Hjem
 • E-postHallvard.Moe@uib.no
 • Telefon+47 55 58 91 13
 • Besøksadresse
  Fosswinckelsgt. 6
  Rom 
  520
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen


Sammen med Brita Ytre-Arne leder jeg Forskningsgruppa for mediebruk og publikumsstudier ved instituttet. Jeg leder også det forskningsrådsfinansierte prosjektet Mediebruk, kultur og offentlig tilknytning: Informasjonsfrihet i ’stordata’ens tidsalder’. Prosjektet, som går fra 2016-2019, har som mål å undersøke hvordan borgere i Norge i dag opplever sin informasjonsfrihet, og hvordan ulike grupper bruker mediene og kulturelle arenaer for å orientere seg mot offentligheten – eller la det være. 

Grunnleggende er jeg interessert i hva mediene betyr for demokratiet. I moderne demokratiske samfunn ser en for seg at mediene spiller en sentral rolle for at folket skal kunne styre: Ideen er at mediene utgjør en infrastruktur for offentligheten – altså kanaler og arenaer der informasjon om politikk kan spres og diskuteres, og der borgerne kan spille inn sine problemer til de som styrer. Jeg er interessert i hvor godt ideen om medienes rolle for demokratiet fungerer i praksis, til ulike tider, med ulike medieteknologier, og under ulike politiske regimer. 

I doktoravhandlingen min studerte jeg hvordan ulike lands mediepolitikk la til rette for en slik rolle gjennom regulering av offentlige finansiert kringkastingsinstitusjoner som NRK og BBC i møte med internett. Et hovedfunn var at mediepolitikken ikke anerkjente nettets særpreg, og dermed holdt fast ved en forståelse av institusjonenes roller som radio- og tv-kringkastere, mens de i realiteten opererte som allmennmedier på tvers av plattformer.

Dette arbeidet videreførte jeg blant annet i analyser av europeisk medieregulering, og hvordan slike institusjoner tar i bruk sosiale medier som Facebook. Senere har jeg også, sammen med kollegaer ved instituttet og ved Universitetet i Oslo, studert hva som kjennetegner de nordiske mediesystemene mer generelt. Her har et hovedpoeng vært å vise hvordan det som ofte omtales som den nordiske velferdsmodellen ikke kan forstås uten at mediene regnes med.
 
Jeg har også vært opptatt av hvordan sosiale medier som Twitter tas i bruk for politisk debatt. I denne sammenheng har jeg sammen med Anders Olof Larsson jobbet med twitterbruk under valgkamper i både Norge, Sverige og Danmark. Dette arbeidet har også ledet til bidrag innen metodeutvikling og i diskusjonen om forskningsetikk på internett. Studiene har blant annet bekreftet antagelsen om at oppmerksomhet er ujevnt fordelt også i sosiale medier, og at det lønner seg å ha en posisjon offline for å bli hørt online.
 

Jeg formidler fra forskningen gjennom foredrag, rapportskriving og ulike mediebidrag.

Fra prosjektet om mediebruk og offentlig tilknytning har jeg i 2017 skrevet kronikk om høyresidens mistillit til mediene (med Kjersti Thorbjørnsrud), og om smarttelefonens rolle i hverdagslivet til nordmenn (med Brita Ytre-Arne).

I 2015-2017 var jeg medlem av Mediemangfoldsutvalget. En kort artikkel om brukerperspektiv på mediemangfold finnes hos Vox Publica

I 2017 skrev jeg også med kollegaer to formidlingsrapporter om mediebruk: 

Hilde Sakariassen, Jan Fredrik Hovden og Hallvard Moe Bruksmønstre for digitale nyheter. Reuters Institute Digital News Report, Norge 2017, MeCIn-projektrapport, juni 2017.

Brita Ytre-Arne, Jan Fredrik Hovden, Hallvard Moe, Torgeir Uberg Nærland, Hilde Sakariassen og Ingrid Aarseth Johannessen Mediebruk og offentlig tilknytning, MeCIn-projektrapport, juni 2017. 

