Hjem
Håkon Robbestad Gylteruds bilde

Håkon Robbestad Gylterud

Førsteamanuensis

Forskningen min er for tiden rettet mot avhengig typeteori.

Avhengig typeteori (à la Marin-Löf) er utviklet som et fundament for formell resonering for både matematikk og datavitenskap. Typeteoriens konsept om introduksjon, eliminasjon og beregning har vist seg å være en robust måte å organsisere formelle resonnement og har utvidelser til mange bruksområder. Homotopi-typeteori (et felt grunnlagt av Vladimir Voevodsky)  er en nylig utviklet variant av avhengig typeteori, hvor høyere-dimmensjonale matematiske objekter er første-klasses innbygere i det formelle systemet.

Blant mine bidrag til feltet finner man en model for multimengder og en forenkling av modellen for mengelære i homotopi-typeteori. Videre, har jeg bidratt til teorien for beholdere, en modell for datastrukturer i typeteori – ved å utvide begreet til data strukturer med symmetrier.

Tidsskriftartikler
  • Gylterud, Håkon Robbestad. 2019. Multisets in type theory. Mathematical proceedings of the Cambridge Philosophical Society (Print). 1-18. doi: 10.1017/S0305004119000045
  • Gylterud, Håkon Robbestad. 2018. From multisets to sets in Homotopy Type Theory. Journal of Symbolic Logic (JSL). 83: 1132-1146. doi: 10.1017/jsl.2017.84

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.