Hjem
Hans Jakob Ågotness bilde

Hans Jakob Ågotnes

Professor, kulturvitenskap

 

 • Fortidsbruk - den aktuelle betydninga av historie, tradisjon, kulturarv
 • Stader som kulturelle storleikar
 • Arbeidslivsforsking
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. Is research welcomed in museums? Museum policy and obstacles to research. Nordisk Museologi. 26-40.
 • Vis forfatter(e) 2019. The shipbuilding industri in Norway and the rise of the Aker Group. Anuario Centro Estudios Económicos de la Empresa y el Desarollo. 315-350.
 • Vis forfatter(e) 2018. Social Distinctions and Political Rights. The Debates over the Right to Vote in Norway 1814 - 1913. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 171-188.
 • Vis forfatter(e) 2013. Kulturhistorisk forskning ved Bergens Museum. By og Bygd. 52-65.
 • Vis forfatter(e) 2010. Konsernbedriften som transnasjonal møteplass. Arbeid og inkludering ved Laksevåg verft. Arbeiderhistorie. 53-73.
 • Vis forfatter(e) 2007. Eit industrisamfunn ser tilbake monument og forteljing i industristadmuseet. Tidsskrift for kulturforskning. 79-94.
 • Vis forfatter(e) 1994. Industriarbeiderklassen i Norge fram til 1920. TMVs skriftserie: "Formingen av industrisamfunnet i Norden fram til 19 20".
 • Vis forfatter(e) 1994. "Konsernfaglig samarbeid over landegrensene". Arbeidsliv i Norden.
Rapport
 • Vis forfatter(e) 2002. Tingenes tale. Innspill til museologi. .
 • Vis forfatter(e) 2002. Tingenes tale. Innspill til museologi. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2007. Håndverket i bysamfunnet Bergen på 1800-talet, med vekt på snekker- og tømmermannsyrkene.
 • Vis forfatter(e) 1994. "Konsernfaglig samarbeid".
 • Vis forfatter(e) 1992. Transnational information and consultation in the Nordic countries.
 • Vis forfatter(e) 1992. Kommentarinnlegg til Ingar Kaldals doktoravhandling "Arbeid og miljø ved Follafoss tresliperi og Ranheims Papirfabrikk 1920-1970".
 • Vis forfatter(e) 1992. Dokumentasjon av arbeidsprosessen. Erfaringer frå skipsbygging.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2014. Indigenous peoples, social inequality and human development. The indigenous quest for social justice in Bolivia.
 • Vis forfatter(e) 2012. The production unit as a transnational meeting place.
 • Vis forfatter(e) 2012. Likhet på norsk. Det mest egalitære samfunnet i verden? Innlegg på sesjonen "Kulturelle forskjeller og sosial ulikhet".
 • Vis forfatter(e) 2012. Global heritage - local contexts. Kulturarvsprosesser og verdiforvaltning.
 • Vis forfatter(e) 2008. Foretaket som møteplass for transnasjonale arbeidslivsrelasjoner.
 • Vis forfatter(e) 2007. Kulturelt mangfold - - kulturarv - identitet.
 • Vis forfatter(e) 2007. Ethnology and Folkloristics in Norway - Legacy and Future.
 • Vis forfatter(e) 2006. Narratives, Landscapes and the Creation of Monuments. The mental Transformations of a Norwegian Fjord District in the 19th and 20th Century.
 • Vis forfatter(e) 2000. Tvers gjennom kamp til en lysende framtid : symbolske markører i LOs språkbruk.
 • Vis forfatter(e) 1993. Konsernfaglig samarbeid.
Annet produkt
 • Vis forfatter(e) 2008. Kulturarv og kulturelt mangfald’Heritage studies’ som internasjonalf forskingsfelt.
Short communication
 • Vis forfatter(e) 2018. What is museology? What should it be? A reflection on how today's museological thinking came into being. Nordisk Museologi. 144-146.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) 2011. Idar Helle, Knut Kjeldstadli og Jardar Sørvoll (red.) Historier om motstand. Kollektive bevegelser i det 20. århundret. Oslo: Abstrakt Forlag 2010, 369 sider. Historisk Tidsskrift (Norge). 491-495.
