Hjem
Hallvard Moes bilde
Foto:
Thor Brødreskift

Ny bok i mai 2024: Metoder for å forstå mediebruk

 

Grunnleggende er jeg interessert i hva mediene betyr for demokratiet. I moderne demokratiske samfunn ser en for seg at mediene spiller en sentral rolle for at folket skal kunne styre: Ideen er at mediene utgjør en infrastruktur for offentligheten – altså kanaler og arenaer der informasjon om politikk kan spres og diskuteres, og der borgerne kan spille inn sine problemer til de som styrer. Jeg er interessert i hvor godt ideen om medienes rolle for demokratiet fungerer i praksis, til ulike tider, med ulike medieteknologier, og under ulike politiske regimer. 

Sammen med Brita Ytre-Arne leder jeg Mediebruksgruppen ved instituttet. I 2022 ble jeg tildelt et ERC Consolidator-stipend for prosjektet "Distributed and prepared. A new theory of citizens’ public connection networks in the age of datafication (PREPARE)". 

I doktoravhandlingen min studerte jeg hvordan ulike lands mediepolitikk la til rette for en slik rolle gjennom regulering av offentlige finansiert kringkastingsinstitusjoner som NRK og BBC i møte med internett. Et hovedfunn var at mediepolitikken ikke anerkjente nettets særpreg, og dermed holdt fast ved en forståelse av institusjonenes roller som radio- og tv-kringkastere, mens de i realiteten opererte som allmennmedier på tvers av plattformer.

Dette arbeidet videreførte jeg blant annet i analyser av europeisk medieregulering, og hvordan slike institusjoner tar i bruk sosiale medier som Facebook. Senere har jeg også, sammen med kollegaer ved instituttet og ved Universitetet i Oslo, studert hva som kjennetegner de nordiske mediesystemene mer generelt. Her har et hovedpoeng vært å vise hvordan det som ofte omtales som den nordiske velferdsmodellen ikke kan forstås uten at mediene regnes med.
 
Jeg har også tidligere vært opptatt av hvordan sosiale medier som Twitter tas i bruk for politisk debatt. I denne sammenheng har jeg sammen med Anders Olof Larsson jobbet med twitterbruk under valgkamper i både Norge, Sverige og Danmark. Dette arbeidet har også ledet til bidrag innen metodeutvikling og i diskusjonen om forskningsetikk på internett. Studiene har blant annet bekreftet antagelsen om at oppmerksomhet er ujevnt fordelt også i sosiale medier, og at det lønner seg å ha en posisjon offline for å bli hørt online.
 

Jeg formidler fra forskningen gjennom foredrag, rapportskriving og ulike mediebidrag.

Funn fra de norske delene av Reuters Institute Digital News Report formidles på en egen nettside.

Jeg har tidligere vært medlem av Kringkastingsrådet. I 2015-2017 var jeg medlem av Mediemangfoldsutvalget. En kort artikkel om brukerperspektiv på mediemangfold finnes hos Vox Publica

Flere formidlingsrapporter finnes på MeCIn-prosjektets nettside.

 

Jeg underviser om medier og demokrati, mediebruk, ny medieteknologi, mediepolitikk, medieinstitusjoner og mediehistorie.

Seneste masteremner: Critical perspectives on Big Data, Nyheitsbruk, nettmedia og demokrati: praktisk forskingsseminar, og Avansert mediebruksanalyse. Jeg underviser også emner for utvekslingsstudenter, og har hatt ansvar for introduksjonsemnet til medier og kommunikasjon.

Jeg veileder også master- og PhD-studenter. Ta kontakt for diskusjon av prosjektideer, eller se forskningsgruppens nettsider for informasjon om prosjekt og studentmedlemskap.

