Hjem
Guri Lindblads bilde
Foto:
Per Øyvind Johansson

Guri Lindblad

Postdoktor
 • E-postguri.lindblad@uib.no
 • Telefon+47 55 58 96 09
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen

Mitt sentrale forskningsområde er merverdiavgiftsrett, men gjennom postdoktorprosjekt mitt jobber jeg også med skatterett og rettsteori. 

 

Storguppeleder i forvaltningsrett II

Veileder/sensor masteroppgaver i skatte- og avgiftsrett

Foreleser/sensor i en rekke fag på EVU-kurset JUR 601 Innføring i juss for næringslivet

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Behandlingen av ytelser som omsettes samlet i norsk merverdiavgiftsrett - en kort oversikt. Svensk skattetidning. 209-227.
 • Vis forfatter(e) (2021). Beregningsgrunnlaget for merverdiavgift, med særlig vekt på tilfeller hvor selvstendige ytelser omsettes samlet. Skatterett. 154-175.
 • Vis forfatter(e) (2020). Hovedytelseslæren, mer enn bare hovedytelser? – En kommentar til Rt. 2009 s. 1632 og bruken av hovedytelseslæren i norsk merverdiavgiftsrett. Skatterett. 3-27.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Guri Lindblad, "Behandlingen av ytelser som omsettes samlet i norsk merverdiavgiftsrett - en kort oversikt", Svensk Skattetidning 2022 s. 209-227

Guri Lindblad, "Beregningsgrunnlaget for merverdiavgift, med særlig vekt på tilfeller hvor selvstendige ytelser omsettes samlet", Skatterett 2021 s. 154-175

Guri Lindblad, "Behandlingen av ytelser som omsettes samlet i norsk merverdiavgiftsrett", Universitetet i Bergen 2021 (doktoravhandling 359 sider)

Guri Lindblad, "Hovedytelseslæren, mer enn bare hovedytelser? – En kommentar til Rt. 2009 s. 1632 og bruken av hovedytelseslæren i norsk merverdiavgiftsrett",  Skatterett 2020 s. 3-27