Hjem
Gunnar Grendstads bilde

Gunnar Grendstad

Professor
 • E-postGunnar.Grendstad@uib.no
 • Telefon+47 55 58 94 86
 • Besøksadresse
  Christies gate 15
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN

Forskergrupper:

Citizens, Opinion, Representation (Institutt for sammenliknende politikk)

Forskargruppa for rettsstat (Det juridisk fakultet)

Forskningsfelt:

Amerikansk politikk

Juridisk atferd

Norges Høyesterett

Metode

Amerikansk politkk

Juridisk atferd

Selected publications

Books

Grendstad, G., W.R. Shaffer, J.Ø. Sunde, & E.N. Waltenburg. 2020. Proactive and Powerful. Law Clerks and the Institutionalization of the Norwegian Supreme Court. The Hague: Eleven International Publishing.

Grendstad, Gunnar, William R. Shaffer, and Eric N. Waltenburg. 2015. Policy Making in an Independent Judiciary. The Norwegian Supreme Court. Colchester, UK: ECPR Press.

Grendstad, G., Selle, P., Strømsnes, K. & Bortne, Ø. (2006). Unique Environmentalism. A Comparative Perspective. New York. Springer. (BIBSYS)

Bortne, Ø., Grendstad, G., Selle, P., & Strømsnes, K. (2001). Norsk Miljøvernorganisering mellom Stat og Lokalsamfunn. Oslo: Samlaget. (BIBSYS)

Thompson, M., Grendstad, G., & Selle, P. (Eds.). (1999). Cultural Theory as Political Science. London: Routledge. (BIBSYS)

Grendstad, G., & Selle, P. (Eds.). (1996). Kultur som levemåte. Oslo: Samlaget.  (BIBSYS)

Articles

Bjørnebekk, O.L., G. Grendstad, W. R. Shaffer, & E. N. Waltenburg. 2020. "Case inertia and a better lawyer secure victory in court." Retfærd 43(2):51-70.  (request pdf and replication files)

Arnesen, Petter Kristiansen, Henrik L. Bentsen, and Gunnar Grendstad. 2018. "Internasjonalisering, sakskompleksitet og arbeidsmengde i Norges Høyesterett." Lov og Rett, 57(7):391-411. (request pdf and replication files).

Grendstad, Gunnar, William R. Shaffer, and Eric N. Waltenburg. 2016. "Ideologi og grunnholdninger hos dommerne i Norges Høyesterett. Svar til høyesterettsdommer Clement Endresen." Lov og Rett, 55 (7):443-454. (request pdf)

Cappelen, Cornelius, Gunnar Grendstad, og Jon Kåre Skiple (2016). "Avveiningen mellom justismord og falske frifinnelser: en surveyundersøkelse av folks rettsoppfatning." Tidsskrift for Rettsvitenskap, 129 (2-3):107-137. (request pdf)

Skiple, Jon Kåre, Gunnar Grendstad, William R. Shaffer, and Eric N. Waltenburg. 2016. "Supreme Court Justices’ Economic Behavior. A Multi-Level Model Analysis." Scandinavian Political Studies. 39 (1):292-319. (request pdf) [This is an open access article]

Grendstad, Gunnar. 2015. "Norges Høyesterett 1815-2015. Forskning på dommeratferd i Norge." Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 31 (4):273-277.  (request pdf)

Grendstad, Gunnar, William R. Shaffer, Jon Kåre Skiple, and Eric N. Waltenburg. 2015. "Statsvennlighet i Norges Høyesterett 1963-2013." Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 31 (4):305-32. (request pdf)

Shaffer, William R., Gunnar Grendstad, and Eric N. Waltenburg. 2015. "Is Diversity Just for Show? Diversity and Appointment to the Norwegian Supreme Court 1945-2011." Retfærd. 38(1):18-42. (request pdf)

Grendstad, Gunnar, William R. Shaffer, and Eric N. Waltenburg. 2014. Høyesterettsdommerne er politisk farget. Svar til Morten Nadim. Lov og Rett. 53(2):109-123. (request pdf)

Shaffer, William R., Gunnar Grendstad, and Eric N. Waltenburg. 2014. Standards of interpretation. Rejoinder to Føllesdal. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 127(1):77-89. (request pdf)

Skiple, Jon Kåre, Frøy Gudbrandsen, and Gunnar Grendstad. 2013. «..som speiler det samfunnet vi har» Høyesterett, asylbarn og den alminnelige rettsoppfatning. Lov & Rett. 52 (9):609-629. (request pdf)

