Hjem
Gunnar Karlsens bilde

Gunnar Karlsen

Førsteamanuensis, filosofi
 • E-postGunnar.Karlsen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 23 91+47 995 89 608
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 12–13
  Rom 
  430
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 BERGEN

Persepsjon, metafysikk, epistemologi, bevissthetsfilosofi

Forholdet mellom ulike sansemodaliteter

Argumentasjonsteori

Fenomenologi, særlig Merleau-Ponty

Sinnfilosofi, FIL105, FIL235,

Logikk, LOG110

Ex.phil, PS-varianten, PSEEM, PSEKS

Lærebok
 • Vis forfatter(e) 2014. Språk og argumentasjon. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) 2012. Språk, tolkning och argumentation. Studentlitteratur AB.
 • Vis forfatter(e) 2009. Språk og argumentasjon for samfunnsvitere, revidert utgave. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) 2004. Språk- og argumentasjonslære for samfunnsvitere. Fagbokforlaget.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2014. Le rôle de la connaissance dans la perception du vin. Revue des Oenlogues. 51-52.
 • Vis forfatter(e) 2011. Merleau-Ponty og kroppen som utgangspunkt for erfaring og eksistens. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. 39-44.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2017. Aesthetic experience of nature - A multisensory approach.
 • Vis forfatter(e) 2014. The Holiday Wine Experience.
 • Vis forfatter(e) 2014. Seeing Sound and Hearing Things - Merleau-Ponty on Synaesthesia.
 • Vis forfatter(e) 2013. Factorising Experience.
 • Vis forfatter(e) 2013. Factorising Experience.
 • Vis forfatter(e) 2010. Philosophy of Wine as Philosophy of Perception (and Vice Versa).
 • Vis forfatter(e) 2009. Richness and fineness-of-grain in wine.
 • Vis forfatter(e) 2008. Perception and Self-movement.
 • Vis forfatter(e) 2008. Perception and Realism in Merleau-Ponty.
 • Vis forfatter(e) 2006. The tension between idealism and realism in perception.
 • Vis forfatter(e) 2004. Phenomenology and non-conceptual content.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) 2015. Natur og danning. Profesjonsutøvelse, barnehage og skole. Fagbokforlaget.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) 2006. Språk og argumentasjon for samfunnsvitere. Fagbokforlaget.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2008. Perception, Realism, and Phenomenology.
Dokumentar
 • Vis forfatter(e) 2017. Informasjonsfilm om filosofi.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2018. Aesthetic Appreciation in Nature and Literature. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) 2015. Natur og danning. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) 2010. The Beauty of a Climb. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) 2010. Argumenter i normativ argumentasjon. 20 sider.
Leksikonartikkel
 • Vis forfatter(e) 2017. Dualisme. 3 sider. I:
  • Vis forfatter(e) 1998. STORE NORSKE leksikon. Kunnskapsforlaget.
Innledning
 • Vis forfatter(e) 2015. Innledning. 13-21.
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
 • Vis forfatter(e) 2010. Kommentar til Trygve Lavviks Om definisjoner og samfunnsvitenskap. 53-57.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Språk og argumenentasjon for samfunnsvitere, Bergen: Fagbokforlaget 2009

"The Beauty of a Climb", i Schmid (red) Climbing and philosophy, Wiley-Blackwell 2010