Hjem
 • E-postHallvard.Moe@uib.no
 • Telefon+47 55 58 91 13
 • Besøksadresse
  Fosswinckels gate 6
  5000 Bergen
  Rom 
  520
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen


Sammen med Brita Ytre-Arne leder jeg Mediebruksgruppen ved instituttet. Jeg leder også det forskningsrådsfinansierte prosjektet Mediebruk, kultur og offentlig tilknytning: Informasjonsfrihet i ’stordata’ens tidsalder’. Prosjektet, som går fra 2016-2021, har som mål å undersøke hvordan borgere i Norge i dag opplever sin informasjonsfrihet, og hvordan ulike grupper bruker mediene og kulturelle arenaer for å orientere seg mot offentligheten – eller la det være. I tillegg er jeg med i et prosjekt om innvandringsdebatten i skandinaviske offentligheter, et prosjekt om digital frakobling og et om status for ytringsfriheten i Norge. Forskningsgruppen vår utvikler nye studier av mediebruk i krisetider og av ulike dimensjoner ved nyhetsbruk. 

Grunnleggende er jeg interessert i hva mediene betyr for demokratiet. I moderne demokratiske samfunn ser en for seg at mediene spiller en sentral rolle for at folket skal kunne styre: Ideen er at mediene utgjør en infrastruktur for offentligheten – altså kanaler og arenaer der informasjon om politikk kan spres og diskuteres, og der borgerne kan spille inn sine problemer til de som styrer. Jeg er interessert i hvor godt ideen om medienes rolle for demokratiet fungerer i praksis, til ulike tider, med ulike medieteknologier, og under ulike politiske regimer. 

I doktoravhandlingen min studerte jeg hvordan ulike lands mediepolitikk la til rette for en slik rolle gjennom regulering av offentlige finansiert kringkastingsinstitusjoner som NRK og BBC i møte med internett. Et hovedfunn var at mediepolitikken ikke anerkjente nettets særpreg, og dermed holdt fast ved en forståelse av institusjonenes roller som radio- og tv-kringkastere, mens de i realiteten opererte som allmennmedier på tvers av plattformer.

Dette arbeidet videreførte jeg blant annet i analyser av europeisk medieregulering, og hvordan slike institusjoner tar i bruk sosiale medier som Facebook. Senere har jeg også, sammen med kollegaer ved instituttet og ved Universitetet i Oslo, studert hva som kjennetegner de nordiske mediesystemene mer generelt. Her har et hovedpoeng vært å vise hvordan det som ofte omtales som den nordiske velferdsmodellen ikke kan forstås uten at mediene regnes med.
 
Jeg har også tidligere vært opptatt av hvordan sosiale medier som Twitter tas i bruk for politisk debatt. I denne sammenheng har jeg sammen med Anders Olof Larsson jobbet med twitterbruk under valgkamper i både Norge, Sverige og Danmark. Dette arbeidet har også ledet til bidrag innen metodeutvikling og i diskusjonen om forskningsetikk på internett. Studiene har blant annet bekreftet antagelsen om at oppmerksomhet er ujevnt fordelt også i sosiale medier, og at det lønner seg å ha en posisjon offline for å bli hørt online.
 

Jeg formidler fra forskningen gjennom foredrag, rapportskriving og ulike mediebidrag.

Funn fra de norske delene av Reuters Institute Digital News Report formidles på en egen nettside.

Jeg har tidligere vært medlem av Kringkastingsrådet. I 2015-2017 var jeg medlem av Mediemangfoldsutvalget. En kort artikkel om brukerperspektiv på mediemangfold finnes hos Vox Publica

Flere formidlingsrapporter finnes på MeCIn-prosjektets nettside.

 

Jeg underviser om medier og demokrati, mediebruk, ny medieteknologi, mediepolitikk, medieinstitusjoner og mediehistorie.