Grendstad, Gunnar, Grendstad, Gunnar, and Hilmar L. Mjelde. 2013. Republikanerne vinner i 2016. Stat og Styring 23 (1):57-59. (request pdf)

Grendstad, Gunnar, William R. Shaffer, and Eric N. Waltenburg. 2012. Mellom nøytralitet og aktivisme: Lovene tolker ikke seg selv. Tidsskrift for Rettsvitenskap 125 (4):521-534. (request pdf)

Grendstad, Gunnar, William R. Shaffer, and Eric N. Waltenburg (2012). "Ideologi og grunnholdninger hos dommerne i Norges Høyesterett." Lov og Rett 51(4):240-253. (request pdf)

Grendstad, Gunnar, William R. Shaffer, and Eric N. Waltenburg (2011). "Ikke til verden av politisk hvite storker." Lov og Rett 50(7): 432-442. (request pdf)

Grendstad, Gunnar, William R. Shaffer, and Eric N. Waltenburg (2011). "When justices disagree. The Influence of Ideology and Geography on Economic Voting on the Norwegian Supreme Court." Retfærd 32(1): 3-22. (request pdf)

Grendstad, Gunnar, William R. Shaffer, and Eric N. Waltenburg (2010). "Revealed Preferences of Norwegian Supreme Court Justices." Tidsskrift for Rettsvitenskap 123 (1): 73-101. (request pdf)

Grendstad, Gunnar, and Jon Dagsland Holgersen (2009). Varighet og Velstand. En prediksjonsmodell for ettermælet og omdømmet til de norske statsministrene i det 20. århundre. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 25 (2): 99-124. (request pdf)

Strømsnes, Kristin, Per Selle and Gunnar Grendstad (2009). Environmentalism between State and Local Community: Why Greenpeace has failed in Norway. Environmental Politics 18 (3): 391-407. (request pdf)

Grendstad, Gunnar, and Eirik Vestrheim (2008). Prediksjon av amerikanske presidentvalg: 2008 post mortem og 2012 prediksjonen. Stat og Styring 18 (4): 54-56. (request pdf)

Grendstad, Gunnar, and Eirik Vestrheim (2008). Svak økonomi og negativ gjenvalgseffekt svekker McCain. Stat og Styring 18 (3):15-19. (request pdf)

Grendstad, G. (2008). And we will know their greatness by the trail of controversy: Washington, Lincoln, and F. Roosevelt and their increasingly contested successors. Presidential Studies Quarterly, 38(3), 476-490. (request pdf)

Grendstad, G. (2007). Causal Complexity and Party PreferenceEuropean Journal of Political Research, 46(1), 121-149. [Reprinted in: W. Paul Vogt, ed 2008  ‘Selecting Research Methods,’ Benchmarks in Social Research Methods Series. Vol. 4: Methods for Analysing and Reporting Results. London: Sage Publications, pp. 159-183. (BIBSYS)] (request pdf)

Grendstad, G. (2003). Comparing political orientations. Grid-group theory versus the left-right dimension in the five Nordic countries. European Journal of Political Research, 42(1), 1-21. [Reprinted in pp. 365-385: Perri 6 and Gerald Mars, eds, 2008. The Institutional Dynamics of Culture. Aldershot, UK, Ashgate Publishing Limited, Vol I. (BIBSYS)]. (request pdf)

Grendstad, G. (2003). Reconsidering Nordic Party Space. Scandinavian Political Studies, 26(3), 193-217. (request pdf)

Grendstad, G., & Sundback, S. (2003). Sociodemographic Effects on Cultural Biases. A Nordic Study of Grid-Group Theory. Acta Sociologica, 46(4), 289-306. (request pdf)

Grendstad, G. (2001). Nordic Cultural Baselines. Accounting for Domestic Convergence and Foreign Policy Divergence. Journal of Comparative Policy Analysis, 3(1), 5-29. (request pdf)

Olli, E., Grendstad, G., & Wollebæk, D. (2001). Correlates of Environmental Behaviors. Bringing Back Social Context. Environment and Behavior, 33(2), 181-208. (request pdf)

Grendstad, G. (2000). Grid-Group Theory and Political Orientations. Effects of Cultural Biases in Norway in the 1990s. Scandinavian Political Studies, 23(3), 217-244. (request pdf)

Grendstad, G., & Selle, P. (2000). Cultural Myths of Human and Physical Nature: Integrated or Separated? Risk Analysis, 20(1), 27-39. (request pdf)

Grendstad, G. (1999). A Political Cultural Map of Europe. A Survey Approach. GeoJournal, 47(3), 463-475. (request pdf)

Grendstad, G. (1999). The New Ecological Paradigm Scale. Examination and Scale Analysis. Environmental Politics, 8(4), 194-205.

