterer vi de to offentlige ordbøkene Bokmålsordboka og Nynorskordbokasom er del av Språksamlingane ved Universitetet i Bergen. 

Forskergrupper

Forskningsinteresser

 • Leksikografi
 • Leksikalsk semantikk og semantiske ordnett
 • Flerordsuttrykk
 • Datalingvistikk og språkteknologi
 • Korpuslingvistikk
 • Statistiske metoder og maskinlæringsmetoder for språkanalyse og språkmodellering
 • Datahåndtering
 • Forskningsinfrastruktur (FAIR data, håndtering og deling av data, metadata)

Utdanning

Jeg forsvarte min ph.d.-avhandling ved Universitetet i Bergen i 2011 (tittel: Translation-based Word Sense Disambiguation). Jeg har hovedfag i Datalingvistikk og Språkteknologi ved Universitetet i Bergen (2003), med støttefagene allmennlingvistikk, humanistisk informatikk, tysk og engelsk.

Arbeidserfaring

Før min nåværende stilling har jeg jobbet med forskning og undervisning tilknyttet Datalingvistikk og Språkteknologi ved Universitetet i Bergen (2003 - 2007, 2012-2016 og 2018-). Jeg jobbet som forsker i språkteknologiske prosjekter ved Uni Research Computing i Bergen (2008-2009). Jeg har videre jobbet ved NSD - Norsk Senter for Forskningsdata AS som spesialrådgiver for å videreutvikle NSDs opplæringsportefølje knyttet til datahåndtering, dataarkivering, FAIR data og personvern (2016-2018).

Se fanene om prosjekter og publikasjoner for ytterligere detaljer.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Kollokasjonar - språkets R2-D2 og C-3PO. Maal og Minne. 35-66.
 • Vis forfatter(e) (2020). «Den raude rase» og «negerfolk»: kontroversielle ord i Bokmålsordboka og Nynorskordboka. LexicoNordica. 77-96.
 • Vis forfatter(e) (2020). Ut med adamsslekt og inn med arveprinsesse? Leksikografiske metodar i revisjonen av BOB og NOB. Nordiske Studier i Leksikografi (NSL). 215-224.
 • Vis forfatter(e) (2016). The enrichment of lexical resources through incremental parsebanking. Language Resources and Evaluation. 291-319.
 • Vis forfatter(e) (2016). Exploring an environmental neologism in Norwegian across corpora. Neologica. 39-57.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). På skattejakt i ordbøkene.
 • Vis forfatter(e) (2023). Frukostseminar: På skattejakt i ordbøkene.
 • Vis forfatter(e) (2018). Korpus og leksikografi .
 • Vis forfatter(e) (2015). Linguistically annotated text made available.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2013). Muligheter med språkteknologi.
 • Vis forfatter(e) (2010). ”Everytime I fire a linguist, performance goes up" ? Om å kombinere forskning og kommersielle interesser.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Faste uttrykk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka: ikkje berre berre.
 • Vis forfatter(e) (2020). «den raude rase» og «negerfolk»: ​Om kontroversielle ord og nemningar i Bokmålsordboka og Nynorskordboka​.
 • Vis forfatter(e) (2019). Ut med adamsslekt og inn med arveprinsesse?​ Leksikografiske metodar i revisjonen av Bokmålsordboka og Nynorskordboka.
 • Vis forfatter(e) (2019). Frå bandsalat til bandbreidde: Leksikografiske metodar i Revisjonsprosjektet for Bokmålsordboka og Nynorskordboka.
 • Vis forfatter(e) (2016). Integrating heterogeneous digital text resources to analyze complex neologisms in Norwegian.
 • Vis forfatter(e) (2015). INESS meets CLARINO.
 • Vis forfatter(e) (2015). Annotation in INESS.
 • Vis forfatter(e) (2013). CLARIN licensing schemes.
 • Vis forfatter(e) (2012). Flerordsuttrykk i Norsk aviskorpus.
 • Vis forfatter(e) (2012). Applying current metadata initiatives: The META-NORD experience.
 • Vis forfatter(e) (2011). Translation-based Word Sense Disambiguation.
 • Vis forfatter(e) (2009). Om vispet krem og ubeskyttet sex: flerordsuttrykk i Norsk aviskorpus.
 • Vis forfatter(e) (2006). Empiriske metoder innenfor datalingvistikk: var Chomskys kritikk av empiriske metoder berettiget?
 • Vis forfatter(e) (2005). A distributional or a translational basis for data-driven sense discrimination?
 • Vis forfatter(e) (2004). Translationally derived information about lexical semantics for WSD purposes.
 • Vis forfatter(e) (2004). Translationally Based Lexical Semantics for WSD.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2007). New Voices in Linguistics. Cambridge Scholars Publishing.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2012). Norsk i den digitale tidsalderen (nynorskversjon).
 • Vis forfatter(e) (2012). Norsk i den digitale tidsalderen (bokmålsversjon).
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2011). Dårlig språk er dårlig butikk. Dagens næringsliv. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Datamaskinen må skjønne norsk. Bergens Tidende.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2011). Translation-based World Sense Disambiguation.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2011). Øyestyring gir Brage et språk.
 • Vis forfatter(e) (2011). Språkteknologi i bakevja.
 • Vis forfatter(e) (2011). Sinke i språkhjelpemidler.
 • Vis forfatter(e) (2011). Brage snakker med øynene.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2016). The CLARINO Bergen Centre: Development and Deployment. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). NorGramBank: A ‘Deep’ Treebank for Norwegian. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). COMEDI: A component metadata editor. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). The INESS Treebanking Infrastructure. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Representing Multiword Expressions in Lexical and Terminological Resources: An Analysis for Natural Language Processing Purposes. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Linking Northern European Infrastructures for Improving the Accessibility and Documentation of Complex Resources. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). What we have learned from Sofie: Extending lexical and grammatical coverage in an LFG parsebank. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Creation of an Open Shared Language Resource Repository in the Nordic and Baltic Countries. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Collocations and statistical analysis of n-grams : multiword expressions in newspaper text. 31 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Applying current metadata initiatives: The META-NORD experience. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). An integrated web-based treebank annotation system. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). A data-driven approach to anglicism identification in Norwegian. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). "Making sense of translations": Translation-based lexical information for word sense disambiguation (WSD). 14 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 • Jeg jobber som leksikograf (ordbokredaktør) i Revisjonsprosjektet for Bokmålsordboka og Nynorskordboka (www.ordbok.uib.no). Prosjektet (2018-2023) er finansiert av Språkrådet.

