Hjem
Gunnar Grendstads bilde

Gunnar Grendstad

Professor
 • E-postGunnar.Grendstad@uib.no
 • Telefon+47 55 58 94 86
 • Besøksadresse
  Christies gate 15
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN

Forskergrupper:

Citizens, Opinion, Representation (Institutt for sammenliknende politikk)

Forskargruppa for rettsstat (Det juridisk fakultet)

Forskningsfelt:

Amerikansk politikk

Juridisk atferd

Norges Høyesterett

Metode

Amerikansk politkk

Juridisk atferd

Selected publications

Books

Grendstad, Gunnar, William R. Shaffer, and Eric N. Waltenburg. 2015. Policy Making in an Independent Judiciary. The Norwegian Supreme Court. Colchester, UK: ECPR Press.

Grendstad, G., Selle, P., Strømsnes, K. & Bortne, Ø. (2006). Unique Environmentalism. A Comparative Perspective. New York. Springer. (BIBSYS)

Bortne, Ø., Grendstad, G., Selle, P., & Strømsnes, K. (2001). Norsk Miljøvernorganisering mellom Stat og Lokalsamfunn. Oslo: Samlaget. (BIBSYS)

Thompson, M., Grendstad, G., & Selle, P. (Eds.). (1999). Cultural Theory as Political Science. London: Routledge. (BIBSYS)

Grendstad, G., & Selle, P. (Eds.). (1996). Kultur som levemåte. Oslo: Samlaget.  (BIBSYS)

Articles

Arnesen, Petter Kristiansen, Henrik L. Bentsen, and Gunnar Grendstad. 2018. "Internasjonalisering, sakskompleksitet og arbeidsmengde i Norges Høyesterett." Lov og Rett, 57(7):391-411. (request pdf and replication files).

Grendstad, Gunnar, William R. Shaffer, and Eric N. Waltenburg. 2016. "Ideologi og grunnholdninger hos dommerne i Norges Høyesterett. Svar til høyesterettsdommer Clement Endresen." Lov og Rett, 55 (7):443-454. (request pdf)

Cappelen, Cornelius, Gunnar Grendstad, og Jon Kåre Skiple (2016). "Avveiningen mellom justismord og falske frifinnelser: en surveyundersøkelse av folks rettsoppfatning." Tidsskrift for Rettsvitenskap, 129 (2-3):107-137. (request pdf)

Skiple, Jon Kåre, Gunnar Grendstad, William R. Shaffer, and Eric N. Waltenburg. 2016. "Supreme Court Justices’ Economic Behavior. A Multi-Level Model Analysis." Scandinavian Political Studies. 39 (1):292-319. (request pdf) [This is an open access article]

Grendstad, Gunnar. 2015. "Norges Høyesterett 1815-2015. Forskning på dommeratferd i Norge." Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 31 (4):273-277.  (request pdf)

Grendstad, Gunnar, William R. Shaffer, Jon Kåre Skiple, and Eric N. Waltenburg. 2015. "Statsvennlighet i Norges Høyesterett 1963-2013." Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 31 (4):305-32. (request pdf)

Shaffer, William R., Gunnar Grendstad, and Eric N. Waltenburg. 2015. "Is Diversity Just for Show? Diversity and Appointment to the Norwegian Supreme Court 1945-2011." Retfærd. 38(1):18-42. (request pdf)

Grendstad, Gunnar, William R. Shaffer, and Eric N. Waltenburg. 2014. Høyesterettsdommerne er politisk farget. Svar til Morten Nadim. Lov og Rett. 53(2):109-123. (request pdf)

Shaffer, William R., Gunnar Grendstad, and Eric N. Waltenburg. 2014. Standards of interpretation. Rejoinder to Føllesdal. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 127(1):77-89. (request pdf)

Skiple, Jon Kåre, Frøy Gudbrandsen, and Gunnar Grendstad. 2013. «..som speiler det samfunnet vi har» Høyesterett, asylbarn og den alminnelige rettsoppfatning. Lov & Rett. 52 (9):609-629. (request pdf)

Grendstad, Gunnar, Grendstad, Gunnar, and Hilmar L. Mjelde. 2013. Republikanerne vinner i 2016. Stat og Styring 23 (1):57-59. (request pdf)

Grendstad, Gunnar, William R. Shaffer, and Eric N. Waltenburg. 2012. Mellom nøytralitet og aktivisme: Lovene tolker ikke seg selv. Tidsskrift for Rettsvitenskap 125 (4):521-534. (request pdf)

Grendstad, Gunnar, William R. Shaffer, and Eric N. Waltenburg (2012). "Ideologi og grunnholdninger hos dommerne i Norges Høyesterett." Lov og Rett 51(4):240-253. (request pdf)

Grendstad, Gunnar, William R. Shaffer, and Eric N. Waltenburg (2011). "Ikke til verden av politisk hvite storker." Lov og Rett 50(7): 432-442. (request pdf)

Grendstad, Gunnar, William R. Shaffer, and Eric N. Waltenburg (2011). "When justices disagree. The Influence of Ideology and Geography on Economic Voting on the Norwegian Supreme Court." Retfærd 32(1): 3-22. (request pdf)

Grendstad, Gunnar, William R. Shaffer, and Eric N. Waltenburg (2010). "Revealed Preferences of Norwegian Supreme Court Justices." Tidsskrift for Rettsvitenskap 123 (1): 73-101. (request pdf)