Grendstad, G., & Strand, T. (1999). Organizational Types and Leadership Roles. Scandinavian Journal of Management, 15(4), 385-403. (request pdf)

Grendstad, G., & Wollebæk, D. (1998). Greener Still? An Empirical Examination of Eckersley's Ecocentric Approach. Environment and Behavior, 30(5), 653-675. (request pdf)

Grendstad, G., & Rommetvedt, H. (1997). EU-tilhengernes manglende gjennomslagskraft. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, 13(1), 77-86.

Grendstad, G. (1995). Party Followership and Leadership in Norway. A Political Culture Approach. Party Politics, 1(2), 221-243. (request pdf)

Grendstad, G., & Selle, P. (1995). Cultural Theory and The New Institutionalism. Journal of Theoretical Politics, 7(1), 5-27. (reprinted in: B. G. Peters & J. Pierre (Eds., 2007), Institutionalism. New Dehli: Sage.) (request pdf)

Grendstad, G., & Selle, P. (1994). Kultur som Levemåte. Politica, 26(4), 420-438. (request pdf)

Book chapters

Grendstad, Gunnar, William R. Shaffer, and Eric N. Waltenburg. 2017. "Norway - Managed Openness and Transparency." In Supreme Courts and Reporters: The Global Perspective, ed. R. Davis and D. Taras. New York: Cambridge. (pp-235-254).

Grendstad, Gunnar, William R. Shaffer, and Eric N. Waltenburg. 2013. Høyesterettsdommerne som Grunnlovens voktere. Prøvingsretten i 26 plenumsdommer med dissens, 1925-2010. In Tolkingar av Grunnlova. Om forfatningsutviklinga 1814-2014, edited by Eirik Holmøyvik. Oslo: Unipax/Akademisk Publisering.

Grendstad, G. & Ninja Næss (forthcoming). ‘Now you see it. Now you don’t. The Norwegian Green Party’. I W.Rüdig (Ed), Green Party Members in Western Europe. Boston: MIT Press.

Grendstad, G. (2008). Causal Complexity and Party Preference, pp. 159-183 in W. Paul Vogt,  ed, Selecting Research Methods. Benchmarks in Social Research Methods Series. Vol. 4: Methods for Analysing and Reporting Results. London: Sage Publications. (BIBSYS) [Reprinted from 2007, European Journal of Political Research, 46(1), 121-149  (request pdf)].

Grendstad, G. (2008). ’Velgerne’. I Bjørn Erik Rasch (Ed.), Amerikansk Politikk. Abstrakt Forlag. Pp 142-177. (request pdf)

Grendstad, G. (2008). Comparing political orientations. Grid-group theory versus the left-right dimension in the five Nordic countries. Pp. 365-385 in The Institutional Dynamics of Culture, edited by P. 6 and G. Mars. Aldershot, UK: Ashgate Publishing Limited, Vol I. [Reprinted from 2003 European Journal of Political Research, 42(1)].

Grendstad, G., & Selle, P. (2007). Cultural Theory and The New Institutionalism. pp. 240-260, in B. G. Peters & J. Pierre (Eds.), Institutionalism. New Dehli: Sage [Reprinted from  Journal of Theoretical Politics 1995].

Grendstad, G., & Selle, P. (1999). The Formation and Transformation of Preferences. Cultural Theory and Postmaterialism Compared. In M. Thompson, G. Grendstad, & P. Selle (Eds.), Cultural Theory as Political Science (pp. 43-58). London: Routledge.

Thompson, M., Grendstad, G., & Selle, P. (1999). Cultural Theory as Political Science. In M. Thompson, G. Grendstad, & P. Selle (Eds.), Cultural Theory as Political Science (pp. 1-23). London: Routledge.

Grendstad, G., & Selle, P. (1997). Cultural Theory, Postmaterialism and Environmental Attitudes. In R. J. Ellis & M. Thompson (Eds.), Culture Matters: Essays in Honor of Aaron Wildavsky (pp. 151-168). Boulder, CO: Westview Press.

