Hjem
Gunvar Mikkelsens bilde

Gunvar Mikkelsen

Seniorkonsulent
Tidsskriftartikler
  • Budka, Michal; Mikkelsen, Gunvar; Turcokova, Lucia; Fourcade, Yoan; Dale, Svein; Osiejuk, Tomasz S. 2014. Macrogeographic variation in the call of the corncrake Crex crex. Journal of Avian Biology. 45: 65-74. doi: 10.1111/j.1600-048X.2013.00208.x
  • Mikkelsen, Gunvar; Dale, Svein; Holtskog, Thorstein; Budka, Michal; Osiejuk, Tomasz S. 2013. Can individually characteristic calls be used to identify long-distance movements of Corncrakes Crex crex? Journal of Ornithology = Journal fur Ornithologie. 154: 751-760. doi: 10.1007/s10336-013-0939-2

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.