Grendstad, Gunnar, and Jon Dagsland Holgersen (2009). Varighet og Velstand. En prediksjonsmodell for ettermælet og omdømmet til de norske statsministrene i det 20. århundre. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 25 (2): 99-124. (request pdf)

Strømsnes, Kristin, Per Selle and Gunnar Grendstad (2009). Environmentalism between State and Local Community: Why Greenpeace has failed in Norway. Environmental Politics 18 (3): 391-407. (request pdf)

Grendstad, Gunnar, and Eirik Vestrheim (2008). Prediksjon av amerikanske presidentvalg: 2008 post mortem og 2012 prediksjonen. Stat og Styring 18 (4): 54-56. (request pdf)

Grendstad, Gunnar, and Eirik Vestrheim (2008). Svak økonomi og negativ gjenvalgseffekt svekker McCain. Stat og Styring 18 (3):15-19. (request pdf)

Grendstad, G. (2008). And we will know their greatness by the trail of controversy: Washington, Lincoln, and F. Roosevelt and their increasingly contested successors. Presidential Studies Quarterly, 38(3), 476-490. (request pdf)

Grendstad, G. (2007). Causal Complexity and Party PreferenceEuropean Journal of Political Research, 46(1), 121-149. [Reprinted in: W. Paul Vogt, ed 2008  ‘Selecting Research Methods,’ Benchmarks in Social Research Methods Series. Vol. 4: Methods for Analysing and Reporting Results. London: Sage Publications, pp. 159-183. (BIBSYS)] (request pdf)

Grendstad, G. (2003). Comparing political orientations. Grid-group theory versus the left-right dimension in the five Nordic countries. European Journal of Political Research, 42(1), 1-21. [Reprinted in pp. 365-385: Perri 6 and Gerald Mars, eds, 2008. The Institutional Dynamics of Culture. Aldershot, UK, Ashgate Publishing Limited, Vol I. (BIBSYS)]. (request pdf)

Grendstad, G. (2003). Reconsidering Nordic Party Space. Scandinavian Political Studies, 26(3), 193-217. (request pdf)

Grendstad, G., & Sundback, S. (2003). Sociodemographic Effects on Cultural Biases. A Nordic Study of Grid-Group Theory. Acta Sociologica, 46(4), 289-306. (request pdf)

Grendstad, G. (2001). Nordic Cultural Baselines. Accounting for Domestic Convergence and Foreign Policy Divergence. Journal of Comparative Policy Analysis, 3(1), 5-29. (request pdf)

Olli, E., Grendstad, G., & Wollebæk, D. (2001). Correlates of Environmental Behaviors. Bringing Back Social Context. Environment and Behavior, 33(2), 181-208. (request pdf)

Grendstad, G. (2000). Grid-Group Theory and Political Orientations. Effects of Cultural Biases in Norway in the 1990s. Scandinavian Political Studies, 23(3), 217-244. (request pdf)

Grendstad, G., & Selle, P. (2000). Cultural Myths of Human and Physical Nature: Integrated or Separated? Risk Analysis, 20(1), 27-39. (request pdf)

Grendstad, G. (1999). A Political Cultural Map of Europe. A Survey Approach. GeoJournal, 47(3), 463-475. (request pdf)

Grendstad, G. (1999). The New Ecological Paradigm Scale. Examination and Scale Analysis. Environmental Politics, 8(4), 194-205.

Grendstad, G., & Strand, T. (1999). Organizational Types and Leadership Roles. Scandinavian Journal of Management, 15(4), 385-403. (request pdf)

Grendstad, G., & Wollebæk, D. (1998). Greener Still? An Empirical Examination of Eckersley's Ecocentric Approach. Environment and Behavior, 30(5), 653-675. (request pdf)

Grendstad, G., & Rommetvedt, H. (1997). EU-tilhengernes manglende gjennomslagskraft. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, 13(1), 77-86.

Grendstad, G. (1995). Party Followership and Leadership in Norway. A Political Culture Approach. Party Politics, 1(2), 221-243. (request pdf)

Grendstad, G., & Selle, P. (1995). Cultural Theory and The New Institutionalism. Journal of Theoretical Politics, 7(1), 5-27. (reprinted in: B. G. Peters & J. Pierre (Eds., 2007), Institutionalism. New Dehli: Sage.) (request pdf)

Grendstad, G., & Selle, P. (1994). Kultur som Levemåte. Politica, 26(4), 420-438. (request pdf)

Book chapters

Grendstad, Gunnar, William R. Shaffer, and Eric N. Waltenburg. 2017. "Norway - Managed Openness and Transparency." In Supreme Courts and Reporters: The Global Perspective, ed. R. Davis and D. Taras. New York: Cambridge. (pp-235-254).

Grendstad, Gunnar, William R. Shaffer, and Eric N. Waltenburg. 2013. Høyesterettsdommerne som Grunnlovens voktere. Prøvingsretten i 26 plenumsdommer med dissens, 1925-2010. In Tolkingar av Grunnlova. Om forfatningsutviklinga 1814-2014, edited by Eirik Holmøyvik. Oslo: Unipax/Akademisk Publisering.

Grendstad, G. & Ninja Næss (forthcoming). ‘Now you see it. Now you don’t. The Norwegian Green Party’. I W.Rüdig (Ed), Green Party Members in Western Europe. Boston: MIT Press.

Grendstad, G. (2008). Causal Complexity and Party Preference, pp. 159-183 in W. Paul Vogt,  ed, Selecting Research Methods. Benchmarks in Social Research Methods Series. Vol. 4: Methods for Analysing and Reporting Results. London: Sage Publications. (BIBSYS) [Reprinted from 2007, European Journal of Political Research, 46(1), 121-149  (request pdf)].