Grendstad, G. (1997). Kultur og Ledelse. In H. Byrkjeflot (Ed.), Fra Styring til Ledelse (pp. 123-135). Oslo: Fagbokforlaget.

Grendstad, G., & Rommetvedt, H. (1997). Oljehovedstadens politiske kulturlandskap. En sammenligning av holdninger og verdier i Stavanger-området og Norge. In H. Rommetvedt (Ed.), Verdier og Valg. Oljehovedstadens Politiske Kulturlandskap (pp. 175-231). Oslo: Norges Forskningsråd.

Grendstad, G., & Rommetvedt, H. (1997). Fem Tyver på Samme Marked? En Sammenlikning og en 'Empirisk Syntese' av Fem Perspektiver på Politiske Holdninger. In H. Rommetvedt (Ed.), Verdier og Valg. Oljehovedstadens Politiske Kulturlandskap (pp. 233-254). Oslo: Norges Forskningsråd.

Grendstad, G., & Selle, P. (1996). Introduksjon. In G. Grendstad & P. Selle (Eds.), Kultur som Levemåte (pp. 11-32). Oslo: Samlaget.

Grendstad, G., & Selle, P. (1996). Kulturteorien og den nye institusjonalismen. In G. Grendstad & P. Selle (Eds.), Kultur som Levemåte (pp. 117-137). Oslo: Samlaget.

Grendstad, G., & Selle, P. (1996). Kulturteori, postmaterialisme og haldningar til miljøvern. In G. Grendstad & P. Selle (Eds.), Kultur som Levemåte (pp. 286-313). Oslo: Samlaget.

Grendstad, G., Selle, P., & Strømsnes, K. (1996). Natur og Kultur. In G. Grendstad & P. Selle (Eds.), Kultur som Levemåte (pp. 183-199). Oslo: Samlaget.

Grendstad, G., & Rommetvedt, H. (1996). Fem tyver på samme marked? In G. Grendstad & P. Selle (Eds.), Kultur som Levemåte (pp. 314-329). Oslo: Samlaget.

Book reviews

Grendstad, G. (2009). ‘Republicans and the Black Vote' - M.K.Fauntroy. American Politics Review (52):19-20.

Grendstad, G. (2007). ‘Mudslingers: The Top 25 Negative Political Campaigns of All Time Countdown from No. 25 to No. 1’ - K.C. Swint. American Politics Review (48):16.

Grendstad, G. (2000). 'Urban Innovation. Creative Strategies for Turbulent Times;' 'Citizen Politics in Post-Industrial Societies;' 'The New Political Culture' - T.N. Clark et al. eds. Sosiologisk Tidsskrift (2), 149-152.

Grendstad, G. (1997). 'Social Movements and Culture' - H. Johnston and B. Klandermans (eds.). Acta Sociologica, 40(1), 112-114.

Grendstad, G. (1994). 'Inquiry and Change. The Troubled Attempt to Understand and Shape Society' - C.E. Lindblom. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, 10(1), 83-85.

Grendstad, G. (1994). 'Energi og Miljø. Nye Stridsspørsmål i Møte med Gamle Strukturer' - B. Aardal. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, 10(3), 344-346.

Grendstad, G. (1991). 'Cultural Theory' - M.Thompson, R. Ellis, A. Wildavsky. Norsk Statsviten­skapelig Tidsskrift, 7(4), 320-322.

 