Jeg underviser om medier og demokrati, mediebruk, ny medieteknologi, mediepolitikk, medieinstitusjoner og mediehistorie.

Seneste masteremner: Critical perspectives on Big Data (høst 2015) og Nyheitsbruk, nettmedia og demokrati: praktisk forskingsseminar (høst 2017).

Jeg veileder også master- og PhD-studenter. Ta kontakt for diskusjon av prosjektideer!

 

Forthoming:

with Hilde Van den Bulck "Public service media, universality and personalisation through algorithms: mapping strategies and exploring dilemmas", to be published in Media, Culture & Society

with Kari Karppinen "Focusing on Texts I: Collecting Policy and Industry Documents", to be published in Hilde Van den Bulck and Manuel Puppis (eds.) Palgrave Handbook of Media Policy Research Methods, London: Palgrave. 

Books:

2016 with Hilde Van den Bulck (eds) Teletext Across Europe: From the Analog to the Digital Era, Gothenburg: Nordicom, 249 pages. Full text pdf 

2015 with Gunn Enli (eds) Social Media and Election Campaigns: Key Tendencies and Ways Forward. London: Routledge. (Re-publication of special issue for Information, Communication & Society.) Paperback version published 2017. 

2014 with Trine Syvertsen, Gunn Enli and Ole J. Mjøs The Media Welfare State: Nordic Media in the Digital Age, Ann Arbor: University of Michigan Press, 164 pages. 

2013 with Helge Østbye, Knut Helland, Karl Knapskog and Leif Ove Larsen Metodebok for mediefag. [Methods for Media Studies]. Bergen: Fagbokforlaget, 319 pages. 

2011 with Karen Donders (eds) Exporting the Public Value Test. The Regulation of Public Broadcasters' New Media Services Across Europe. Gothenburg: Nordicom, 188 pages. 

2011 with Jostein Gripsrud, Anders Molander and Graham Murdock (eds) The Public Sphere: Vol. I-IV. London: SAGE Publications, 1672 pages. Preview/order 

2010 with Jostein Gripsrud, Graham Murdock and Anders Molander (eds), in collaboration with Martin Eide, Karl Knapskog, Leif Johan Larsen, Leif Ove Larsen and Peter Larsen The Idea of the Public Sphere: A Reader. Lanham and New York: Lexington Books, 346 pages. Preview/order 

2010 with Jostein Gripsrud (eds) The Digital Public Sphere. Challenges for Media Policy. Gothenburg: Nordicom, 167 pages. Review in Publizistik 55(4): 444-445. 

2010 with Gunn Enli, Vilde Schanke Sundet and Trine Syvertsen Tv - en innføring. [TV - an introduction]. Oslo: Universitetsforlaget, 286 pages. 

Journal special issues:

2016 with José van Dijck and Thomas Poell (eds) "Rearticulating Audience Engagement: Social Media and Television", Television & New Media, 17(2). 

2013 with Gunn Enli (eds) "Social Media and Election Campaigns", Information, Communication & Society, 16(5). 

Theses:

2009 Public Broadcasters, the Internet, and Democracy. Comparing Policy and Exploring Public Service Media Online. Phd-thesis. Bergen: University of Bergen, 315 pages. 

2003 Digitaliseringen av fjernsyn og allmennkringkastingens skjebne. Hovedoppgave for cand. polit-graden. Publisert som rapport nr. 54, Bergen: Institutt for medievitenskap, Universitetet i Bergen. [Digital Technology and the State of Public Service Television. Published version of Master Thesis - in Norwegian], 215 pages. Vaskeseddel, bokanmeldelse i Norsk medietidsskrift 11(1): 115-8, blurb

Journal articles:

2017 with Jan Fredrik Hovden "A sociocultural approach to study public connection across and beyond media: The example of Norway"Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, 23(4): 391-408. 

2016 with Helle Sjøvaag and Eirik Stavelin "Continuity and Change in Public Service News Online: A Longitudinal Analysis of the Norwegian Broadcasting Corporation"Journalism Studies, 17(8): 952-970. 