 • Vis forfatter(e) 2010. Bauta over kultursoga i Sogn. Museumsnytt. 32-32.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) 2019. Hundre år i endring. Verftet på Stord 1919-2019. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) 2014. Når Industrisamfunnet blir verdensarv. Scandinavian Academic Press.
 • Vis forfatter(e) 2007. Humaniora i nasjonen – nasjonen i humaniora. Det historisk-filosofiske fakultets bidrag til hundreårsmarkeringen Norge 1905 – 2005. Historisk-filosofisk fakultet, Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) 2002. Tingenes tale. Innspill til museologi. Bergen Museum, Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) 2002. Tingenes tale. Innspill til museologi. Bergen Museum, UiB.
 • Vis forfatter(e) 2000. I rettferdighetens navn. LO 100 år. Historiske blikk på fagbevegelsens meningsbrytninger og veivalg. Akribe Forlag.
 • Vis forfatter(e) 2000. I rettferdighetens navn. LO 100 år. Historiske blikk på fagbevegelsens meningsbrytninger og veivalg. Akribe Forlag.
 • Vis forfatter(e) 2000. I rettferdighetens navn. LO 100 år-historiske blikk på fagbevegelsens meningsbrytninger og veivalg. Akribe Forlag.
 • Vis forfatter(e) 2000. I rettferdighetens navn. LO 100 år - historiske blikk på fagbevegelsens meningsbrytninger og veivalg. Akribe Forlag.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) 2002. Tingenes tale. Innspill til museologi. Universitetet i Bergen / Bergen Museum.
 • Vis forfatter(e) 2002. Tingenes tale. Innspill til museologi. Universitetet i Bergen / Bergen Museum.
 • Vis forfatter(e) 2000. I rettferdighetens navn. LO 100 år. Historiske blikk på fagbevegelsens meningsbrytninger og veivalg. Akribe Forlag.
 • Vis forfatter(e) 2000. I rettferdighetens navn. LO 100 år. Historiske blikk på fagbevegelsens meningsbrytninger og veivalg. Akribe Forlag.
 • Vis forfatter(e) 2000. I rettferdighetens navn. LO 100 år-historiske blikk på fagbevegelsens meningsbrytninger og veivalg. Akribe Forlag.
 • Vis forfatter(e) 2000. I rettferdighetens navn. LO 100 år - historiske blikk på fagbevegelsens meningsbrytninger og veivalg. Akribe Forlag A/S.
 • Vis forfatter(e) 2000. I rettferdighetens navn. LO 100 år - historiske blikk på fagbevegelsens meningsbrytninger og veivalg. Akribe Forlag A/S.
 • Vis forfatter(e) 2000. I rettferdighetens navn. LO 100 år. Akribe Forlag.
 • Vis forfatter(e) 1995. Tømrernes fagforening i 100 år. Fagforeningen.
 • Vis forfatter(e) 1995. Tømrerfaget i forandring. Tømrernes fagforening.
 • Vis forfatter(e) 1994. "Overnasjonalisering og medbestemmelse". Nordisk Ministerråd, København.
 • Vis forfatter(e) 1993. "Transnationalization and participation". Nordisk ministerråd, Nord-serien, København.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2001. Snekkerhandverk i by og bygd i laugstida. Frå Fjon til Fusa.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) 2006. Fredsdirektøren og brannstifterne. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 1 sider.
 • Vis forfatter(e) 2000. LO fortsatt i hovedrollen. Bergens Tidende. 21.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2017. Museum som tidserfaring.
 • Vis forfatter(e) 1997. Frå handverkar til lønnsarbeidar? : snekkerar og tømmermenn i Bergen, 1801-1912.
Intervju
 • Vis forfatter(e) 2012. UNESCO-prosjektet i Odda. Forskerteam vil gjøre dypdykk i prrosessene.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2019. Frå småskipsverft til offshoreverkstad. Bedrift, konsern og strategi. 76 sider.
