Hjem
Gunn Mangeruds bilde
Foto:
Eivind Senneset

Gunn Mangerud

Dekan, Dean, The Faculty of Mathematics and Natural Sciences.
 • E-postgunn.mangerud@uib.no
 • Telefon+47 55 58 27 93+47 975 57 137
 • Besøksadresse
  Realfagbygget, Allégaten 41
  Rom 
  UF1C
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 Bergen

From August 2021 I was appointed the Dean of the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. The faculty consists of seven departments which jointly represents the foundation of our research and education within disciplines such as mathematics, chemistry, physics, computer science, earth science and life sciences, and with cross-diciplinary emphasis on climate, energytransition and marine research and education.

My research focuses on biostratigraphy by applying various aspects of palynology and palynofacies as keys to understand rock-age relations (dating and correlation). My work also includes applying palynology as proxies for paleovegetation, paleoclimate, and paleogeographic reconstructions, ranging in age from the Carboniferous up to the Pliocene. Since dating and reliable correlation tools are essential in every aspect of geological mapping and paleogeographic reconstructions I have worked both on a basinwide scale as as well on developing local zonations.

My ongoing research focus includes the Triassic and Paleozoic of the Arctic areas and includes novel palynological work in areas and parts of the successions previously not studied. This has a.o. resulted in various publications from the Barents Sea/Svalbard area.

Research areas/interests

· Biostratigraphy, palynology, palynofacies, Triassic, Carboniferous

· High resolution biostratigraphy, correlations, dating, zonations, biofacies

· Main geographic areas: Arctic/Barents Sea, Norwegian Continental Shelf

 

Mer populært: Fagområdet innenfor geologen som kalles biostratigrafi har med fossiler å gjøre, i mitt tilfelle mikrofossiler, fossiler som er så små at de må studeres i mikroskop. Jeg studerer sporer og pollen fra planter som spres med vind og vann og jeg studerer encellede alger som f.eks. dinoflagellater. Det er f.eks. dinoflagellater som skaper morild  - når du ser at sjøen i blant «lyser» i mørket på høsten.  Mikrofossilene jeg studerer er mange millioner år gamle, opptil 380 millioner år. Fordi de har en eksepsjonelt resistent vegg, er tallrike, små og spres lett, begraves de sammen med sedimenter og blir en del av bergarten. Jeg fjerner altså bergarten for å studere disse – og kan anvende sammensetning og identifisering til å rekonstruere avsetningsmiljø, aldersbestemmelse og indikere hvilken vegetasjon som dominerte på stedet.

 

Dekanbloggen – Gunn Mangerud – #RealfagUiB – Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet, UiB

2021

Mangerud & Frøysa. Mangfald eller konsentrasjon innan energiforskinga?

Mangfald eller konsentrasjon innan energiforskinga? (khrono.no)

2020

Mangerud G.Kva er det grøne skiftet og kvifor er dette viktig? Korleis kan vi bruke næringslivet og industrien i samarbeid med forskings- og utdanningsmiljøa for å gjennomføre denne omstillinga? LOs Regionkonferanse

Mangerud G. A newly formed knowledge-cluster; Energiomstilling Vest. DG Energy, EU Commission, Brussel

Mangerud G. CCUS research in the Bergen area. STEM/CCS Open Science Meeting.

2019

White, J.M, Galloway, J., Mangerud, G., Beauchamp, B. 2019.  John Utting (1940–2018), Palynology, https://doi.org/10.1080/01916122.2018.1557995

Mangerud, G. Research and Education for our future society. Norsk Olje og Gass

Mangerud, G. Energiomstilling ved UIB. Hordalandsbenken , Stortinget

2018

Schneebeli-Hermann, E., Weissert, H., Bucher, H., Heimhofer, U., Mangerud, G., Riding, J.  2018Peter A. Hochuli (1946-2018). Palynology 42 (4), 435-437 https://doi.org/10.1080/01916122.2018.1521838

2017

Mangerud, G. & Niall Paterson (2017). Why a geologist removes all the rock minerals to reveal the past. In: 52 more Things You Should Know About Palaeontology (Cullum & Martinius, eds.). Agile Libre (ISBN 978-0-9879594-7-8)

2016

Mangerud G.,  Vigran J.O., B jørlykke K. &  Riding J.B. 2016. A biography and obituary of Svein B. Manum (1926–2015). Palynology 40 (3). DOI:10.1080/01916122.2016.1209319. Palynology

Mangerud, G.  (oral presentation), Recruiting to permanent Academic positions.