Vitenskapelig artikkel
 • 2020. Case inertia and a better lawyer secure victory in court. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 51-70.
 • 2018. Internasjonalisering, sakskompleksitet og arbeidsmengde i Norges Høyesterett. Lov og Rett. 391-411.
 • 2016. Supreme court justices' economic behaviour: a multilevel model analysis. Scandinavian Political Studies. 73-94.
 • 2016. Ideologi og grunnholdninger hos dommerne i Norges Høyesterett. Svar til høyesterettsdommer Clement Endresen. Lov og Rett. 443-454.
 • 2016. Avveiningen mellom justismord og falske frifinnelser: en surveyundersøkelse av folks rettsoppfatning. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 107-137.
 • 2015. Statsvennlighet i Norges Høyesterett 1963-2013. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.
 • 2015. Norges Høyesterett 1815-2015. Forskning på dommeratferd i Norge. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 273-277.
 • 2015. Is Diversity Just for Show? Diversity and Appointment to the Norwegian Supreme Court 1945-2011. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 18-42.
 • 2014. Standards of interpretation. Rejoinder to Føllesdal. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 77-89.
 • 2013. «..som speiler det samfunnet vi har» Høyesterett, asylbarn og den alminnelige rettsoppfatning. Lov og Rett. 609-629.
 • 2012. Mellom nøytralitet og aktivisme: Lovene tolker ikke seg selv. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 521-534.
 • 2012. Ideologi og grunnholdninger hos dommerne i Norges Høyesterett. Lov og Rett. 240-253.
 • 2011. When justices disagree. The Influence of Ideology and Geography on Economic Voting on the Norwegian Supreme Court. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 3-22.
 • 2011. Ikke til verden av politisk hvite storker. Lov og Rett. 432-442.
 • 2010. Revealed preferences of Norwegian Supreme Court justices. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 73-101.
 • 2009. Environmentalism between state and local community: why Greenpeace has failed in Norway. Environmental Politics. 391-407.
 • 2009. Duration and prosperity. A prediction model for the greatness and performance of Norwegian Prime Ministers in the 20th century. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 99-124.
 • 2008. The Contemporary Presidency: And we will know their greatness by the trail of controversy: Washington, Lincoln, and Roosevelt and their increasingly contested successors. Presidential Studies Quarterly. 476-490.
 • 2007. Causal complexity and party preference. European Journal of Political Research. 121-149.
 • 2003. Sociodemographic Effects on Cultural Biases. A Nordic Study of Grid-Group Theory. Acta Sociologica. 289-306.
 • 2003. Reconsidering Nordic Party Space. Scandinavian Political Studies. 193-217.
 • 2003. Comparing political orientations. Grid-group theory versus the left-right dimension in the five Nordic countries. European Journal of Political Research. 1-21.
 • 2001. Nordic Cultural Baselines. Accounting for Domestic Convergence and Foreign Policy Divergence. Journal of Comparative Policy Analysis. 5-29.
 • 2001. Correlates of Environmental Behaviors - Bringing Back Social Context. Environment and Behavior. 181-208.
 • 2000. Grid-Group Theory and Political Orientations. Effects of Cultural Biases in Norway in the 1990s. Scandinavian Political Studies. 217-- 244.
 • 2000. Grid-Group Theory and Political Orientations. Effects of Cultural Biases in Norway in the 1990s. Scandinavian Political Studies. 217.
 • 2000. Cultural Myths of Human and Physical Nature: Integrated or Separated? Risk Analysis. 27-39.
 • 2000. Cultural Myths of Human and Physical Nature: Integrated or Separated? Risk Analysis. 27-39.
 • 1999. The New Ecological Paradigm Scale. Examination and Scale Analysis. Environmental Politics. 194-205.
 • 1999. Organizational Types And Leadership Roles. Scandinavian Journal of Management. 385-403.
 • 1999. A Political Cultural Map of Europe. A Survey Approach. GeoJournal. 463-475.
 • 1998. Greener Still? An Empirical Examination of Eckersley's Ecocentric Approach. Environment and Behavior. 653-675.