2016 with Kari Karppinen "What We Talk About When We Talk About Media Independence"Javnost - The Public, 23(2): 105-119. 

2016 with Thomas Poell and José van Dijck "Rearticulating Audience Engagement: Social Media and Television"Television & New Media, 17(2): 99-107. 

2015 with Anders Olof Larsson "Bots or Journalists? News Sharing on Twitter".  Communications: The European Journal of Communication Research, 40(3): 361-370. 

2015 with Eli Skogerbø "Twitter på tvers – koblinger mellom journalister og politikere". [Journalists and Politicians on Twitter] Norsk medietidsskrift, 22(3): 1-21. 

2014 with Ole J. Mjøs and Vilde Schanke Sundet "The Functions of Buzzwords: A Comparison of 'Web 2.0' and 'Telematics'"First Monday, 19(12). 

2014 with Kari Karppinen "What We Talk about When We Talk about 'The Market': Conceptual Contestation in Contemporary Media Policy Research"Journal of Information Policy, 4:327-341. 

2014 with Anders Olof Larsson "Triumph of the Underdogs? Comparing Twitter Use by Political Actors During Two Norwegian Election Campaigns"SAGE Open, 4. 

2013 with Gunn Enli, Vilde S. Sundet and Trine Syvertsen “From Fear of Television to Fear for Television: Five Political Debates about New Technologies”Media History, 19(2): 213-227. 

2013 with Gunn S. Enli "Introduction to Special Issue: Social Media and Election Campaigns – Key Tendencies and Ways Forward"Information, Communication & Society, 16(5): 637-645. 

2013 with Anders Olof Larsson "Untangling a Complex Media System. A Comparative Study of Twitter-Linking Practices During Three Scandinavian Election Campaigns"Information, Communication & Society, 16(5): 775-794. 

2013 "Public Service Broadcasting and Social Networking Sites: The Norwegian Broadcasting Corporation on Facebook"Media International Australia, 146: 114-122. 

2013 with Anders Olof Larsson "Representation or Participation? Twitter use during the 2011 Danish Election Campaign"Javnost/The Public, 20(1): 71-88. 

2012 with Anders Olof Larsson "Studying Political Microblogging. Twitter Users in the 2010 Swedish Election Campaign"New Media & Society, 14(5): 729-747. 

2012 with Anders Olof Larsson "Methodological and Ethical Challenges with Large-Scale Analyses of Online Political Communication"Nordicom Reveiw, 33(1): 117-125. 

2012 with Hilde Van Den Bulck "To Test or not to Test: Comparing the Development of Ex Ante Public Service Media Assessments in Flanders and Norway". International Journal of Media & Cultural Politics, 8(1):31-49. 

2012 "Who Participates and How? Twitter as an Arena for Public Debate about the Data Retention Directive in Norway"International Journal of Communication, 6: 1222-–1244. 

2012 "Det underforståtte i mediepolitikken. Eksempelet formidlingsplikt" [Implicit Media Policy. The Example of Must-Carry Rules]. Nordicom Information,34(1): 23-37. 

2012 with Anders Olof Larsson "Twitterbruk under valgkampen 2011" [Twitter use during the Norwegian 2011 election campaign]. Norsk medietidsskrift, 19(2): 151-162. 

2012 "How to Preserve the Broadcasting Licence Fee: The Case of Norway"Journal of Media Business Studies, 9(1): 55-69. 

2012 with Helle Sjøvaag and Eirik Stavelin "Public Service News On The Web: A Large-Scale Content Analysis of the Norwegian Broadcasting Corporation’s Online News". Journalism Studies, 13(1):90-106. 

2011 with Jostein Gripsrud and Jan Fredrik Hovden "Changing relations: Class, Education and Cultural Capital"Poetics, 39(6): 507-529. 

2011 "Mapping the Norwegian Blogosphere: Methodological Challenges in Internationalizing Internet Research"Social Science Computer Review 29(3): 313-326. 

