Hjem
Halvard Haukeland Fredriksens bilde

Halvard Haukeland Fredriksen

Professor
 • E-postHalvard.Fredriksen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 39 21
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

EU-/EØS-rett

EU/EØS-rett

EU/EEA Commercial Law

Sivilprosess

Bøker
 • Eriksen, Christoffer Conrad; Fredriksen, Halvard Haukeland. 2019. Norges europeiske forvaltningsrett - EØS-avtalens krav til norske forvaltningsorganers organisering og saksbehandling. Universitetsforlaget. 248 sider. ISBN: 9788215030098.
 • Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland; Graver, Hans Petter; Mestad, Ola; Vedder, Christoph. 2018. Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos Verlagsgesellschaft. 1177 sider. ISBN: 978-3-8487-3219-7.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Mathisen, Gjermund. 2018. EØS-rett, 3. utgave. Fagbokforlaget. 461 sider. ISBN: 978-82-450-2361-9.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Mathisen, Gjermund. 2014. EØS-rett, 2. utgave. Fagbokforlaget. 360 sider. ISBN: 978-82-450-1643-7.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2013. Offentligrettslig erstatningsansvar ved brudd på EØS-avtalen. Fagbokforlaget. 587 sider. ISBN: 978-82-450-1546-1.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Mathisen, Gjermund. 2012. EØS-rett. Fagbokforlaget. 322 sider. ISBN: 978-82-450-1200-2.
 • Lipp, Volker; Fredriksen, Halvard Haukeland. 2011. Reforms of Civil Procedure in Germany and Norway. Mohr Siebeck. 447 sider. ISBN: 978-3-16-150913-1.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2009. Europäische Vorlageverfahren und nationales Zivilprozessrecht - Eine Untersuchung der Vorlageverfahren an den EFTA-Gerichtshof und den EuGH als Bestandteile des norwegischen bzw. des deutschen Zivilprozesses. Mohr Siebeck. 391 sider. ISBN: 978-3-16-150018-3.
Tidsskriftartikler
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2019. Fosen-saken til Høyesterett: Håp om reell rettsavklaring? Rett24.no. Publisert 2019-08-06.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2019. Polsk trøbbel for EØS-avtalen? Rett24.no. Publisert 2019-07-12.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2018. Domstolskontrollen med GDPR - avklaringer og nye spørsmål. Rett24.no. Publisert 2018-05-02.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2018. Ubesvarte spørsmål om domstolskontroll i forslaget til ny personopplysningslov. Rett24.no. Publisert 2018-04-05.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2018. Ordningen med tolkningsuttalelser fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i kraft – men Norge står på sidelinjen. Rett24.no. Publisert 2018-08-01.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2018. EØS, WTO og EUs ståltoll. Klassekampen. Publisert 2018-09-07.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2018. EU-byråene, Grunnloven og EØS-avtalens bærekraft. Tidsskrift for forretningsjus. 22: 3-12. doi: 10.18261/issn.0809-9510-2018-01-01
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Strandberg, Magne. 2018. Årsaksspørsmål ved krav om erstatnining for tapt fortjeneste i anskaffelsessaker. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 131: 141-205. doi: 10.18261/issn.1504-3096-2018-02-03-01
 • Holmøyvik, Eirik; Fredriksen, Halvard Haukeland. 2018. Grunnlovens grenseland. Klassekampen. 16-17. Publisert 2018-01-05.
 • Holmøyvik, Eirik; Fredriksen, Halvard Haukeland; Smith, Eivind; Graver, Hans Petter. 2018. Grunnloven hindrer en opplyst offentlig samtale om EØS. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Publisert 2018-04-12.
 • Andenæs, Mads; Fredriksen, Halvard Haukeland. 2017. EFTA-domstolen under press. Europarättslig tidskrift. 205-210.
 • Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland. 2017. Erstatningsansvar ved brudd på anskaffelsesreglene - etter EFTA-domstolens tolkningsuttalelse i Fosen-Linjen. Tidsskrift for forretningsjus. 169-195. doi: 10.18261/issn.0809-9510-2017-03-04-01
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Arnesen, Finn. 2017. EFTA-domstolens uttalelse om erstatningsansvar for brudd på anskaffelsesreglene – hvor står vi nå? Anbud365.no. Publisert 2017-11-16.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2016. Brexit som trussel mot EØS. Dagens næringsliv. Publisert 2016-04-29.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2016. Brexit. Tidsskrift for forretningsjus. 3-9.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2016. Skatt og markedsregulering etter brexit. Dagens næringsliv. Publisert 2016-07-12.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2016. Bør Høyesteretts storkammer reformeres? Lov og Rett. 55: 283-301.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Fløistad, Karin. 2016. Ut, men ikke inn (Kronikk om arbeidsinnvandring og eksport av velferdsgoder etter Brexit) 19. juli. Dagens næringsliv. Publisert 2016-07-19.