Hjem
Gunn Elisabeth Søreides bilde

Gunn Elisabeth Søreide

Førsteamanuensis
 • E-postgunn.soreide@uib.no
 • Telefon+47 55 58 39 75
 • Besøksadresse
  Christies gate 12
  5015 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

 

 

 • Elev/student/lærings-identitet
 • Utdanningspolitikk
 • Diskursanalyse
 • Narrativ analyse

 

 

Underviser på flere av emnene på Bachelor/årsstudiet i Pedagogikk;  

    Høstsemester:

 • PED 110 "Innføring i Pedagogikk"
 • PED 112 "Pedagogiske perspektiv på læring"
 • PED 200 "Utdanning i et samfunn i endring"

    Vårsemester

 • PED 113 "Læring i og for arbeidslivet"
 • PED 210 "Vitenskapelige metoder"
 • PED 212 "Bacheloroppgave"

 

Undervisning Masterprogrammene i Pedagogikk; 

 • PED 312/322 «Forskningsmetode»
 • PED 313/323 «Kunnskap og kunnskapsprosesser»
 • PED 314/324 «Prosjektplan og fordypning»

 

Veileder masteroppgaver og stipendiatprosjekt

 

 

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Power dynamics and interprofessional collaboration: How do community pharmacists position general practitioners, and how do general practitioners position themselves? Journal of Interprofessional Care.
 • Vis forfatter(e) (2020). The Discursive Governing of Elementary School Student Identity in Norwegian Educational Policy 2000–2015. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research (ILJTER). 136-158.
 • Vis forfatter(e) (2020). Selvregulering som pedagogisk formål: Diskursive fornyelser i "Fremtidens skole". Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk.
 • Vis forfatter(e) (2020). Positioning each other – a metasynthesis of pharmacist-physician collaboration. Professions and Professionalism. 3326.
 • Vis forfatter(e) (2020). Complementing or conflicting? How pharmacists and physicians position the community pharmacist. Pharmacy Practice. 1-10.
 • Vis forfatter(e) (2018). Narrow identity resources for future students: the 21st century skills movement encounters the Norwegian education policy context. Journal of Curriculum Studies. 384-402.
 • Vis forfatter(e) (2016). High-skilled newcomers’ identity: learners or experts? Journal of Workplace Learning. 2-16.
 • Vis forfatter(e) (2014). The room of Opportunity: Understanding phases of creative knowledge processes in innovation. Journal of Workplace Learning. 545-560.
 • Vis forfatter(e) (2014). A Norwegian policy perspective on the relation between school leadership and pupils’ learning outcomes. Policy Studies. 576-591.
 • Vis forfatter(e) (2010). Ethical dilemmas: a resource in public health nurses’ everyday work? Scandinavian Journal of Caring Sciences. 75-83.
 • Vis forfatter(e) (2008). Teacher Union and Teacher Identity. Nordisk Pedagogik. 193-203.
 • Vis forfatter(e) (2007). The public face of teacher identity - narrative construction of teacher identity in public policy documents. Journal of Education Policy. 129-146.
 • Vis forfatter(e) (2006). Narrative construction of teacher identity: positioning and negotiation. Teachers and Teaching: theory and practice. 527-547.
 • Vis forfatter(e) (2003). Tell Me Your Story. Using narratives from interviews to understand indigenous knowledge. Indilinga: African Journal of Indigenous Knowledge Systems.
 • Vis forfatter(e) (2003). Tell Me Your Story. Using Narratives to Understand Indigenous Knowledge. Indilinga: African Journal of Indigenous Knowledge Systems. 89-97.
 • Vis forfatter(e) (2003). "Tell Me Your Story. Using Narratives from Interviews to Understand Indigenous Knowledge". Indilinga: African Journal of Indigenous Knowledge Systems. 89-97.
 • Vis forfatter(e) (2001). Perspektiver på evaluering. Pedagogisk praksis. 13-20.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2003). Felleskap og læring.Erfaringer det første året med Hovedfag i Pedagogikk. 1. 1. .
 • Vis forfatter(e) (2001). Fellesskap og læring. Erfaringer det første året med Hovedfag i pedagogikk. 1. 1. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2018). Ta tak, generasjon prestasjon!
 • Vis forfatter(e) (2017). God, glad og lojal. Generasjon prestasjon,et politisk ideal?
 • Vis forfatter(e) (2009). Profesjon og læreridentitet.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). The discursive construction of student identity in Norwegian education policy documents.
 • Vis forfatter(e) (2019). Public narratives and narrative control in The Norwegian 2020 educational reform.
 • Vis forfatter(e) (2019). Positioning each other – a metasynthesis of pharmacist - physician collaboration.
 • Vis forfatter(e) (2019). Arranged and chaired symposium in two parts: "The encounter between homogenization and heterogeneity: Increased standardization in a diverse world?" Contributed with the following paper "Paradoxes of Curriculum Change: Global educational forms in the Norwegian 2020 Reform".
 • Vis forfatter(e) (2018). Inclusion and exclusion in educational reforms that aim for inclusion: The case of Norway.
 • Vis forfatter(e) (2017). Interprofessional collaboration between physicians and community pharmacists: a metasynthesis of qualitative studies.
 • Vis forfatter(e) (2007). Educational policy documents as a framework for teacher and student identity construction: the case of Norway.
 • Vis forfatter(e) (2006). Hvordan kan et nettbasert studium i pedagogikk brukes til konstruktiv utvikling av studentidentitet?
 • Vis forfatter(e) (2005). The construction of teacher identity in public policy documents.
 • Vis forfatter(e) (2005). Læreridentitet i utdanningspolitiske dokumenter.
 • Vis forfatter(e) (2003). Om evaluering.
Annet produkt
 • Vis forfatter(e) (2000). Plan for praksisopplæring Førskolelærerutdanningen.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2022). Educational Standardisation in a complex world. Emerald Group Publishing Limited.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2018). Fremtidens idealelev er et overmenneske. Bergens Tidende.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2023). The teaching apparatus: Understanding the material entanglement of practices in the upper secondary classroom.
 • Vis forfatter(e) (2016). The Room of Opportunity. Understanding how knowledge and ideas are constructed in multidisciplinary groups working with developing innovative ideas.
 • Vis forfatter(e) (2015). Narrating the relationship between leadership and learning outcomes.
 • Vis forfatter(e) (2007). Narrative construction of teacher identity.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Narrative Control and Standards for Pupil Identity in the Norwegian LK-20 Educational Reform. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). How to frame standards and standardisation in education. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). 21st Century Skills and Nordic Educational Reforms. 12 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2019). Pharmacist-physician collaboration .
 • Vis forfatter(e) (2003). Social roles and professional identity.
Multimediaprodukt
 • Vis forfatter(e) (2004). "Tilpasset opplæring - et kvalitativt intervju" (undervisningsvideo i kvalitativ metode).

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Forskergrupper