Staff Mobility Seminar for international participants, UoBergen

Mangerud, G. (oral presentation). Innovasjon - et lederansvar for universitetsledere. UiBs Vårsamling for ledere

2015 

 

 

Mangerud, G. "Subtropisk skog i Barentshavet? Hopen og Bjørnøya: vindu inn i Barentshavets geologi". Bergen Vest Rotary, foredrag 

 

Mangerud, G. Nysgjerrighet som drivkraft, Geoprofilen  i GEO, 18 årgang, nr. 4, s 58-59 

2014

Mangerud, G. Pollen for people with allergies. In: 52 things you should know about Palaeontology and Biostratigraphy (ed. Matt Hall). Agile Libre (ISBN/0987959441) 

Helland-Hansen, W. Johansen, T.A., Mangerud, G. Rett og galt i petroleumsforskning. Kronikk, Bergens Tidende 21.4.14. http://www.bt.no/meninger/kronikk/article3099980.ece)

2013

Mangerud, G. Johansen, G.A., Blokhus, A.M., Bertsen, J. Akademiaavtale til glede, ikke besvær. På Høyden, 10.12.13

Mangerud, G. Lange linjer – korte glimt: geovitenskapens betydning for velferdssamfunnet. Christiekonferansen 2013 (foredrag)

Mangerud, G. Palynological research in a Norwegian context. Opening ceremony of the new Organic Matter Laboratory, University of Oslo

Mangerud, G. Geofag og fagdidaktikk. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets vårseminar, Lindås

Mangerud, G. Målrettet mobilitet. Internasjonaliseringskonferansen 2013 - «Internasjonalisering som kvalitetsstempel i høyere utdanning», Bergen

Mangerud, G. Faglig utbytte ved utveksling. Åpning av Internasjonal Uke, UiB 

2012

Mangerud G. An academic career. Informatics Female Network (talk)

Mangerud, G. Nye arbeidsplasser til talentfulle forskere: « Eia var jeg der». På Høyden. Nettavis for Universitetet i Bergen

Intervju. Glemmer aldri studier i Øst-Sibir. Teknisk Ukeblad, nr. 39, 2012

Berre, I. & Mangerud G. Matematikk, naturvitenskap og teknologi - kan en stereotypi fjerne en annen? Aftenposten, 7.7.12

Mangerud G. Vil ha Geofag på dagsorden. Leder i bilag til Dagens Næringsliv utarbeidet av Norsk Geologisk Forening, september 2012

Mangerud G. Språkutfordringer på et institutt med mange internasjonale ansatte. UiB seminaret seminaret «Internasjonalisering og undervisningsspråk» 

2011

Mangerud, G. Hvorfor skal jeg dra på utveksling - og hvor i all verden skal jeg dra? Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetets internasjonale studentdag

Mangerud, G. Climate research at Department of Earth Science. University of Bergen Climatic Seminar , Norway.

Mangerud, G. Instituttlederrollen - det umuliges kunst? Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets ledersamling, Solstrand

2010

Mangerud, G. Hvorfor skal jeg dra på utveksling - og hvor i all verden skal jeg dra? Innlegg på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetets internasjonale studentdag

Jensen, Hans Petter; Mark, Charlotte; Salskov-Iversen, Dorte; Mangerud, Gunn; Jensen, Hans Siggaard; Sveidahl, Henrik; Andersen, John E.; Jakobsen, Laust Joen; Christensen, Lisa Holden; van Laer, René; Johnsen, Vibeke Thornvig. Uddannelser til et globalt arbeidsmarked.  Rådet for Internationalisering av Uddannelserne, Danmark 2010,  20 sider

2009

Mangerud, G. Fruktbar kontakt over landegrensene. Debatt, Bergens Tidende, 24.02.2009

Mangerud, G. 2009. Internationalisation of Norwegian higher education in the 21st century. In Maija Airas-Hyödynmaa (ed.) Across the Borders: Internationalisation of Finnish Higher Education CIMO, Finland

2008

Mangerud, G. (talk)

Profilering av Norge som studie- og forskningsland.