2011 "Defining Public Service beyond Broadcasting: The Legitimacy of Different Approaches"International Journal of Cultural Policy 17(1): 52-68. 

2010 "Everyone a Pamphleteer? Reconsidering Comparisons of Mediated Public Participation in the Print Age and the Digital Era"Media, Culture & Society 32(4): 691-700. 

2010 "Governing Public Service Broadcasting: 'Public Value Tests' in Different National Contexts"Communication, Culture & Critique 3(2): 207-223. Abstract 

2010 with Olav Anders Øvrebø "Nettmedier og offentligheten. Vox Publicas netthøring om NRK-plakaten"Norsk medietidsskrift 17(1): 4-25. ["Online media and the public sphere. Vox Publica's public hearing on the NRK manifesto" - in Norwegian]. 

2009 "Sentrale utfordringer for medieforskningen i dag"Norsk medietidsskrift 16(3): 284-293. ["Key Challenges for Media Research" - in Norwegian]. 

2009 "Status und Perspektiven öffentlich-rechtlicher Onlinemedien: Erfahrungen aus Großbritannien, Norwegen und Deutschland"Media Perspektiven 4/2009: 189-200. 

2009 with Helle Sjøvaag "The Challenges of Comparing Media Systems – An Interview with Daniel C. Hallin"Journal of Global Mass Communication 1(3-4): 132-141. 

2009 with Helle Sjøvaag "From Fermentation to Maturity? Reflections on Media and Communication Studies. An Interview with Todd Gitlin, Jostein Gripsrud & Michael Schudson"International Journal of Communication 3: 130-139. 

2008 "Morgendagens NRK: Allmennmedievirksomhet"Norsk medietidsskrift 15(4): 360-379. ["The Norwegian Broadcasting Corporation of Tomorrow: Public Service Media" - in Norwegian]. 

2008 with Kari Karppinen and Jakob Svensson "Habermas, Mouffe and Political Communication: A Case for Theoretical Eclecticism"Javnost/The Public 15(3): 5-22. Abstract 

2008 "Discussion Forums, Games and Second Life - Exploring the Value of Public Broadcasters' Marginal Online Activities"Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies 14(3): 255-70. Abstract 

2008 "Dissemination and Dialogue in the Public Sphere: A Case for Public Service Media Online" Media, Culture & Society 30(3): 319-36. 

2008 "Public Service Media Online? Regulating Public Broadcasters' Internet Services - A Comparative Analysis"Television & New Media 9(3): 220-238. Abstract 

2007 with Trine Syvertsen "Media Institutions as a Research Field: Three Phases of Norwegian Broadcasting Research"Nordicom Review 28(Jubilee Issue): 149-167. Also published in Nordicom Information 29(2): 149-167. 

2006 "Lidenskap som politikkens drivkraft. Et intervju med Chantal Mouffe"Norsk medietidsskrift 13(2): 159-66. ["An Interview with Chantal Mouffe" in The Norwegian Journal of Media Research - in Norwegian]. 

Book chapters:

2017 with Kjersti Thorbjørnsrud og Audun Fladmoe "Perceptions of journalistic bias: Party preferences, media trust and attitudes toward immigration", pp. 109-138 in Arnfinn Midtbøen, Kari Steen-Johnsen and Kjersti Thorbjørnsrud (eds.) Boundary Struggles: Contestations of Free Speech in the Public Sphere, Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 

2016 "Social Media", in Klaus Bruhn Jensen (Ed.) International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy. Hoboken: Wiley. 

2016 with Anders Olof Larsson, Helle Sjøvaag, Michael Karlsson and Eirik Stavelin "Sampling Liquid Journalism", pp. 494-509 in Tamara Witschge, C.W. Anderson, David Domingo and Alfred Hermida (eds) The SAGE Handbook of Digital Journalism. London: SAGE. 