Grendstad, G. (2008). ’Velgerne’. I Bjørn Erik Rasch (Ed.), Amerikansk Politikk. Abstrakt Forlag. Pp 142-177. (request pdf)

Grendstad, G. (2008). Comparing political orientations. Grid-group theory versus the left-right dimension in the five Nordic countries. Pp. 365-385 in The Institutional Dynamics of Culture, edited by P. 6 and G. Mars. Aldershot, UK: Ashgate Publishing Limited, Vol I. [Reprinted from 2003 European Journal of Political Research, 42(1)].

Grendstad, G., & Selle, P. (2007). Cultural Theory and The New Institutionalism. pp. 240-260, in B. G. Peters & J. Pierre (Eds.), Institutionalism. New Dehli: Sage [Reprinted from  Journal of Theoretical Politics 1995].

Grendstad, G., & Selle, P. (1999). The Formation and Transformation of Preferences. Cultural Theory and Postmaterialism Compared. In M. Thompson, G. Grendstad, & P. Selle (Eds.), Cultural Theory as Political Science (pp. 43-58). London: Routledge.

Thompson, M., Grendstad, G., & Selle, P. (1999). Cultural Theory as Political Science. In M. Thompson, G. Grendstad, & P. Selle (Eds.), Cultural Theory as Political Science (pp. 1-23). London: Routledge.

Grendstad, G., & Selle, P. (1997). Cultural Theory, Postmaterialism and Environmental Attitudes. In R. J. Ellis & M. Thompson (Eds.), Culture Matters: Essays in Honor of Aaron Wildavsky (pp. 151-168). Boulder, CO: Westview Press.

Grendstad, G. (1997). Kultur og Ledelse. In H. Byrkjeflot (Ed.), Fra Styring til Ledelse (pp. 123-135). Oslo: Fagbokforlaget.

Grendstad, G., & Rommetvedt, H. (1997). Oljehovedstadens politiske kulturlandskap. En sammenligning av holdninger og verdier i Stavanger-området og Norge. In H. Rommetvedt (Ed.), Verdier og Valg. Oljehovedstadens Politiske Kulturlandskap (pp. 175-231). Oslo: Norges Forskningsråd.

Grendstad, G., & Rommetvedt, H. (1997). Fem Tyver på Samme Marked? En Sammenlikning og en 'Empirisk Syntese' av Fem Perspektiver på Politiske Holdninger. In H. Rommetvedt (Ed.), Verdier og Valg. Oljehovedstadens Politiske Kulturlandskap (pp. 233-254). Oslo: Norges Forskningsråd.

Grendstad, G., & Selle, P. (1996). Introduksjon. In G. Grendstad & P. Selle (Eds.), Kultur som Levemåte (pp. 11-32). Oslo: Samlaget.

Grendstad, G., & Selle, P. (1996). Kulturteorien og den nye institusjonalismen. In G. Grendstad & P. Selle (Eds.), Kultur som Levemåte (pp. 117-137). Oslo: Samlaget.

Grendstad, G., & Selle, P. (1996). Kulturteori, postmaterialisme og haldningar til miljøvern. In G. Grendstad & P. Selle (Eds.), Kultur som Levemåte (pp. 286-313). Oslo: Samlaget.

Grendstad, G., Selle, P., & Strømsnes, K. (1996). Natur og Kultur. In G. Grendstad & P. Selle (Eds.), Kultur som Levemåte (pp. 183-199). Oslo: Samlaget.

Grendstad, G., & Rommetvedt, H. (1996). Fem tyver på samme marked? In G. Grendstad & P. Selle (Eds.), Kultur som Levemåte (pp. 314-329). Oslo: Samlaget.

Book reviews

Grendstad, G. (2009). ‘Republicans and the Black Vote' - M.K.Fauntroy. American Politics Review (52):19-20.

Grendstad, G. (2007). ‘Mudslingers: The Top 25 Negative Political Campaigns of All Time Countdown from No. 25 to No. 1’ - K.C. Swint. American Politics Review (48):16.

Grendstad, G. (2000). 'Urban Innovation. Creative Strategies for Turbulent Times;' 'Citizen Politics in Post-Industrial Societies;' 'The New Political Culture' - T.N. Clark et al. eds. Sosiologisk Tidsskrift (2), 149-152.

Grendstad, G. (1997). 'Social Movements and Culture' - H. Johnston and B. Klandermans (eds.). Acta Sociologica, 40(1), 112-114.

Grendstad, G. (1994). 'Inquiry and Change. The Troubled Attempt to Understand and Shape Society' - C.E. Lindblom. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, 10(1), 83-85.

Grendstad, G. (1994). 'Energi og Miljø. Nye Stridsspørsmål i Møte med Gamle Strukturer' - B. Aardal. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, 10(3), 344-346.

Grendstad, G. (1991). 'Cultural Theory' - M.Thompson, R. Ellis, A. Wildavsky. Norsk Statsviten­skapelig Tidsskrift, 7(4), 320-322.