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Gabrielsen, Tommy Staahl. 2016. Dyre dommer kan bli billigere. Dagens næringsliv. Publisert 2016-03-09.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Holmøyvik, Eirik. 2016. Formaljuss om finanstilsyn. Dagens næringsliv. Publisert 2016-05-12.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Strandberg, Magne. 2016. Is E-justice Reform of Norwegian Civil Procedure Finally Happening? Oslo Law Review. 1: 72-88.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Strandberg, Magne. 2016. Inge Lorange Backer: Norsk sivilprosess. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 462-468.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2015. Best i klassen? EØS-Norge sett utenfra. Nytt Norsk Tidsskrift. 32: 147-162.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Franklin, Christian. 2015. Of pragmatism and principles: The EEA agreement 20 years on. Common market law review. 52: 629-684.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Mathisen, Gjermund. 2015. EØS-rettslige innspill i straffefeltet: Litt om EØS-avtalens betydning for norsk strafferett. Tidsskrift for strafferett. 469-487.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2014. Attende til start (intervju om EU-domstolens dom over datalagringsdirektivet). Bergens Tidende. Publisert 2014-04-08.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2014. Google og EU: Retten til å bli glemt mot retten til å få vite. Vox publica. Publisert 2014-06-24.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2014. Dommen over datalagringsdirektivet. Vox publica. Publisert 2014-04-14.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2014. EU/EØS-rettslige proporsjonalitetsvurderinger i nordiske domstoler. Europarättslig tidskrift. 712-739.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2013. Betydningen av EUs pakt om grunnleggende rettigheter for EØS-retten. Jussens venner. 48: 371-399.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2013. State Liability in EU and EEA Law: The Same or Different? European Law Review. 38: 881-892.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2013. Offentligrettslig erstatningsansvar under EU/EØS-rettslig innflytelse. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. 143-147.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Andenæs, Mads. 2013. Tilsynsfloke truer EØS-avtalen, 18. november. Dagens næringsliv. Publisert 2013-11-18.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2012. Bridging the widening gap between the EU treaties and the agreement on the European Economic Area. European Law Journal. 18: 868-886. doi: 10.1111/eulj.12001
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2012. Setter staten målsetningen om et ensartet EØS på spill? Lov og Rett. 51: 57-64.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2012. Prinsipper, praksis og prognoser ved tolkning av EØS-avtalen - tilsvar til Ole Andreas Rognstad. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 125: 333-341.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2011. EØS = EU? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 8. mars. Publisert 2011-03-08.
 • Mathisen, Gjermund; Fredriksen, Halvard Haukeland. 2011. Joined Cases C-436 & 437/08, Haribo Lakritzen Hans Riegel BetriebsgmbH and Österreichische Salinen AG v. Finanzamt Linz, Judgment of the Court of Justice (Third Chamber) of 10 February 2011. Common market law review. 48: 1719-1736.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2010. One market, two courts : legal pluralism vs. homogeneity in the European Economic Area. Nordic Journal of International Law. 79: 481-499. doi: 10.1163/157181010X531304
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2010. THE EFTA COURT 15 YEARS ON. International and Comparative Law Quarterly. 59: 731-760. doi: 10.1017/S002058931000028X
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2010. Hvor mye er EØS-avtalen verdt? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 1. februar. Publisert 2010-02-01.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2010. Hvor mye er EØS-avtalen verdt? Lov og Rett. 49: 169-170.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2010. Mens Høyesterett venter på EU-domstolen. Lov og Rett. 49: 505-506.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2010. Bokanmeldelse av Carl Baudenbacher, The EFTA Court in Action, Stuttgart 2010. Lov og Rett. 49: 573-576.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2010. Bokanmeldelse av Finn Arnesen og Are Stenvik, Internasjonalisering og juridisk metode - Særlig om EØS-rettens betydning i norsk rett, Universitetsforlaget, Oslo 2009. Lov og Rett. 49: 98-101.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2010. Bokanmeldelse av Ulla Neergard og Ruth Nielsen, EU ret, 5. reviderede udgave, København 2009. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 123: 402-407.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2010. Hvem avgjør tolkningen av EØS-avtalen? - Noen betraktninger om størrelsen "gjeldende EØS-rett". Tidsskrift for Rettsvitenskap. 123: 247-287.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2010. Objektivt ansvar for anbudsfeil? Lov og Rett. 49: 600-615.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2010. Rettslige følger av statlige brudd på EØS-regler som er operative i norsk rett - Noen merknader til opprydningen etter Fokus Bank-saken. Lov og Rett. 49: 192-209.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2009. Er EFTA-domstolen mer katolsk enn paven? Noen betraktninger om EFTA-domstolens dynamiske utvikling av EØS-retten og streben etter dialog med EF-domstolen. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 122: 507-576.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2009. Evaluering av EØS-avtalen. Lov og Rett. 48: 500-505.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2009. Tyske garantier mot føderalt EU. Morgenbladet. Publisert 2009-07-28.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2008. Tvisteloven og EØS-avtalen. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 121: 289-359.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2008. Bokanmeldelse av Niels Fenger og Morten Broberg, Præjudicielle forelæggelser for EF-Domstolen, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 2008. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 121: 613-621.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Skodvin, Knut Einar. 2008. Gjelder ikke EMK for norske soldater som deltar i fredsbevarende operasjoner - En kommentar til EMDs avvisningsavgjørelse i Behrami og Saramati. Lov og Rett. 47: 131-148.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2007. Domstolenes rolle ved rasjonalisering av generalklausuler i EF- og EØS-retten. Lov og Rett. 46: 3-20.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2007. "Vorlageberechtigung privater Schiedsgerichte an den EFTA-Gerichtshof anhand nationaler Gesetzgebung? Die Neuschaffung des § 30 Abs. 2 des norwegischen Schiedsgerichtsgesetzes". European Law Reporter. 239-242.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2007. Domstolenes prøving av EØS-avtalens proporsjonalitetsgrunnsetning. Jussens venner. 42: 295-305.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2006. Statlig erstatningsansvar for nasjonale domstolers brudd på EØS-retten? Lov og Rett. 45: 485-509.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2006. Om voldgiftsretters mulighet til å innhente rådgivende uttalelser fra EFTA-domstolen. Tidsskrift for forretningsjus. 12: 177-182.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2006. Om mangelen på tolkningsspørsmål fra norske domstoler til EFTA-domstolen. Jussens venner. 41: 372-402.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Skodvin, Knut Einar. 2006. Den europeiske menneskerettighetsdomstolens kontroll med vern av grunnleggende rettigheter i EF, EU og EØS. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 119: 527-580.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2005. Die Zusammenarbeit zwischen dem EuGH und deutschen Zivilgerichten im Lichte des Vorabentscheidungsverfahren nach Art. 234 EGV. Det juridiske fakultets skriftserie. 105. 122 sider.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2005. Individualklagemöglichkeiten vor den Gerichten der EU nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa. Zeitschrift für Europarechtliche Studien. 8: 99-133.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2005. EF-domstolens effektivitetsdoktrine og norsk sivilprosess. Det juridiske fakultets skriftserie. 108. 63-73.
Rapporter/avhandlinger
 • Eriksen, Christoffer Conrad; Fredriksen, Halvard Haukeland. 2019. EØS-rettslige rammer for ny forvaltningslov. NOU - Norges offentlige utredninger. NOU 2019:5 Vedlegg 11. Forvaltningslovutvalget. 70 sider.
 • Øyen, Ørnulf; Strandberg, Magne; Fredriksen, Halvard Haukeland. 2018. Høringsuttalelse om "Forslag til endringer i tvisteloven - tvistelovevalueringen". Justis- og politidepartementet, Oslo. 9 sider.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2013. Offentligrettslig erstatningsansvar ved brudd på EØS-avtalen. Universitetet i Bergen.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2011. EU/EØS-rett i norske domstoler. Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU, Oslo. 115 sider.
Bokkapitler
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Mathisen, Gjermund. 2019. EU-rett som norsk rettskilde. Kapittel 14, sider 386-419. I:
  • Høgberg, Alf Petter; Sunde, Jørn Øyrehagen. 2019. Juridisk metode og tenkemåte. Universitetsforlaget. 800 sider. ISBN: 9788215028354.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Strandberg, Magne. 2019. Ex Officio Application of EU Consumer Protection Law in Norwegian Courts. Kapittel 10, sider 171-191. I:
  • Nylund, Anna; Strandberg, Magne. 2019. Civil Procedure and Harmonisation of Law. Intersentia. ISBN: 9781780686936.
 • Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland. 2018. EEA Agreement, Article 1 [Objects and purpose] and Article 2 [Definitions]. Part I, sider 171-180. I:
  • Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland; Graver, Hans Petter; Mestad, Ola; Vedder, Christoph. 2018. Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos Verlagsgesellschaft. 1177 sider. ISBN: 978-3-8487-3219-7.
 • Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland. 2018. EEA Agreement, Contracting parties and Preamble. Chapter, sider 145-171. I:
  • Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland; Graver, Hans Petter; Mestad, Ola; Vedder, Christoph. 2018. Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos Verlagsgesellschaft. 1177 sider. ISBN: 978-3-8487-3219-7.
 • Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland. 2018. Surveillance and Court Agreement, Preamble and Article 1. kapittel, sider 973-978. I:
  • Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland; Graver, Hans Petter; Mestad, Ola; Vedder, Christoph. 2018. Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos Verlagsgesellschaft. 1177 sider. ISBN: 978-3-8487-3219-7.
 • Arnesen, Finn; Mestad, Ola; Graver, Hans Petter; Fredriksen, Halvard Haukeland; Vedder, Christoph. 2018. Introduction. The EFTA states, the EEA and the different views on legal integration of Europe. Chapter, sider 1-12. I:
  • Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland; Graver, Hans Petter; Mestad, Ola; Vedder, Christoph. 2018. Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos Verlagsgesellschaft. 1177 sider. ISBN: 978-3-8487-3219-7.
 • Einarsson, Olafur Johannes; Fredriksen, Halvard Haukeland. 2018. EEA Agreement Article 110. Enforcebility of decisions of the ESA and the Commission and of judgements of the EFTA Court and the EU Courts. Part II, sider 860-865. I:
  • Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland; Graver, Hans Petter; Mestad, Ola; Vedder, Christoph. 2018. Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos Verlagsgesellschaft. 1177 sider. ISBN: 978-3-8487-3219-7.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2018. EEA Law in and beyond the text of the Main Part of the EEA Agreement. kapittel, sider 124-143. I:
  • Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland; Graver, Hans Petter; Mestad, Ola; Vedder, Christoph. 2018. Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos Verlagsgesellschaft. 1177 sider. ISBN: 978-3-8487-3219-7.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2018. The EFTA Court. Kapittel 4, sider 138-181. I:
  • Howse, Robert; Ruiz-Fabri, Hélène; Ulfstein, Geir; Zang, Michelle Q. 2018. The Legitimacy of International Trade Courts and Tribunals. Cambridge University Press. 544 sider. ISBN: 9781108335690.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2018. EEA Agreement Article 105-107. Homogeneous interpretation of EU and EEA law. Part II, sider 825-839. I:
  • Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland; Graver, Hans Petter; Mestad, Ola; Vedder, Christoph. 2018. Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos Verlagsgesellschaft. 1177 sider. ISBN: 978-3-8487-3219-7.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2018. EEA Agreement Article 111. Dispute resolution in the EEA Joint Committee. Part II, sider 865-883. I:
  • Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland; Graver, Hans Petter; Mestad, Ola; Vedder, Christoph. 2018. Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos Verlagsgesellschaft. 1177 sider. ISBN: 978-3-8487-3219-7.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2018. EEA Agreement Article 112-114. Safeguard measures and rebalancing measures. Part II, sider 883-890. I:
  • Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland; Graver, Hans Petter; Mestad, Ola; Vedder, Christoph. 2018. Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos Verlagsgesellschaft. 1177 sider. ISBN: 978-3-8487-3219-7.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Jonsdottir, Johanna. 2018. Agreement on a Standing Committee of the EFTA States. Del IV, sider 1079-1101. I:
  • Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland; Graver, Hans Petter; Mestad, Ola; Vedder, Christoph. 2018. Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos Verlagsgesellschaft. 1177 sider. ISBN: 978-3-8487-3219-7.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Strandberg, Magne. 2018. Norwegian Civil Procedure Under the Influence of EU Law. Kapittel 3, sider 41-62. I:
  • Uzelac, Alan; van Rhee, C.H. 2018. Transformation of Civil Justice - Unity and Diversity. Springer. 420 sider. ISBN: 978-3-319-97357-9.
