Hjem
 • E-posthaci.akman@uib.no
 • Telefon+47 55 58 22 32
 • Besøksadresse
  Øysteins gate 3
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
 • Etnisitet, Migrasjon og Diaspora
 • Museologi-Flerkulturell museum
 • Stedsforskning
 • Pluralistisk kulturarv
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2012). Kulturmøter i psykisk helsevern. Tidsskriftet sykepleien. 58-61.
 • Vis forfatter(e) (2012). Folklore - immateriell kultur som vernskjold i kulturarven. Norsk folkeminnelags skrifter.
 • Vis forfatter(e) (2011). Statløs i diaspora: Kulturarvdokumentasjon og virtuelt museum. Nordisk Museologi. 67-82.
 • Vis forfatter(e) (2011). Den pluralistiske kulturarven og museer. Norsk folkeminnelags skrifter. 7-18.
 • Vis forfatter(e) (2010). The Intercultural Challenges of General Practitioners in NOrway with Migrant Patients. International Journal of Migration, Health and Social Care. 26-33.
 • Vis forfatter(e) (2010). Museum og mangfold i norsk kontekst :. Nordisk Museologi. 25-43.
 • Vis forfatter(e) (2007). Monumentalisering av diasporaidentitet en studie av kurdiske migranter i London. Tidsskrift for kulturforskning. 59-77.
 • Vis forfatter(e) (2006). Komplekse jødiske identiteter noen trekk ved jørdisk diaspora i London. Tidsskrift for kulturforskning. 53-65.
 • Vis forfatter(e) (2002). Stedets kulturelle diaspora. Torgallmenningen: et byrom i Bergen. Tidsskrift for kulturforskning.
 • Vis forfatter(e) (2000). Dilemma i exil. I & M : invandrare & minoriteter.
 • Vis forfatter(e) (1999). Smärtans barn. I & M : invandrare & minoriteter.
 • Vis forfatter(e) (1999). Kurdisk diaspora. I & M : invandrare & minoriteter.
 • Vis forfatter(e) (1997). De ufrivillig reisende og kjærlighetens eksil. Tradisjon.
 • Vis forfatter(e) (1996). Innvandreres bruk av Bergen by. Norsk form.
 • Vis forfatter(e) (1996). Andre generasjons innvandrere: Et uegnet begrep? Linjer.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2013). Innledning til "I stormens øye. Kurdiske dikt" av Sherko Bekas. .
 • Vis forfatter(e) (2009). Norsk Kurdisk Kulturarv. Dokumentasjonsprosjekt I og II. .
 • Vis forfatter(e) (2009). Kurdisk virtuelt museum. .
 • Vis forfatter(e) (2007). Norsk-kurdisk kulturarv dokumentasjonsprosjekt Fase 2. .
 • Vis forfatter(e) (2005). Norsk-kurdisk kulturarv dokumentasjonsprosjekt Fase I. .
 • Vis forfatter(e) (2001). Mangfold gir muligheter. Handlingsplan for integrering av innvandrere og flyktninger i Bergen 1998-2001. .
 • Vis forfatter(e) (1998). Avmakt, En kvalitativ leveundersøkelse blant bosniske og irakiske flyktninger i en bydel. .
 • Vis forfatter(e) (1997). Offentlig informasjon og rådgivning: En undersøkelse blant ulike nasjonaliteter. .
 • Vis forfatter(e) (1997). Etniske kontraster i Bergen by. .
 • Vis forfatter(e) (1997). Etniske kontraster i Bergen by. .
 • Vis forfatter(e) (1996). Kartlegging av migrasjonsforskning ved Universitetet i Bergen 1985-1995. 5. 5. .
 • Vis forfatter(e) (1996). Flyktningers møte med psykiatrien: En etnologisk undersøkelse av det kulturelle og terapeutiske møte mellom behandler og flyktning. .
 • Vis forfatter(e) (1995). Kartlegging av migrasjonsforskning ved universitetet i Bergen: 1985-1995. .
 • Vis forfatter(e) (1993). Unge innvandrere i Bergen sentrum. .
 • Vis forfatter(e) (1987). Velkommen nye landsmenn. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2013). Gaten i endring-Nedre Nygårdsgaten: Bergens bakgård.
 • Vis forfatter(e) (2011). Fra konflikt til dialog-samarbeid på tvers av religiøse og kulturelle forskjeller.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2012). Bergen bakgård.
 • Vis forfatter(e) (2011). Migrasjonsprosseser.
 • Vis forfatter(e) (2011). Historisk blikk på relasjoner mellom jøder og kurdere i Kurdistan.
 • Vis forfatter(e) (2009). Religiøs og kulturell komleksitet i midt-østen.
 • Vis forfatter(e) (2009). Globale kulturminner: Krig, makt og tap av symboler.
 • Vis forfatter(e) (2009). Dagens midt-østen.
 • Vis forfatter(e) (2008). Ungdommer og identitet.
 • Vis forfatter(e) (2007). Midt-østen som kulturell mosaik.
 • Vis forfatter(e) (2007). Midt-Østen. Dato: 21.05.2007.
 • Vis forfatter(e) (2007). Kultur i intergreringsprosessene.
 • Vis forfatter(e) (2007). Fra Rushdie til Magazinet.
 • Vis forfatter(e) (2006). Sted som identitet skapende og som kulturmøte arena.
 • Vis forfatter(e) (2006). Sted og tilhørighet.
 • Vis forfatter(e) (2006). Sted og tilhørighet.
 • Vis forfatter(e) (2006). Monumentalisering av dispaora kulturen og disapora som gevinst.