Innovasjon Norge, Paris, France.

Mangerud, G. (talk)

Structures in the Norwegian Research and Higher Education Area

University of Katmandu, Nepal

Mangerud, G.  (talk)

Nordisk utdannningsamarbeid i endring.

Nordplus lanseringskonferanse, Oslo

Mangerud, G.  (talk)

South - South - North cooperation for strengthening higher education and research in developing countries - Norwegian initiatives.

Conference on Higher Education and Research in developing countries.

The Norwegian Academy of Science and Letters, Oslo, Norway.

Mangerud, G.  (talk)

Internasjonalisering for kvalitet og relevans.

Kunnskapsdepartementets fagseminar før Stortingsmelding om internasjonalisering av utdanningen, Oslo.

Mangerud, G.  (lecture)

An introduction to the Higher Education Sector in Norway – strategies and challenges

Erasmus Mundus Course, University of Joensuu, Finland

Mangerud, G.  (talk)

Transatlantic Cooperation – partnerships in higher education (Key note)

Trans Atlanctic Science Week, Ottawa, Canada

Mangerud, G.  (talk)

Partnerships in higher education.

Trans Atlanctic Science Week, Washington DC, USA

Mangerud, G. (talk) 

Global health research - a priority of Norwegian research institutions and funding agencies?

3rd Conference on Global health and Vaccination Research, Bergen; Norway.

Mangerud, G.

”Kjære Utenlandsstudent”. Politisk innlegg ANSANYTT nr.1/2008

Mangerud, G.

Færre studenter til utlandet. Debatt, ANSANYTT nr.2/2008

Mangerud, G.

Utdanning fra utlandet er gull verdt. Debatt, Bergens Tidende 21. august 2008

Mangerud, G.

”I høyeste grad seriøs”. Forskerforums nettutgave 22. august

(http://www.forskerforum.no/module_info/sokside.php)

Mangerud, G.

Norge frister utenlandske studenter. Meninger, Dagsavisen 25. August 2008

Mangerud, G. 

Effekter av internasjonalisering på utdanning og arbeidsliv. Panelist

Unio og NHOs  Frokostseminar om internasjonalisering av utdanning, Oslo

Mangerud, G.  & Pedersen V.

Nødvendig med mer internasjonalisering – et internasjonalisert arbeidsliv. www.utdanningsnytt.no

Mangerud, G.

The Norwegian Research and Higher education area – various possibilities for increased Norwegian - Canadian academic cooperation.

University of Alberta, Edmonton, Canada

Mangerud, G.

The Norwegian Research and Higher education area – various possibilities for increased Norwegian - Canadian academic cooperation.

University of British Colombia, Vancouver, Canada

Mangerud, G.

The Norwegian Research and Higher education area – future prospects for academic cooperation between

Norway and Argentina

University of Buenos Aires, Argentina

Mangerud, G.

Incentives for increased collaboration between Norway and Argentina in the Higher Education area

Ministry of Higher Education, Buenos Aires, Argentina

2007

Mangerud, G. Scholarship funds under the EEA financial mechanisms system

Seminar on academic cooperation within the EEA financial mechanisms system, Bergen, Norway

Mangerud, G.

Hvilke nasjonale programmer, insentivordninger og andre virkemidler kan nyttes i samarbeid med Kina?

Erfaringsseminar om akademisk samarbeid mellom norske og kinesiske institusjoner for høyere utdanning, Høyskolen i Narvik, Norway

Mangerud, G.

Latin-Amerika: Utdanningssamarbeid – status og mulige tiltak

Kunnskapsdepartementets fagseminar om utdanning og forskningssamarbeid med Sør-Amerika, Oslo, Norway.

Mangerud, G.

The framework agreement between Norway and Tanzania, impact from research collaborations

University of Dar Es Salaam, Tanzania

Mangerud, G.

Possibilites for increased student exchange. Association of International Educators Conference, Minneapolis, USA

Mangerud, G.

Norge i Europa – europeisk utdanningssamarbeid. Lanseringskonferanse for EUs nye utdanningsprogram – program for livslang læring, Oslo, Norway..