 

Bøker
 • Grendstad, Gunnar; Shaffer, William R.; Waltenburg, Eric N. 2015. Policy Making in an Independent Judiciary: The Norwegian Supreme Court. ECPR Press. ISBN: 1785521306.
 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per; Strømsnes, Kristin; Bortne, Øystein. 2006. Unique Environmentalism. A Comparative Perspective. Springer Science+Business Media B.V.. 190 sider. ISBN: 0-387-30524-6.
 • Bortne, Øystein; Grendstad, Gunnar; Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2001. Norsk miljøvernorganisering mellom stat og lokalsamfunn. Det Norske Samlaget. 207 sider.
 • Thompson, Michael; Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 1999. Cultural Theory as Political Science. Routledge. ISBN: 0-415-19197-1.
 • Thompson, Michael; Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 1999. Cultural Theory as Political Science. Routledge. 251 sider. ISBN: 0-415-19197-1.
 • Thompson, Michael; Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 1999. Cultural Theory as Political Science. Routledge. 251 sider. ISBN: 0-415-19197-1.
 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 1996. Kultur som levemåte. Det Norske Samlaget.
 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 1996. Kultur som levemåte. Det Norske Samlaget. ISBN: 82-521-4752-6.
 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 1996. Kultur som levemåte. Det Norske Samlaget.
 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 1996. Kultur som levemåte. Det Norske Samlaget.
 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 1996. Kultur som levemåte. Det Norske Samlaget.
 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 1996. Kultur som levemåte. Det Norske Samlaget. 384 sider. ISBN: 82-521-4752-6.
 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 1996. Kultur som levemåte. Det Norske Samlaget. ISBN: 82-521-4752-6.
 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 1996. Kultur som levemåte. Det Norske Samlaget. ISBN: 82-521-4752-6.
 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 1996. Kultur som levemåte. Det Norske Samlaget. ISBN: 82-521-4752-6.
 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 1996. Kultur som levemåte. Det Norske Samlaget. ISBN: 82-521-4752-6.
 • Selle, Per; Grendstad, Gunnar. 1996. [Mangler tittel]. Det Norske Samlaget.
 • Selle, Per; Grendstad, Gunnar. 1996. [Mangler tittel]. Det Norske Samlaget.
 • Selle, Per; Grendstad, Gunnar. 1996. Kultur som levemåte. Det Norske Samlaget.
Tidsskriftartikler
 • Grendstad, Gunnar. 2019. Ingen kan rokke ved fri abort i USA. Stavanger Aftenblad. Publisert 2019-01-23.
 • Grendstad, Gunnar. 2019. USAs arvesynd – rasismen. Stavanger Aftenblad. Publisert 2019-03-05.
 • Grendstad, Gunnar. 2019. Madam President. Stavanger Aftenblad. Publisert 2019-04-16.
 • Grendstad, Gunnar. 2019. Løslatt uten stemmerett. Stavanger Aftenblad. 5. Publisert 2019-05-28.
 • Grendstad, Gunnar. 2019. Elefanten og de 25 eslene. Stavanger Aftenblad. Publisert 2019-07-09.
 • Grendstad, Gunnar. 2019. Vanskelig å hjelpe Boris nå. Stavanger Aftenblad. Publisert 2019-08-20.
 • Grendstad, Gunnar. 2019. Dypere ned i gjeldshullet. Stavanger Aftenblad. 5. Publisert 2019-09-30.
 • Grendstad, Gunnar. 2019. Trump blir gjenvalgt i 2020. Stavanger Aftenblad. 5. Publisert 2019-11-12.
 • Grendstad, Gunnar. 2019. Trump ikke lenger trygg. Stavanger Aftenblad. 5. Publisert 2019-10-21.
 • Grendstad, Gunnar; Mjelde, Hilmar. 2019. Et splittet Washington og polariserte velgere kan redde Trump. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Publisert 2019-10-01.
 • Arnesen, Petter Kristiansen; Bentsen, Henrik Litleré; Grendstad, Gunnar. 2018. Internasjonalisering, sakskompleksitet og arbeidsmengde i Norges Høyesterett. Lov og Rett. 57: 391-411. doi: 10.18261/issn.1504-3061-2018-07-02
 • Grendstad, Gunnar. 2017. USA revner på begge sider. Stavanger Aftenblad. 5. Publisert 2017-11-28.
 • Grendstad, Gunnar. 2017. Trump ble ingen Roosevelt. Stavanger Aftenblad. Publisert 2017-05-02.
 • Grendstad, Gunnar. 2017. Politikere velger folket. Stavanger Aftenblad. Publisert 2017-07-25.
 • Grendstad, Gunnar. 2017. Å bli kvitt presidenten i USA. Stavanger Aftenblad. Publisert 2017-06-13.
 • Grendstad, Gunnar. 2017. Et demokratisk øyeblikk. Stavanger Aftenblad. Publisert 2017-03-21.
 • Grendstad, Gunnar. 2017. Økt verdipolarisering i USA. Stavanger Aftenblad. 5. Publisert 2017-10-17.
 • Grendstad, Gunnar. 2017. Låst i revers. Stavanger Aftenblad. Publisert 2017-09-05.
 • Bentsen, Henrik Litleré; Grendstad, Gunnar. 2016. Anundsens metode. Klassekampen. Publisert 2016-01-20.