 • 1997. EU-tilhengernes manglende gjennomslagskraft. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 77-86.
 • 1995. Party Followership and Leadership in Norway: A Political Culture Approach. Party Politics. 221-243.
 • 1995. Cultural Theory and the New Institutionalism. Journal of Theoretical Politics. 5-27.
 • 1994. Kultur som levemåte. POLITIKA TYDENIK.
Faglig foredrag
 • 2020. Seminar om utredere i norske domstoler. Advokatforeningen arrangerer i samarbeid med dommerforeningen et seminar om utredere i norske domstoler 23 .januar.
 • 2020. Instituttlunsj: Proactive and Powerful - Law Clerks and the Institutionalization of the Norwegian Supreme Court.
 • 2019. May it please the court. Case complexity and oral arguments.
 • 2018. USAs Høyesterett:Fra Juss til Politikk.
 • 2015. Politisk atferd i høyesterett.
Populærvitenskapelig foredrag
 • 2019. Proactive and Powerful.
 • 2016. Replacing [Justice] Scalia.
 • 2015. Høyesterett - en mening som binder oss alle.
 • 2015. Dommeratferd og dommerholdninger – empiriske funn.
 • 2012. Presidenter og presidentvalg i USA.
 • 2012. Er Høyesterett statsvennlig? Ny vin på gamle flasker.
 • 2012. Amerikanske presidenter i historisk tid.
 • 2012. American presidents in political time.
 • 2010. Progess and immigration in the sub-artic monarchy.
 • 2010. Er dommerne i Høyesterett politikere i kapper når de utøver sin samfunnsmakt?
 • 2009. President Barack Obama i Politisk Tid.
 • 2009. Nixon og Watergate.
 • 2008. What a Way to Elect a President! The Electoral College and the U.S. Presidential Election.
 • 2008. Ny president i USA - Hva kan vi vente oss nå?
 • 2008. Kommentar til 'The War Room'.
 • 2008. Forecasting Models of the Popular Vote in Presidential Elections.
 • 2008. Det amerikanske presidentvalget.
 • 2007. Presidenters Omdømme og USAs Herredømme.
 • 2004. Hvor går USA? Foran høstens presidentvalg.
 • 2001. Når kan vi stole på meningsmålingene?
Vitenskapelig foredrag
 • 2019. The Norwegian Supreme Court Database.
 • 2019. Proactive and Powerful. Law Clerks and the Institutionalization of the Norwegian Supreme Court. Findings from a study on the role of judicial assistants at the Norwegian Supreme Court, compared with the other Nordic countries.
 • 2018. The Norwegian Supreme Court law clerk unit: Toward a more prominent role in the judicial decision-making process.
 • 2018. Interrupted paper trails. Analyzing decision making on the Norwegian Supreme Court .
 • 2018. Diversity and Supreme Court Justices’ Voting When Legislative Intent is Known: The Case of Norway.
 • 2017. Søkelys på Norges Høyesterett. Statsvitenskapelige og juridiske perspektiver.
 • 2017. Norwegian Supreme Court Law Clerks: The Development of an Institution [“... like ordering soldiers toward a shower of bullets”].
 • 2016. Politikk i siste instans? Statsvennlighet i Norges Høyesterett.
 • 2016. Economic Policy Making on the Supreme Court: The Case of Norway .
 • 2016. Economic Policy Making on the Supreme Court.
 • 2016. Does Judicial Appointment Reform Bolster The Legal Model? The Case of the Norwegian Supreme Court.
 • 2015. The Impact of Legislative Intent on Supreme Court Decision Making: The Case of Norway.
 • 2015. Statsvennlighet i Norges Høyesterett 1963-2013.
 • 2014. The Impact of Court Diversification on Judicial Behavior: The Case of Norway.
 • 2014. Supreme Court Justice's Economic Policy-Making in a Social Democracy: The Case of Norway.
 • 2014. Economic Policy-Making on the Norwegian Supreme Court.
 • 2013. The super legislators. Analyzing judicial dissent on landmark supreme court judicial review decisions.
 • 2013. Socio-Political Fractionalization in the Norwegian Supreme Court.
 • 2013. Politikk, Høgsterett og dissensar.
 • 2012. Socio-Political Experiences of Norwegian Supreme Court Justices.
 • 2012. Public Economic Interests vs. Private Economic Rights: Preferential Voting on the Norwegian Supreme Court, 1948-2011.
 • 2012. Bare er et spill for galleriet? Dommervoteringer i 26 plenumssaker med dissens.
 • 2011. Statsvennlighet i Norges Høyesterett.
 • 2011. Revisiting “the State Friendliness of the Norwegian Supreme Court” hypothesis.
