Hjem
Gunnar Grendstads bilde

Gunnar Grendstad

Professor
 • E-postGunnar.Grendstad@uib.no
 • Telefon+47 55 58 94 86
 • Besøksadresse
  Christies gate 15
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Gunnar Grendstad underviser og forsker på domstoler og dommeratferd, spesielt på Norges Høyesterett. Forskningen bygger blant annet på Doranoh, en relasjonsdatabase som inneholder informasjon om avgjørelser, dommere og voteringer i Norges Høyesterett, særlig i perioden fra 2008 og fram til i dag. Forskning er publisert i International Journal of Constitutional Law, Justice System Journal, Scandinavian Political Studies, Norsk Statstvitenskaplig Tidsskrift, Tidsskrift for Rettsvitenskap, Lov og Rett, Retfærd og International Journal for Court Administration.

Grendstad er medredaktør på The Oxford Handbook of Comparative Judicial Behavior sammen med Lee Epstein, Urska Sadl og Keren Weinshall (Oxford University Press, forthcoming).

Sammen med William R. Shaffer, Eric N, Waltenburg og Jørn Øyrehagen Sunde har han publisert bøkene Policy Making in an Independent Judiciary. The Norwegian Supreme Court (ECPR Press) og Proactive and Powerful. Law Clerks and the Institutionalization of the Norwegian Supreme Court (Eleven International Publishing).

Grendstad underviser også i amerikansk politikk og har publisert i Presidential Studies Quarterly. Han kommenterer amerikansk politikk i norske media.

Tidligere har Grendstad forsket på «kulturteori» med publikasjoner i Journal of Theoretical Politics, Party Politics, European Journal of Political Research, Acta Sociologica, Journal of Comparative Policy Analysis og GeoJournal. Sammen med Michael Thompson og Per Selle redigerte han Cultural Theory as Political Science (Routledge). Tidligere forskning har også inkludert miljøvern og miljøbevegelser med publikasjoner i Risk Analysis, Environmental Politics, og Environment and Behavior. Sammen med Per Selle, Kristin Strømsnes og Øystein Bortne utga han Unique Environmentalism. A Comparative Perspective (Springer).

Grendstad har vært gjesteforsker ved University of California, Berkeley; Purdue University, Indiana; og University of Washington, Seattle. Han deltar i forskningsgruppene Citizens, Opinion, Representation (Institutt for sammenliknende politikk) og Forskargruppa for rettsstat (Det juridisk fakultet).

 

Metode

Amerikansk politkk

Juridisk atferd

Selected publications

Books

Epstein, Lee, Gunnar Grendstad, Urška Šadl og Keren Weinshall (red.). Forthcoming. The Oxford Handbook of Comparative Judicial Behaviour. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press.

Grendstad, G., W.R. Shaffer, J.Ø. Sunde, & E.N. Waltenburg. 2020. Proactive and Powerful. Law Clerks and the Institutionalization of the Norwegian Supreme Court. The Hague: Eleven International Publishing.

Grendstad, Gunnar, William R. Shaffer, and Eric N. Waltenburg. 2015. Policy Making in an Independent Judiciary. The Norwegian Supreme Court. Colchester, UK: ECPR Press.

Grendstad, G., Selle, P., Strømsnes, K. & Bortne, Ø. (2006). Unique Environmentalism. A Comparative Perspective. New York. Springer. (BIBSYS)

Bortne, Ø., Grendstad, G., Selle, P., & Strømsnes, K. (2001). Norsk Miljøvernorganisering mellom Stat og Lokalsamfunn. Oslo: Samlaget. (BIBSYS)

Thompson, M., Grendstad, G., & Selle, P. (Eds.). (1999). Cultural Theory as Political Science. London: Routledge. (BIBSYS)

Grendstad, G., & Selle, P. (Eds.). (1996). Kultur som levemåte. Oslo: Samlaget.  (BIBSYS)

Articles

Ghavanini, Anna Wallerman, Gunnar Grendstad, and Johan Karlsson Schaffer. forthcoming. "Institutions that Define the Policy-Making Role of Courts: A Comparative Analysis of the Supreme Courts of Scandinavia." International Journal of Constitutional Law. 21 (3): 1-28. https://doi.org/10.1093/icon/moad068 

Skiple, Jon Kåre, Ingvild Misje, & Gunnar Grendstad. 2022. Er Geografisk Representasjon i Høyesterett viktig? Holdninger blant befolkning og eliter i sentrum og periferien av Norge. Norsk statsvitenskaplig tidsskrift, 38 (4): 178-196. https://doi.org/10.18261/nst.38.4.4

Nie, Mintao, Gunnar Grendstad, Eric N. Waltenburg og William R. Shaffer. 2022. «The Impact of Female Leadership in Collegial Courts on Time to Render Merits Decisions: Evidence from the Norwegian Supreme Court», Justice System Journal. 43 (3): 353-372. https://doi.org/10.1080/0098261X.2022.2095944 Replication files: https://doi.org/10.18710/5NP4DG  

Meland, Ida Marie Støp, Welat Akman Westrheim, and Gunnar Grendstad. 2022. "Spørsmål og dialog i muntlige forhandlinger i Norges Høyesterett." Lov og Rett 61 (2):117-128. https://doi.org/10.18261/lor.61.2.5 

Bentsen, Henrik L., Gunnar Grendstad, William R. Shaffer, and Eric N. Waltenburg. 2021 "A High Court Plays the Accordion: Validating Ex Ante Case Complexity on Oral Arguments." Justice System Journal. 42 (2):130–49. https://doi.org/10.1080/0098261X.2021.1881667 Replication files: https://doi.org/10.18710/DWIX6Y