 • Cappelen, Cornelius; Grendstad, Gunnar; Skiple, Jon Kåre. 2016. Avveiningen mellom justismord og falske frifinnelser: en surveyundersøkelse av folks rettsoppfatning. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 129: 107-137.
 • Grendstad, Gunnar. 2016. Rom for forbedring. Klassekampen. 22. Publisert 2016-02-25.
 • Grendstad, Gunnar; Mjelde, Hilmar Langhelle. 2016. Lundestads presisjon. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). B10. Publisert 2016-01-13.
 • Grendstad, Gunnar; Shaffer, William R.; Waltenburg, Eric N. 2016. Ideologi og grunnholdninger hos dommerne i Norges Høyesterett. Svar til høyesterettsdommer Clement Endresen. Lov og Rett. 55: 443-454.
 • Skiple, Jon Kåre; Grendstad, Gunnar; Shaffer, William R. ; Waltenburg, Eric N. 2016. Supreme court justices' economic behaviour: a multilevel model analysis. Scandinavian Political Studies. 39: 73-94. doi: 10.1111/1467-9477.12060
 • Grendstad, Gunnar. 2015. Dommere er viktige, Justitiarius viktigere. Klassekampen. 18-18. Publisert 2015-12-21.
 • Grendstad, Gunnar. 2015. Et demokratisk øyeblikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). B15. Publisert 2015-12-01.
 • Grendstad, Gunnar. 2015. Stortinget og justitiarius bør møtes. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). B2. Publisert 2015-11-26.
 • Grendstad, Gunnar. 2015. Norges Høyesterett 1815-2015. Forskning på dommeratferd i Norge. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 31: 273-277.
 • Grendstad, Gunnar. 2015. Statsvennlighet i Norges Høyesterett. Rett på sak: Aktualitetsmagasin for domstolene. 3. 32-33.
 • Grendstad, Gunnar. 2015. Stemmer for staten. Klassekampen. Publisert 2015-09-21.
 • Grendstad, Gunnar; Shaffer, William R.; Skiple, Jon Kåre; Waltenburg, Eric N. 2015. Statsvennlighet i Norges Høyesterett 1963-2013. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 4.
 • Mjelde, Hilmar Langhelle; Grendstad, Gunnar. 2015. Valgkampen, vinneren og vetokratiet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). B18-B19. Publisert 2015-11-08.
 • Shaffer, William R.; Grendstad, Gunnar; Waltenburg, Eric N. 2015. Is Diversity Just for Show? Diversity and Appointment to the Norwegian Supreme Court 1945-2011. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 38: 18-42.
 • Grendstad, Gunnar. 2014. Utnevning eller selvrekruttering til Høyesterett? Klassekampen. 22. Publisert 2014-04-22.
 • Grendstad, Gunnar. 2014. Tvilsomt hemmelighold. VG : Verdens gang. 26-27. Publisert 2014-03-10.
 • Grendstad, Gunnar. 2014. Høyesterett er også politisk. Klassekampen. Publisert 2014-06-05.
 • Grendstad, Gunnar. 2014. Innadvendt rettsmytologi. Klassekampen. Publisert 2014-06-17.
 • Grendstad, Gunnar; Shaffer, William R.; Waltenburg, Eric N. 2014. Høyesterettsdommerne er politisk farget. Svar til Morten Nadim. Lov og Rett. 53: 109-123.
 • Shaffer, William R.; Grendstad, Gunnar; Waltenburg, Eric N. 2014. Standards of interpretation. Rejoinder to Føllesdal. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 127: 77-89.
 • Skiple, Jon Kåre; Grendstad, Gunnar. 2014. Viktig utnevnelse. Dagens næringsliv. 33. Publisert 2014-03-15.
 • Grendstad, Gunnar; Mjelde, Hilmar Langhelle. 2013. Republikanerne vinner i 2016. Stat og styring. 23: 57-59.
 • Grendstad, Gunnar; Mjelde, Hilmar Langhelle. 2013. Hva blir Obamas ettermæle? Bergens Tidende. B24. Publisert 2013-01-20.
 • Skiple, Jon Kåre; Gudbrandsen, Frøy; Grendstad, Gunnar. 2013. «..som speiler det samfunnet vi har» Høyesterett, asylbarn og den alminnelige rettsoppfatning. Lov og Rett. 52: 609-629.
 • Grendstad, Gunnar; Mjelde, Hilmar Langhelle. 2012. Obama blir gjenvalgt. Dagsavisen. 4. Publisert 2012-08-15.
 • Grendstad, Gunnar; Mjelde, Hilmar Langhelle. 2012. Personvalg og økonomivalg. Dagbladet. 66. Publisert 2012-09-06.
 • Grendstad, Gunnar; Mjelde, Hilmar Langhelle. 2012. Ikke glem presidenten! Dagbladet. 58. Publisert 2012-09-25.
 • Grendstad, Gunnar; Mjelde, Hilmar Langhelle. 2012. Obama velges - igjen. Bergens Tidende. B28. Publisert 2012-10-02.
 • Grendstad, Gunnar; Shaffer, William R.; Waltenburg, Eric N. 2012. Ideologi og grunnholdninger hos dommerne i Norges Høyesterett. Lov og Rett. 51: 240-253.
 • Grendstad, Gunnar; Shaffer, William R.; Waltenburg, Eric N. 2012. Mellom nøytralitet og aktivisme: Lovene tolker ikke seg selv. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 125: 521-534.
 • Mjelde, Hilmar Langhelle; Alvarez, Michael; Grendstad, Gunnar. 2012. Historien er ikke irrelevant. Bergens Tidende. B27. Publisert 2012-01-29.
 • Mjelde, Hilmar Langhelle; Alvarez, Michael; Grendstad, Gunnar. 2012. Prediksjoner. Bergens Tidende. Publisert 2012-02-03.