Seneste masteremner: Critical perspectives on Big Data (høst 2015) og Nyheitsbruk, nettmedia og demokrati: praktisk forskingsseminar (høst 2017), Avansert mediebruksanalyse (høst 2019), introduksjon til medier og kommunikasjon (høst 2020)

Jeg veileder også master- og PhD-studenter. Ta kontakt for diskusjon av prosjektideer, eller se forskningsgruppens nettsider for informasjon om prosjekt og studentmedlemskap.

 

 • 2020. Temporal ambivalences in smartphone use: Conflicting flows, conflicting responsibilities. New Media & Society. 1715-1732.
 • 2020. Operationalizing exposure diversity. European Journal of Communication.
 • 2020. Methods for datafication, datafication of methods: Introduction to the Special Issue . European Journal of Communication. 203-212.
 • 2020. Folk theories of algorithms: Understanding digital irritation. Media, Culture and Society.
 • 2020. Enabling Cultural Policies? Culture, Capabilities and Citizenship. International Journal of Communication.
 • 2020. Deliberative systems theory and citizens’ use of online media: testing a critical theory of democracy on a high achiever. Political Studies.
 • 2019. Wikipedia as an arena and source for the public: a scandinavian comparison of "Islam". Javnost - The Public. 177-193.
 • 2019. Why free news matters for social inequality. Comparing willingness to pay for news in the Nordic region.
 • 2019. Text as Data I: Document Analysis. 14 sider.
 • 2019. Informerte borgere? Offentlig tilknytning, mediebruk og demokrati.
 • 2019. Distributed Readiness Citizenship: A Realistic, Normative Concept for Citizens’ Public Connection . Communication Theory. 1-21.
 • 2019. Comparing Platform "Ranking Cultures" Across Languages: The Case of Islam on YouTube in Scandinavia. Social Media + Society. 1-10.
 • 2019. Between ritual and information: Three phases of Norwegian news audiences’ sense-making of the election of Donald Trump. Journalism - Theory, Practice & Criticism. 1-17.
 • 2018. Automatiserte versus selvrapporterte publikumspraksiser? Metodiske utfordringer med tv-metere og spørreundersøkelser. Norsk Medietidsskrift. 1-30.
 • 2018. Approximately Informed, Occasionally Monitorial? Reconsidering Normative Citizen Ideals. The International Journal of Press/Politics. 227-246.
 • 2017. Public service media, universality and personalisation through algorithms: mapping strategies and exploring dilemmas. Media, Culture and Society. 875-892.
 • 2017. Perceptions of journalistic bias: Party preferences, media trust and attitudes towards immigration. 29 sider.
 • 2017. Liberalisering og differensiering. 66 sider.
 • 2017. Digitale tider. 63 sider.
 • 2017. A sociocultural approach to study public connection across and beyond media: The example of Norway. Convergence. The International Journal of Research into New Media Technologies. 391-408.
 • 2016. Why Media Researchers Don't Care about Teletext. 16 sider.
 • 2016. What we talk about when talk about “media independence”. Javnost - The Public. 105-119.
 • 2016. The Media Welfare State: Nordic Media in Times of Change. 8 sider.
 • 2016. Teletext in Europe: From the Analog to the Digital Era. Nordicom.
 • 2016. Teletext in Europe. An Introductory Guide to the Book. 9-12.
 • 2016. Social Media. 5 sider. I:
  • 2016. The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy.
 • 2016. Sampling Liquid Journalism. 15 sider.
 • 2016. Rearticulating audience engagement: social media and television. 99-107.
 • 2016. Postscript: Lessons from analyses of a forgotten medium. 5 sider.
 • 2016. From Emerging to Established? A Comparison of Twitter Use during Swedish Election Campaigns in 2010 and 2014. 14 sider.
 • 2016. Freedom of Information and Divides in the Digital Age. Teletext and Internet Use in Norway. 20 sider.
 • 2016. Continuity and change in public service news online: a longitudinal analysis of the Norwegian Broadcasting Corporation. Journalism Studies. 952-970.
 • 2016. Beyond the Buzz: Why Media Policy Researchers Should Study Teletext. 17 sider.
 • 2015. Untangling a complex media system: A comparative study of Twitter-linking practices during three Scandinavian election campaigns. 20 sider.
 • 2015. Twitter på tvers - koblinger mellom journalister og politikere. Norsk Medietidsskrift. 20 sider.
 • 2015. Social Media and Election Campaigns - Key Tendencies and Ways Forward. Routledge.
 • 2015. Renewing the Public Service Media Remit. 18 sider.
 • 2015. Introduction: Social Media and Election Campaigns: Key Tendencies and Ways Forward. 1-10.
 • 2015. Bots or journalists? News sharing on Twitter. Communications. 361-370.
 • 2014. What We Talk about When We Talk about "The Market": Conceptual Contestation in Contemporary Media Policy Research. Journal of Information Policy. 327-341.