 • 2011. Policy Making By Appointment. The Composition of the Norwegian Supreme Court 1945-2009.
 • 2011. Judicial behavior on the Norwegian Supreme Court 1945-2009. Determining the effects of extra-legal forces on the justices' votes: The case of ”government friendly” voting.
 • 2010. Politisk atferd i Norges høyesterett. Hvordan kan vi måle effekten av reelle hensyn?
 • 2010. Of Time and Division: A Thick Description of the Non-unanimous Decisions of the Norwegian Supreme Court, 1945 - 2009.
 • 2010. Determinants of Voting Coalitions: The Norwegian Supreme Court 1945-2009.
 • 2009. Presidential Performance in Political Time.
 • 2009. Judicial Ideology and the Norwegian Supreme Court: Individual vs. Collective Goods.
 • 2008. The End of the Activist Executive. Testing the Effects of Congressional Polarization and Divided Party Government on Presidential Performance.
 • 2008. Revealed Preferences of Norwegian Supreme Court Justices.
 • 2008. Forecasting the 2008 U.S. Presidential Election.
 • 2008. Autoritet versus Makt. En Re-typologisering av USAs Presidenter.
 • 2007. Political Parties and Elections.
 • 2007. And we will know the greatness of Washington, Lincoln, and F.Roosevelt by their trail of increasingly contested presidents.
 • 2006. Why Greenpeace Failed in Norway.
 • 2006. Velgerne.
 • 2006. Norwegian Environmentalism between State and Local Community: Why Greenpeace Failed in Norway.
 • 2004. Derfor vinner republikanerne alt.
 • 2004. A Boolean Approach To Party Preference. A Five Country Study.
 • 2004. A Boolean Approach To Party Preference. A Five Country Study.
 • 2003. A Boolean Approach to Party Preference.
 • 2002. Reconsidering Nordic Party Space.
 • 2002. Reconsidering Nordic Party Space.
 • 2002. Nordic Party Space.
 • 2002. Fem tyver på samme marked.
Leder
 • 2000. 'Urban Innovation. Creative Strategies for Turbulent Times;' 'Citizen Politics in Post-Industrial Societies;' 'The New Political Culture' T.N. Clark et al. eds. Sosiologisk Tidsskrift. 149-152.
Anmeldelse
 • 2009. Review of Fauntroy, Michael K. 2007. Republicans and the Black Vote. London: Lynne Rienner Publishers. American Politics Review. 19-20.
 • 2007. Review of ‘Mudslingers: The Top 25 Negative Political Campaigns of All Time Countdown from No. 25 to No. 1’ - K.C. Swint. American Politics Review. 16.
Populærvitenskapelig artikkel
 • 2013. Republikanerne vinner i 2016. Stat og styring. 57-59.
 • 2010. Høyesterett som politisk organ. Stat og styring. 30-31.
 • 2008. Svak økonomi og negativ gjenvalgseffekt svekker McCain. Stat og styring. 15-19.
 • 2008. Prediksjon av amerikanske presidentvalg: 2008 post mortem og 2012 prediksjonen. Stat og styring. 54-56.
Kronikk
 • 2020. Trump har sløst bort en god krise. Stavanger Aftenblad.
 • 2020. Koronakrisen setter valgkampen i karantene. Bergens Tidende.
 • 2020. Kompromiss er kapitulasjon. Stavanger Aftenblad.
 • 2020. Betyr alt og ingenting. Stavanger Aftenblad.
 • 2019. Vanskelig å hjelpe Boris nå. Stavanger Aftenblad.
 • 2019. USAs arvesynd – rasismen. Stavanger Aftenblad.
 • 2019. Trump ikke lenger trygg. Stavanger Aftenblad. 5.
 • 2019. Trump er blitt ufeilbarlig. Stavanger Aftenblad. 5.
 • 2019. Trump blir gjenvalgt i 2020. Stavanger Aftenblad. 5.
 • 2019. Madam President. Stavanger Aftenblad.
 • 2019. Løslatt uten stemmerett. Stavanger Aftenblad. 5.
 • 2019. Ingen kan rokke ved fri abort i USA. Stavanger Aftenblad.
 • 2019. Et splittet Washington og polariserte velgere kan redde Trump. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • 2019. Elefanten og de 25 eslene. Stavanger Aftenblad.
 • 2019. Dypere ned i gjeldshullet. Stavanger Aftenblad. 5.
 • 2017. Økt verdipolarisering i USA. Stavanger Aftenblad. 5.
 • 2017. Å bli kvitt presidenten i USA. Stavanger Aftenblad.
 • 2017. USA revner på begge sider. Stavanger Aftenblad. 5.
 • 2017. Trump ble ingen Roosevelt. Stavanger Aftenblad.
 • 2017. Politikere velger folket. Stavanger Aftenblad.
 • 2017. Låst i revers. Stavanger Aftenblad.
 • 2017. Et demokratisk øyeblikk. Stavanger Aftenblad.