Tidligere prosjekter (kun på engelsk) 

Previous projects:

 • The NORDi project (2016-2021), supported by the Research Council of Norway, is owned by NSD - Norwegian Centre for Research Data. In 2016-2018, I worked at NSD as a special adviser on training and data management. In the NORDi project, I led the Work Package on training and Support. The main objective was to strengthen and expand guidance and training services at NSD, to increase awareness and practical skills within data management among researchers as well as research support staff in the Norwegian research sector. I worked both with digital training material and non-digital (face to face) training activities.
 • The national infrastructure project CLARINO (2012-2016), supported by the Research Council of Norway, was owned by UiB - University of Bergen. CLARINO is the Norwegian contribution to the international CLARIN infrastructure. I worked as a project manager in CLARINO. My main field of expertise in this context is data management, metadata and IPR/licensing issues. (2012-2015)
 • In the national infrastructure project INESS (2012-2016), supported by the Research Council of Norway, we developed a database of syntactically analysed sentences (a treebank). On the infrastructure side, I participated in developing the technical solutions of the INESS treebank (user interface, metadata, IPR issues). On the linguistic side, I added Norwegian sentence analyses to the treebank, mainly by manual annotation of sentences that have initially been parsed automatically by the NorGram grammar (LFG framework). In adding material to the Norwegian treebank, I also did text preprocessing and some grammar development.
 • The infrastructure project DASISH, supported by the EU, aimed to create synergies between infrastructure intitiatives in the Social Sciences and Humanities (SSH), among other things we developed a Virtual Competence Center (VCC) for future researchers to find information about the moral, ethical and legal aspect of compiling research material. Project ending: December 2014.
 • In the project META-NORD (2011-2013), supported by the EU, we worked to make language technology resources more easily available, offering standardized metadata and negotiating licences. We catalogued 67 Norwegian language resources relevant for language technology research and development. This work has been inherited by the projects CLARINO and (where relevant) INESS. My work in this project included: writing a national language white paper, creating metadata, encoding and reformatting research material, clearing resource ownership, rights and licenses.
 • In the national project Norsk aviskorpus / Norwegian Newspaper Corpus (Uni Research, Dep. of Computing), I worked on automatic methods to identify Multiword Expressions, terms and anglicisms in Norwegian text. I explored a variety of so-called association measures in order to rank 2- and 3-word sequences (bigrams and trigrams) in terms of whether they are likely to constitute multiword expressions. This work is closely related to automatic term extraction and the automated detection of Anglicisms in Norwegian text. We also explored the use of machine learning systems to detect Anglicisms automatically.
 • I was project leader for a development project at Uni Research Computing, where we provided language technology expertise to inprove a commercial writing aid system for dyslectics. In particular, I produced relations between orthography and pronunciation, and worked with n-grams for finding contexts to produce intelligent spelling suggestions.
 • In the national Machine Translation (MT) project LOGON (2003-2006), I worked with statistical methods for Word Sense Disambiguation. My resulting Ph.D. thesis was defended in 2011. 
 • Connected to the national project Fra parallellkorpus til ordnett (From parallel corpora to word nets) at University of Bergen, I wrote my master's thesis and also worked as a scientific assistant in 2002 - 2003.

Forskergrupper