Hjem
Gyri Smørdal Losnegaards bilde

Gyri Smørdal Losnegaard

Forsker, prosjektleder for Norsk Ordbok a-h (NO-AH)
 • E-postGyri.Losnegaard@uib.no
 • Telefon+47 55 58 36 97
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
  Rom 
  437
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Frå 1. august 2020 har eg vore prosjektleiar og hovudredaktør for prosjektet Norsk Ordbok a-h (NO-AH) ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) ved Universitetet i Bergen. NO-AH er eitt av to større ordbokprosjekt ved UiB. Hovudmåla i prosjektet er å revidere dei eldste delane av Norsk Ordbok, dvs. alfabetstrekket a-h, og å lage ei moderne og komplett nettutgåve. I samarbeid med Språksamlingane og fagmiljøa ved LLE arbeider vi med å byggje opp eit leksikografisk miljø, oppdatere dei digitale språkressursane i prosjekta og gjere desse ressursane tilgjengelege for brukarane.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2016). The enrichment of lexical resources through incremental parsebanking. Language Resources and Evaluation. 291-319.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Nynorskkorpuset og utviklingsbehov for leksikografisk arbeid.
 • Vis forfatter(e) (2013). Representasjon av fleirordsuttrykk i leksikalske og terminologiske ressursar.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2015). PARSEME – PARSing and Multiword Expressions within a European multilingual network.
 • Vis forfatter(e) (2015). Bokmålsinnslag i nynorske tekster.
 • Vis forfatter(e) (2013). Representing Multiword Expressions in Lexical and Terminological Resources: An Analysis for Natural Language Processing Purposes - paper presentation.
 • Vis forfatter(e) (2013). Representing Multiword Expressions in Lexical and Terminological Resources - paper presentation.
 • Vis forfatter(e) (2013). MWE Annotation in Monolingual and Parallel Treebanks in INESS.
 • Vis forfatter(e) (2013). Linking Northern European Infrastructures for Improving the Accessibility and Documentation of Complex Resources - paper presentation.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2012). Norsk i den digitale tidsalderen (nynorskversjon).
 • Vis forfatter(e) (2012). Norsk i den digitale tidsalderen (bokmålsversjon).
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2020). Uønskt vestlandsopprør om Språkrådet.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Words, Words! Resources and Tools for Lexicography at the CLARINO Bergen Centre . 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Multiword expressions in an LFG grammar for Norwegian. 40 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). NorGramBank: A ‘Deep’ Treebank for Norwegian. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). MWEs in treebanks: From survey to guidelines. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). A Survey of Multiword Expressions in Treebanks. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). The Interplay Between Lexical and Syntactic Resources in Incremental Parsebanking.
 • Vis forfatter(e) (2013). The INESS Treebanking Infrastructure. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Studying Interannotator Agreement in Discriminant-based Parsebanking. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Representing Multiword Expressions in Lexical and Terminological Resources: An Analysis for Natural Language Processing Purposes. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Linking Northern European Infrastructures for Improving the Accessibility and Documentation of Complex Resources. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Baltic and Nordic Parts of the European Linguistic Infrastructure. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). What we have learned from Sofie: Extending lexical and grammatical coverage in an LFG parsebank. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). An integrated web-based treebank annotation system. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). A data-driven approach to anglicism identification in Norwegian. 24 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2013). Ein studie av norske fleirordsuttrykk.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Natural Language Processing, allmenn lingvistikk, korpuslingvistikk

Forskergrupper