Hjem
Håkan Rydvings bilde
Foto:
Erik Rydving 2023
 • E-postHakan.Rydving@uib.no
 • Telefon+47 55 58 24 47
 • Besøksadresse
  Øysteins gate 3
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
 • Samisk religion (kjeldekritikk, religiøs endring og kontinuitet, overgangsritar, personoppfatningar, bjørnritar)
 • Samisk språkvitskap (sørsamisk, lulesamisk, nordsamisk; språkleg variasjon, person- og stadnamn, språkhistorie)
 • Religionar i det cirkumpolære område (personoppfatningar, samanlikning som metode)
 • Jødisk og islamsk filosofi i Andalucía på 1100-talet
 • Klassisk indisk språkfilosofi (Pāṇini)
 • Religion og estetikk

 

Ein kan plassere Rydving si forsking i skjeringa mellom språkvitskap og religionshistorie. Han fokuserer særskilt på variasjon og endring, på heimlege perspektiv og grunnomgrep, og på problem som gjeld kjeldekritikk, forming av analytiske omgrep og den praktiske bruksverdien av ulike tilnærmingsmåtar som forskingsverktøy.  

 

Utvalgte publikasjoner
 • Rydving, Håkan. 2004. The End of Drum-Time: Religious Change among the Lule Saami, 1670s–1740s (3rd ed.). 232 sider. ISBN: 91-554-3580-7.
 • Rydving, Håkan. 2013. Words and Varieties: Lexical Variation in Saami. 218 sider. ISBN: 978-952-5667-49-3.
 • Rydving, Håkan. 2012. Perspectivas del norte: cinco textos sobre la lengua y la cultura de los samis. Editores: Roberto Martínez y Velebita Koričančić (Serie Antropológica 21). Universidad Nacional Autónoma de México. 132 sider. ISBN: 978-607-02-3151-3.
 • Rydving, Håkan. 2011. Le chamanisme aujourd’hui : constructions et déconstructions d’une illusion scientifique. Études Mongoles & Sibériennes, Centrasiatiques & Tibétaines. 42. 13 sider. doi: 10.4000/emscat.1815
 • Rydving, Håkan. 2010. Tracing Sami traditions : in search of the indigenous religion among the Western Sami during the 17th and 18th centuries. Novus Forlag. 168 sider. ISBN: 978-82-7099-543-1.

Words and Varieties: Lexical Variation in Saami (Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 269), Helsinki 2013: Finno-Ugrian Society. 218 pp. 

Perspectivas del norte: cinco textos sobre la lengua y la cultura de los samis (Antropológica 21), eds. R. Martínez & V. Koričančić, México D.F. 2012: Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Nacional Autónoma de México.

Tracing Sami Traditions: In Search of the Indigenous Religion among the Western Sami during the 17th and 18th Centuries (Instituttet for sammenlignende kulturforskning, Serie B, Skrifter 135), Oslo 2010: Novus forlag.

Samisk religionshistoria: några källkritiska problem (Religionshistoriska forskningsrapporter från Uppsala 4), Stockholm 1995: Almqvist & Wiksell International. 

The End of Drum-Time: Religious Change among the Lule Saami, 1670s–1740s (Historia Religionum 12), Stockholm 1993: Almqvist & Wiksell International. 

Indigenous Sami Religion: A Dictionary of Terms and Names

Tradisjonell samisk religion: ei kort innføring (lærebok)

Cirkumpolära religioner (lærebok)

The Concept of Shamanism: A History

 

 

 

 

Rettleidde doktorgradsavhandlingar

Konsta Kaikkonen (Universitetet i Bergen), Contextualising Descriptions of Noaidevuohta: Saami Ritual Specialists in Texts Written until 1871, 2020 (rettleiar)

Stefan Olsson (Universitetet i Bergen), Gísl: givande och tagande av gisslan som rituell handling i fredsprocesser under vikingatid och tidig medeltid, 2016 (hovudrettleiar)

Mona Farstad (Universitetet i Bergen), Chaste, Chosen, and Purified: An Analysis of the Qur’ānic Narratives about Maryam, 2012 (hovudrettleiar).

Rolf Christoffersson (Uppsala universitet), Med tre röster och tusende bilder: om den samiska trumman, 2010 (hovudrettleiar). Rolf (1935–2021) gjekk bort den 7. november 2021. Ved sidan av eit yrkesliv med pleie av alkoholmisbrukarar, studerte han religionshistorie ved Uppsala universitet. Som pensjonær held han fram med studia, spesialiserte seg på dei samiske trommene, blei den fremste eksperten på dei, og underviste om samisk religion ved Uppsala universitet. R.I.P.