2016 with Trine Syvertsen, Gunn Enli and Ole J. Mjøs "The Media Welfare State: Nordic Media in Times of Change", pp. 19-26 in Ulla Carlsson (ed.) Freedom of Expression and Media in Transition. Studies and Reflections in the Digital Age, Gothenburg: Nordicom 

2016 with Hilde Van den Bulck "Beyond the Buzz: Why Media Policy Researchers should study Teletext", pp. 22-39 in Seamus Simpson, Hilde Van den Bulck and Manuel Puppis (eds) European Media Policy for the Twenty-First Century: Assessing the Past, Setting Agendas for the Future. London: Routledge. 

2016 with Hilde Van den Bulck "Teletext in Europe. An Introductory Guide to the Book", pp. 9-12 in Hallvard Moe and Hilde Van den Bulck (eds) Teletext Across Europe: From the Analogue to the Digital Era, Gothenburg: Nordicom. 

2016 with Hilde Van den Bulck "Why Media Researchers Don't Care about Teletext", pp. 15-30 in Hallvard Moe and Hilde Van den Bulck (eds) Teletext Across Europe: From the Analogue to the Digital Era, Gothenburg: Nordicom. 

2016 "Freedom of Information and Divides in the Digital Age. Teletext and Internet Use in Norway", pp. 167-180 in Hallvard Moe and Hilde Van den Bulck (eds) Teletext Across Europe: From the Analogue to the Digital Era, Gothenburg: Nordicom. 

2016 with Hilde Van den Bulck "Postscript: Lessons from analyses of a forgotten medium", pp. 241-245 in Hallvard Moe and Hilde Van den Bulck (eds) Teletext Across Europe: From the Analogue to the Digital Era, Gothenburg: Nordicom. 

2016 with Anders Olof Larsson "From Emerging to Established? A Comparison of Twitter Use during Swedish Election Campaigns in 2010 and 2014", pp. 311-324 in Axel Bruns, Gunn Enli, Anders Olof Larsson, Christian Christensen and Eli Skogerbø (eds) Routledge Companion to Social Media and Politics. London: Routledge. 

2015 with Barbara Thomass and Leen d´Haenes "Renewing the Public Service Media Remit", pp. 182-199 in Josef Trappel, Jeanette Steemers and Barbara Thomass (eds), European Media in Crisis. Values, Risks and Policies. London: Routledge. 

2014 with Axel Bruns ”"Structural Layers of Communication on Twitter"”, pp. 15-28 in Katrin Weller, Axel Bruns, Jean Burgess, Merja Mahrt and Cornelius Puschmann (eds) Twitter and Society, New York: Peter Lang. 

2014 with Anders Olof Larsson ”"Twitter in Politics and Elections - Insights from Scandinavia”", pp. 319-330 in Katrin Weller, Axel Bruns, Jean Burgess, Merja Mahrt and Cornelius Puschmann (eds) Twitter and Society, New York: Peter Lang. 

2014 with Hilde Van den Bulck ”Comparing ‘Public Value’ as a Media Policy Term in Europe”, pp. 57-76 in Gregory Ferrell Lowe & Fiona Martin (eds) The Value of Public Service Media - RIPE@2013, Gothenburg: Nordicom. 

2014 with Karen Donders "European State aid control and public service broadcasting: Competition policy clashing or matching with public interest objectives?", pp. 426-441 in Karen Donders, Caroline Pauwels, and Jan Loisen (eds) The Palgrave Handbook of European Media Policy, London: Palgrave. 

2013 with Kari Karppinen ”A Critique of Media Governance”, pp. 69-80 in Maria Löblich og Senta Pfaff-Rüdiger (eds) Communication and Media Policy in the Era of Digitization and the Internet - Theories and Processes, Baden-Baden: Nomos Verlag. 

2013 with Ole J. Mjøs ”The Arm’s Length Principle in Nordic Public Broadcasting Regulation”, pp. 75-92 in Ulla Carlsson (ed.) Public Service Media from a Nordic Horizon. Politics, Markets, Programming and Users, Gøteborg: Nordicom. 