 • Grendstad, Gunnar; Shaffer, William R.; Waltenburg, Eric N. 2011. When justices disagree. The Influence of Ideology and Geography on Economic Voting on the Norwegian Supreme Court. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 34: 3-22.
 • Grendstad, Gunnar; Shaffer, William R.; Waltenburg, Eric N. 2011. Ikke til verden av politisk hvite storker. Lov og Rett. 50: 432-442.
 • Grendstad, Gunnar. 2010. Høyesterett som politisk organ. Stat og styring. 20: 30-31.
 • Grendstad, Gunnar; Shaffer, William R.; Waltenburg, Eric N. 2010. Gode dommere i Høyesterett. Dagens næringsliv. 36. Publisert 2010-05-05.
 • Grendstad, Gunnar; Shaffer, William R.; Waltenburg, Eric N. 2010. Revealed preferences of Norwegian Supreme Court justices. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 123: 73-101.
 • Grendstad, Gunnar; Shaffer, William R.; Waltenburg, Eric N. 2010. Ikke skremt av Mellbye og Eia. Dagens næringsliv. 38. Publisert 2010-04-27.
 • Grendstad, Gunnar; Shaffer, William R.; Waltenburg, Eric N. 2010. Åpenhet om dommerne. Dagens næringsliv. 3. Publisert 2010-04-19.
 • Grendstad, Gunnar. 2009. Review of Fauntroy, Michael K. 2007. Republicans and the Black Vote. London: Lynne Rienner Publishers. American Politics Review. 52: 19-20.
 • Grendstad, Gunnar; Holgersen, Jon Dagsland. 2009. Varighet og Velstand. En prediksjonsmodell for ettermælet og omdømmet til de norske statsministrene i det 20. århundre. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 25: 99-124.
 • Grendstad, Gunnar; Shaffer, William R.; Waltenburg, Eric N. 2009. Den Politiske Høyesterett. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). B5. Publisert 2009-10-10.
 • Strømsnes, Kristin; Selle, Per; Grendstad, Gunnar. 2009. Environmentalism between state and local community: why Greenpeace has failed in Norway. Environmental Politics. 18: 391-407. doi: 10.1080/09644010902823774
 • Arnesen, Sveinung; Grendstad, Gunnar; Vestrheim, Eirik. 2008. Ingen sviktende prediksjoner. Morgenbladet. 31. okt. Publisert 2008-10-31.
 • Grendstad, Gunnar. 2008. The Contemporary Presidency: And we will know their greatness by the trail of controversy: Washington, Lincoln, and Roosevelt and their increasingly contested successors. Presidential Studies Quarterly. 38: 476-490. doi: 10.1111/j.1741-5705.2008.02656.x
 • Grendstad, Gunnar. 2008. Forutsigbarhet i USA. Bergens Tidende. 30 jan. 2:14. Publisert 2008-01-30.
 • Grendstad, Gunnar; Vestrheim, Eirik. 2008. Svak økonomi og negativ gjenvalgseffekt svekker McCain. Stat og styring. 4. 15-19.
 • Grendstad, Gunnar; Vestrheim, Eirik. 2008. Prediksjon av amerikanske presidentvalg: 2008 post mortem og 2012 prediksjonen. Stat og styring. 4. 54-56.
 • Grendstad, Gunnar; Vestrheim, Eirik. 2008. Obama vinner også i 2012. Bergens Tidende. B.35. Publisert 2008-11-15.
 • Grendstad, Gunnar; Vestrheim, Eirik. 2008. McCain er dømt til å tape. Dagens næringsliv. 14. aug. 3. Publisert 2008-08-14.
 • Grendstad, Gunnar. 2007. Hillary Clinton leder, men vinner ikke. Morgenbladet. 1 sider. Publisert 2007-09-28.
 • Grendstad, Gunnar. 2007. Review of ‘Mudslingers: The Top 25 Negative Political Campaigns of All Time Countdown from No. 25 to No. 1’ - K.C. Swint. American Politics Review. 48: 16.
 • Grendstad, Gunnar. 2007. Causal complexity and party preference. European Journal of Political Research. 46: 121-149. doi: 10.1111/j.1475-6765.2006.00689.x
 • Grendstad, Gunnar. 2007. Her er USAs neste president. Bergens Tidende. 14. Publisert 2007-10-10.
 • Shaffer, William R.; Grendstad, Gunnar. 2006. Demokratisk valgvind i USA. Bergens Tidende. 13. Publisert 2006-10-31.
 • Grendstad, Gunnar. 2005. Velfungerende demokrati i Bergen. Morgenbladet. 1 sider. Publisert 2005-05-06.
 • Grendstad, Gunnar. 2005. Viktigere enn Bush. Fædrelandsvennen. 1 sider. Publisert 2005-06-22.
 • Grendstad, Gunnar. 2005. Viktigere enn Bush. Bergens Tidende. Publisert 2005-06-28.
 • Grendstad, Gunnar; Vågnes, Øyvind. 2005. Bilder fra Slagmarken. Bergens Tidende. Publisert 2005-04-20.
 • Grendstad, Gunnar. 2004. Bush Vinner. Bergens Tidende. Publisert 2004-10-15.
 • Grendstad, Gunnar. 2004. Bush vinner presidentvalget. Fædrelandsvennen. Publisert 2004-10-20.
 • Grendstad, Gunnar. 2004. Republikanerne beholder Kongressen. Bergens Tidende. 27. Publisert 2004-11-01.
 • Grendstad, Gunnar. 2003. Karakterer og strikk som metervare. Bergens Tidende. 35. Publisert 2003-12-06.
 • Grendstad, Gunnar. 2003. Arven etter Strom Thurmond. Morgenbladet. 9. Publisert 2003-07-04.
 • Grendstad, Gunnar. 2003. Comparing political orientations. Grid-group theory versus the left-right dimension in the five Nordic countries. European Journal of Political Research. 42: 1-21.
 • Grendstad, Gunnar. 2003. Reconsidering Nordic Party Space. Scandinavian Political Studies. 26: 193-217.