Grendstad, Gunnar, and Jon Kåre Skiple. 2021. "Tilfeldighetsprinsippet i Norges Høyesterett: Fordelingen av Saker Mellom Dommere og Fordelingen av Dommere på Avdeling. En empirisk undersøkelse." Tidsskrift for Rettsvitenskap 134 (1):46-76. https://doi.org/10.18261/issn.1504-3096-2021-01-02 Replication files: https://doi.org/10.18710/6ECTTE

Grendstad, G., Shaffer, W. R., Sunde, J. Ø., & Waltenburg, E. N. (2020). From Backlogs to Quality Assurance. The Development of Law Clerk Units at Norwegian Courts. International Journal for Court Administration 11(3), 1-17. doi:http://doi.org/10.36745/ijca.352 

Bjørnebekk, O.L., G. Grendstad, W. R. Shaffer, & E. N. Waltenburg. 2020. "Case inertia and a better lawyer secure victory in court." Retfærd 43(2):51-70.  (request pdf and replication files)

Arnesen, Petter Kristiansen, Henrik L. Bentsen, and Gunnar Grendstad. 2018. "Internasjonalisering, sakskompleksitet og arbeidsmengde i Norges Høyesterett." Lov og Rett, 57(7):391-411. (request pdf and replication files).

Grendstad, Gunnar, William R. Shaffer, and Eric N. Waltenburg. 2016. "Ideologi og grunnholdninger hos dommerne i Norges Høyesterett. Svar til høyesterettsdommer Clement Endresen." Lov og Rett, 55 (7):443-454. (request pdf)

Cappelen, Cornelius, Gunnar Grendstad, og Jon Kåre Skiple (2016). "Avveiningen mellom justismord og falske frifinnelser: en surveyundersøkelse av folks rettsoppfatning." Tidsskrift for Rettsvitenskap, 129 (2-3):107-137. (request pdf)

Skiple, Jon Kåre, Gunnar Grendstad, William R. Shaffer, and Eric N. Waltenburg. 2016. "Supreme Court Justices’ Economic Behavior. A Multi-Level Model Analysis." Scandinavian Political Studies. 39 (1):292-319. (request pdf) [This is an open access article]

Grendstad, Gunnar. 2015. "Norges Høyesterett 1815-2015. Forskning på dommeratferd i Norge." Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 31 (4):273-277.  (request pdf)

Grendstad, Gunnar, William R. Shaffer, Jon Kåre Skiple, and Eric N. Waltenburg. 2015. "Statsvennlighet i Norges Høyesterett 1963-2013." Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 31 (4):305-32. (request pdf)

Shaffer, William R., Gunnar Grendstad, and Eric N. Waltenburg. 2015. "Is Diversity Just for Show? Diversity and Appointment to the Norwegian Supreme Court 1945-2011." Retfærd. 38(1):18-42. (request pdf)

Grendstad, Gunnar, William R. Shaffer, and Eric N. Waltenburg. 2014. Høyesterettsdommerne er politisk farget. Svar til Morten Nadim. Lov og Rett. 53(2):109-123. (request pdf)

Shaffer, William R., Gunnar Grendstad, and Eric N. Waltenburg. 2014. Standards of interpretation. Rejoinder to Føllesdal. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 127(1):77-89. (request pdf)

Skiple, Jon Kåre, Frøy Gudbrandsen, and Gunnar Grendstad. 2013. «..som speiler det samfunnet vi har» Høyesterett, asylbarn og den alminnelige rettsoppfatning. Lov & Rett. 52 (9):609-629. (request pdf)

Grendstad, Gunnar, Grendstad, Gunnar, and Hilmar L. Mjelde. 2013. Republikanerne vinner i 2016. Stat og Styring 23 (1):57-59. (request pdf)

Grendstad, Gunnar, William R. Shaffer, and Eric N. Waltenburg. 2012. Mellom nøytralitet og aktivisme: Lovene tolker ikke seg selv. Tidsskrift for Rettsvitenskap 125 (4):521-534. (request pdf)

Grendstad, Gunnar, William R. Shaffer, and Eric N. Waltenburg (2012). "Ideologi og grunnholdninger hos dommerne i Norges Høyesterett." Lov og Rett 51(4):240-253. (request pdf)

Grendstad, Gunnar, William R. Shaffer, and Eric N. Waltenburg (2011). "Ikke til verden av politisk hvite storker." Lov og Rett 50(7): 432-442. (request pdf)

Grendstad, Gunnar, William R. Shaffer, and Eric N. Waltenburg (2011). "When justices disagree. The Influence of Ideology and Geography on Economic Voting on the Norwegian Supreme Court." Retfærd 32(1): 3-22. (request pdf)

Grendstad, Gunnar, William R. Shaffer, and Eric N. Waltenburg (2010). "Revealed Preferences of Norwegian Supreme Court Justices." Tidsskrift for Rettsvitenskap 123 (1): 73-101. (request pdf)

Grendstad, Gunnar, and Jon Dagsland Holgersen (2009). Varighet og Velstand. En prediksjonsmodell for ettermælet og omdømmet til de norske statsministrene i det 20. århundre. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 25 (2): 99-124. (request pdf)

Strømsnes, Kristin, Per Selle and Gunnar Grendstad (2009). Environmentalism between State and Local Community: Why Greenpeace has failed in Norway. Environmental Politics 18 (3): 391-407. (request pdf)

Grendstad, Gunnar, and Eirik Vestrheim (2008). Prediksjon av amerikanske presidentvalg: 2008 post mortem og 2012 prediksjonen. Stat og Styring 18 (4): 54-56. (request pdf)

Grendstad, Gunnar, and Eirik Vestrheim (2008). Svak økonomi og negativ gjenvalgseffekt svekker McCain. Stat og Styring 18 (3):15-19. (request pdf)