 

 • Vis forfatter(e) (2023). The Burden of Subscribing: How Young People Experience Digital News Subscriptions. Journalism Studies. 1069-1086.
 • Vis forfatter(e) (2023). Ritual check-in, shocked immersion, regained stability: A sequential typology of news experiences in crisis situations. Media, Culture and Society.
 • Vis forfatter(e) (2023). Polarisation and echo chambers? Making sense of the climate issue with social media in everyday life. Nordicom Review. 23-43.
 • Vis forfatter(e) (2023). Operationalizing distribution as a key concept for public sphere theory. A call for ethnographic sensibility of different social worlds. Communication Theory. 112-121.
 • Vis forfatter(e) (2023). Citizens’ news use during Covid-19 Concerns about misinformation and reliance on local news in Denmark, Finland, Norway, and Sweden. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Tillit til mediene. Falske nyheter og partiske journalister? 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Understanding digital disconnection beyond media studies. Convergence. The International Journal of Research into New Media Technologies. 1-15.
 • Vis forfatter(e) (2021). The Democratic Significance of Everyday News Use: Using Diaries to Understand Public Connection over Time and beyond Journalism. Digital Journalism.
 • Vis forfatter(e) (2021). Responsible media technology and AI: challenges and research directions. AI and Ethics.
 • Vis forfatter(e) (2021). Doomscrolling, Monitoring and Avoiding: News Use in COVID-19 Pandemic Lockdown. Journalism Studies. 1739-1755.
 • Vis forfatter(e) (2020). Temporal ambivalences in smartphone use: Conflicting flows, conflicting responsibilities. New Media & Society. 1715-1732.
 • Vis forfatter(e) (2020). Operationalizing exposure diversity. European Journal of Communication.
 • Vis forfatter(e) (2020). Methods for datafication, datafication of methods: Introduction to the Special Issue . European Journal of Communication. 203-212.
 • Vis forfatter(e) (2020). Folk theories of algorithms: Understanding digital irritation. Media, Culture and Society.
 • Vis forfatter(e) (2020). Enabling Cultural Policies? Culture, Capabilities and Citizenship. International Journal of Communication. 4055-4074.
 • Vis forfatter(e) (2020). Distributed Readiness Citizenship: A Realistic, Normative Concept for Citizens’ Public Connection . Communication Theory. 205-225.
 • Vis forfatter(e) (2020). Deliberative systems theory and citizens’ use of online media: testing a critical theory of democracy on a high achiever. Political Studies.
 • Vis forfatter(e) (2019). Wikipedia as an arena and source for the public: a scandinavian comparison of "Islam". Javnost - The Public. 177-193.
 • Vis forfatter(e) (2019). Why free news matters for social inequality. Comparing willingness to pay for news in the Nordic region.
 • Vis forfatter(e) (2019). Text as Data I: Document Analysis. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Informerte borgere? Offentlig tilknytning, mediebruk og demokrati.
 • Vis forfatter(e) (2019). Comparing Platform "Ranking Cultures" Across Languages: The Case of Islam on YouTube in Scandinavia. Social Media + Society. 1-10.
 • Vis forfatter(e) (2019). Between ritual and information: Three phases of Norwegian news audiences’ sense-making of the election of Donald Trump. Journalism - Theory, Practice & Criticism. 1-17.
 • Vis forfatter(e) (2018). Automatiserte versus selvrapporterte publikumspraksiser? Metodiske utfordringer med tv-metere og spørreundersøkelser. Norsk Medietidsskrift. 1-30.
 • Vis forfatter(e) (2018). Approximately Informed, Occasionally Monitorial? Reconsidering Normative Citizen Ideals. The International Journal of Press/Politics. 227-246.
 • Vis forfatter(e) (2017). Public service media, universality and personalisation through algorithms: mapping strategies and exploring dilemmas. Media, Culture and Society. 875-892.
 • Vis forfatter(e) (2017). Perceptions of journalistic bias: Party preferences, media trust and attitudes towards immigration. 29 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Liberalisering og differensiering. 66 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Digitale tider. 63 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). A sociocultural approach to study public connection across and beyond media: The example of Norway. Convergence. The International Journal of Research into New Media Technologies. 391-408.
 • Vis forfatter(e) (2016). Why Media Researchers Don't Care about Teletext. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). What we talk about when talk about “media independence”. Javnost - The Public. 105-119.
 • Vis forfatter(e) (2016). The Media Welfare State: Nordic Media in Times of Change. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Teletext in Europe: From the Analog to the Digital Era. Nordicom.
 • Vis forfatter(e) (2016). Teletext in Europe. An Introductory Guide to the Book. 9-12.
 • Vis forfatter(e) (2016). Social Media. 5 sider. I:
  • Vis forfatter(e) (2016). The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy.
 • Vis forfatter(e) (2016). Sampling Liquid Journalism. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Rearticulating audience engagement: social media and television. Television & New Media. 99-107.
 • Vis forfatter(e) (2016). Postscript: Lessons from analyses of a forgotten medium. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). From Emerging to Established? A Comparison of Twitter Use during Swedish Election Campaigns in 2010 and 2014. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Freedom of Information and Divides in the Digital Age. Teletext and Internet Use in Norway. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Continuity and change in public service news online: a longitudinal analysis of the Norwegian Broadcasting Corporation. Journalism Studies. 952-970.