 • Grendstad, Gunnar; Sundback, Susan. 2003. Sociodemographic Effects on Cultural Biases. A Nordic Study of Grid-Group Theory. Acta Sociologica. 46: 289-306.
 • Grendstad, Gunnar. 2001. Nordic Cultural Baselines. Accounting for Domestic Convergence and Foreign Policy Divergence. Journal of Comparative Policy Analysis. 3: 5-29.
 • Olli, Eero; Grendstad, Gunnar; Wollebæk, Dag. 2001. Correlates of Environmental Behaviors - Bringing Back Social Context. Environment and Behavior. 33: 181-208.
 • Eikeland, Ole-Johan; Grendstad, Gunnar. 2000. Karakterer - korkje tilfeldig eller innvikla. Bergens Tidende. 24. Publisert 2000-03-08.
 • Eikeland, Ole-Johan; Grendstad, Gunnar. 2000. Karakterer - korkje tilfeldig eller innvikla. Bergens Tidende. 24 sider. Publisert 2000-03-08.
 • Grendstad, Gunnar. 2000. Grid-Group Theory and Political Orientations. Effects of Cultural Biases in Norway in the 1990s. Scandinavian Political Studies. 23: 217-- 244.
 • Grendstad, Gunnar. 2000. 'Urban Innovation. Creative Strategies for Turbulent Times;' 'Citizen Politics in Post-Industrial Societies;' 'The New Political Culture' T.N. Clark et al. eds. Sosiologisk Tidsskrift. 2. 149-152.
 • Grendstad, Gunnar. 2000. 'Urban Innovation. Creative Strategies for Turbulent Times;' 'Citizen Politics in Post-Industrial Societies;' 'The New Political Culture' T.N. Clark et al. eds. Sosiologisk Tidsskrift. 2. 149-152.
 • Grendstad, Gunnar. 2000. Grid-Group Theory and Political Orientations. Effects of Cultural Biases in Norway in the 1990s. Scandinavian Political Studies. 23: 217.
 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 2000. Cultural Myths of Human and Physical Nature: Integrated or Separated? Risk Analysis. 20: 27-39.
 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 2000. Cultural Myths of Human and Physical Nature: Integrated or Separated? Risk Analysis. 20: 27-39.
 • Grendstad, Gunnar. 1999. A Political Cultural Map of Europe. A Survey Approach. GeoJournal. 47: 463-475.
 • Grendstad, Gunnar. 1999. The New Ecological Paradigm Scale. Examination and Scale Analysis. Environmental Politics. 8: 194-205.
 • Grendstad, Gunnar; Hjellbrekke, Johs. 1999. Mål og mening i en valgkamp. Bergens Tidende. 24. Publisert 1999-10-19.
 • Grendstad, Gunnar; Hjellbrekke, Johs. 1999. Mål og mening i en valgkamp. Bergens Tidende. Publisert 1999-10-19.
 • Grendstad, Gunnar; Strand, Torodd. 1999. Organizational Types And Leadership Roles. Scandinavian Journal of Management. 15: 385-403.
 • Grendstad, Gunnar; Wollebæk, Dag. 1998. Greener Still? An Empirical Examination of Eckersley's Ecocentric Approach. Environment and Behavior. 30: 653-675.
 • Grendstad, Gunnar; Rommetvedt, Hilmar. 1997. EU-tilhengernes manglende gjennomslagskraft. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 13: 77-86.
 • Grendstad, Gunnar. 1995. Party Followership and Leadership in Norway: A Political Culture Approach. Party Politics. 1: 221-243.
 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 1995. Cultural Theory and the New Institutionalism. Journal of Theoretical Politics. 7: 5-27.
 • Selle, Per; Grendstad, Gunnar. 1994. Kultur som levemåte. POLITIKA TYDENIK. 4.
Rapporter/avhandlinger
 • Strømsnes, Kristin; Selle, Per; Grendstad, Gunnar. 2007. Norwegian Environmentalism Between State and Local Community: Why Greenpeace Failed in Norway. ISTR Conference Working Papers. 5. International Society for Third Sector Research. 36 sider.
 • Rasmussen, Ørnulf; Morken, Marie; Gustavsen, Finn; Meidell, Bjarne; Grendstad, Gunnar; Iversen, Øystein L. 2000. Vårt Valg. En innstilling fra en komite nedsatt av Rektor og Universitetsdirektør. 70 sider.
 • Grendstad, Gunnar; Jensen, Lotte; Kristinsson, Gunnar Helgi; Sjöberg, Lennart; Sundback, Susan. 1999. Nordic Cultures: Measurement, Consequences and Comparisons. Study Description and Frequencies. LOS-senteret, Bergen.
 • Strømsnes, Kristin; Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 1996. Miljøvernundersøkelsen 1995. Dokumentasjonsrapport. LOS-senteret, Bergen. 400 sider.
 • Grendstad, Gunnar. 1995. Classifying Cultures. LOS-senteret, UiB, Bergen.
 • Grendstad, Gunnar; Strand, Torodd. 1995. Organizational types and ledership roles. LOS-SENTERET, Bergen. 30 sider.
Bokkapitler
 • Grendstad, Gunnar; Shaffer, William R.; Waltenburg, Eric N. 2017. Norway - Managed Openness and Transparency. Kapittel, sider 235-254. I:
  • Davis, Richard; Taras, David. 2017. Justices and Journalists. The Global Perspective. Cambridge University Press. 312 sider. ISBN: 9781107159983.