Olle Sundström (Umeå universitet), ”Vildrenen är själv detsamma som en gud”: ”gudar” och ”andar” i sovjetiska etnografers beskrivningar av samojediska världsåskådningar, 2009 (rettleiar).

Gerd Marie Ådna (Universitetet i Bergen), “O, Son of the Two Sacrifices”: Muḥammad and the Formation of Sacrifice in Early Islam, 2007 (rettleiar med  prof. E. Thomassen)

Torsten Hylen (Uppsala universitet), Ḥusayn, the Mediator: A Structural Analysis of the Karbalā’ Drama according to Abū Ja‘far Muḥammad b. Jarīr al-Ṭabarī (d. 923), 2007 (medrettleiar).

Jelena Porsanger (Universitetet i Tromsø), “Bassejoga čáhci”: gáldut nuortasámiid eamioskkoldaga birra álgoálbmotmetodologiijaid olis, 2006 (rettleiar).

Roar Fotland (Universitetet i Bergen), Ancestor Christology in Context: Theological Perspectives of Kwame Bediako, 2005 (rettleiar).

Bjørn Ola Tafjord (Universitetet i Bergen), Ritualiserte forståingar: bribriar og bahá’i-trua, 2004 (rettleiar).

Ulrika Mårtensson (Uppsala universitet), The True New Testament: Sealing the Heart’s Covenant in al-Tabarî’s Ta’rîkh al-Rusul wa’l-Mulûk, 2001 (ekstern rettleiar).

Mette Ramstad (Universitetet i Bergen), Conversion in the Pacific: Eastern Polynesian Latter-Day Saints’ Conversion Accounts and their Development of a LDS Identity, 2001 (hovudrettleiar).

George Charles (Kanaqlak) (University of California, Santa Barbara), Yuuyaraq: The Way of the Human Being in Contemporary Yup’ik Thought, 2000 (ekstern rettleiar). Kanaqlak (1941–2020) gjekk bort den 8. september 2020. Innan pensjoneringa hadde han vore både leiar for National Resource Center for American Indian, Alaska Native & Native Hawaiian Elders, University of Alaska, Anchorage, og 1. aman. i urfolksstudiar ved University of Alaska, Fairbanks. R.I.P.

 

Rettleidde hovudfagsoppgåver og mastergradsoppgåver, religionsvitskap, Universitetet i Bergen, 1995–2023

Vilde Mørch Hobæk, «Du barn skal have den samme lykke og glæde, som den Jamikas havde i verden»: gjenfødsel gjennom navngivning i tradisjonell samisk religion, 2023 (assisterende rettleiar)

Malin Skeie, Kristendom og islam i Religion og etikk: en kvalitativ undersøkelse av læreres didaktiske valg, og elevers opplevelser av undervisning om kristendom og islam i faget Religion og etikk, 2023 (rettleiar)

Målfrid Bårdsnes, Kunnskapsguden Odin: en epistemologisk analyse, 2023 (rettleiar)

Tomas M. Mittet, Jesus Kristus på samlebandet […]. En kvalitativ studie av funksjonen til den masseproduserte og standardiserte kirkekunsten til Jesu Kristi Kirke av De Siste Dagers Hellige på Fantoft, 2020 (rettleiar).

Victoria Dahl, Messianske jøder i Israel i et identitetsperspektiv: en kvalitativ analyse ved hjelp av identitetsprosessteori, 2020 (supervisor)

Helle Braae, Eleoúsa-motivet i den ortodokse kirke, 2018 (rettleiar).

Åsfrid Persson, Religiøst lederskap og autoritet i en kjønnet diskurs: forståelse av kvinnelig religiøs autoritet blant muslimer i Oslo, 2018 (rettleiar).

Camilla Fjeldstad, The Many Faces of Shinto, 2016 (rettleiar).

Petter Johnstad, Entheogenic Spirituality: Conversations with Psychonauts, 2016 (rettleiar).

Maren Bjotveit, Midtøsten som region og maktkampen mellom Saudi-Arabia og Iran: en studie av stortingspolitikeres oppfatninger, 2015 (rettleiar).

