Hjem
Hanne Widnes Gravermoens bilde
Foto:
Privat

Hanne Widnes Gravermoen

Rådgiver, Ph.d.-koordinator

Forskerutdanningen ved Det samfunnsvitenskapelig fakultet

 • Opptak
 • Kvalitetssikring av forskerutdanningen ved fakultetet
 • Rådgiver for ledelsen og instituttene i forskerutdanningsspørsmål
 • Saksforberedelse og oppfølging for Programstyret for ph.d.-programmet
 • Analyser og utredninger
 • Saksbehandling
 • Saksbehandling og kvalitetssikring av studieplaner på program- og emnenivå
 • Arrangementer (Oppstartseminar, Fullføringsseminar, Akademisk skriveseminar)
 • Oppfølging av sakkyndig komité (sosiologi, sam.pol., adm.org. og infomevi)
 • Disputaser 
 • Vitnemålsarbeid
 • Zoom webinar

Superbruker 2 i Felles Studentsystem 

EpN - Emneplanlegging på nett

Lærerutdanning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (stedfortreder)

Erfaring:

Forskerutdanningskoordinator (fra 2014 -)

Superbruker i Felles Studentsystem (2013-2014)

Studiekonsulent ved Sosiologisk institutt, UiB (2011-2014)

Metodeforeleser for Holbergprisen i skolen (2009 og 2010)

Vitenskapelig assistent, koordinator for emnene MET102 og SV100 (2008-2010)

 

Utdannelse:

Mastergrad i sosiologi fra UiB, 2008