 • Vis forfatter(e) 2017. The Norwegian shipbuilding industry after 1945. Production systems, rationalization, and labour relations, with special reference to Bergens Mekaniske Verksteder and Aker Stord. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) 2014. Kva har skjedd med insdustrisamfunnet? - Industri som erfaring og førestilling. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) 2014. Innleiing: Når industrisamfunnet blir kulturarv. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. Etno-folkloristisk institutt, Universitetet i Bergen. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) 2010. "Places, narratives and lieux de mémoire. The role of the past in the present”. 3 sider.
 • Vis forfatter(e) 2010. "Narratives, Landscapes and the Creation of Monuments. The Mental Transformations of a Norwegian Fjord District in the 19th and 20th Century". 10 sider.
 • Vis forfatter(e) 2007. Lokalmuseet i det sosiale landskapet. Fortidsformidling i Hordaland gjennom hundre år. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) 2006. Processes of Inclusion and Exclusion and the Production of Inequality. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) 2002. Et lite påaktet felt. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) 2001. Museologi viktig for museene. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) 2000. Solidaritetens grenser. Tariffpolitiske betraktninger i et hundreårsperspektiv. 109 sider.
 • Vis forfatter(e) 2000. Solidaritetens grenser. Tariffpolitiske betraktninger i et hundreårsperspektiv. 109 sider.
 • Vis forfatter(e) 2000. Solidaritetens grenser - tariffpolitiske betraktninger i et hundreårsperspektiv. 109 sider.
 • Vis forfatter(e) 2000. LO 100 år - historiske blikk på en jubilant og et jubileum. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) 2000. LO 100 år - historiske blikk på en jubilant og et jubileum. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) 2000. 1850-1914: Vinhandlerens støperi. 34 sider.
 • Vis forfatter(e) 2000. "Fra det dunkle opad mot lyset til solsletten" Symbolske markører i LOs språkbruk. 31 sider.
 • Vis forfatter(e) 2000. "Fra det dunkle opad mot lyset til solsletten" - Symbolske markører i LOs språkbruk. 30 sider.
 • Vis forfatter(e) 1994. Transnationalization and Participation.
Annet
 • Vis forfatter(e) 2019. Epilog: Eit liv etter olja? 311-312.
Populærvitenskapelig bok
 • Vis forfatter(e) 2000. Stein- jord- og sementarbeidernes forening 100 år. Unionen Fagforening, Bergen.
 • Vis forfatter(e) 2000. Jernvilje. Et stykke bergensk industrihistorie, 1850-2000. Ulstein Støperier.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) 2008. Cultural studies in a changing world. "Kulturvitenskap" in Bergen in its social and intellectual contexts. Studia ethnologica Croatica. 223-243.
Innledning
 • Vis forfatter(e) 2019. Eit lite verft i ein marknad for gigantar. 11-16.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) 2012. Museet som kunnskapsarena. 209-230. I:
  • Vis forfatter(e) 2012. Museologi på norsk. Universitetsmuseenes gjøren. Akademika forlag.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 

"Eit industrisamfunn ser tilbake. Monument og forteljing i industristadmuseet", i Tidsskrift for kulturforskning vol. 6, nr. 1-2 2007

"Lokalmuseet i det sosiale landskapet. Fortidsformidling i Hordaland gjennom hundre år", i Kulturelle landskap (Fagbokforlaget: Forthcoming 2007)

 • Plassens politikk og poesi, leia av Torunn Selberg (i ferd med å avsluttast)
 • Arbeidets grenser – rett, respekt og anerkjennelse i våre arbeidsliv. Prosjektsøknad med Jan Heiret og Ingar Kaldal