2012 "Television, Broadcasting, Flow: Key Metaphors in Online Media Theory?", pp. 287-314 in Jan Fredrik Hovden and Karl Knapskog (eds) Hunting high and low. Skriftfest til Jostein Gripsrud på 60-årsdagen, Oslo: Spartacus. 

2012 with Kari Karppinen "What We Talk About When We Talk About Document Analysis", pp. 177-195 in Natascha Just and Manuel Puppis (eds) Trends in Communication Policy Research: New Theories, Methods and Subjects, Bristol: Intellect Books. 

2012 "Between Public Service and Commercial Venture: The Norwegian Broadcasting Corporation on the Web 1994-2000", pp. 75-90 in Maureen Burns and Niels Brügger (eds) Histories of Public Service Broadcasters on the Web. New York: Peter Lang. 

2011 with Karen Donders "Ex Ante Tests in Europe. From Diverging Perspectives to Infinite Conclusions", pp. 9-17 in Karen Donders and Hallvard Moe (eds) Exporting the Public Value Test. The Regulation of Public Broadcasters' New Media Services Across Europe. Gothenburg: Nordicom 

2011 with Jostein Gripsrud, Anders Molander and Graham Murdock "General Introduction", "Introduction: Discovering the Public Sphere", "Introduction: The Political Public Sphere", "Introduction: The Cultural Public Sphere", and "Introduction: The Future of the Public Sphere", pp. xxxi-xxxvi and xxxvii-xliii in vol. I, vii-xiii in vol II, ix-xviii in vol III, and vii-xv in vol IV in Jostein Gripsrud, Hallvard Moe, Anders Molander and Graham Murdock (eds) The Public Sphere: Vol. I-IV. London: SAGE Publications 

2010 with Jostein Gripsrud, Anders Molander and Graham Murdock "Editors' Introduction", pp. xiii-xxviii in Jostein Gripsrud, Hallvard Moe, Anders Molander and Graham Murdock (eds), in collaboration with Martin Eide, Karl Knapskog, Leif Johan Larsen, Leif Ove Larsen and Peter Larsen The Idea of the Public Sphere: A Reader. Lanham and New York: Lexington Books. 

2010 "Introduction to Section V: Current Challenges", pp. 235-237 in Jostein Gripsrud, Hallvard Moe, Anders Molander and Graham Murdock (eds), in collaboration with Martin Eide, Karl Knapskog, Leif Johan Larsen, Leif Ove Larsen and Peter Larsen The Idea of the Public Sphere: A Reader. Lanham and New York: Lexington Books. 

2010 "Introductions to Bernhard Peters, Chantal Mouffe and Seyla Benhabib", pp. 237, 270, 279 in Jostein Gripsrud, Hallvard Moe, Anders Molander and Graham Murdock (eds), in collaboration with Martin Eide, Karl Knapskog, Leif Johan Larsen, Leif Ove Larsen and Peter Larsen The Idea of the Public Sphere: A Reader. Lanham and New York: Lexington Books. 

2010 with Jostein Gripsrud "Introduction: The Digital Public Sphere. Challenges for Media Policy", pp. 9-19 in Jostein Gripsrud and Hallvard Moe (eds) The Digital Public Sphere. Challenges for Media Policy, Gothenburg: Nordicom. 

2010 "Notions of the Public in Public Service Broadcasting Policy for the Digital Era", pp. 99-116 in Jostein Gripsrud and Hallvard Moe (eds) The Digital Public Sphere. Challenges for Media Policy, Gothenburg: Nordicom. 

2009 with Trine Syvertsen "Researching Public Service Broadcasting", pp. 398-413 in Karin Wahl-Jorgensen and Thomas Hanitzsch (eds) Handbook of Journalism Studies, New York & London: Routledge. Abstract 

2009 "Between Supranational Competition and National Culture? Emerging EU Policy and Public Broadcasters' Online Services", pp. 307-325 in Ib Bondebjerg and Peter Madsen (eds) Media, Democracy and European Culture, Bristol: Intellect Books. Abstract 

2008 "Public service broadcasting på Internett? En komparativ analyse", pp. 67-101 in Frands Mortensen (ed.) Public service i netværkssamfundet. København: Samfundslitteratur. ["Public Service Broadcasting on the Internet? A Comparative Analysis" - in Norwegian]. Book review (in Danish) in MedieKultur vol 45. 