 • 2014. Twitter in politics and elections: insights from Scandinavia. 12 sider.
 • 2014. Triumph of the underdogs? Comparing Twitter use by political actors during two Norwegian election campaigns. Sage Open. 13 sider.
 • 2014. The functions of buzzwords: A comparison of 'Web 2.0' and 'telematics'. First Monday.
 • 2014. The Media Welfare State. Nordic Media in the Digital Era.
 • 2014. Structural layers of communication on Twitter. 14 sider.
 • 2014. European State-Aid Control and PSB: Competition Policy Clashing or Matching with Public Interest Objectives? 16 sider.
 • 2014. Comparing "Public Value" as a media policy term in Europe. 20 sider.
 • 2013. Untangling a complex media system: A comparative study of Twitter-linking practices during three Scandinavian election campaigns. Information, Communication & Society. 775-794.
 • 2013. The arm's length principle in Nordic public broadcasting regulation. 18 sider.
 • 2013. Representation or Participation? Twitter use during the 2011 Danish Election Campaign. Javnost - The Public. 71-88.
 • 2013. Public Service Broadcasting and Social Networking Sites: The Norwegian Broadcasting Corporation on Facebook. Media International Australia: Incorporating Culture & Policy. 114-122.
 • 2013. Metodebok for mediefag, 4. utgave.
 • 2013. From fear of television to fear for television: five political debates about new technologies. Media History. 213-227.
 • 2013. A Critique of 'Media Governance'. 11 sider.
 • 2012. Who participates and how? Twitter as an arena for public debate about the data retention directive in Norway. International Journal of Communication. 1222-1244.
 • 2012. What We Talk About When We Talk About Document Analysis. 19 sider.
 • 2012. Twitterbruk under valgkampen 2011 (rapport). Norsk Medietidsskrift. 151-163.
 • 2012. To test or not to test: Comparing the development of ex ante public service media assessments in Flanders and Norway. International Journal of Media & Cultural Politics. 31-49.
 • 2012. Television, broadcasting, flow: key metaphors in online media theory? 28 sider.
 • 2012. Studying political microblogging: Twitter users in the 2010 Swedish election campaign. New Media & Society. 729-747.
 • 2012. Public service news on the web: a large-scale content analysis of the Norwegian broadcasting corporation's online news. Journalism Studies. 90-106.
 • 2012. Methodological and Ethical Challenges Associated with Large-Scale Analyses of Online Political Communication. 117-126.
 • 2012. How to Preserve the Broadcating Licence Fee: The Case of Norway. Journal of Media Business Studies. 55-69.
 • 2012. Det underforståtte i mediepolitikken. Eksempelet formidlingsplikt. Nordicom Information. 23-36.
 • 2012. Between Public Service and Commercial Venture: The Norwegian Broadcasting Corporation on the Web 1994-2000. 14 sider.
 • 2011. The Public Sphere: Vol I-IV. Sage Publications.
 • 2011. Mapping the Norwegian Blogosphere: Methodological Challenges in Internationalizing Internet Research. Social science computer review. 313-326.
 • 2011. Introduction: The Political Public Sphere. vii-xiii.
 • 2011. Introduction: The Future of the Public Sphere. vii-xv.
 • 2011. Introduction: The Cultural Public Sphere. ix-xviii.
 • 2011. Introduction: Discovering the Public Sphere. xxxvii-xliii.
 • 2011. General Introduction. xxxi-xxxvi.
 • 2011. Exporting the Public Value Test. The Regulation of Public Broadcasters' New Media Services Across Europe. Nordicom.
 • 2011. Ex Ante Tests in Europe. From Diverging Perspectives to Infinite Conclusions. 7 sider.
 • 2011. Defining public service beyond broadcasting: the legitimacy of different approaches. The International Journal of Cultural Policy. 52-68.
 • 2011. Changing relations: Class, Education and Cultural Capital. Poetics. 507-529.
 • 2010. The idea of the public sphere : a reader. Lexington Books.
 • 2010. The digital public sphere : challenges for media policy. Nordicom.
 • 2010. TV - en innføring. Universitetsforlaget.
 • 2010. Notions of the Public in Public Service Broadcasting Policy for the Digital Era. 16 sider.
 • 2010. Nettmedier og offentligheten. Vox Publicas netthøring om NRK-plakaten. Norsk Medietidsskrift. 4-25.
 • 2010. Introduction: The Digital Public Sphere. Challenges for Media Policy. 10 sider.
 • 2010. Introduction to Seyla Benhabib. 279-279.
 • 2010. Introduction to Section V: Current Challenges. 235-237.
 • 2010. Introduction to Chantal Mouffe. 270-270.
 • 2010. Introduction to Bernhard Peters. 1 sider.
 • 2010. Governing Public Service Broadcasting: ‘‘Public Value Tests’’ in Different National Contexts. Communication, Culture & Critique. 207-223.
 • 2010. Editors' Introduction. 16 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Informasjon og publikasjoner finnes også på Academia.edu