Mangerud, G.

International Cooperation in Higher Education – the High North dimension. Seminar on Educational Cooperation in the Circum Arctic Area, Bodø University College, Norway

Mangerud, G.

The role of  Higher Education in development. NOMA conference, Maputo, Mosambik

Mangerud, G. & Pedersen, V.

Europeiske muligheter. Livslang Læring i Europa. Itinera – skriftserie om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid, Nr 1 2007

Mangerud, G.

Norske studenter skal reise! Replikk, Aftenposten, fredag 12. oktober 2007

(http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article2043660.ece)

2006

Mangerud, G.

Fighting prejudice.Global Knowledge. Norwegian Centre for international Cooperation in Higher Education Publications Series P3

(http://www2.siu.no/vev.nsf/o/SIUs+publications-Global+Knowledge-Fighting+Prejudice)

Mangerud, G.

Effective and diverse industry – academia cooperation involving students - a Norwegian experience

EU Conference on University Enterprise Cooperation, Helsinki, Finland

Mangerud, G.

Norwegian Higher Education – possibilities for collaboration with Chinese universities

Chengdu University, China

Mangerud, G.

How can Norway and China find fruitful collaborative initiatives within Higher Education?

Chinese Ministry of Higher Education, Beijing, China

Mangerud, G.

Bologna reforms and internationalisation strategies in Norwegian Higher Education - possibilities and challenges.

European Association for International Education (EAIE), Basel, Sveits.

Mangerud, G.

Kan SIUs portefølje innen utviklingssamarbeid gi muligheter for byens næringsliv?

Bergen Næringsråd, Internasjonalt seminar, Bergen, Norway

Mangerud, G.

The formats of EU and national programmes and their relative merits.

Conference on European and National Programmes in Higher education, Bratislava, Slovakia.

2005

Mangerud, G.

Nye krav til kunnskap. Itinera – skriftserie om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid. Nr 1 2005

Mangerud, G.

Den ”bergenske” Bologna prosessen – betydning for Norge.

Nettverk for Private Høyskolers Årlige Konferanse, Bergen.

Mangerud, G.

Hvilke internasjonale initiativ bør Norge ta innen utdanning og forskning?

Utdannings- og forskningsdepartementets Holmen seminar, Oslo.

Mangerud, G.

Status & Trender i internasjonalisering – forventninger til sektoren.

Seminar om internasjonalisering, Høyskolen i Østfold.

Mangerud, G.

A presentation of the Norwegian politics on international cooperation in Higher Education.

Trilateral Workshop on Student Mobility , USA –Canada – Norway.

Forskningsdagene, Den norske ambassaden i Washington D.C.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction to palynology 5 ECTS

Master studenter:  

Tone Hetland Hansen "Source rock validation based on palynofacies  -  a case study from Carboniferous succession, Barents Sea" completed June 2017

Kurt Inge Miljeteig "Palynostratigraphy & paleoenvironment, Late Triassic, Offshore kong Karls Land, Barents Sea" completed June 2016

Anders Kleppa Meltveit "The Ladinian - Carnian transition in the Barents Sea area: dating and paleoenvironmental analyses based on palynology" Completed Nov. 2015 

Johne Landa "The Carnian – Ladinian transition in the Barents Sea area, dating and paleoenvironmental analyses based on palynology the Sentralbanken area". Completed Sept 2015

Lubna Al-Saadi "Dinoflagellate cyst stratigraphy and palaeoenvironment of the “Utsira Sands” in the northern North Sea" Completed Dec 2014

Lars Haug Holen (Palynostratigraphy & paleoenvironment, Late Triassic, Sentralbanken, Barents Sea) Completed Aug 2014

Marianne Ask (Late Triassic palynostratigraphy, Spitsbergen and Hopen) Completed June 2013

