Hjem
 • E-postHanne.Kvilhaugsvik@uib.no
 • Telefon+47 55 58 28 82+47 994 87 231
 • Besøksadresse
  Christies gate 19
  Rom 
  011
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN
Vitenskapelig artikkel
 • 2020. Engineering learning outcomes: Translations of a policy instrument in a disciplinary context in Nordic higher education. Nordic Journal of Studies in Educational Policy.
 • 2017. Higher education learning outcomes and their ambiguous relationship to disciplines and professions. European Journal of Education. 56-67.
Populærvitenskapelig foredrag
 • 2017. Kvalitet og relevans i høgare utdanning - nye styringsformer og koplingar til arbeidslivet?
 • 2016. Læringsutbytte: Muligheter og utfordringer. Hva kan vi lære av forskningen?
Vitenskapelig foredrag
 • 2020. Labour market panels for higher education as a case of bridging institutional logics.
 • 2019. Saturated higher education and the labor market turn.
 • 2018. Labor market panels – rubber stamp or strategic unit?
 • 2018. Assuring Relevance and Status: Methods and criteria in quality assurance of higher education in Norway and Denmark.
 • 2017. Quality as Relevance and Status – Developments in Quality Assurance of Higher Education in Norway and Denmark.
 • 2016. On Higher Education Learning Outcomes.
 • 2016. Kvalitet som relevans og status – utviklinga av nasjonale kvalitetssikringssystem i Noreg og Danmark.
 • 2016. Higher Education Learning Outcomes and their ambiguous relationship to disciplines and professions.
Mastergradsoppgave
 • 2015. Pedagogikk, politikk og styring. Eit komparativt casestudium av læringsutbytte i norsk høgare utdanning.
Poster
 • 2019. Re-connecting to the Labor Market? Labor Market Panels for Higher Education in Denmark and Norway.
Nettsider (opplysningsmateriale)
 • 2016. Higher Education Learning Outcomes - Do They Matter?

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Ph.d.-prosjekt:

Prosjektet tar utgangspunkt i massifisering av høgare utdanning, og undersøker tiltak for styring av ekspanderte utdanningssystem. Prosjektet er eit komparativt casestudium av Danmark og Noreg. 

Prosjektet tar for seg tre aktuelle utviklingstrekk:

 1. Innføring av standardiserte læringsutbytteskildringar for emne og studieprogram
 2. Nasjonale kvalitetssikringssystem før høgare utdanning
 3. Arbeidslivspanel - einingar for samarbeid mellom utdanningsinstitusjonar og arbeidsliv