Hjem
Halvar Andreassen Kjærres bilde

Halvar Andreassen Kjærre

Stipendiat, Ph.D. Candidate
 • E-postHalvar.Kjaerre@uib.no
 • Telefon+47 480 02 088
 • Besøksadresse
  Institutt for sosialantropologi, Fosswinkelsgat 6, 5007 Bergen (Rom 835)
  UNI Rokkansenteret, Nygårdsgaten 5015 Bergen (ROM 6135)
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN

Halvar Andreassen Kjærre (f.1981) is a Ph.D. candidate in the Department of Social Anthropology at the University of Bergen. He is also affiliated with the IMER Bergen research group. In his research project "Trespassing borders", he looks into the transnational lives of Afghans with precarious legal status in Europe. The aim of the project is to study the relationship between politics at macro level, and the everyday life of the migrants. Former research interest has been rejected asylum seekers, migration control and asylum policy in Norway.

 

Bøker
 • Kjærre, Halvar Andreassen; Torgersen, Ann-Kristin; Johnsen, Camilla; Marit, Lehmann. 2010. Innblikk i Felt - Visuelle fremstillinger fra antropologiske feltarbeid. 48 sider. ISBN: 978-82-90835-00-7.
Tidsskriftartikler
 • Kjærre, Halvar Andreassen. 2016. Returbumerangen. Klassekampen. 48: 16-17. Publisert 2016-01-24.
 • Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad; Kjærre, Halvar Andreassen. 2015. Penger følger deg ikke i døden. Bergens Tidende. 44-44. Publisert 2015-06-03.
 • Fangen, Katrine; Kjærre, Halvar A. 2012. Without legal residency = no rights? A discussion of the situation of migrants who have settled without official authorisation, in light of the normative theory of justice. Etikk i praksis. 6: 6-22.
 • Fangen, Katrine; Kjærre, Halvar A. 2012. Uten lovlig opphold = uten rettigheter? En diskusjon av situasjonen for migranter uten oppholdstillatelse i lys av normativ teori om rettferdighet. Etikk i praksis.
 • Kjærre, Halvar Andreassen. 2010. It is Them Who Are The Chronics - The Pathologization of Poverty in a Beautiful city. Betwixt & Between. 20: 87-105.
Rapporter/avhandlinger
 • Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad; Kjærre, Halvar Andreassen; Ytre-Arne, Brita. 2014. OUT-reach: Informasjon om frivillig retur til irregulære migranter utenfor mottak. Uni Research Rokkansenteret, Bergen. 178 sider.
 • Kjærre, Halvar Andreassen. 2011. In a space of everyday exception: day-to-day life and illegality among rejected asylum-seekers in Norway. Universitetet i OSlo, Oslo. 112 sider.
 • Valenta, Marko; Thorshaug, Kristin; Molden, Thomas Hugaas; Berg, Berit; Kjærre, Halvar A. 2010. Avviste asylsøkere og ventemottaksordningen. Mellom passiv tvang og aktiv returassistanse. NTNU Samfunnsforskning AS, Trondheim. 149 sider.
Bokkapitler
 • Fangen, Katrine; Kjærre, Halvar A. 2013. Ekskludert av staten, inkludert i hva? Opplevelser av inkludering og ekskludering blant illegaliserte migranter i Norge. 3. I:
  • Johansen, Nicolay B.; Ugelvik, Thomas; Aas, Katja Franko. 2013. Krimmigrasjon? Den nye kontrollen av de fremmede. Universitetsforlaget. 295 sider. ISBN: 9788215021324.
 • Kjærre, Halvar Andreassen. 2010. Et sted å vende seg. 5, sider 14-15. I:
  • Kjærre, Halvar Andreassen; Torgersen, Ann-Kristin; Johnsen, Camilla; Marit, Lehmann. 2010. Innblikk i Felt - Visuelle fremstillinger fra antropologiske feltarbeid. 48 sider. ISBN: 978-82-90835-00-7.
 • Kjærre, Halvar Andreassen. 2010. No Direction Home - The Margins of a Welfare State and the Illegalized Body. 9, sider 231-260. I:
  • Thomsen, Trine Lund; Jørgensen, Martin Bak; Meret, Susi; Hviid, Kirsten; Stenum, Helle. 2010. Irregular migration in a Scandinavian perspective. Shaker Verlag. 358 sider. ISBN: 9789042303935.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Artikler og bokkapitler:

Fangen, K. og Kjærre, H. A. (2013 i trykk) Ekskludert av staten, inkludert i hva? i: K.Franko Aas, N. Johannessen og T. Ugelvik (red.) Den nye kontrollen av de fremmede: straff,statsborgerskap og migrasjon, Oslo: Universitetsforlaget.

Fangen, K. & Kjærre, H. A. (2012). Uten lovlig opphold = uten rettigheter? En diskusjon av situasjonen for migranter uten oppholdstillatelse i lys av normativ teori om rettferdighet.Tidsskrift for praktisk etikk 2012:2 Open access:
http://tapir.pdc.no/index.php?el=Kapittel&p=EIP&seks_id=70567

Kjærre, H. A. (2010a) No Direction Home - The Margins of a Welfare State
and the Illegalized Body. In Irregular Migration in a Scandinavian Perspective, edited by T.L.Thomsen, M.B. Jørgensen, S. Meret, K. Hviid & H. Stenum. Maastricht: Shaker Publisihing

Rapporter:

Valenta, M., K. Thorshaug, T. H. Molden, & B. Berg i samarbeid med Halvar
Andreassen Kjærre (2010). Avviste asylsøkere og ventemottaksordningen, mellom passivtvang og aktiv returassistanse. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning AS, Avdeling for mangfold og inkludering.

Masteroppgave:

Kjærre, Halvar Andreassen (2011) In a Space of Everyday Exception – Day-to-day Life and Illegality Among Rejected Asylum-seekers in Norway. Mastertheisis, Institute of social anthropologi, Oslo: University of Oslo. Open access:
https://www.duo.uio.no/handle/123456789/16206

Annet:

Kjærre, H. A (2010b) Jengars Story - Coping with Illegalization in
Norway. EUMARGINS, OSLO. Open access:
http://www.sv.uio.no/iss/english/research/projects/eumargins/illustrativ...
documents/jengar-illustrative-case-final.pdf


Kjærre, Halvar Andreassen (2010c). It is Them Who Are The Chronics - The Pathologization of Poverty in a Beautiful city. In: Betwixt & Between 2010. Sosialantropologisk forening, Oslo.


Kjærre, Halvar Andreassen (2010d). Et sted å vende seg. I: Inblikk i felt - visuelle fremstillinger fra antropologiske feltarbeid. Antroblikk 2010. Sosialantropologisk forening, Oslo


Papers:

15th Nordic Migration Research (NMR) conference, Malmö 25th -27th August 2010 Religious encounters in the Field of Irregular Migration: When God Becomes an Actor in the Quest for Asylum. 26th of Aug. 2010.Workshop 7: Irregular Migration in Scandinavia and Beyond.


Norsk Antropologisk Forening (NAF) konferansen 2010, Trondheim 7. – 9. Mai 2010. Venteland – Når meningsdannelse settes på prøve - vente på Godot.

Nåværende prosjekter:

Tilknyttet forskningsgruppen IMER og prosjektene PROVIR og Denaturalizing difference.

 

Tidligere prosjekter:

2013 - Informasjon til Irregulære migranter. UDI finansiert prosjekt ved UNI - Rokkansenteret i Bergen.

2010 -Prosjektmedarbeider for EUMARGINS prosjektet ved Institutt
for Sosiologi og Samfunnsgeografi, UIO. Prosjektet tok for seg unge voksne som
lever i EUs migrasjonspolitiske grenseland i 7 europeiske land.


2010 Forskningsmedarbeider i prosjektet Avviste asylsøkere og
ventemottaksordningen: mellom passiv tvang og aktiv returassistanse (Valenta et. al.2010). Dette var en evaluering av ventemottaksordningen som returfremmende tiltak på oppdrag fra UDI.