Grendstad, G. (2008). And we will know their greatness by the trail of controversy: Washington, Lincoln, and F. Roosevelt and their increasingly contested successors. Presidential Studies Quarterly, 38(3), 476-490. (request pdf)

Grendstad, G. (2007). Causal Complexity and Party PreferenceEuropean Journal of Political Research, 46(1), 121-149. [Reprinted in: W. Paul Vogt, ed 2008  ‘Selecting Research Methods,’ Benchmarks in Social Research Methods Series. Vol. 4: Methods for Analysing and Reporting Results. London: Sage Publications, pp. 159-183. (BIBSYS)] (request pdf)

Grendstad, G. (2003). Comparing political orientations. Grid-group theory versus the left-right dimension in the five Nordic countries. European Journal of Political Research, 42(1), 1-21. [Reprinted in pp. 365-385: Perri 6 and Gerald Mars, eds, 2008. The Institutional Dynamics of Culture. Aldershot, UK, Ashgate Publishing Limited, Vol I. (BIBSYS)]. (request pdf)

Grendstad, G. (2003). Reconsidering Nordic Party Space. Scandinavian Political Studies, 26(3), 193-217. (request pdf)

Grendstad, G., & Sundback, S. (2003). Sociodemographic Effects on Cultural Biases. A Nordic Study of Grid-Group Theory. Acta Sociologica, 46(4), 289-306. (request pdf)

Grendstad, G. (2001). Nordic Cultural Baselines. Accounting for Domestic Convergence and Foreign Policy Divergence. Journal of Comparative Policy Analysis, 3(1), 5-29. (request pdf)

Olli, E., Grendstad, G., & Wollebæk, D. (2001). Correlates of Environmental Behaviors. Bringing Back Social Context. Environment and Behavior, 33(2), 181-208. (request pdf)

Grendstad, G. (2000). Grid-Group Theory and Political Orientations. Effects of Cultural Biases in Norway in the 1990s. Scandinavian Political Studies, 23(3), 217-244. (request pdf)

Grendstad, G., & Selle, P. (2000). Cultural Myths of Human and Physical Nature: Integrated or Separated? Risk Analysis, 20(1), 27-39. (request pdf)

Grendstad, G. (1999). A Political Cultural Map of Europe. A Survey Approach. GeoJournal, 47(3), 463-475. (request pdf)

Grendstad, G. (1999). The New Ecological Paradigm Scale. Examination and Scale Analysis. Environmental Politics, 8(4), 194-205.

Grendstad, G., & Strand, T. (1999). Organizational Types and Leadership Roles. Scandinavian Journal of Management, 15(4), 385-403. (request pdf)

Grendstad, G., & Wollebæk, D. (1998). Greener Still? An Empirical Examination of Eckersley's Ecocentric Approach. Environment and Behavior, 30(5), 653-675. (request pdf)

Grendstad, G., & Rommetvedt, H. (1997). EU-tilhengernes manglende gjennomslagskraft. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, 13(1), 77-86.

Grendstad, G. (1995). Party Followership and Leadership in Norway. A Political Culture Approach. Party Politics, 1(2), 221-243. (request pdf)

Grendstad, G., & Selle, P. (1995). Cultural Theory and The New Institutionalism. Journal of Theoretical Politics, 7(1), 5-27. (reprinted in: B. G. Peters & J. Pierre (Eds., 2007), Institutionalism. New Dehli: Sage.) (request pdf)

Grendstad, G., & Selle, P. (1994). Kultur som Levemåte. Politica, 26(4), 420-438. (request pdf)

Book chapters

Grendstad, Gunnar, William R. Shaffer, and Eric N. Waltenburg. 2017. "Norway - Managed Openness and Transparency." In Supreme Courts and Reporters: The Global Perspective, ed. R. Davis and D. Taras. New York: Cambridge. (pp-235-254).

Grendstad, Gunnar, William R. Shaffer, and Eric N. Waltenburg. 2013. Høyesterettsdommerne som Grunnlovens voktere. Prøvingsretten i 26 plenumsdommer med dissens, 1925-2010. In Tolkingar av Grunnlova. Om forfatningsutviklinga 1814-2014, edited by Eirik Holmøyvik. Oslo: Unipax/Akademisk Publisering.

Grendstad, G. & Ninja Næss (forthcoming). ‘Now you see it. Now you don’t. The Norwegian Green Party’. I W.Rüdig (Ed), Green Party Members in Western Europe. Boston: MIT Press.

Grendstad, G. (2008). Causal Complexity and Party Preference, pp. 159-183 in W. Paul Vogt,  ed, Selecting Research Methods. Benchmarks in Social Research Methods Series. Vol. 4: Methods for Analysing and Reporting Results. London: Sage Publications. (BIBSYS) [Reprinted from 2007, European Journal of Political Research, 46(1), 121-149  (request pdf)].

Grendstad, G. (2008). ’Velgerne’. I Bjørn Erik Rasch (Ed.), Amerikansk Politikk. Abstrakt Forlag. Pp 142-177. (request pdf)

Grendstad, G. (2008). Comparing political orientations. Grid-group theory versus the left-right dimension in the five Nordic countries. Pp. 365-385 in The Institutional Dynamics of Culture, edited by P. 6 and G. Mars. Aldershot, UK: Ashgate Publishing Limited, Vol I. [Reprinted from 2003 European Journal of Political Research, 42(1)].

Grendstad, G., & Selle, P. (2007). Cultural Theory and The New Institutionalism. pp. 240-260, in B. G. Peters & J. Pierre (Eds.), Institutionalism. New Dehli: Sage [Reprinted from  Journal of Theoretical Politics 1995].