 • Vis forfatter(e) (1996). Fuglen fra sør. Kjærlighetens eksil.
 • Vis forfatter(e) (1996). Etnisk atlas. Kulturell diaspora i byrom.
 • Vis forfatter(e) (1992). Vert samfunn og flyktninger.
 • Vis forfatter(e) (1992). Tilpasningsproblemer i eksil i Norge.
 • Vis forfatter(e) (1992). Tabuforestillinger hos kvinner i eksil.
 • Vis forfatter(e) (1992). Flyktninger og helsesektoren (nærheten).
 • Vis forfatter(e) (1992). Familieoppløsning og årsak.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2012). Sameksistens i et global perspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2012). Museer og ulikhetens kulturelle dynamikk. Museer: Dispora identitet og kulturarv.
 • Vis forfatter(e) (2011). Mangfold i en bergensk bygate.
 • Vis forfatter(e) (2011). Historisk og politisk bakteppe - Kurdistan: Midt-Østen.
 • Vis forfatter(e) (2011). Den pluralistisk kulturarven og museer.
 • Vis forfatter(e) (2008). Music and identity-Grieg.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kvinner i diaspora.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kulturmøteprosesser.
 • Vis forfatter(e) (2008). Enforced travilling and exiled love.
 • Vis forfatter(e) (2007). Statløs folkegrupper i diaspora.
 • Vis forfatter(e) (2007). Forskning eller Dokumentasjon.
 • Vis forfatter(e) (2006). Monumentalisering av politisk smerte.En studie av diaspora organisasjoner i London.
 • Vis forfatter(e) (2002). Cultural Heritage and middel east.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2011). Trosbekjennelse. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2011). Sakprosastaften. Lokkeduen og sjøkapteinen. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2005). Nasjonalisme. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora.
 • Vis forfatter(e) (1999). Folkestammen på Torgallmenningen. Bergens Tidende.
Annen presentasjon
 • Vis forfatter(e) (1998). Allmenningen.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2014). Negotiating identity in Scandinavia : women, migration and the diaspora. Berghahn Books.
 • Vis forfatter(e) (2008). Scandinavian museums and cultural diversity. Berghahn Books.
 • Vis forfatter(e) (2005). The Cultural Heritage of the Kurds . Universitetet i Bergen.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2000). Norges Ansikter.
 • Vis forfatter(e) (2000). Etnisk Atlas.
 • Vis forfatter(e) (1994). Norwegian Refugee Atlas.
 • Vis forfatter(e) (1994). Landflyktighet: En etnologisk undersøkelse blant vietnamesiske flyktninger i eksil.
 • Vis forfatter(e) (1988). Familien i endring.
Kompendium
 • Vis forfatter(e) (2006). Akademisk blikk på norskhet. En kulturvitenskapelig undersøkelse blant ikke-norske akademiker.
 • Vis forfatter(e) (2000). Etniske Markeder.
 • Vis forfatter(e) (1994). Integrasjon og fengsel.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2017). From what was to what might be. Carte Blanche Magazine.
 • Vis forfatter(e) (2013). Introduksjon til "Hjemmet i i Vietnamesisk folketro" av Dao Quang My. Norsk folkeminnelags skrifter.
 • Vis forfatter(e) (2013). Diaspora oppleves som tap og gevinst. Norsk folkeminnelags skrifter.
 • Vis forfatter(e) (2013). "NORGE" som kulturelt uttrykk blant norsk diaspora i Amerika. Folkeminner. Medlemsblad for Norsk folkeminnelag.
 • Vis forfatter(e) (2012). Gamle trenger omsorg. Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2009). Eksilets konsekvenser: eksil som tap og gevinst. MIRA - for minoritetsrettigheter.
 • Vis forfatter(e) (2004). Problematisk pluralisme og Europeisk identitet. Samviten.
 • Vis forfatter(e) (2003). Museensbilder. Fra "norsk kultur" til "kultur i Norge". Tidsskrift for norsk kulturråd. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Ikke et utbredt fenomen. Kvinner og Klær.
 • Vis forfatter(e) (2001). En reise. SAMORA.
 • Vis forfatter(e) (2000). Museet og det flerkulturelle. Museumsnytt.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2016). Nå er det tid for dugnad. Bergens Tidende. 38-38.
 • Vis forfatter(e) (2016). Kurderne er nøkkelen til fred i Midtøsten. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2013). Byens kulturelle diamant. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2012). Ny viten. Byutvikling. BT.
 • Vis forfatter(e) (2012). Kunst og ytringsfriheten. BT.
 • Vis forfatter(e) (2012). Den sosiale kaffen. Studvest.
 • Vis forfatter(e) (2012). Den globale gaten - halve verden i en gate. BT Magasinet.
 • Vis forfatter(e) (2012). 'The Fantoft Life' - Byen i byen. Studvest.