2008 "Commercial Services, Enclosure and Legitimacy: Comparing Contexts and Strategies for Public Service Media Funding and Development", pp. 51-69 in Greg F. Lowe and Jo Bardoel (eds) From Public Service Broadcasting to Public Service Media. RIPE@2007. Göteborg: Nordicom. Abstractbook review in Communications vol 33. 

2005 "Television, Digitalisation and Flow: Questioning the Promises of Viewer Control", pp. 773-785 in Pere Masip and Josep Rom (eds) Digital Utopia in the Media: From Discourses to Facts. A Balance (Proceedings). 

Reports: 

2017 with Hilde Sakariassen and Jan Fredrik Hovden Bruksmønstre for digitale nyheter. Reuters Institute Digital News Report, Norge 2017, MeCIn project report, June 2017. Bergen: University of Bergen. 

2017 with Brita Ytre-Arne, Jan Fredrik Hovden, Torgeir Uberg Nærland, Hilde Sakariassen and Ingrid Aarseth Johannessen Mediebruk og offentlig tilknytning, MeCIn project report, June 2017. Bergen: University of Bergen. 

2010 with Dag Elgesem, Helle Sjøvaag, Eirik Stavelin, Maren Agdestein, Joachim Laberg, Linn Lorgen and Gyri S. Losnegaard NRKs nyhetstilbud på Internett i 2009 [The NRK's online news in 2009 - in Norwegian]. Report to the Norwegian Media Authority. Bergen: University of Bergen. 165 pages. Summary

Reviews: 

2013 "Book Review: James Curran, Natalie Fenton and Des Freedman, Misunderstanding the Internet". Global Media and Communication 9(2): 181-183.  

2010 "Gamle utfordringer i nye medier. Skandinavisk allmennkringkasting 1996–2007" [Review of Anker Brink Lund, Lars Nord and Johann Roppen Nye utfordringer for gamle medier. Skandinavisk public service i det 21. århundre(Göteborg: Nordicom 2009)]. Norsk medietidsskrift 17(3): 311-314. 

2009 "Book Review: Sharon Marie Ross, Beyond the Box: Television and the Internet". Media, Culture & Society 31(4): 681-682.  

Informasjon og publikasjoner finnes også på Academia.edu

2015-2019 "Mediebruk, kultur og offentlig tilknytning: Informasjonsfrihet i 'stordata'ens tidsalder''" (MeCIn). Prosjektleder. Finansiert gjennom Norsk forskningsråds KULMEDIA-program. Prosjektside.

2016-2020 "The Immigration Issue in Scandinavian Public Spheres 1970-2015" (SCANPUB). Prosjektdeltager. Finansiert gjennom Norsk forskningsråds TOPPFORSK-program. Prosjektleder: Jostein Gripsrud. Prosjektside.

2013-2014 "A Longitudinal Analysis of the NRK Online News”. Prosjektleder, finansiert av Rådet for anvendt medieforskning. Samarbeid gjennom gruppen Measuring Online News Content (MONC).

2009-2012 "Online media participation and the transformation of the public sphere". Postdoktorprosjekt finansiert av Norges forskningsråd. Kort omtale

2008-2010 "Class, higher education, media use and cultural taste". Samarbeid med Jostein Gripsrud og Jan Fredrik Hovden som delprosjekt under DigiCult. Delfinansiert av Rådet for anvendt medieforskning (RAM). Mer informasjon

2004-2008 "Public Broadcasters, the Internet, and Democracy. Comparing Policy and Exploring Public Service Media Online". PhD-prosjekt. Avhandlingstekst med sammendrag.

Forskergrupper