Grendstad, G., & Selle, P. (1999). The Formation and Transformation of Preferences. Cultural Theory and Postmaterialism Compared. In M. Thompson, G. Grendstad, & P. Selle (Eds.), Cultural Theory as Political Science (pp. 43-58). London: Routledge.

Thompson, M., Grendstad, G., & Selle, P. (1999). Cultural Theory as Political Science. In M. Thompson, G. Grendstad, & P. Selle (Eds.), Cultural Theory as Political Science (pp. 1-23). London: Routledge.

Grendstad, G., & Selle, P. (1997). Cultural Theory, Postmaterialism and Environmental Attitudes. In R. J. Ellis & M. Thompson (Eds.), Culture Matters: Essays in Honor of Aaron Wildavsky (pp. 151-168). Boulder, CO: Westview Press.

Grendstad, G. (1997). Kultur og Ledelse. In H. Byrkjeflot (Ed.), Fra Styring til Ledelse (pp. 123-135). Oslo: Fagbokforlaget.

Grendstad, G., & Rommetvedt, H. (1997). Oljehovedstadens politiske kulturlandskap. En sammenligning av holdninger og verdier i Stavanger-området og Norge. In H. Rommetvedt (Ed.), Verdier og Valg. Oljehovedstadens Politiske Kulturlandskap (pp. 175-231). Oslo: Norges Forskningsråd.

Grendstad, G., & Rommetvedt, H. (1997). Fem Tyver på Samme Marked? En Sammenlikning og en 'Empirisk Syntese' av Fem Perspektiver på Politiske Holdninger. In H. Rommetvedt (Ed.), Verdier og Valg. Oljehovedstadens Politiske Kulturlandskap (pp. 233-254). Oslo: Norges Forskningsråd.

Grendstad, G., & Selle, P. (1996). Introduksjon. In G. Grendstad & P. Selle (Eds.), Kultur som Levemåte (pp. 11-32). Oslo: Samlaget.

Grendstad, G., & Selle, P. (1996). Kulturteorien og den nye institusjonalismen. In G. Grendstad & P. Selle (Eds.), Kultur som Levemåte (pp. 117-137). Oslo: Samlaget.

Grendstad, G., & Selle, P. (1996). Kulturteori, postmaterialisme og haldningar til miljøvern. In G. Grendstad & P. Selle (Eds.), Kultur som Levemåte (pp. 286-313). Oslo: Samlaget.

Grendstad, G., Selle, P., & Strømsnes, K. (1996). Natur og Kultur. In G. Grendstad & P. Selle (Eds.), Kultur som Levemåte (pp. 183-199). Oslo: Samlaget.

Grendstad, G., & Rommetvedt, H. (1996). Fem tyver på samme marked? In G. Grendstad & P. Selle (Eds.), Kultur som Levemåte (pp. 314-329). Oslo: Samlaget.

Book reviews

Grendstad, G. (2009). ‘Republicans and the Black Vote' - M.K.Fauntroy. American Politics Review (52):19-20.

Grendstad, G. (2007). ‘Mudslingers: The Top 25 Negative Political Campaigns of All Time Countdown from No. 25 to No. 1’ - K.C. Swint. American Politics Review (48):16.

Grendstad, G. (2000). 'Urban Innovation. Creative Strategies for Turbulent Times;' 'Citizen Politics in Post-Industrial Societies;' 'The New Political Culture' - T.N. Clark et al. eds. Sosiologisk Tidsskrift (2), 149-152.

Grendstad, G. (1997). 'Social Movements and Culture' - H. Johnston and B. Klandermans (eds.). Acta Sociologica, 40(1), 112-114.

Grendstad, G. (1994). 'Inquiry and Change. The Troubled Attempt to Understand and Shape Society' - C.E. Lindblom. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, 10(1), 83-85.

Grendstad, G. (1994). 'Energi og Miljø. Nye Stridsspørsmål i Møte med Gamle Strukturer' - B. Aardal. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, 10(3), 344-346.

Grendstad, G. (1991). 'Cultural Theory' - M.Thompson, R. Ellis, A. Wildavsky. Norsk Statsviten­skapelig Tidsskrift, 7(4), 320-322.