 • Vis forfatter(e) (2011). Nansen er vårt vitne. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2011). Kjemisk krig mot kurderne. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Vis forfatter(e) (2011). Imperiets mange grenser. Kunst. Komplekse spørsmål. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2011). Hva betyr navnet? På virker navnet integrering av innvandrere. På Høyden - nettavis for Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2004). Leyla Zana - frihetskjemper som ikke får reise til Norge. BT Magasinet. 10-11.
 • Vis forfatter(e) (2003). Bergenistan. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2002). Kurdisk Kulturarv. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2002). Forpliktende fellesskap. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2000). Intellektuelle i eksil. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1998). Mitt Midtøsten. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1995). Nasjonale vårbetraktninger. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1991). Smerte i eksil. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (1991). Landflyktighetens smerte. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (1991). Kurderne og en legende. Fædrelandsvennen, 10.5.1991. Fædrelandsvennen.
 • Vis forfatter(e) (1989). Hjembygd som livsmulighet. Bergens Tidende, 25.11.1989. Bergens Tidende.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (1993). Landflyktighet : en etnologisk undersøkelse av vietnamesiske flyktninger i eksil.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2013). Kulturmøte på trimpromenade.
 • Vis forfatter(e) (2013). Integrering.Blir sprek med tur og integrering.
 • Vis forfatter(e) (2013). Dyrke den gode samtale.
 • Vis forfatter(e) (2007). Museum på nett.
 • Vis forfatter(e) (2007). Der alle har vært; toleranseallmenningen.
 • Vis forfatter(e) (2006). Æresdrap.
 • Vis forfatter(e) (2006). Norsk kurdisk virtuelt museum åpnet.
 • Vis forfatter(e) (2006). Kulturell angst.
 • Vis forfatter(e) (2005). Sikrer kurdisk hukommelse.
 • Vis forfatter(e) (2005). Byens kulturelle mosaikk.
 • Vis forfatter(e) (2003). Æresdrap.
 • Vis forfatter(e) (2003). Krig.
 • Vis forfatter(e) (2003). Ikkje berre tornene, men også rosene.
 • Vis forfatter(e) (2002). Toleransemenningen.
 • Vis forfatter(e) (2002). Når biblioteket ikke fins.
 • Vis forfatter(e) (2002). Kven tar ansvar for den kurdiske kulturarva?
 • Vis forfatter(e) (2001). Norges ansikter.
 • Vis forfatter(e) (2001). Bli venn av Raftohuset.
 • Vis forfatter(e) (2000). Det nye Norge sett fra Torgallmenningen.
 • Vis forfatter(e) (1999). Integrasjon.
 • Vis forfatter(e) (1999). Det fremmedspråklige.
 • Vis forfatter(e) (1997). Du store verden (på Torgalmenningen).
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2006). Om Muhammed tegningene.
 • Vis forfatter(e) (2002). Etnisk atlas.
 • Vis forfatter(e) (2001). Forskning i byrom.
 • Vis forfatter(e) (1997). De andre.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2016). Komplekse gatesamfunn: Et mangfoldig blikk på Nygårdsgaten i Bergen . 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Arrt as a political expression in diaspora. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Pluralism, cultural heritage and the museum. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Innvandrerorganisasjoner som kulturvernere og kulturformidlere. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Fra synagogen til museet: jødisk diaspora i Storbritannia. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Byrommet.
 • Vis forfatter(e) (2003). Norges Ansikter. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). La Faida Kurda (seconda parte). 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Kulturell Diaspora. -47 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Honour, Feuding and Fragmentation in Kurdistan.
 • Vis forfatter(e) (2001). Faida Kurda I.
 • Vis forfatter(e) (1996). Flykningenes forventninger.
 • Vis forfatter(e) (1996). Endring i kvinnerollen i Vietnam og Norge.
Museumsutstilling
 • Vis forfatter(e) (2008). Identiteter og ansikter.
 • Vis forfatter(e) (2007). Flukt: Identiteter og ansikter.
Multimediaprodukt
 • Vis forfatter(e) (2006). Norsk-Kurdisk Virtuelt Museum.
Kunstutstilling
 • Vis forfatter(e) (2016). Art as political expression in diaspora.
 • Vis forfatter(e) (2012). Fra sameksistens til multikulturalisme. (samme utstilling også på Chagall, 27.11.2012).