 • Grendstad, Gunnar; Shaffer, William R.; Waltenburg, Eric N. 2013. Høyesterettsdommerne som Grunnlovens voktere. Prøvingsretten i 26 plenumsdommer med dissens, 1925-2010. Kapittel, sider 404-423. I:
  • Holmøyvik, Eirik. 2013. Tolkingar av Grunnlova. Om forfatningsutviklinga 1814-2014. Pax Forlag. 562 sider. ISBN: 978-82-530-3633-5.
 • Grendstad, Gunnar. 2008. Velgerne. Kapittel 6, sider 142-178. I:
  • Rasch, Bjørn Erik. 2008. Amerikansk Politikk. Politisk system og politisk tenkning. Abstrakt forlag. 326 sider. ISBN: 9788279351801.
 • Grendstad, Gunnar. 2008. Comparing Political Orientations. Grid-Group Theory versus the Left-Right Dimension in the 5 Nordic Countries. III:17, sider 365-385. I:
  • 6, Perri; Mars, Gerald. 2008. The Institutional Dynamics of Culture, Volumes I and II. Ashgate. 1134 sider. ISBN: 978-0-7546-2617-6.
 • Grendstad, Gunnar. 2008. Causal Complexity and Party Preference. Kapittel, sider 159-183. I:
  • Vogt, W. Paul. 2008. Selecting Research Methods. Sage Benchmarks in Social Research Methods series. Vol 4: Methods for Analysing and Reporting Results. Sage Publications. 1640 sider. ISBN: 978-1-84787-180-0.
 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 2007. Cultural Theory and the New Institutionalism. Part seven: Critiques of Institutionalism, sider 240-260. I:
  • Peters, B Guy; Pierre, Jon. 2007. Institutionalism (vol. 4). Sage Publications. ISBN: 978-1-4129-2875-5.
 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 1999. The Formation and Transformation of Preferences. Cultural Theory and Postmaterialism Compared. 43-58. I:
  • Thompson, Michael; Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 1999. Cultural Theory as Political Science. Routledge. 251 sider. ISBN: 0-415-19197-1.
 • Thompson, Michael; Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 1999. Cultural Theory as Political Science. 1-23. I:
  • Thompson, Michael; Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 1999. Cultural Theory as Political Science. Routledge. 251 sider. ISBN: 0-415-19197-1.
 • Grendstad, Gunnar. 1997. Kultur og Ledelse. 123-135. I:
  • Byrkjeflot, Haldor. 1997. Fra styring til ledelse. Fagbokforlaget.
 • Grendstad, Gunnar; Rommetvedt, Hilmar. 1997. Oljehovedstadens politiske kulturlandskap. En sammenligning av holdninger og verdier i Stavanger-området og Norge. I:
  • Rommetvedt, Hilmar. 1997. Verdier og Valg. Oljehovedstadens Politiske Kulturlandskap.
 • Grendstad, Gunnar; Rommetvedt, Hilmar. 1997. Fem Tyver på samme Marked? En sammenlikning og en 'Empirisk Syntese' av Fem Perspektiver på Politiske Holdninger. I:
  • Rommetvedt, Hilmar. 1997. Verdier og Valg, Oljehovedstadens Politiske Kulturlandskap.
 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 1997. Cultural Theory, Postmaterialism and Environmental Attitudes. 151-168. I:
  • Ellis, Richard J.; Thompson, Michael. 1997. Culture Matters : Essays in Honor of Aaron Wildavsky. ISBN: 0-8133-3117-X.
 • Grendstad, Gunnar; Rommetvedt, Hilmar. 1996. Fem tyver på samme marked? 314-329. I:
  • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 1996. Kultur som levemåte. Det Norske Samlaget. ISBN: 82-521-4752-6.
 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 1996. Kulturteorien og den nye institusjonalismen. 117-137. I:
  • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 1996. Kultur som levemåte. Det Norske Samlaget. ISBN: 82-521-4752-6.
 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 1996. Kulturteori, postmaterialisme og haldningar til miljøvern. 286-313. I:
  • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 1996. Kultur som levemåte. Det Norske Samlaget. ISBN: 82-521-4752-6.
 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 1996. Introduksjon til kulturteorien. Kapittel. I:
  • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 1996. Kultur som levemåte. Det Norske Samlaget.
 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 1996. Introduksjon. 11-32. I:
  • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 1996. Kultur som levemåte. Det Norske Samlaget. ISBN: 82-521-4752-6.
 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 1996. Natur og kultur. 183-199. I:
  • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 1996. Kultur som levemåte. Det Norske Samlaget. ISBN: 82-521-4752-6.
 • Selle, Per; Grendstad, Gunnar. 1996. Kulturteorien og den nye institusjonalismen. I:
  • Selle, Per; Grendstad, Gunnar. 1996. [Mangler tittel]. Det Norske Samlaget.
 • Selle, Per; Grendstad, Gunnar. 1996. Kulturtoeri, postmaterialism og haldningar til miljøvern. I:
  • Selle, Per; Grendstad, Gunnar. 1996. [Mangler tittel]. Det Norske Samlaget.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Amerikansk politikk

Juridisk atferd

Politisk atferd