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Institutions that define the policymaking role of courts: A comparative analysis of the supreme courts of Scandinavia. International Journal of Constitutional Law. 770-797.
 • Vis forfatter(e) (2022). The Impact of Female Leadership in Collegial Courts on Time to Render Merits Decisions: Evidence from the Norwegian Supreme Court. The Justice System Journal. 353-372.
 • Vis forfatter(e) (2022). Spørsmål og dialog i muntlige forhandlinger i Norges Høyesterett. Lov og Rett. 117-128.
 • Vis forfatter(e) (2022). Is geographical representation in the Supreme Court important? Attitudes among population and elites in the center and the periphery of Norway. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 178-196.
 • Vis forfatter(e) (2021). Tilfeldighetsprinsippet i Norges Høyesterett: Fordelingen av saker mellom dommere og fordelingen av dommere på avdeling. En empirisk undersøkelse. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 46-76.
 • Vis forfatter(e) (2021). A High Court plays the accordion: Validating Ex Ante case complexity on oral arguments. The Justice System Journal. 130-149.
 • Vis forfatter(e) (2020). From Backlogs to Quality Assurance. The Development of Law Clerk Units at Norwegian Courts. International Journal for Court Administration. 1-17.
 • Vis forfatter(e) (2020). Case inertia and a better lawyer secure victory in court. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 51-70.
 • Vis forfatter(e) (2018). Internasjonalisering, sakskompleksitet og arbeidsmengde i Norges Høyesterett. Lov og Rett. 391-411.
 • Vis forfatter(e) (2016). Supreme court justices' economic behaviour: a multilevel model analysis. Scandinavian Political Studies. 73-94.
 • Vis forfatter(e) (2016). Ideologi og grunnholdninger hos dommerne i Norges Høyesterett. Svar til høyesterettsdommer Clement Endresen. Lov og Rett. 443-454.
 • Vis forfatter(e) (2016). Avveiningen mellom justismord og falske frifinnelser: en surveyundersøkelse av folks rettsoppfatning. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 107-137.
 • Vis forfatter(e) (2015). Statsvennlighet i Norges Høyesterett 1963-2013. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.
 • Vis forfatter(e) (2015). Norges Høyesterett 1815-2015. Forskning på dommeratferd i Norge. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 273-277.
 • Vis forfatter(e) (2015). Is Diversity Just for Show? Diversity and Appointment to the Norwegian Supreme Court 1945-2011. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 18-42.
 • Vis forfatter(e) (2014). Standards of interpretation. Rejoinder to Føllesdal. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 77-89.
 • Vis forfatter(e) (2013). «..som speiler det samfunnet vi har» Høyesterett, asylbarn og den alminnelige rettsoppfatning. Lov og Rett. 609-629.
 • Vis forfatter(e) (2012). Mellom nøytralitet og aktivisme: Lovene tolker ikke seg selv. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 521-534.
 • Vis forfatter(e) (2012). Ideologi og grunnholdninger hos dommerne i Norges Høyesterett. Lov og Rett. 240-253.
 • Vis forfatter(e) (2011). When justices disagree. The Influence of Ideology and Geography on Economic Voting on the Norwegian Supreme Court. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 3-22.
 • Vis forfatter(e) (2011). Ikke til verden av politisk hvite storker. Lov og Rett. 432-442.
 • Vis forfatter(e) (2010). Revealed preferences of Norwegian Supreme Court justices. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 73-101.
 • Vis forfatter(e) (2009). Environmentalism between state and local community: why Greenpeace has failed in Norway. Environmental Politics. 391-407.
 • Vis forfatter(e) (2009). Duration and prosperity. A prediction model for the greatness and performance of Norwegian Prime Ministers in the 20th century. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 99-124.
 • Vis forfatter(e) (2008). The Contemporary Presidency: And we will know their greatness by the trail of controversy: Washington, Lincoln, and Roosevelt and their increasingly contested successors. Presidential Studies Quarterly. 476-490.
 • Vis forfatter(e) (2007). Causal complexity and party preference. European Journal of Political Research. 121-149.
 • Vis forfatter(e) (2003). Sociodemographic Effects on Cultural Biases. A Nordic Study of Grid-Group Theory. Acta Sociologica. 289-306.
 • Vis forfatter(e) (2003). Reconsidering Nordic Party Space. Scandinavian Political Studies. 193-217.
 • Vis forfatter(e) (2003). Comparing political orientations. Grid-group theory versus the left-right dimension in the five Nordic countries. European Journal of Political Research. 1-21.
 • Vis forfatter(e) (2001). Nordic Cultural Baselines. Accounting for Domestic Convergence and Foreign Policy Divergence. Journal of Comparative Policy Analysis. 5-29.
 • Vis forfatter(e) (2001). Correlates of Environmental Behaviors - Bringing Back Social Context. Environment and Behavior. 181-208.
 • Vis forfatter(e) (2000). Grid-Group Theory and Political Orientations. Effects of Cultural Biases in Norway in the 1990s. Scandinavian Political Studies. 217.
 • Vis forfatter(e) (2000). Grid-Group Theory and Political Orientations. Effects of Cultural Biases in Norway in the 1990s. Scandinavian Political Studies. 217-- 244.
 • Vis forfatter(e) (2000). Cultural Myths of Human and Physical Nature: Integrated or Separated? Risk Analysis. 27-39.
 • Vis forfatter(e) (2000). Cultural Myths of Human and Physical Nature: Integrated or Separated? Risk Analysis. 27-39.