 • Vis forfatter(e) (2016). Beyond the Buzz: Why Media Policy Researchers Should Study Teletext. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Untangling a complex media system: A comparative study of Twitter-linking practices during three Scandinavian election campaigns. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Twitter på tvers - koblinger mellom journalister og politikere. Norsk Medietidsskrift. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Social Media and Election Campaigns - Key Tendencies and Ways Forward. Routledge.
 • Vis forfatter(e) (2015). Renewing the Public Service Media Remit. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Introduction: Social Media and Election Campaigns: Key Tendencies and Ways Forward. 1-10.
 • Vis forfatter(e) (2015). Bots or journalists? News sharing on Twitter. Communications. 361-370.
 • Vis forfatter(e) (2014). What We Talk about When We Talk about "The Market": Conceptual Contestation in Contemporary Media Policy Research. Journal of Information Policy. 327-341.
 • Vis forfatter(e) (2014). Twitter in politics and elections: insights from Scandinavia. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Triumph of the underdogs? Comparing Twitter use by political actors during two Norwegian election campaigns. Sage Open. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). The functions of buzzwords: A comparison of 'Web 2.0' and 'telematics'. First Monday.
 • Vis forfatter(e) (2014). The Media Welfare State. Nordic Media in the Digital Era.
 • Vis forfatter(e) (2014). Structural layers of communication on Twitter. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). European State-Aid Control and PSB: Competition Policy Clashing or Matching with Public Interest Objectives? 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Comparing "Public Value" as a media policy term in Europe. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Untangling a complex media system: A comparative study of Twitter-linking practices during three Scandinavian election campaigns. Information, Communication & Society. 775-794.
 • Vis forfatter(e) (2013). The arm's length principle in Nordic public broadcasting regulation. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Representation or Participation? Twitter use during the 2011 Danish Election Campaign. Javnost - The Public. 71-88.
 • Vis forfatter(e) (2013). Public Service Broadcasting and Social Networking Sites: The Norwegian Broadcasting Corporation on Facebook. Media International Australia: Incorporating Culture & Policy. 114-122.
 • Vis forfatter(e) (2013). Metodebok for mediefag, 4. utgave.
 • Vis forfatter(e) (2013). From fear of television to fear for television: five political debates about new technologies. Media History. 213-227.
 • Vis forfatter(e) (2013). A Critique of 'Media Governance'. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Who participates and how? Twitter as an arena for public debate about the data retention directive in Norway. International Journal of Communication. 1222-1244.
 • Vis forfatter(e) (2012). What We Talk About When We Talk About Document Analysis. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Twitterbruk under valgkampen 2011 (rapport). Norsk Medietidsskrift. 151-163.
 • Vis forfatter(e) (2012). To test or not to test: Comparing the development of ex ante public service media assessments in Flanders and Norway. International Journal of Media & Cultural Politics. 31-49.
 • Vis forfatter(e) (2012). Television, broadcasting, flow: key metaphors in online media theory? 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Studying political microblogging: Twitter users in the 2010 Swedish election campaign. New Media & Society. 729-747.
 • Vis forfatter(e) (2012). Public service news on the web: a large-scale content analysis of the Norwegian broadcasting corporation's online news. Journalism Studies. 90-106.
 • Vis forfatter(e) (2012). Methodological and Ethical Challenges Associated with Large-Scale Analyses of Online Political Communication. Nordicom Review. 117-126.
 • Vis forfatter(e) (2012). How to Preserve the Broadcating Licence Fee: The Case of Norway. Journal of Media Business Studies. 55-69.
 • Vis forfatter(e) (2012). Det underforståtte i mediepolitikken. Eksempelet formidlingsplikt. Nordicom Information. 23-36.
 • Vis forfatter(e) (2012). Between Public Service and Commercial Venture: The Norwegian Broadcasting Corporation on the Web 1994-2000. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). The Public Sphere: Vol I-IV. Sage Publications.
 • Vis forfatter(e) (2011). Mapping the Norwegian Blogosphere: Methodological Challenges in Internationalizing Internet Research. Social science computer review. 313-326.
 • Vis forfatter(e) (2011). Introduction: The Political Public Sphere. vii-xiii.
 • Vis forfatter(e) (2011). Introduction: The Future of the Public Sphere. vii-xv.
 • Vis forfatter(e) (2011). Introduction: The Cultural Public Sphere. ix-xviii.
 • Vis forfatter(e) (2011). Introduction: Discovering the Public Sphere. xxxvii-xliii.
 • Vis forfatter(e) (2011). General Introduction. xxxi-xxxvi.
 • Vis forfatter(e) (2011). Exporting the Public Value Test. The Regulation of Public Broadcasters' New Media Services Across Europe. Nordicom.
 • Vis forfatter(e) (2011). Ex Ante Tests in Europe. From Diverging Perspectives to Infinite Conclusions. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Defining public service beyond broadcasting: the legitimacy of different approaches. International Journal of Cultural Policy. 52-68.
 • Vis forfatter(e) (2011). Changing relations: Class, Education and Cultural Capital. Poetics. 507-529.
 • Vis forfatter(e) (2010). The digital public sphere : challenges for media policy. Nordicom.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