 • 2015. Valgkampen, vinneren og vetokratiet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). B18-B19.
 • 2015. Stortinget og justitiarius bør møtes. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). B2.
 • 2015. Stemmer for staten. Klassekampen.
 • 2015. Statsvennlighet i Norges Høyesterett. Rett på sak: Aktualitetsmagasin for domstolene. 32-33.
 • 2014. Høyesterett er også politisk. Klassekampen.
 • 2013. Hva blir Obamas ettermæle? Bergens Tidende. B24.
 • 2012. Obama blir gjenvalgt. Dagsavisen. 4.
 • 2010. Åpenhet om dommerne. Dagens næringsliv. 3.
 • 2008. McCain er dømt til å tape. Dagens næringsliv. 3.
 • 2007. Her er USAs neste president. Bergens Tidende. 14.
 • 2006. Demokratisk valgvind i USA. Bergens Tidende. 13.
 • 2005. Viktigere enn Bush. Fædrelandsvennen. 1 sider.
 • 2005. Viktigere enn Bush. Bergens Tidende.
 • 2005. Bilder fra Slagmarken. Bergens Tidende.
 • 2004. Republikanerne beholder Kongressen. Bergens Tidende. 27.
 • 2004. Bush vinner presidentvalget. Fædrelandsvennen.
 • 2004. Bush Vinner. Bergens Tidende.
 • 2003. Arven etter Strom Thurmond. Morgenbladet. 9.
 • 2000. Karakterer - korkje tilfeldig eller innvikla. Bergens Tidende. 24.
 • 2000. 'Urban Innovation. Creative Strategies for Turbulent Times;' 'Citizen Politics in Post-Industrial Societies;' 'The New Political Culture' T.N. Clark et al. eds. Sosiologisk Tidsskrift. 149-152.
 • 1999. Mål og mening i en valgkamp. Bergens Tidende. 24.
 • 1999. Mål og mening i en valgkamp. Bergens Tidende.
Brev til redaktøren
 • 2015. Et demokratisk øyeblikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). B15.
Doktorgradsavhandling
 • 2019. Shaping Judicial Preferences: Institutions, Appointments and Discretion on Nordic Supreme Courts.
 • 2019. Determinants and Public Policy Consequences of Dissent in the Supreme Court of Norway.
 • 1995. Classifying Cultures.
Intervju
 • 2009. Slik sikrer de omdømmet.
 • 2008. – Obama vinn presidentvalet.
 • 2008. Valgrekord for Nyhetskanalen.
 • 2008. Uavgjort i visepresidentdebatten mellom Palin og Biden.
 • 2008. Romney trekker seg fra nominasjonskampen.
 • 2008. Primærvalgene i delstatene LA, NE, WA, KS i USA.
 • 2008. Klart for maratonnominasjon.
 • 2008. Hva betyr det amerikanske valget for Bergen og Norge?
 • 2008. Etter primærvalget i USA 5. februar.
 • 2008. Bør Hillary Clinton trekke seg?
 • 2008. -Som en 10.000 meter.
 • 2008. -Dette vil bli et historisk valg.
 • 2008. - McCain har vunnet mye tid og krefter.
 • 2008. - Foran den tredje og siste presidentkandidatdebatten.
 • 2008. "Obama vinner.
 • 2007. Nettmøte om amerikansk politikk.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2017. Norway - Managed Openness and Transparency. 20 sider.
 • 2013. Høyesterettsdommerne som Grunnlovens voktere. Prøvingsretten i 26 plenumsdommer med dissens, 1925-2010. 20 sider.
 • 2008. Velgerne. 37 sider.
 • 2008. Comparing Political Orientations. Grid-Group Theory versus the Left-Right Dimension in the 5 Nordic Countries. 21 sider.
 • 2008. Causal Complexity and Party Preference. 25 sider.
 • 2007. Cultural Theory and the New Institutionalism. 21 sider.
 • 1999. The Formation and Transformation of Preferences. Cultural Theory and Postmaterialism Compared. 16 sider.
 • 1999. Cultural Theory as Political Science. 23 sider.
 • 1997. Oljehovedstadens politiske kulturlandskap. En sammenligning av holdninger og verdier i Stavanger-området og Norge.
 • 1997. Kultur og Ledelse. 13 sider.
 • 1997. Fem Tyver på samme Marked? En sammenlikning og en 'Empirisk Syntese' av Fem Perspektiver på Politiske Holdninger.
 • 1997. Cultural Theory, Postmaterialism and Environmental Attitudes. 18 sider.
 • 1996. Natur og kultur. 17 sider.
 • 1996. Kulturtoeri, postmaterialism og haldningar til miljøvern.
 • 1996. Kulturteorien og den nye institusjonalismen. 21 sider.
 • 1996. Kulturteorien og den nye institusjonalismen.
 • 1996. Kulturteori, postmaterialisme og haldningar til miljøvern. 28 sider.
 • 1996. Introduksjon til kulturteorien.
 • 1996. Introduksjon. 22 sider.
 • 1996. Fem tyver på samme marked? 16 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Amerikansk politikk

Juridisk atferd

Politisk atferd