Kristina Beck (ODP Vøring /Miocene Utsira Fm) Completed 2013

 • Vis forfatter(e) (2022). Devonian palynoevents in the circum-Arctic region. Atlantic geology. 307-328.
 • Vis forfatter(e) (2021). Triassic palynoevents in the circum-Arctic region. Atlantic geology. 71-101 .
 • Vis forfatter(e) (2021). Permian palynoevents in the circum-Arctic region. Atlantic geology. 57-69.
 • Vis forfatter(e) (2021). Palynostratigraphic reassessment of the Late Devonian of Bjørnøya, Svalbard. Review of Palaeobotany and Palynology.
 • Vis forfatter(e) (2021). Introduction to the “Circum-Arctic Palynological Event Stratigraphy” (CAPE) Series of Papers. Atlantic geology.
 • Vis forfatter(e) (2021). Carboniferous palynoevents in the circum-Arctic region . Atlantic geology. 41-55.
 • Vis forfatter(e) (2020). Palynology vs. Model simulation: Oceanographic reconstruction of incomplete data from the cretaceous greenland-norwegian seaway. Newsletters on stratigraphy. 93-120.
 • Vis forfatter(e) (2019). Palynology vs. model simulation: oceanographic reconstruction of incomplete data from the Cretaceous Greenland–Norwegian Seaway. Newsletters on stratigraphy.
 • Vis forfatter(e) (2019). A revised palynozonation for the Middle–Upper Triassic (Anisian–Rhaetian) Series of the Norwegian Arctic. Geological Magazine.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa?inst=184

 

The Circum-Arctic Palynological Events (CAPE) project (as contributor and editor of planned publications in Atlantic Geology ) (which ultimately will contribute to the “CAPE datapack” in Time Scale Creator - TSC; https://timescalecreator.org/index/index.php)

Middle to Late Triassic palynostratigraphy in the Barents Sea area.

Early Carboniferous biostratigraphy of the Barents Sea (inkl Svalbard). Ended, but still working on publications!

Late Triassic dinoflagellate cysts, their ranges and distribution

 

 

 

Short CV

Education:

1994: Dr. scient. (PhD/geology), University of Bergen

1988: Cand. scient. (Master's degree) (pre-Quaternary biostratigrafi), University of Trondheim

Professional positions

2021- Dean Faculty of Mathematics and Natural Sciences

2019-2021 Vice Dean, Faculty of Mathematics and Natural Sciences

2009 - Professor, Department of Earth Science, University of Bergen

2018 (May - Nov) Visiting professor GEUS, Copenhagen, Denmark

2017-2018 (Sept- April) Visiting professor, Universidad de Concepción, Chile  

2009- 2017 Head of Department/Professor, Department of Earth Science, University of Bergen

2004-2009: Director, The Norwegian Centre for International Cooperation in Higher Education  (SIU), Bergen

2003-2004: Chief Professional Geology, Technology & Research, Hydro Oil and Energy, Bergen/Oslo

2001-2003: Manager Geology/Senior Geologist, Oseberg Petroleum Technology, Hydro Oil and Energy, Bergen

1999-2001: Head of Section/Senior Geologist, Norsk Hydro’s Research Centre, Bergen

1995-1998: Researcher/ Senior Geologist /Project leader, Norsk Hydro’s Research Centre, Bergen

1993-1995: Researcher /Geologist, Norsk Hydro’s Research Centre, Bergen

1988-1993: Researcher, IKU Petroleum Research, SINTEF, Trondheim

Academy recognition:

2022 Elected member The Royal Norwegian Society of Science and Letters (DKNVS)

2011 Elected member The Norwegian Academy of Technological Sciences (NTVA)

Boards and commisions (selected):

Present:

2021-       Board member, NERSC, Nansen Environmental and remote Sensing Center

2019-       Board member, The Polish Applied Research Programme (NORPOL) (Appointed by RCN)

2019-      Advisory Committee Member, Trond Mohn Foundation (https://www.mohnfoundation.no/?lang=en)

2018 -      Director, Board CMI (CMI - Chr. Michelsen Institute) (https://www.cmi.no/)

2018-       Deputy Chair, Chr. Michelsen Fund

2017 -     Faculty Board Member (external), The Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Univ of Oslo

2019-      Election Commitee, Norwegian Academy of Science and Technology

Previous:

2019-20     Board Member, AASP – The International Palynological Association

2017 -19    President, AASP – The International Palynological Assosiation

2016 -19    Board member, Program Board/Petromaks2, The Research Council of Norway (re-appointed for 4 years)