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Bøker og bokkapitler

(1988): Familien i endring. Bergen: Forlaget Folkekultur.

(1994): Landflyktighet: En etnologisk undersøkelse blant vietnamesiske flyktninger i eksil. Bergen: Forlaget Migrasjonslitteratur.

(1994): Norwegian Refugee Atlas. Bergen: Forlaget Migrasjonslitteratur.

(2000): Norges Ansikter. Bergen: Forlaget Migrasjonslitteratur.

(2000): Etnisk Atlas. Bergen: Forlaget Migrasjonslitteratur.

(2002): Honour, Feuding and Fragmentation in Kurdistan. In: Tor Aase (Ed):  Tournaments of Power.  Honour and Revenge in the Contemporary world. UK: Ashgate Publications, Aldershot UK publications, Aldershot UK.

(2003):  Norges Ansikter. I: Norsk innvandringshistorie, bind 1-3. Oslo: Pax forlag, s. 240-241

(2005) Akman, H. og Stoknes, O.: The Cultural Heritage of the Kurds. BRIC. Center for Development Studies – University of Bergen. Stockholm: APEC forlaget.

(2007): «Fra synagogen til museet: Jødisk diaspora i Storbritannia.» I: Kulturelle landskap, stedsfortellinger og materiell kultur. Selberg, Torunn & Gilje, Nils (red.). s. 68-85. Oslo.

(2008): Pluralism, cultural heritage and cultural diversity. Scandinavian museum and cultural diversity. Goodnow, Katherine J. Akman, Haci (ed.) Berghahn Books.

(2013) :Innledning til "I stormens øye. Kurdiske dikt" av Sherko Bekas. Dreyer Forlag A/S

(2014):  Negotiating Identities in Scandinavia. Women, Migration, and the Diaspora. Berghahn Books.

 

TV-Programmer: NRK1, NRK2 og NRKP1

 • De andre. Fire TV dokumentarprogram som ble laget i samarbeid med Institutt for Medievitenskap, Universitetet i Bergen.01.10.1997
 • Det fremmedspråklige. NRK1. 10.10.199
 • Forskning i byrom. NRK2. Dokumentar - Migrapolis. 01.01.2001
 • Etnisk Atlas: NRK1 og NRK P1. 01.04.2002

 

Tidsskriftsartikler

(1996): Innvandreres bruk av Bergen by. I: Tidsskriftet Norsk Form, Nr. 1996

(1996): Andre generasjons innvandrere: Et uegnet begrep? I: Linje nr.2, 1996. Psykososialt tidsskrift for flyktninger

(1996): Endringer i kvinnerollen i Vietnam og Norge. I: Tidsskriftet Lauv nr.2, 1996

(1996): Flyktningenes forventninger. I Tidsskriftet Lauv nr.1, 1996

(1997): Integrasjon og innvandrerorganisasjoner. I: Tidsskriftet Reform nr.6, 1997

(1997): De ufrivillig reisende og kjærlighetens eksil. Tidsskrift for folkeminnevitskap. I: Tradisjon nr.2, 1997.

