Hjem
Guri Lindblads bilde
Foto:
Per Øyvind Johansson

Guri Lindblad

Ekstern gjesteforeleser, Offentlig sektor-ph.d.
  • E-postGuri.Lindblad@uib.no
  • Telefon+47 55 58 96 09
  • Besøksadresse
    Magnus Lagabøtesplass 1
  • Postadresse
    Postboks 7806
    5020 BERGEN

Mitt sentrale forskningsområde er merverdiavgiftsrett. 

Jeg jobber for tiden med min avhandling, der formålet er å se nærmere på behandlingen av ytelser som omsettes samlet i norsk merverdiavgiftsrett.

Storguppeleder i forvaltningsrett II

Veileder/sensor masteroppgaver i skatte- og avgiftsrett

Foreleser/sensor i en rekke fag på EVU-kurset JUR 601 Innføring i juss for næringslivet

Guri Lindblad, "Hovedytelseslæren, mer enn bare hovedytelser? – En kommentar til Rt. 2009 s. 1632 og bruken av hovedytelseslæren i norsk merverdiavgiftsrett",  Skatterett 2020 s. 3-27