2016-17   Board member Uni Research AS

2016-17   Board member / President-elect, AASP – The Palynological Assosiation

2015-17   Board Member, ARCEX Center (RCN funded), Univ. of Tromsø 

2015-17   Board Deputy Member, The Nansen Legacy

2014-18: Norwegian Academy of Technological Sciences, Program Committee Bergen division

2013-17: Board Member, VilVite, Bergen Science Centre

2013-16 : Leader, National committee for the Geosciences, The Norwegian Association of Higher Education Institutions (UHR)

2013-14: Member of the Follow-Up Committee of the National Earth Science Evaluation, The Research Council of Norway

2012- 16: Programme Board Member, Petromaks2, The Research Council of Norway

2011-13 : President, Norwegian Geological Society (http://www.geologi.no/)

2010- 17: Center for Climate Dynamics (SKD), Deputy Member to the Board

2010 - 17: Board member OG21 (http://www.og21.org/en/About_OG21/)

2010-14 : Uni Research, Member to the Corporate Assembly

2010-12 : Member of the Commission for internationalization of Education under the Ministry of Science, Technology and Innovation, Denmark

2011-2013: Representative in administrative council, Integrated Ocean Drilling Program (IODP)

2011-13: Board member, UniGEO AS

2010- : Committee member for the Brøgger award 2010 (Norwegian Geological Society)

2010- : Committee member for "Vår geologiske nasjonalarv" (Norwegian Geological Society)

2008 : Committee member for the Reusch Medal (Norwegian Geological Society)

2008-09: Vice President, Academic Co-operation Association (ACA), Brussels

2007-12 : Board Member Gea Norwegica Geopark (UNESCO park)

2005-09: National member, Academic Co-operation Association (ACA), Brussels

2005-09: Re-elected external Representative, Program Board, Faculty of Geosciences and Petroleum, NTNU

2007-08: Board Member, Global Rig ASA

2006-08: Board Member, Academic Co-operation Association (ACA) Administrativ Council, Brussel

2004-06: Norwegian Geological Society’s Steering Committee for the book: “Landet blir til - Norges Geologi” and  ”The making of a Land”

2003-05: Vice President, Norwegian Geological Society

2003-04:Member, the European Association of Exploration Geophysicists (EAEG) Research Committee

2003: Chair, Program Committee arranging the conference ”Production Geoscience”

2002-05:External Representative, Program Board, Faculty of Geosciences and Petroleum, NTNU

2002: Program Committee, the Geological Winter Meeting 2002, Chair for the Petroleum Sessions

2001-03: Board member, Norwegian Geological Society

2001-03: Chair, Bergen Division of the Norwegian Geological Society

2000-01: Board member, Bergen Division of the Norwegian Geological Society

1999 : Chair, Program Committee , Norwegian Biostratigraphic Meeting

1998 : Chair, Program Committee, Nordic Palynological Meeting

1997-98: Chair, Steering Committee, the Norwegian Research Councils Project: Tectonic Impact on sedimentary respons in the post-rift phase

1993-00: Editorial Board, Grana

1992-96: Norwegian representative in the board of Collegium Palynologicum Scandinavicum (CPS)

1989-91: Board member/treasurer, Trøndelag Division of the Norwegian Geological Society

 

Som dekan leder jeg et spennende fakultet bestående av ca. 1100 ansatte og 4100 studenter. Vi representere over 60 ulike nasjonaliteter. Fakultetet er organisert i syv institutter som sammen utgjør grunnstammen for forskning og utdanning innen disipliner som matematikk, kjemi, fysikk, datavitenskap, samt geo- og biofag. Vi har flere ERC'er, ulike sentre inkludert SFF'en Birkelandsenteret og SFI'en Smart Ocean. 

Fakultet har 2 sentre for fremragende utdanning (iEarth og BioCeed) fordelt på bachelor, master, og en rekke integrerte masterstudier/profesjonsstudier og siv.ing program. 

Vi driver også med forskning og utdanning innen områder som går på tvers av fagdisiplinene, med særlig vekt på klima, energi og marine fag. 

Følg gjerne dekanbloggen:

Dekanbloggen – Gunn Mangerud – #RealfagUiB – Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet, UiB