2020-2028 "MediaFutures: Forskningssenter for ansvarlig medieteknologi og innovasjon". Forsker. Finansiert av Norsk forskningsråds SFI-ordning. ledet av Christoph Trattner, UiB

2020-2022 “Datafication, Media and Democracy: Transformation of news work in datafied society”. Veileder, EU Marie Curie-postdoktorprosjekt ved postdoktor Ana Milolojevic.

2020-2021 "Status for ytringsfriheten i Norge 2020–2021". Arbeidspakkeleder, finansiert av Fritt ord, ledet av Kjersti Thorbjørnsrud, ISF

2019-2023 "Intrusive media, ambivalent users, and digital detox" (Digitox). Partner, finansiert gjennom Norsk forskningsråds FRIPRO-program, ledet av Trine Syvertsen, UiO.

2016-2021 "Mediebruk, kultur og offentlig tilknytning: Informasjonsfrihet i 'stordata'ens tidsalder''" (MeCIn). Prosjektleder. Finansiert gjennom Norsk forskningsråds KULMEDIA-program. Prosjektside.

2016-2020 "The Immigration Issue in Scandinavian Public Spheres 1970-2015" (SCANPUB). Prosjektdeltager. Finansiert gjennom Norsk forskningsråds TOPPFORSK-program. Prosjektleder: Jostein Gripsrud. Prosjektside.

2013-2014 "A Longitudinal Analysis of the NRK Online News”. Prosjektleder, finansiert av Rådet for anvendt medieforskning. Samarbeid gjennom gruppen Measuring Online News Content (MONC).

2009-2012 "Online media participation and the transformation of the public sphere". Postdoktorprosjekt finansiert av Norges forskningsråd. Kort omtale

2008-2010 "Class, higher education, media use and cultural taste". Samarbeid med Jostein Gripsrud og Jan Fredrik Hovden som delprosjekt under DigiCult. Delfinansiert av Rådet for anvendt medieforskning (RAM). Mer informasjon

2004-2008 "Public Broadcasters, the Internet, and Democracy. Comparing Policy and Exploring Public Service Media Online". PhD-prosjekt. Avhandlingstekst med sammendrag.

Forskergrupper