 • Vis forfatter(e) (1999). The New Ecological Paradigm Scale. Examination and Scale Analysis. Environmental Politics. 194-205.
 • Vis forfatter(e) (1999). Organizational Types And Leadership Roles. Scandinavian Journal of Management. 385-403.
 • Vis forfatter(e) (1999). A Political Cultural Map of Europe. A Survey Approach. GeoJournal. 463-475.
 • Vis forfatter(e) (1998). Greener Still? An Empirical Examination of Eckersley's Ecocentric Approach. Environment and Behavior. 653-675.
 • Vis forfatter(e) (1997). EU-tilhengernes manglende gjennomslagskraft. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 77-86.
 • Vis forfatter(e) (1995). Party Followership and Leadership in Norway: A Political Culture Approach. Party Politics. 221-243.
 • Vis forfatter(e) (1995). Cultural Theory and the New Institutionalism. Journal of Theoretical Politics. 5-27.
 • Vis forfatter(e) (1994). Kultur som levemåte. POLITIKA TYDENIK.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Why do lawyers want to be supreme court justices?
 • Vis forfatter(e) (2023). Enabling Complexity: The Impact of Institutional Capacity on Case Complexity.
 • Vis forfatter(e) (2022). The impact of judicial leadership on consensus formation: Evidence from the Supreme Court of Norway.
 • Vis forfatter(e) (2022). The Oxford Handbook of Comparative Judicial Behaviour: Contributors’ Conference.
 • Vis forfatter(e) (2022). The Impact of Diversity in Collegial Courts on Time to Render Merits Decisions.
 • Vis forfatter(e) (2022). Predicting case processing time: Machine learning and Norwegian courts.
 • Vis forfatter(e) (2022). Predicting Case Processing Time: Machine Learning and Norwegian Courts.
 • Vis forfatter(e) (2021). The Impact of Female Leadership in Collegial Courts on Time to Render Merits Decisions: Evidence from the Norwegian Supreme Court.
 • Vis forfatter(e) (2021). The Impact of Case Complexity on the Time Allocated to Oral Arguments: A Multilevel Model.
 • Vis forfatter(e) (2021). Methodological perspectives and empirical legal research questions.
 • Vis forfatter(e) (2021). How legal institutions impact policy-making: A comparative analysis of the Scandinavian supreme courts.
 • Vis forfatter(e) (2021). Descriptive representation and career diversity on the Scandinavian Supreme Courts.
 • Vis forfatter(e) (2019). The Norwegian Supreme Court Database.
 • Vis forfatter(e) (2019). Proactive and Powerful. Law Clerks and the Institutionalization of the Norwegian Supreme Court. Findings from a study on the role of judicial assistants at the Norwegian Supreme Court, compared with the other Nordic countries.
 • Vis forfatter(e) (2018). The Norwegian Supreme Court law clerk unit: Toward a more prominent role in the judicial decision-making process.
 • Vis forfatter(e) (2018). Interrupted paper trails. Analyzing decision making on the Norwegian Supreme Court .
 • Vis forfatter(e) (2018). Diversity and Supreme Court Justices’ Voting When Legislative Intent is Known: The Case of Norway.
 • Vis forfatter(e) (2017). Søkelys på Norges Høyesterett. Statsvitenskapelige og juridiske perspektiver.
 • Vis forfatter(e) (2017). Norwegian Supreme Court Law Clerks: The Development of an Institution [“... like ordering soldiers toward a shower of bullets”].
 • Vis forfatter(e) (2016). Politikk i siste instans? Statsvennlighet i Norges Høyesterett.
 • Vis forfatter(e) (2016). Economic Policy Making on the Supreme Court: The Case of Norway .
 • Vis forfatter(e) (2016). Economic Policy Making on the Supreme Court.
 • Vis forfatter(e) (2016). Does Judicial Appointment Reform Bolster The Legal Model? The Case of the Norwegian Supreme Court.
 • Vis forfatter(e) (2015). The Impact of Legislative Intent on Supreme Court Decision Making: The Case of Norway.
 • Vis forfatter(e) (2015). Statsvennlighet i Norges Høyesterett 1963-2013.
 • Vis forfatter(e) (2014). The Impact of Court Diversification on Judicial Behavior: The Case of Norway.
 • Vis forfatter(e) (2014). Supreme Court Justice's Economic Policy-Making in a Social Democracy: The Case of Norway.
 • Vis forfatter(e) (2014). Economic Policy-Making on the Norwegian Supreme Court.
 • Vis forfatter(e) (2013). The super legislators. Analyzing judicial dissent on landmark supreme court judicial review decisions.
 • Vis forfatter(e) (2013). Socio-Political Fractionalization in the Norwegian Supreme Court.
 • Vis forfatter(e) (2013). Politikk, Høgsterett og dissensar.
 • Vis forfatter(e) (2012). Socio-Political Experiences of Norwegian Supreme Court Justices.
 • Vis forfatter(e) (2012). Public Economic Interests vs. Private Economic Rights: Preferential Voting on the Norwegian Supreme Court, 1948-2011.
 • Vis forfatter(e) (2012). Bare er et spill for galleriet? Dommervoteringer i 26 plenumssaker med dissens.
 • Vis forfatter(e) (2011). Statsvennlighet i Norges Høyesterett.
 • Vis forfatter(e) (2011). Revisiting “the State Friendliness of the Norwegian Supreme Court” hypothesis.
 • Vis forfatter(e) (2011). Policy Making By Appointment. The Composition of the Norwegian Supreme Court 1945-2009.
 • Vis forfatter(e) (2011). Judicial behavior on the Norwegian Supreme Court 1945-2009. Determining the effects of extra-legal forces on the justices' votes: The case of ”government friendly” voting.
 • Vis forfatter(e) (2010). Politisk atferd i Norges høyesterett. Hvordan kan vi måle effekten av reelle hensyn?
 • Vis forfatter(e) (2010). Of Time and Division: A Thick Description of the Non-unanimous Decisions of the Norwegian Supreme Court, 1945 - 2009.
 • Vis forfatter(e) (2010). Determinants of Voting Coalitions: The Norwegian Supreme Court 1945-2009.
