Hjem
Hanna Flækøy Skjåkødegårds bilde

Hanna Flækøy Skjåkødegård

Ph.d.-kandidat
 • E-posthanna.skjakodegard@uib.no
 • Besøksadresse
  Haukeland universitetssykehus, Laboratoriebygget
  5009 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Perceived barriers in family-based behavioural treatment of paediatric obesity – Results from the FABO study. Pediatric Obesity. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Objectively measured physical activity among treatment seeking children and adolescents with severe obesity and normal weight peers. Obesity Science & Practice. 801-810.
 • Vis forfatter(e) (2022). Family-based treatment of children with severe obesity in a public healthcare setting: Results from a randomized controlled trial. Clinical Obesity. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Polysomnographic comparison of sleep in children with obesity and normal weight without suspected sleep-related breathing disorder. Clinical Obesity. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Livsstilsbehandling av barn og ungdom med alvorlig fedme – resultater etter ett år. Tidsskrift for Den norske legeforening. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Beyond sleep duration: Sleep timing as a risk factor for childhood obesity. Pediatric Obesity. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Monitoring children and adolescents with severe obesity: body mass index (BMI), BMI z-score or percentage above the International Obesity Task Force overweight cut-off? Acta Paediatrica. 2261-2266.
 • Vis forfatter(e) (2016). Study Protocol: A randomized controlled trial evaluating the effect of family-based behavioral treatment of childhood and adolescent obesity–The FABO-study. BMC Public Health. 1-9.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2016). Kartlegging av forskning og evaluering. Innføring av 76 timer fysisk aktivitet på 5.-7. trinn. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2016). Meningsfull fysisk aktivitet for barn og ungdom med overvekt.
 • Vis forfatter(e) (2016). Meningsfull fysisk aktivitet for barn og ungdom med overvekt.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Søvn i behandling av fedme hos barn- Sammenheng mellom søvn og annen livsstilsatferd. Tidsskriftet SØVN.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) (2022). Sleep habits in patients with anorexia nervosa assessed in their natural environment. Sleep Medicine. S1-S301.
 • Vis forfatter(e) (2021). Late Sleep Timing, and Less Organized Sport are Related to Lower Physical Activity Levels in Children and Adolescents with Severe Obesity. Annals of Nutrition and Metabolism. 14-14.
 • Vis forfatter(e) (2017). Lifestyle treatment of children and adolescents with obesity in Bergen, Norway: Impact of follow-up frequency and self-monitoring during the first year. Obesity Facts. 240-240.
 • Vis forfatter(e) (2017). Family-based behavioural treatment for childhood and adolescent obesity: Are parenting practices and parental cohabitation associated with pre-post changes in BMI Standard Deviation Score (BMI-SDS) during treatment? Acta Paediatrica. 19-33.
 • Vis forfatter(e) (2017). Disordered Eating in Children and Adolescents with Severe Obesity: Pre-post Changes During Family-Based Behavioural Treatment for Obesity. Acta Paediatrica. 34-40.
 • Vis forfatter(e) (2015). Family-based behavioural treatment of obesity-The FABO-study. Acta Paediatrica. 22-22.
 • Vis forfatter(e) (2015). A polysomnographic comparison of sleep in children with obesity and normal weight. Acta Paediatrica. 13-13.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2022). Sleep habits in patients with anorexia nervosa assessed in their natural environment.
 • Vis forfatter(e) (2021). Barriers experienced in Family-based cognitive behavioural treatment of childhood obesity and pre-mature drop-out from treatment.
 • Vis forfatter(e) (2018). Beyond Sleep Duration:Sleep Timing as a Risk Factor for Childhood Obesity. .
 • Vis forfatter(e) (2015). Family-based behavioral treatment of obesity-the FABO study.
 • Vis forfatter(e) (2015). FABO-studien.Familiebasert kognitiv atferdsbehandling for barn og unge med fedme.
Digitale læremidler
 • Vis forfatter(e) (2018). Tilpasset opplæring i kroppsøving.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.