Daniel Fitjar, Balancing the World: Contemporary Maya ajq’ijab in Quetzaltenango, Guatemala, 2013 (hovudrettleiar).

Christina Elmar, Introduksjonsprogrammet fra et muslimsk deltagerperspektiv, 2012 (rettleiar).

Vegard Kvernenes, Den notidige feiringa av av mawlid an-nabi i Manchester og London, 2012 (hovudrettleiar).

Eyvind Bøe, Når det er farlig å fortelle: identitet blant armenere i Jerusalem, 2010 (rettleiar). 

Elisabeth V. Moe, Sáráhkká og Jomfru Maria, 2009 (rettleiar). 

Kristian Kvalvåg, De Siste Dagers Hellige, Mitt Romney, og Den amerikanske religion, 2009 (rettleiar med prof. D.Ø. Endsjø). 

Bjørn Hagen, Orishatro i en ny verden: santería i USA, 2007 (rettleiar).

Annette Christine Svae, Oppviglerbarna aluxo’ob: beskyttervinder for mais og tilgrodde pyramider i yukatekmayaenes bønner og muntlige fortellinger, 2006 (rettleiar). 

Erik Tønnesen, Between Prayer and Healing: Concepts of AIDS in a South African Community, 2006 (rettleiar). 

Runar Hovland, Minnebasert konsekvensteori: en teoretisk modell applisert på politisk engasjement hos konservative kristne i Norge, 2005 (rettleiar). 

Arnt Vidar Klungland, “Vi peker – landet preker”: Internasjonale kristne ambassade i Jerusalem, norsk avdeling: IKAJ som en norsk religio-politisk bevegelse, 2005 (rettleiar).

Anne Brit Lauvsnes, Re-Defining the Self: A Life Story Analysis of Women Living on Anti-Retroviral Treatment, 2005 (rettleiar). 

Torunn Elisabeth Bjørnsvik, Hvilken rolle spiller Norsk Luthersk Misjonssamband i den kulturelle globaliseringsprosessen i Tanzania? En studie av utviklingshjelpens kulturelle og religiøse påvirkningskraft, 2005 (rettleiar).

Hans Geir Aasmundsen, Religion og globalisering: pentekostale og katolikker i Argentina, 2003 (rettleiar). 

Ane Fidjestøl, Prinsen valgte det himmelske riket: en studie av mytekomplekset rundt slaget ved Kosovo/a i 1389, 2002 (rettleiar).

Anne M. Selland, Betraying the Nation: Reactions and Background to the Assassination of Yitzhak Rabin, 2002 (rettleiar). 

Gry Aksnes, “God is Nigerian”: The Role of Religion in the Process Towards Democracy and in the Discussion about Nigeria’s Future as One Nation, 2001 (rettleiar).

Jorun Gjelsvik, Influence of Islamic Culture on Scandinavian Management in Malaysia: A Glance at Multinational Management and Islamic Values, 2001 (rettleiar). 

Solveig Kavli, Ashé-Iyá: ein studie av afrocubanske artistar sitt forhold til santería og musikk, 2000 (rettleiar).

Tore Omdahl, Politisk engasjement hos pinsebevegelsene i Nicaragua, 1999 (rettleiar). 

Lina Snoek, Tro og sosial forpliktelse: en retning innen den cubanske pinsebevegelsen, 1999 (rettleiar).

Kjell Arne Kallevik, Christian Coalition som religio-politisk organisasjon, 1998 (rettleiar). 

Marie Steine von der Lippe, Pentekostale bevegelser i Latin-Amerika: en diskusjon av tre forklaringsmodeller, 1998 (hovudrettleiar).

Susanne Olsson, Religiopolitisk islam i mötet med det moderna: en analys av Hassan Hanafis sociopolitiska tolkning av islam, 1998 (rettleiar).

Dominique H. M. Dau-Vu, Den katolske kirken i Vietnam: en aktør i politiske og sosiale sammenheng, 1997 (rettleiar).           

Tone Lund-Olsen, Religion og globalisering: konsekvensar i Malaysia, 1997 (rettleiar).

 

Dessutan rettleiing av:

Bacheloroppgåver (C-uppsatser) og masteroppgåver (D-uppsatser), finsk-ugriske språk, Uppsala universitet, 1987–94

Bacheloroppgåver (C-uppsatser) og masteroppgåver (D-uppsatser), religionshistorie, Uppsala universitet, 1977–89