 • Franklin, Christian; Fredriksen, Halvard Haukeland; Halvorsen Barlund, Ingrid Margrethe. 2016. "National report on private enforcement of European competition law in Norway". National Report - Norway, sider 665-691. I:
  • Bándi, Gy.; Darák, P.; Láncos, P.; Toth, T. 2016. Private Enforcement and Collective Redress in European Competition Law - Private Rechtsdurchsetzung und kollektiver Rechtsschutz im europäischen Wettbewerbsrecht - Contentieux indemnitaire et réparation collective en droit européen de la concurrence. Wolters Kluwer. 800 sider. ISBN: 978-963-295-568-1.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2016. Høyesterett som EØS-domstol. Kapittel 20, sider 438-464. I:
  • Skoghøy, Jens Edvin A.; Øie, Toril Marie; Matningsdal, Magnus. 2016. Rettsavklaring og rettsutvikling - Festskrift til Tore Schei. Universitetsforlaget. 803 sider. ISBN: 9788215026091.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2015. General Prohibition of Discrimination on Grounds of Nationality. Kapittel 20, sider 391-411. I:
  • Baudenbacher, Carl. 2015. The Handbook of EEA Law. Springer. 859 sider. ISBN: 978-3-319-24341-2.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2015. EEA Main Agreement and Secondary EU Law Incorporated into the Annexes and Protocols. Kapittel 5, sider 95-110. I:
  • Baudenbacher, Carl. 2015. The Handbook of EEA Law. Springer. 859 sider. ISBN: 978-3-319-24341-2.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2015. The EEA and the case law of the CJEU: Incorporation without participation? Kapittel 6, sider 102-117. I:
  • Eriksen, Erik Oddvar; Fossum, John Erik. 2015. The European Union's non-members: Independence under hegemony? Routledge. 389 sider. ISBN: 9781138922457.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2014. Dømmer Høyesterett, EFTA-domstolen eller EU-domstolen i siste instans på EØS-rettens område? Kapittel 5, sider 75-88. I:
  • Eriksen, Erik Oddvar; Fossum, John Erik. 2014. Det norske paradoks: Om Norges forhold til Den europeiske union. Universitetsforlaget. 275 sider. ISBN: 978-82-15-02100-3.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2014. The EFTA Court and the Principle of State Liability: Protecting the Jewel in the Crown. Kapittel 26, sider 317-334. I:
  • Baudenbacher, Carl; Speitler, Phillip; Pálmarsdóttir, Bryndís; EFTA Court, EFTA Court. 2014. The EEA and the EFTA Court : Decentred Integration. Hart Publishing Ltd. 572 sider. ISBN: 978-1-84946-626-4.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2014. The troubled relationship between the Supreme Court of Norway and the EFTA Court - recent developments. Kapittel 1, sider 11-37. I:
  • Müller-Graff, Peter-Christian; Mestad, Ola. 2014. The rising complexity of European law. BWV - Berliner Wissenschafts-Verlag. 221 sider. ISBN: 978-3-8305-3334-4.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2012. The Two EEA Courts - a Norwegian Perspective. artikkel, sider 187-210. I:
  • EFTA COURT, . 2012. Judicial Protection in the European Economic Area. 231 sider. ISBN: 978-3-941389-10-6.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2011. German Influence on the Development of Norwegian Civil Procedural Law. Kapittel 3, sider 19-26. I:
  • Lipp, Volker; Fredriksen, Halvard Haukeland. 2011. Reforms of Civil Procedure in Germany and Norway. Mohr Siebeck. 447 sider. ISBN: 978-3-16-150913-1.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Lipp, Volker. 2011. A Call for German-Norwegian Rechtsvergleichung of Civil Procedure. Kapittel 1, sider 1-6. I:
  • Lipp, Volker; Fredriksen, Halvard Haukeland. 2011. Reforms of Civil Procedure in Germany and Norway. Mohr Siebeck. 447 sider. ISBN: 978-3-16-150913-1.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2010. Watching the Rendezvous from the Sidelines - Norway, the EEA Agreement and the EFTA Court. kapittel 6, sider 97-110. I:
  • Sunde, Jørn Øyrehagen; Skodvin, Knut Einar. 2010. Rendezvous of European Legal Cultures. Fagbokforlaget. 220 sider. ISBN: 978-82-450-0840-1.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Skodvin, Knut Einar. 2008. Country Report Norway. C 7, sider 149-170. I:
  • Micklitz, Hans-W.; Roethe, Thomas. 2008. Produktsicherheit und Marktüberwachung im Ostseeraum. Nomos Verlagsgesellschaft. 298 sider. ISBN: 978-3-8329-3240-4.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Se enkelte arbeider i fulltekst i BORA (Bergen Open Research Archive)

Se enkelte arbeider i fulltekst i SSRN (Social Science Research Network)

Se enkelte arbeider i fulltekst i Lovdata (pålogging påkrevd)

 

Ph.d, Universitetet i Bergen (2013)

Dr. jur., Georg-August-Universität Göttingen (2009)

M. jur., Georg-August-Universität Göttingen (2005)

Cand. jur., Universitetet i Bergen (2003)

Redaksjonssekretær i Lov og Rett (2008-2010)

Kommisjonsleder Jussformidlingen i Bergen

Medlem av Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)