Hjem
Håvard Øritsland Eggestøls bilde

Håvard Øritsland Eggestøl

Stipendiat
 • E-postHavard.Eggestol@uib.no
 • Besøksadresse
  Thormøhlensgt. 53 A/B
  Rom 
  435A2
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • 2020. The proinflammatory cytokines TNF-α and IL-6 in lumpfish (Cyclopterus lumpus L.) -identification, molecular characterization, phylogeny and gene expression analyses. Developmental and Comparative Immunology.
 • 2020. Interleukin-1 ligands and receptors in lumpfish (Cyclopterus lumpus L.): molecular characterization, phylogeny, gene expression and transcriptome analyses. Frontiers in Immunology. 17 sider.
 • 2018. Transcriptome-wide mapping of signaling pathways and early immune responses in lumpfish leukocytes upon in vitro bacterial exposure. Scientific Reports. 1-14.
 • 2017. Molecular cloning of MDA5, phylogenetic analysis of RIG-I-like receptors (RLRs) and differential gene expression of RLRs, interferons and proinflammatory cytokines after in vitro challenge with IPNV, ISAV and SAV in the salmonid cell line TO. Journal of Fish Diseases. 1529-1544.
Faglig foredrag
 • 2017. Novel insight into the innate immune mechanisms in lumpfish (Cyclopterus lumpus L.).
 • 2017. An overview of cytokines in lumpfish (Cyclopterus lumpus L.) and immune responses upon bacteria challenge.
Vitenskapelig foredrag
 • 2020. Oppsummering av prosjektet «Rensefisken rognkjeks – Immunitet, sykdom og helse». .
 • 2018. Transkriptom analyser avdekker rognkjeksens tidlige immunresponser og gir innblikk i evolusjonshistorien.
 • 2017. Ny innsikt i det medfødte immunsystemet til rognkjeks.
 • 2017. Karakterisering av immunkomponenter hos rognkjeks og differensiell genuttrykk ved bakteriesmitte.
Mastergradsoppgave
 • 2014. Identification of the DC markers CD205 and CD207 within tissues of Atlantic salmon (Salmo salar L.).
Poster
 • 2019. TLRs and TLR signaling in lumfish (Cyclopterus lumpus L.).
 • 2019. Hallmark pro-inflammatory cytokines of lumpfish (Cyclopterus lumpus).
 • 2018. Genuttrykk av immunglobuliner i rognkjekslarver og i vev fra større fisk.
 • 2017. Charaterization of immunoglobulins in lumpfish.
 • 2016. The salmon pathogenic viruses IPNV, ISAV and SAV are differentially recognized by RIG-I-like receptors and induce different immune responses in a salmonid cell-line (2016).
 • 2016. The cleanerfish lumpfish (Cyclopterus lumpus L.)-Immunity, diseases and vaccination.
 • 2016. Immune responses in lumpfish (Cyclopterus lumpus L.) leukocytes upon bacteria challenge.
 • 2016. Distribution of the potential DC-markers DCE205, Langerin, DC-LAMP and DC-SIGN within tissues and blood leukocytes of Atlantic salmon (Salmo salar L.) and their response upon challenge with microbes.
Fagartikkel
 • 2018. Informasjon om rognkjeksens uttrykte gener åpner opp for nye muligheter. Norsk Fiskeoppdrett. 58-61.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Forskergrupper