 • Vis forfatter(e) (2009). Presidential Performance in Political Time.
 • Vis forfatter(e) (2009). Judicial Ideology and the Norwegian Supreme Court: Individual vs. Collective Goods.
 • Vis forfatter(e) (2008). The End of the Activist Executive. Testing the Effects of Congressional Polarization and Divided Party Government on Presidential Performance.
 • Vis forfatter(e) (2008). Revealed Preferences of Norwegian Supreme Court Justices.
 • Vis forfatter(e) (2008). Forecasting the 2008 U.S. Presidential Election.
 • Vis forfatter(e) (2008). Autoritet versus Makt. En Re-typologisering av USAs Presidenter.
 • Vis forfatter(e) (2007). Political Parties and Elections.
 • Vis forfatter(e) (2007). And we will know the greatness of Washington, Lincoln, and F.Roosevelt by their trail of increasingly contested presidents.
 • Vis forfatter(e) (2006). Why Greenpeace Failed in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2006). Velgerne.
 • Vis forfatter(e) (2006). Norwegian Environmentalism between State and Local Community: Why Greenpeace Failed in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2004). Derfor vinner republikanerne alt.
 • Vis forfatter(e) (2004). A Boolean Approach To Party Preference. A Five Country Study.
 • Vis forfatter(e) (2004). A Boolean Approach To Party Preference. A Five Country Study.
 • Vis forfatter(e) (2003). A Boolean Approach to Party Preference.
 • Vis forfatter(e) (2002). Reconsidering Nordic Party Space.
 • Vis forfatter(e) (2002). Reconsidering Nordic Party Space.
 • Vis forfatter(e) (2002). Nordic Party Space.
 • Vis forfatter(e) (2002). Fem tyver på samme marked.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2009). Review of Fauntroy, Michael K. 2007. Republicans and the Black Vote. London: Lynne Rienner Publishers. American Politics Review. 19-20.
 • Vis forfatter(e) (2007). Review of ‘Mudslingers: The Top 25 Negative Political Campaigns of All Time Countdown from No. 25 to No. 1’ - K.C. Swint. American Politics Review. 16.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). - Kvinnelige advokater i Høyesterett er likebehandlet. Advokatbladet.
 • Vis forfatter(e) (2013). Republikanerne vinner i 2016. Stat og styring. 57-59.
 • Vis forfatter(e) (2010). Høyesterett som politisk organ. Stat og styring. 30-31.
 • Vis forfatter(e) (2008). Svak økonomi og negativ gjenvalgseffekt svekker McCain. Stat og styring. 15-19.
 • Vis forfatter(e) (2008). Prediksjon av amerikanske presidentvalg: 2008 post mortem og 2012 prediksjonen. Stat og styring. 54-56.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2023). Skoghøys avgang undergraver dommeres uavhengighet. Rett24.no.
 • Vis forfatter(e) (2023). Nei, BT, det er ikke politisk kaos i Bergen. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2023). Hvorfor har Høyesterett muntlige forhandlinger i fire dager Snøkrabbesaken? Rett24.no.
 • Vis forfatter(e) (2023). Hvordan lykkes jurister som søker seg til Høyesterett igjen (og igjen)? Rett24.no.
 • Vis forfatter(e) (2023). Er underskuddet på dommere fra periferien et problem for Norges Høyesterett? Nationen.
 • Vis forfatter(e) (2022). Vinnere og tapere etter abortdommen i USA. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Vis forfatter(e) (2022). Utviklingen som «skapte» president Donald Trump. Stavanger Aftenblad.
 • Vis forfatter(e) (2022). USAs lange linje fra isolasjon til verdensmakt. Stavanger Aftenblad.
 • Vis forfatter(e) (2022). Skal Trump endelig bli kvitt Liz Cheney? . Stavanger Aftenblad.
 • Vis forfatter(e) (2022). Når kommer den desentraliserte borgerkrigen? Stavanger Aftenblad.
 • Vis forfatter(e) (2022). Nå får vi enda en test av demokratiet i USA. Stavanger Aftenblad.
 • Vis forfatter(e) (2022). Mindre tillit til institusjoner. Stavanger Aftenblad.
 • Vis forfatter(e) (2022). Ideologiske motsetninger i USA bremser klimatiltakene. Stavanger Aftenblad.
 • Vis forfatter(e) (2022). I 2020 lovet president­kandidaten Joe Biden bort en høyesteretts­dommer for å vinne Det hvite hus. Stavanger Aftenblad.
 • Vis forfatter(e) (2022). Hvorfor stiller dommerne i Høyesterett så få spørsmål? Rett24.no.
 • Vis forfatter(e) (2022). Godkjenning av høyesteretts­dommere i USA: Fra anbefaling og samtykke til halvsannheter og skittkasting. Stavanger Aftenblad.
 • Vis forfatter(e) (2022). Femti år med fri abort i USA kan snart være over. Stavanger Aftenblad.
 • Vis forfatter(e) (2022). Biden ligger dårlig an. Stavanger Aftenblad.
 • Vis forfatter(e) (2021). Å krympe en hovedstad. Stavanger Aftenblad.
 • Vis forfatter(e) (2021). «Til helvete med Grunnloven!». Stavanger Aftenblad.
 • Vis forfatter(e) (2021). Trump krever troskap til «den store løgnen» for å gi sin viktige støtte. Stavanger Aftenblad.
 • Vis forfatter(e) (2021). Skal Magnus Matningsdal utpeke sin egen etterfølger? Rett24.no.
 • Vis forfatter(e) (2021). Nå må Kongressen starte ryddejobben etter Trump. Stavanger Aftenblad.
 • Vis forfatter(e) (2021). Neste gang er valgkuppet «lovlig». Stavanger Aftenblad.
 • Vis forfatter(e) (2021). Har USA egentlig noen sjel? . Stavanger Aftenblad.
 • Vis forfatter(e) (2021). Er det enklere å jukse på søndager? Stavanger Aftenblad.
 • Vis forfatter(e) (2021). Donald Trump ble frikjent, men alle vet at han skyldig. Stavanger Aftenblad.
 • Vis forfatter(e) (2021). Dommer Matningsdal går til SCOTUS. Stavanger Aftenblad.
 • Vis forfatter(e) (2021). Biden har en historisk mulighet til å reformere USA. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2021). Bare mirakler kan levere nye klima­lover i USA. Stavanger Aftenblad.
 • Vis forfatter(e) (2020). «Valget i USA ikke over, Biden kan fortsatt tape». Stavanger Aftenblad.
