Hjem
Halvar Andreassen Kjærres bilde

Halvar Andreassen Kjærre

Gjesteforsker, Ph.D. Candidate
 • E-posthalvar.kjaerre@uib.no
 • Besøksadresse
  Institutt for sosialantropologi, Fosswinkelsgat 6, 5007 Bergen (Rom 835)
  UNI Rokkansenteret, Nygårdsgaten 5015 Bergen (ROM 6135)
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Halvar Andreassen Kjærre (f.1981) is a Ph.D. candidate in the Department of Social Anthropology at the University of Bergen. He is also affiliated with the IMER Bergen research group. In his research project "Trespassing borders", he looks into the transnational lives of Afghans with precarious legal status in Europe. The aim of the project is to study the relationship between politics at macro level, and the everyday life of the migrants. Former research interest has been rejected asylum seekers, migration control and asylum policy in Norway.

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2012). Without legal residency = no rights? A discussion of the situation of migrants who have settled without official authorisation, in light of the normative theory of justice. Etikk i praksis. 6-22.
 • Vis forfatter(e) (2012). Without legal residency = no rights? A discussion of the situation of migrants staying in a national territory despite not having a residence permit in light of normative theory of justice. Etikk i praksis.
 • Vis forfatter(e) (2010). It is Them Who Are The Chronics - The Pathologization of Poverty in a Beautiful city. Betwixt & Between. 87-105.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2014). OUT-reach: Informasjon om frivillig retur til irregulære migranter utenfor mottak. .
 • Vis forfatter(e) (2010). Avviste asylsøkere og ventemottaksordningen. Mellom passiv tvang og aktiv returassistanse. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2015). OUT-reach: Informasjon om frivillig retur til irregulære migranter utenfor mottak.
 • Vis forfatter(e) (2015). Living conditions of Irregular Migrants in Norway.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2016). Assisted Return as Humanitarian Government: Moral Sentiments, Hegemony and the Management of Irregular Migration in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2014). OUT-reach. Kommunikasjon av “frivillig retur” til irregulære migranter i Norge.
 • Vis forfatter(e) (2014). Illegality and time.
 • Vis forfatter(e) (2014). Illegalitetens temporalitet.
 • Vis forfatter(e) (2010). Venteland – Når meningsdannelse settes på prøve (Vente på Godot).
 • Vis forfatter(e) (2010). Religious encounters in the Field of Irregular Migration: When God Becomes an Actor in the Quest for Asylum.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2015). Penger følger deg ikke i døden. Bergens Tidende. 44-44.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2011). In a space of everyday exception: day-to-day life and illegality among rejected asylum-seekers in Norway.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2016). Returbumerangen. Klassekampen. 16-17.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2013). Ekskludert av staten, inkludert i hva? Opplevelser av inkludering og ekskludering blant illegaliserte migranter i Norge.
Populærvitenskapelig bok
 • Vis forfatter(e) (2010). Innblikk i Felt - Visuelle fremstillinger fra antropologiske feltarbeid. Sosialantropologisk forening UIO.
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
 • Vis forfatter(e) (2010). Et sted å vende seg. 14-15.
Briefs
 • Vis forfatter(e) (2010). Illustrative case: Jengars Story - Coping with Illegalization in Norway.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2010). No Direction Home - The Margins of a Welfare State and the Illegalized Body. 231-260. I:
  • Vis forfatter(e) (2010). Irregular migration in a Scandinavian perspective. Shaker Verlag.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Artikler og bokkapitler:

Fangen, K. og Kjærre, H. A. (2013 i trykk) Ekskludert av staten, inkludert i hva? i: K.Franko Aas, N. Johannessen og T. Ugelvik (red.) Den nye kontrollen av de fremmede: straff,statsborgerskap og migrasjon, Oslo: Universitetsforlaget.

Fangen, K. & Kjærre, H. A. (2012). Uten lovlig opphold = uten rettigheter? En diskusjon av situasjonen for migranter uten oppholdstillatelse i lys av normativ teori om rettferdighet.Tidsskrift for praktisk etikk 2012:2 Open access:
http://tapir.pdc.no/index.php?el=Kapittel&p=EIP&seks_id=70567

Kjærre, H. A. (2010a) No Direction Home - The Margins of a Welfare State
and the Illegalized Body. In Irregular Migration in a Scandinavian Perspective, edited by T.L.Thomsen, M.B. Jørgensen, S. Meret, K. Hviid & H. Stenum. Maastricht: Shaker Publisihing

Rapporter:

Valenta, M., K. Thorshaug, T. H. Molden, & B. Berg i samarbeid med Halvar
Andreassen Kjærre (2010). Avviste asylsøkere og ventemottaksordningen, mellom passivtvang og aktiv returassistanse. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning AS, Avdeling for mangfold og inkludering.

Masteroppgave:

Kjærre, Halvar Andreassen (2011) In a Space of Everyday Exception – Day-to-day Life and Illegality Among Rejected Asylum-seekers in Norway. Mastertheisis, Institute of social anthropologi, Oslo: University of Oslo. Open access:
https://www.duo.uio.no/handle/123456789/16206

Annet:

Kjærre, H. A (2010b) Jengars Story - Coping with Illegalization in
Norway. EUMARGINS, OSLO. Open access:
http://www.sv.uio.no/iss/english/research/projects/eumargins/illustrativ...
documents/jengar-illustrative-case-final.pdf


Kjærre, Halvar Andreassen (2010c). It is Them Who Are The Chronics - The Pathologization of Poverty in a Beautiful city. In: Betwixt & Between 2010. Sosialantropologisk forening, Oslo.


Kjærre, Halvar Andreassen (2010d). Et sted å vende seg. I: Inblikk i felt - visuelle fremstillinger fra antropologiske feltarbeid. Antroblikk 2010. Sosialantropologisk forening, Oslo


Papers:

15th Nordic Migration Research (NMR) conference, Malmö 25th -27th August 2010 Religious encounters in the Field of Irregular Migration: When God Becomes an Actor in the Quest for Asylum. 26th of Aug. 2010.Workshop 7: Irregular Migration in Scandinavia and Beyond.


Norsk Antropologisk Forening (NAF) konferansen 2010, Trondheim 7. – 9. Mai 2010. Venteland – Når meningsdannelse settes på prøve - vente på Godot.

Nåværende prosjekter:

Tilknyttet forskningsgruppen IMER og prosjektene PROVIR og Denaturalizing difference.

 

Tidligere prosjekter:

2013 - Informasjon til Irregulære migranter. UDI finansiert prosjekt ved UNI - Rokkansenteret i Bergen.

2010 -Prosjektmedarbeider for EUMARGINS prosjektet ved Institutt
for Sosiologi og Samfunnsgeografi, UIO. Prosjektet tok for seg unge voksne som
lever i EUs migrasjonspolitiske grenseland i 7 europeiske land.


2010 Forskningsmedarbeider i prosjektet Avviste asylsøkere og
ventemottaksordningen: mellom passiv tvang og aktiv returassistanse (Valenta et. al.2010). Dette var en evaluering av ventemottaksordningen som returfremmende tiltak på oppdrag fra UDI.