2023-2027 "Distributed and prepared. A new theory of citizens’ public connection networks in the age of datafication (PREPARE)". PI. Funded by The European Research Council, Consolidator Grant.

2021-2025 "Media Use in Crisis Situations: Resolving Information Paradoxes, Comparing Climate Change and COVID-19". WP-leader. Funded by the Research Council of Norway, headed by Brita Ytre-Arne, Uni Bergen.

2021-2022 "Understanding those who don't pay for news". PI. Funded by the Norwegian Media Authority.

2021-2028 "MediaFutures: Research Centre for Responsible Media Technology & Innovation". WP-co-leader. Funded by the Research Council of Norway, headed by Christoph Trattner, Uni Bergen. 

2020-2022 “Datafication, Media and Democracy: Transformation of news work in datafied society”. Veileder, EU Marie Curie-postdoktorprosjekt ved postdoktor Ana Milolojevic.

2020-2021 "Status for ytringsfriheten i Norge 2020–2021". Arbeidspakkeleder, finansiert av Fritt ord, ledet av Kjersti Thorbjørnsrud, ISF

2019-2023 "Intrusive media, ambivalent users, and digital detox" (Digitox). Partner, finansiert gjennom Norsk forskningsråds FRIPRO-program, ledet av Trine Syvertsen, UiO.

2016-2021 "Mediebruk, kultur og offentlig tilknytning: Informasjonsfrihet i 'stordata'ens tidsalder''" (MeCIn). Prosjektleder. Finansiert gjennom Norsk forskningsråds KULMEDIA-program. Prosjektside.

2016-2020 "The Immigration Issue in Scandinavian Public Spheres 1970-2015" (SCANPUB). Prosjektdeltager. Finansiert gjennom Norsk forskningsråds TOPPFORSK-program. Prosjektleder: Jostein Gripsrud. Prosjektside.

2013-2014 "A Longitudinal Analysis of the NRK Online News”. Prosjektleder, finansiert av Rådet for anvendt medieforskning. Samarbeid gjennom gruppen Measuring Online News Content (MONC).

2009-2012 "Online media participation and the transformation of the public sphere". Postdoktorprosjekt finansiert av Norges forskningsråd. Kort omtale

2008-2010 "Class, higher education, media use and cultural taste". Samarbeid med Jostein Gripsrud og Jan Fredrik Hovden som delprosjekt under DigiCult. Delfinansiert av Rådet for anvendt medieforskning (RAM). Mer informasjon

2004-2008 "Public Broadcasters, the Internet, and Democracy. Comparing Policy and Exploring Public Service Media Online". PhD-prosjekt. Avhandlingstekst med sammendrag.

Informasjon og publikasjoner finnes også på Academia.edu

Forskergrupper