Hjem
Hans-Jakob Ågotness bilde

Hans-Jakob Ågotnes

Professor, kulturvitenskap

 

  • Fortidsbruk - den aktuelle betydninga av historie, tradisjon, kulturarv
  • Stader som kulturelle storleikar
  • Arbeidslivsforsking

 

"Eit industrisamfunn ser tilbake. Monument og forteljing i industristadmuseet", i Tidsskrift for kulturforskning vol. 6, nr. 1-2 2007

"Lokalmuseet i det sosiale landskapet. Fortidsformidling i Hordaland gjennom hundre år", i Kulturelle landskap (Fagbokforlaget: Forthcoming 2007)

  • Plassens politikk og poesi, leia av Torunn Selberg (i ferd med å avsluttast)
  • Arbeidets grenser – rett, respekt og anerkjennelse i våre arbeidsliv. Prosjektsøknad med Jan Heiret og Ingar Kaldal