Hjem
 • E-postHanne.Kvilhaugsvik@uib.no
 • Telefon+47 55 58 28 82+47 994 87 231
 • Besøksadresse
  Christies gate 19
  Rom 
  011
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN
Tidsskriftartikler
 • Michelsen, Svein; Vabø, Agnete; Kvilhaugsvik, Hanne; Kvam, Endre. 2017. Higher education learning outcomes and their ambiguous relationship to disciplines and professions. European Journal of Education. 52: 56-67. doi: 10.1111/ejed.12199
Rapporter/avhandlinger
 • Kvilhaugsvik, Hanne. 2015. Pedagogikk, politikk og styring. Eit komparativt casestudium av læringsutbytte i norsk høgare utdanning. Universitetet i Bergen. 133 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Ph.d.-prosjekt: Re-connecting to the Labor Market?

Prosjektet tar utgangspunkt i massifisering av høgare utdanning og undersøker tiltak for kvalitet og relevans som ei utvikling mot (re)-etablering av koplingar mellom høgare utdanning og arbeidsliv.

Prosjektet tar for seg tre aktuelle utviklingstrekk:

 1. Innføring av standardiserte læringsutbytteskildringar for emne og studieprogram
 2. Kvalitet og relevans som kriterium i kvalitetssikring av utdanning
 3. Arbeidslivspanel

Prosjektet er eit komparativt casestudium av høgare utdanning i Noreg og Danmark.