(1997): Etnisk kontraster i Bergenby. Mediavitenskap: 1997:serie nr.16. Bergen.

(1997): Innvandrerorganisasjoner som kulturvernere og kulturformidlere. I: Tidsskrift for Innvandrerrådet, nr.1 1997. Bergen

(1998): Kommunikasjon er det største problemet?", Innblikk- internnytt, nr.7, 1998. Bergen kommune

(1999): Kurdisk diaspora. I Invandrare & Minoriteter. Tidsskrift för kultur, politikk, forskning och debatt.  nr.3 1999, Stockholm.

(1999): Smärtans barn. I: Invandrare & Minoriteter Tidsskrift fôr kultur, politikk, forskning och debatt nr.2, 1999. Stockholm.

(2000): Museet og det flerkulturelle. I: Museumsnytt nr.2, 2000. Oslo

(2000): Dilemma i exil. I: Invandrare & Minoriteter Tidsskrif fôr kultur, politikk forskning och debatt nr.4, 2000. Stockholm

(2001): Faida Kurda I. I: Tidsskriftet KURDISTAN Report nr.6-01. Roma

(2002): Faida Kurda II. I: Tidsskriftet KURDISTAN Report nr.7. Roma

(2001): Taushet er farlig. Petro Magasinet nr. 4, 2001, 24. årgang. Stavanger

(2001): En reise: Tidsskrift for Samora: 2001: 1. Oslo.

(2002): Stedets kulturelle diaspora. Torgallmenningen: Et byrom i Bergen. Tidsskrift for kulturforskning 3-4.2002.  Novus Forlag. Oslo

(2002): Kulturell diaspora: Tidsskrift for Bergen byformsenter. Bryne offset. Bergen.

(2002): Kulturell diaspora: Tidsskrift Allmenningen. Det urbane fristed. Haakestad, Jorunn(ed.) 2002:48. Bergen.

(2003): Klær og kultur: Tidsskrift for kvinner og klær:2003:volum 14. Oslo

(2003): Museensbilder fra ”norsk kultur til ”kultur i Norge”. Tidsskrift for norsk kulturråd. 2003:10. Oslo.

(2004): Problematisk pluralisme og europeisk identitet. Tidsskrift Samviten:2004:3. Oslo.

(2006): Komplekse jødiske identiteter. Noen trekk ved jødiske diaspora i London. Tidsskrift for kulturforskning 3. 2006.  Novus Forlag. Oslo. ISSN 1502-7473

(2007): Monumentalisering av diasporaidentitet en studie av kurdiske migranter i London.  Tidsskrift for kulturforskning 6:1/2.59-77. 2007.  Novus Forlag. Oslo

(2009): Eksilets konsekvenser: Eksil som tap og gevinst. Tidsskrift for MIRA-for minoritetsrettigheter. 2009: 1-2. Oslo.

(2010): Museum og mangfold i norsk kontekt. Tidsskrift for Nordisk Museologi. 2010:2.25-43. Danmark.

(2010) The intercultural challenges of general practitoners in Norway with Migrant Patents. Tidsskrift International Journal of migration, Healt and social care.2010:6-1.26-33.

(2011): Statløs i diaspora: Kulturarv dokumentasjon og virtuelt museum. Tidsskrift for Nordisk museologi. 2011:2.67-82. Danmark.

(2012): Kulturmøter i psykisk helsevern. Tidsskrift for sykepleieforskning. Sykepleie. 2012:100,12. Oslo.

(2012): Folklore-immateriell kultur som vernskjold i kulturarven. Tidsskrift for folkeminner. NFL.nytt 58 2012. Oslo.

(2012): Gammel gate trenger omsorg. Hubro.1.2012. 19.årgang. Universitetet i Bergen.

(2013) : Diaspora oppleves som tap og gevinst. Norsk folkeminnelags skrifter 2013;Volum 60. Oslo.

(2013):«NORGE» som kulturelt uttrykk blant norsk diaspora i Amerika. Folkeminner. Medlemsblad for Norsk folkeminnelag 2013 ;Volum 60. Oslo.

(2013):Introduksjon til «Hjemmet i i Vietnamesisk folketro» av Dao Quang My. Norsk folkeminnelags skrifter 2013 ;Volum 60.

 • Pluralistisk kulturarv og museum (Nordiskperspektiv)
 • Kvinners diaspora i Norden
 • Norsk-Kurdisk virtuelt museum