 • Vis forfatter(e) (2020). Valgmedarbeiderens bønn i USA: «Kjære Gud, gi oss et valgskred!». Stavanger Aftenblad.
 • Vis forfatter(e) (2020). USAs krise – et sammenfall av ulykksalige hendelser. Stavanger Aftenblad.
 • Vis forfatter(e) (2020). Trump har sløst bort en god krise. Stavanger Aftenblad.
 • Vis forfatter(e) (2020). Trump har bare tiden og veien til å fylle plassen etter Ruth Bader Ginsburg i USAs høyesterett. Stavanger Aftenblad.
 • Vis forfatter(e) (2020). Nå trenger president Trump hjelp, men vil ikke ha den. Stavanger Aftenblad.
 • Vis forfatter(e) (2020). Koronakrisen setter valgkampen i karantene. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2020). Kompromiss er kapitulasjon. Stavanger Aftenblad.
 • Vis forfatter(e) (2020). Hvor mye betyr det å ha en bedre advokat enn motparten? Rett24.no.
 • Vis forfatter(e) (2020). Etter Trump må Det republikanske partiet bygges opp på nytt. Stavanger Aftenblad.
 • Vis forfatter(e) (2020). Donald Trump i et makabert teater. Stavanger Aftenblad.
 • Vis forfatter(e) (2020). Demokratiet i USA stadig mer svekket. Stavanger Aftenblad.
 • Vis forfatter(e) (2020). Betyr alt og ingenting. Stavanger Aftenblad.
 • Vis forfatter(e) (2019). Vanskelig å hjelpe Boris nå. Stavanger Aftenblad.
 • Vis forfatter(e) (2019). USAs arvesynd – rasismen. Stavanger Aftenblad.
 • Vis forfatter(e) (2019). Trump ikke lenger trygg. Stavanger Aftenblad. 5.
 • Vis forfatter(e) (2019). Trump er blitt ufeilbarlig. Stavanger Aftenblad. 5.
 • Vis forfatter(e) (2019). Trump blir gjenvalgt i 2020. Stavanger Aftenblad. 5.
 • Vis forfatter(e) (2019). Madam President. Stavanger Aftenblad.
 • Vis forfatter(e) (2019). Løslatt uten stemmerett. Stavanger Aftenblad. 5.
 • Vis forfatter(e) (2019). Ingen kan rokke ved fri abort i USA. Stavanger Aftenblad.
 • Vis forfatter(e) (2019). Et splittet Washington og polariserte velgere kan redde Trump. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Vis forfatter(e) (2019). Elefanten og de 25 eslene. Stavanger Aftenblad.
 • Vis forfatter(e) (2019). Dypere ned i gjeldshullet. Stavanger Aftenblad. 5.
 • Vis forfatter(e) (2017). Økt verdipolarisering i USA. Stavanger Aftenblad. 5.
 • Vis forfatter(e) (2017). Å bli kvitt presidenten i USA. Stavanger Aftenblad.
 • Vis forfatter(e) (2017). USA revner på begge sider. Stavanger Aftenblad. 5.
 • Vis forfatter(e) (2017). Trump ble ingen Roosevelt. Stavanger Aftenblad.
 • Vis forfatter(e) (2017). Politikere velger folket. Stavanger Aftenblad.
 • Vis forfatter(e) (2017). Låst i revers. Stavanger Aftenblad.
 • Vis forfatter(e) (2017). Et demokratisk øyeblikk. Stavanger Aftenblad.
 • Vis forfatter(e) (2015). Valgkampen, vinneren og vetokratiet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). B18-B19.
 • Vis forfatter(e) (2015). Stortinget og justitiarius bør møtes. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). B2.
 • Vis forfatter(e) (2015). Stemmer for staten. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2015). Statsvennlighet i Norges Høyesterett. Rett på sak: Aktualitetsmagasin for domstolene. 32-33.
 • Vis forfatter(e) (2014). Høyesterett er også politisk. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2013). Hva blir Obamas ettermæle? Bergens Tidende. B24.
 • Vis forfatter(e) (2012). Obama blir gjenvalgt. Dagsavisen. 4.
 • Vis forfatter(e) (2010). Åpenhet om dommerne. Dagens næringsliv. 3.
 • Vis forfatter(e) (2008). McCain er dømt til å tape. Dagens næringsliv. 3.
 • Vis forfatter(e) (2007). Her er USAs neste president. Bergens Tidende. 14.
 • Vis forfatter(e) (2006). Demokratisk valgvind i USA. Bergens Tidende. 13.
 • Vis forfatter(e) (2005). Viktigere enn Bush. Fædrelandsvennen. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Viktigere enn Bush. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2005). Bilder fra Slagmarken. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2004). Republikanerne beholder Kongressen. Bergens Tidende. 27.
 • Vis forfatter(e) (2004). Bush vinner presidentvalget. Fædrelandsvennen.
 • Vis forfatter(e) (2004). Bush Vinner. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2003). Arven etter Strom Thurmond. Morgenbladet. 9.
 • Vis forfatter(e) (2000). Karakterer - korkje tilfeldig eller innvikla. Bergens Tidende. 24.
 • Vis forfatter(e) (2000). 'Urban Innovation. Creative Strategies for Turbulent Times;' 'Citizen Politics in Post-Industrial Societies;' 'The New Political Culture' T.N. Clark et al. eds. Sosiologisk Tidsskrift. 149-152.
 • Vis forfatter(e) (1999). Mål og mening i en valgkamp. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1999). Mål og mening i en valgkamp. Bergens Tidende. 24.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2008). Velgerne. 37 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Comparing Political Orientations. Grid-Group Theory versus the Left-Right Dimension in the 5 Nordic Countries. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Causal Complexity and Party Preference. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (1997). Oljehovedstadens politiske kulturlandskap. En sammenligning av holdninger og verdier i Stavanger-området og Norge.
 • Vis forfatter(e) (1997). Kultur og Ledelse. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (1997). Fem Tyver på samme Marked? En sammenlikning og en 'Empirisk Syntese' av Fem Perspektiver på Politiske Holdninger.
 • Vis forfatter(e) (1997). Cultural Theory, Postmaterialism and Environmental Attitudes. 18 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Amerikansk politikk

Juridisk atferd

Politisk atferd